principi dijagnostikovanja alkoholizma
Download
Skip this Video
Download Presentation
PRINCIPI DIJAGNOSTIKOVANJA ALKOHOLIZMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

PRINCIPI DIJAGNOSTIKOVANJA ALKOHOLIZMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

PRINCIPI DIJAGNOSTIKOVANJA ALKOHOLIZMA. PETAR NASTASIC. ………. U dijagnostikovanju zavisnosti od alkohola najjasniji su medicinski kriterijumi, ali odavno je jasno da oni nisu jedini, niti dovoljni kriterijumi, niti da su medicinski simptomi i znaci jedini elementi alkoholizma.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PRINCIPI DIJAGNOSTIKOVANJA ALKOHOLIZMA' - abigail-ewing


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
……….
 • Udijagnostikovanju zavisnosti od alkohola najjasniji su medicinski kriterijumi,
 • ali odavno je jasno da oni nisu jedini, niti dovoljni kriterijumi,
 • niti da su medicinski simptomi i znaci jedini elementi alkoholizma.
 • Bio-psiho-socijalni pristup
dijagnostikovanje alkohollizma nije samo cisto medicinski postupak
dijagnostikovanje alkohollizma nije samo cisto medicinski postupak
 • Poremećaji socijalnog ponašanja i
 • poremećaji porodičnih odnosa uvršteni su poodavno u elmente dijagnoze,
 • čime je stvorena mogućnost ranijeg postavljanja dijagnoze i ranijeg početka lečenja.
 • Medjutim, to podrazumeva postojanje jednog aktivnijeg stava i kompleksnijeg pristupa u postavljanju dijagnoze.
dg pg th
………DG…. PG/TH
 • Naime, savremeno dijagnostikovanje alkoholizma je PROCES, koji ima svoje trajanje, a primenjuje se metodologija »pravljenja mozaika« od elemenata koji čine dijagnozu, zatim prognozu i izbor načina lečenja.
umereno pijenje
Umereno pijenje
 • Za muškarce manje od 2 ili 2 pića na dan
 • Za žene do jednog pića na dan
 • Za starije osobe oba pola manje od jednog pića na dan

Rizično (prekomerno) pijenje

 • Za muškarce više od 14 pića nedeljno ili više od 4 do 5 pića tokom određene situacije
 • Za žene više od 7 pića nedeljno ili 3 pića tokom određene situacije
 • Učestale intoksikacije (oba pola)
tetno pijenje ukoliko je konzumiranje alkohola dovelo do somatskih ili psiholo kih poreme aja
Štetno pijenje(ukoliko je konzumiranje alkohola dovelo do somatskih ili psiholoških poremećaja)
 • Jasni dokazi o tome da je alkohol odgovoran za takve poremećaje
 • Identifikovana priroda štetnog efekta pijenja
 • Konzumacija alkohola perzistira najmanje mesec dana ili se ponavlja tokom proteklih godinu dana
 • Osoba nije zavisna od alkohola

Zloupotreba alkohola(prisusustvo jednog ili više sa alkoholom-udruženih problema tokom jednogodišnjeg perioda)

 • Nesposobnost obavljanja posla i ličnih obaveza u školi, na poslu ili u kući
 • Ponavljana pijenja u potencijalno opasnim situacijama
 • Problemi sa zakonom zbog alkohola
 • Kontinuirana upotreba uprkos njegovom uticaju na socijalne i personalne odnose u smislu postojanja problema
f 10 2 sindrom zavisnosti od alkohola
F.10.2Sindrom zavisnosti od alkohola
 • Jaka želja ili nagon za pijenjem.
 • Teškoće u samosvladavanju,kad osoba pokušava da prestane da pije, ili u kontroli količine popijenog alkohola.(”fenomen prve case”)
 • Stanje fiziološke apstinencije kad se prestalo s upotrebom alkohola ili ako je smanjena količina, što se ogleda u karakterističnom apstinencijskom sindromu (“nemogucnost apstnencije”)
 • Dokaz o promeni tolerancije
 • Palimpsest amnezije (“Prekid filma”)
f 10 2 sindrom zavisnosti od alkohola1
F.10.2Sindrom zavisnosti od alkohola
 • Progresivno zanemarivanje alternativnih zadovoljstava ili interesovanjaprouzrokovanih pijenjem;
 • više vremena utrošeno da bi se došlo do alkohola, da bi se pilo ili oporavilo od efekata pijenja
 • Nastavljanje s pijenjem alkohola uprkos jasnim dokazima o štetnim posledicama, kao što je oštećenje jetre zbog prekomernog pijenja ili depresivno raspoloženje, koje je posledica razdoblja prekomernog pijenja alkohola
funkcionisanje individualnog sistema ili sistema pojedinca
*Funkcionisanje individualnog sistema ili sistema pojedinca

kroz razmatranje

 • telesnog,
 • psihološkog i
 • socijalnog funkcionisanja osobe,
 • prateći pritom i razvojnu dimenziju tzv.prirodnu istoriju alkoholizma
funkcionisanje porodi nog sistema
*Funkcionisanje porodičnog sistema
 • - sa aspekta porodičnih odnosa i uloga pojedinaca u porodici
 • - takodje i sa aspekta razvojnog ciklusa porodice i posebno
 • - sa aspekta prilagodjavanja ostalih članova porodice zavisničkom pijenju i opijanju.
na kraju razmatra se i funkcionisanje u socijaln om sistem u
*** Na kraju, razmatra se i funkcionisanje u socijalnom sistemu

