justitiescholen asoj
Download
Skip this Video
Download Presentation
Justitiescholen ASOJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Justitiescholen ASOJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Justitiescholen ASOJ. presentatie sectorplan justitiescholen 2007-2011. Kernthema’s voor de komende jaren. passend onderwijs professionalisering van de organisatie positionering van de sector. Hoe is het sectorplan tot stand gekomen ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Justitiescholen ASOJ' - abiola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
justitiescholen asoj

Justitiescholen ASOJ

presentatie

sectorplan justitiescholen 2007-2011

kernthema s voor de komende jaren
Kernthema’s voor de komende jaren
 • passend onderwijs
 • professionalisering van de organisatie
 • positionering van de sector
hoe is het sectorplan tot stand gekomen
Hoe is het sectorplan tot stand gekomen?
 • Uitgangspunt: de hoofdlijnennotitie van de ASOJ, opgesteld door sectordirecties en bestuur
 • Daarin zijn 2 kernthema’s voor de volgende jaren vastgesteld: passend onderwijs en professionalisering van de organisatie
hoe is het sectorplan tot stand gekomen1
Hoe is het sectorplan tot stand gekomen?
 • In een aantal bijeenkomsten heeft het management van de sector diverse analyses gemaakt op zowel in- als externe ontwikkelingen.
 • Uit de analyses bijkt dat de sector goed kan aansluiten op de analyses van de Hoofdlijnennotitie
hoe is het sectorplan tot stand gekomen2
Hoe is het sectorplan tot stand gekomen?
 • Door de uit de analyses geconstateerde speciale situatie van scholen in een jeugdinrichting is er een derde kernthema toegevoegd.
 • Positionering van de sector
 • Het gaat hierbij om de speciale positie van onze scholen
waar worden onze scholen mee geconfronteerd
Waar worden onze scholen mee geconfronteerd?
 • Verandering van doelgroepen (meisjes, lvg, behandeling, opvang, foba-vic)
 • Uitbreiding en inkrimping van capaciteit
 • Fluctuaties in verblijfsduur
 • Onvoldoende financiering voor de materiele instandhouding
waar worden onze scholen mee geconfronteerd1
Waar worden onze scholen mee geconfronteerd?
 • Ad hoc maatregelen n.a.v. politiek- en mediagevoelige incidenten
 • Tijdelijke projecten (crisisopvang, gesloten OTS-behandeling)
 • Scheiding civiel- en strafrechtelijk
 • Toegenomen vraag naar praktijk- en beroepsgericht onderwijs
lijdzaam toezien of handelen
Lijdzaam toezien of handelen?
 • Het sectormanagement wil proactief zijn en de sector voorbereiden op de hiervoor geschetste ontwikkelingen
 • Dit komt tot uiting in het derde kernthema “positionering van de sector”
de kernthema s
De kernthema’s

Passend onderwijs

 • Voor iedere leerling een op maat gesneden onderwijs- en zorgarrangement
 • Daardoor het realiseren van een optimale ontwikkeling van de leerling
de kernthema s1
De kernthema’s

Passend onderwijs

Wat is er nodig?

 • Vertaling van ASOJ-visie op “passend onderwijs”, “veiligheid” en “uitdagende leeromgeving”
 • Doelgroepenanalyse
 • Verbeteren van diplomerings- en certificeringsmogelijkheden
de kernthema s2
De kernthema’s

Passend onderwijs

Wat is er nodig?

 • Uitwerken van een visie op ambulante begeleiding en nazorg
 • 1 kind-1plan expliciteren (geïntegreerde onderwijs- en zorgarrangementen)
de kernthema s3
De kernthema’s

Professionalisering van de organisatie

 • Sturen op visie en resultaat
 • Verdere uitwerking van integraal management
 • Professionaliseren van het personeelsbeleid en het optimaliseren van de bedrijfsvoering
de kernthema s4
De kernthema’s

Professionalisering van de organisatie

Wat is er nodig?

 • Versterking van de samenwerking binnen de sector
 • Concrete uitvoering van meerjarenplan in jaarplan
 • Uitvoeren ASOJ-personeelsbeleid, deskundigheidsbevordering, IPB, etc
de kernthema s5
De kernthema’s

Professionalisering van de organisatie

Wat is er nodig?

 • Uitvoeren van transparant financieel management
 • Invoering ASOJ-managementinformatiesysteem
 • Uitbouwen kwaliteitszorgsysteem
de kernthema s6
De kernthema’s

Positionering van de sector

 • Profilering en positionering van het onderwijs binnen een (gesloten) jeugdinrichting als “speciaal-plus”
 • Met als doel dat overheid en samenwerkingspartners meer rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van onze scholen
de kernthema s7
De kernthema’s

Positionering van de sector

Wat is er nodig?

 • Gezamenlijke ontwikkeling van een visie op onderwijs in een jeugdinrichting
 • Proactieve inzet van de sector in de landelijke Taakgroep Justitiescholen
 • Uitbouwen van SG Harreveld als examenbureau voor de andere justitiescholen in het land
de kernthema s8
De kernthema’s

Positionering van de sector

Wat is er nodig?

 • Maken van heldere afspraken met inrichtingen en de inspecties op het gebied van veiligheid
 • Inzetten op een specifieke bekostiging van scholen verbonden aan een jeugdinrichting
 • Structureel overleg ministeries en inspecties
jaarplannen
Jaarplannen
 • Vertalen van sectorplan in een meerjarenplan
 • Vervolgens opstellen van concreet geformuleerde jaarplannen.
hoofdlijnennotitie asoj
Hoofdlijnennotitie ASOJ

Sectorplanjustitiescholen

Schoolplan

Vakgroepplan

ad