Správa počítačů z cloudu - PowerPoint PPT Presentation

abigail-puckett
spr va po ta z cloudu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Správa počítačů z cloudu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Správa počítačů z cloudu

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation
Správa počítačů z cloudu
142 Views
Download Presentation

Správa počítačů z cloudu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Správa počítačů z cloudu Tomáš Kantůrek IT Evangelist Microsoft

 2. Agenda • Co je Windows Intune? (krátká verze) • Co je Windows Intune? (dlouhá verze) • Jak Windows Intune funguje • Požadavky na systém • Začínáme • Možnosti použití • Co je nového ve verzi 2.0? • Demo • Q & A, užitečné odkazy

 3. Co je Windows Intune?Krátká verze

 4. Online Management & Security

 5. Správa a zabezpečení PC kdekolivJednoduchá webová konzole pro správu • Ochrana PC před malware • Správa aktualizací • Proaktivní monitoring PC • Vzdálená pomoc • HW a SW inventury • Bezpečnostní politiky • Správa a zabezpečení v kanceláři, v pobočce či na cestách • IT a partneři mohou pracovat odkudkoliv

 6. To nejlepší z WindowsWindows 7 Enterprise a dalšínástroje • BitLocker To Go • Vylepšené UI a vyhledávání • Lepší mobilní zkušenost • Rychlost, spolehlivost • Sjednocení na jedinou verzi Windows = větší efektivita správy • Upgrade na Windows 7 Enterprise • Použití jakékoliv verze Windows • Upgrade na budoucí verzeWindows

 7. Co je Windows Intune?Dlouhá verze

 8. Jak Windows Intune funguje? Update server Mgmt server Antimalware server

 9. Požadavky na systém • Windows XP Professional SP2 or SP3 • Windows Vista • Business • Enterprise • Ultimate • Windows 7 • Professional • Enterprise • Ultimate • Práva správce při instalaci • Aktivní internetové připojení

 10. Začínáme s Windows Intune Přihlášení Log In Vytvoření dalších správců (Tenant Admins) • Vytvoření dalších správců • Úvodní konfigurace • Aktualizace produktů/klasifikací • Pravidla schvalování aktualizací • Bezpečnostní politiky • Skupiny • Alertya notifikace • Instalace na počítače • Stažení klientského instalačního balíčku

 11. Uživatelská zkušenost • Lokální aplikace instalovaná na spravované počítače, přizpůsobená dle nastavení politik • Správa aktualizací • Ochrana proti Malware • Vzdálená pomoc • Vyžádána uživatelem na klientském PC • Generuje alert v administrátorské konzoli • “Handshake” pro navázání remote assistance

 12. Managed Computer Správa aktualizací Microsoft Update Service Windows Intune Administrator Console 7 – stažení a instalace aktualizací 1 – nějaká nová aktualizace? 5 - schváleno 2 – nějaká nová aktualizace? 3 – tuhle aktualizaci potřebuji 4 – schváleno k instalaci? Cloud Service 6 – kontrola schválených aktualizací

 13. Anti-malware • Založeno na Microsoft Malware Protection Engine • Stejná technologie použitá i v Microsoft System Center Endpoint Protection (Forefront) a Microsoft Security Essentials • Aktualizace virové databáze prostřednictvím služby Windows Update • Propojení s Windows Firewall

 14. Vzdálená pomoc Počítač IT správce Počítač uživatele Služba Windows Intune

 15. Vzdálená pomoc • Založena na Microsoft Easy Assist Live Meeting službě: • Firewall “friendly”: porty 80 a443 • Vyvolána koncovým uživatelem • Umožňuje: • Sdílení pracovní plochy • Sdílení specifické aplikace • Zabezpečený chat • Přenos souborů • Vícenásobné připojení

 16. Bezpečnostní politiky • Centrální nastavení klientských počítačů • Distribuce na celou organizaci nebo na skupinu počítačů • Distribuce na počítače formou aktualizací • Šablony a nastavení pro: • Windows Intune Agent Settings – nastavení aktualizací a anti-malware • Windows Intune Center Settings – nastavení kontaktních informací • Windows Firewall Settings – nastavení firewallu