- pre svega (dis)funkcionisaje u sirem socijalnom okruzenju

- potom u profesionlanom sistemu

- kompleksan proces disocijalizacije pojedinca

- zatim: nasilje, delinkvencija, kriminalitet

d i j a g n o s t i c k i p r o c e s
d i j a g n o s t i c k i p r o c e s
 • može se odvijati u vise raznorodnih institucija/ustanova
 • napr.: kod lekara opste medicinae u PZZ, kod psihijatra u specijalizovanim psihijatrijskim ustanovama, u CZSR, socijalno-psiholoskim sluzbama u ROi dr.
 • kao sled intervencija u kontinuitetu u jednoj ustanovi.
 • Dakle,nikako to ne moze i ne treba da bude jedan intervju ili jedna intervencija
slide13
……..
 • Konacna dijagnoza mora da predstavlja integraciju svih prikupljenih podataka i »stvaranje mozaika«, jer postoji……
 • Progresija alkoholizma
 • Kumulativnost posledica I problema
 • “Alkoholicari imaju problema zbog pijenja, a ne piju zato sto imaju problema”,
 • UVEK je u pitanju ”KRIZNO STANJE”; KAO GASENJE POZARA
 • “neposredni povod”
slide14

……….

“neposredni povod” kao…kljuc na ulaznim vratima …

grupa dogadjaja koji se odvijaju u zdravstvenim ustanovama
grupa “dogadjaja” koji se odvijaju u zdravstvenim ustanovama

Telesni ili psihijatrijski poremećaji kod zavisnika,

 • epileptički napadi,
 • CVI,
 • HTA krize; tahi-aritmije
 • ostecenja jetre,ciroza jetre,
 • povrede u saobraćajnim udesima ili druge povrede,
 • teže intoksikacije alkoholom,
 • pokušaji suicida ili samopovredivanja koji ga/je dovode u neku zdravstvenu ustanovu.
dogadjaji iz oblasti porodi nih posledica alkoholizma
Dogadjaji iz oblasti porodičnih posledica alkoholizma
 • bračne disfunkcije,
 • zahtev za razvod,
 • zlostavljanje i nasilje supruge
 • zanemarivanje i zlostavljanje dece sa mogućnošću pojave simptoma ili ozbiljnog oštećivanja dece
doga aji iz domena pojacane socijalne vidljivosti alkoholizma
Događaji iz domena pojacane socijalne vidljivosti alkoholizma
 • radna neefikasnost i prekršaji radne discipline
 • više puta ponavljana vožnja pod uticajem alkohola,
 • tuče i drugi ispadi na javnom mestu,
 • visestruko ponavljano bracno i porodicno nasilje
 • ozbiljne pretnje ili nasrtaji na integritet drugih osoba ili demoliraje stvari ili objekata.
skrining prosejavanje alkoholizma
Skrining(“prosejavanje”)alkoholizma

Cilj je da se identifikuju osobe/porodice sa problemima uzrokovanim alkoholom, ili one koje su pod rizikom da tu vrstu problema razviju.

Koriste se dve vrste instrumenata:

 • upitnici za samoprocenu sa strukturisanim intervjuom AUDITAlcohol Use Disorders Identifications Test
 • laboratorijski testovi
dijagnosticka podrucja
Dijagnosticka podrucja
 • ICD-10 dijagnosticki kriterijumi
 • Laboratorijski testovi; Markeri stanja (biohemijski markeri)
 • Razmatranje i dijagnostikovanje komorbidnih poremecaja
 • Razmatranje poremecaja licnosti I alkoholicarskog ponasanja
 • osim klasičnog medicinskog pretraživanja i psihijatrijskog pregleda, neophodno je da se u ovom procesu sagleda i
 • i n t e r a k c i j s k i a s p e k t d i j a g n oz e PL,
deset va nih elemenata alkoholne anamneze mogu da poslu e kao rezime sadr aja intervjua
Deset važnih elemenata alkoholne anamneze mogu da posluže kao rezime sadržaja intervjua
 • - kvantitet/frekvencija pijenja
 • - tolerancija i apstinencijalne smetnje
 • - medicinske posledice
 • - interpersonalne (bračne i porodične) posledice
 • - posledice na poslu
 • - socijalne posledice
 • - pravne posledice
 • - ponašanje tokom pijenja
 • -promena ličnosti tokom pijenja
 • -emocionalne posledice

(stid, umanjeno samopoštovanje, anksioznost, sumanute ideje).