 17. Asset Management • Software Inventory • Seznam instalovaného software na jednotlivých PC či přes celou organizaci • Kategorizace pomocí Asset Inventory Service (AIS) katalogu • License Management • Správa a katalogizace zakoupených licencí • Propojení s Microsoft Volume Licensing Service • Hardware Inventory • Seznam hardware jednotlivých počítačů • Exportovatelné sestavy • Reporting • Založeno na aktuálním zobrazení či definovaných šablonách(Update, Software, License) • Dostupné v HTML či .csv

 18. Proaktivní monitoring • Zobrazení varovných hlášení (Alerts) • Několik set typů hlášení pokrývá následující oblasti: • Endpoint Protection • Monitoring • Notices • Policy • RemoteAssistance • System • Updates • Rozlišení na kritická, varovná a informační hlášení • Lze nastavit zasílání vybraných kategorií e-mailem

 19. Předplatné edice Windows 7 Enterprise • Přístup k nejvyšší edici systému Windows s veškerou funkcionalitou – zahrnuje i nové verze, které budou vydány v budoucnu • Unikátní funkce Enterprise edice určené pro firmy a organizace • BitLocker, BitLocker To Go, AppLocker • DirectAccess, BranchCache – vyžaduje Windows Server 2008 R2 • Vícejazyčné rozhraní • Nové funkce systému Windows 7 • Uživatelské rozhraní • XP Mode • Tisk podle umístění • Zálohování • Přechod na jednotnou platformu – Windows 7 Enterprise, případně předchozí verze Windows Vista Enterprise, Windows XP Professional • Ostatní výhody Software Assurance pro systém Windows

 20. Microsoft Desktop Optimization Pack • 6 pokročilých technologií na správu IT za cenu 1EUR/počítač/měsíc • Aplikační virtualizace (App-V) • Desktopová virtualizace (MED-V) • Monitorování chyb v počítačích (DEM) • Lepší správa skupinových politik (AGPM) • Podrobnější inventarizace počítačů (AIS) • Diagnostika a oprava chyb systému (DaRT) • Úspory nákladů plynoucích z nasazení těchto technologií • Nové možnosti doručování a testování aplikací (App-V) • Volitelný doplněk k základní Windows Intune licenci

 21. novinky • Instalace software a aktualizací na PC kdekoliv • Vzdálené vynucení malwarescanu či restart • Read-only administrators • Sledování licencí třetích stran • Detailní hardwarové reporty • Přizpůsobitelné hodnoty alertů • Pravé tlačítko myši, drag & drop, copy/paste • Lokalizace do 23 jazyků (včetně češtiny) • Podpora pro imaging

 22. Software deployment • Cíleno na skupinu počítačů • .exe či .msi soubor + další soubory a složky • MUSÍ FUNGOVAT jako bezdotazová instalace bez uživatelského vstupu • Pokud ne, instalace se neprovede • Standardně 2 GB storage, lze objednat více • Aktualizace programů třetích stran jsou distribuovány jako instalace sw

 23. Sledování licencí • Windows Intune v1 spolupracoval s Microsoft Volume Licensing Service • Ve v2 můžete rovněž přidat: • FPP licence • OEM licence • Licence třetích stran • A porovnat se seznamem instalovaného software

 24. DEMO - Windows Intune

 25. Které řešení pro management PC je správné? • Online • On-Premises Plná paleta funkcí Doporučeno pro největší organizace Není potřebná infrastruktura Základní management Jednoduché rozšíření na PC

 26. Windows Intune v1 vs. On-Premises řešení • Klíčové funkce • Cloud • On-premises Distribuce operačních systémů Plná podpora skupinových politik Nové ve V2.0! Software deployment Výstrahy& monitoring* Vzdálená pomoc Inventury hardware, software a licencí Ochrana proti malware Správa aktualizací Microsoft Update Právo na upgrade na Windows 7 Enterprise *Systém výstrah ve Windows Intune je založen na předdefinovaných systémových událostech. Pro detailní monitoring a nastavení událostí generujících výstrahy je třeba využíton-premises řešení.

 27. Příležitosti pro nasazení Windows Intune • Jednoduché rozšíření na počítače mimo současnou správu • Standardizace pomocí Windows Intune Mnoho poboček v různých lokalitách PC mimo doménu Zaměstnanci v terénu Omezené zdroje a rozpočet Roztříštěná řešení Neexistující řešení Smluvní pracovníci Sloučení a akvizice

 28. Důležité odkazy • http://www.technetblog.cz/intune