prirodna istorija alkoholizma
Prirodna istorija alkoholizma
 • Uzrast na kojem ostvaren prvi kontakt sa alkoholom12 – 14
 • Uzrast prvog opij,/prve intoksikacije alkoholom14 – 18
 • Uzrast na kojem se pojavljuju manji problemi sa alkoholom18 – 25
 • Prosečni uzrast pojavljivanja 3+ simptoma zavisnosti23 – 33
 • Prosečni uzrast javljanja na prvo lečenje40
 • Prosečni uzrast umiranja55* vodeći uzroci smrti:

bolesti srca, karcinomi, akcidenti, samoubistva

kratke intervencije ki
Kratke intervencije (KI)-
 • Priblizno oko 20% pacijenata koji se jave lek.o.m imaju obrazac pijenja koji se moze smatrati rizicnim I koji se moze razviti u pravcu zavisnosti od alkohola
 • Preporuka je da se u PZZ koriste tzv.kratke intervencije sa ciljem da se smanji taj rizik razvoja alkoholizma
slide23
* * * *
 • ogranicavaju se na 4 ili manje seansi,
 • svaka seansa par minuta do 1 sat,
 • trebalo bi da je sprovode lekari koji nisu adiktolozi/psihijatri
 • najcesce kod pacijenata koji nisu zavisni od alkohola
 • cilj je da se pijenje prevede u umereno/odgovorno, dakle,- ne apstinencija
sadrzaj i pristup tokom ki
Sadrzaj i pristup tokom KI

zavisi od procene intenziteta problema sa alkoholom

 • UKRATKO,ove intervencije treba primenjivati u PZZ kod pacijenata koji nisu razvili alkoholizam
 • pristup moze biti slican kod pacijenta koji je zavisan i kod onog koji to nije ALI - cilj za zavisnog pacijenta je ABSTINENCIJA!
ukratko
UKRATKO…
 • KI- se mogu koristiti za motivisanje zavisnika da zapocne tretman alkoholizma ciji je cilj apstinencija
 • Istrazuju se KI koje bi trebalo da budu alternativa za dugotrajni specijalizovani tretman
slide26

……….

POSTAVLJANJE REALNIH TERAPIJSKIH CILJEVA

dg th nedeljiv proces koji treba da se odvija u kontinuitetu
DG + THnedeljiv proces koji treba da se odvija u kontinuitetu
 • Faza identifikacije problema
 • Faza dijagnostike
 • Faza zapocinjanja lecenja
 • Faza odredjivanja vrste lecenja (»terapijski sporazum«)
 • Faza evaluacije i procene motivacije i toka zapocetog lecenja
kad zapravo zapocinje lecenje
Kad zapravo zapocinje lecenje?
 • U kojoj tacki i u kom momentu susretanja lekara sa zavisnikom i njegovom porodicom se zavrsava dijagnostikovanje,a kad započinje lečenje?
 • Da li medikamentno lecenje hipertenzije i kardiomiopatije kod zavisnika od alkohola, koji je uspostavio pocetnu apstinenciju od alkohola, - znaci i pocetak lecenja alkoholizma?
slide29
………
 • Da li resavanje apstinencijalnih tegoba prolongiranom i slabo kontrolisanom primenom benzodiazepina, bez ukljucivanje znacajnih clanova porodice, - znaci pocetak lecenja alkoholizma?
 • Po nasem misljenju , a iz svega gore navedenog : Ne!
zapocinjanje lecenja
ZAPOCINJANJE LECENJA
 • Dakle, unutar ovako naznačenog procesa, započinjanjem lečenja može se označiti trenutak uključivanja porodiceili znacajnih drugihodnosno
 • "dijagnostikovanje porodičnog sistema" I socijalnih sistema oko alkoholičara, koji su inicirali lečenje ili "vršili pritisak" za lečenje.
specifikovanje terapijskog procesa prema karakterisitikama pacijenta
Specifikovanje terapijskog procesa prema karakterisitikama pacijenta
 • 1.Porodične posledice kao kriterijum za odredjivanje vrste lečenja
 • 2.Profesionalne, legalne i druge socijalne posledice
 • 3.Psihijarijske posledice kao kriterijum za odredjivanje vrste lečenja
 • 4.Telesne posledice kao kriterijum za odredjivanje vrste lečenja
5 intenzitet apstinenicjalnog sindroma kao kriterijum za odredjivanje vrste le enja
5.Intenzitet apstinenicjalnog sindroma kao kriterijum za odredjivanje vrste lečenja
 • Procena težine apstinencijalnog sindroma i uspostavljanje (i održavanje) apstinencije je istovremeno prvi dijagnostički i terapijski cilj, ali i vrlo značajno utiče na odredjivanje vrste lečenja.
slide33
……………….
 • Premda apstinencijalni alkoholni sindrom može imati i težu simptomatologiju, ipak oko ovog sindroma često postoji nepotrebna mistifikacija i strah.
 • Kod nekih stručnjaka razvio se stav, da je za uspostavljanje apstinencije neophodna hospitalizacija. To je samo donekle tačno.
prema schuckit u 2000
Prema Schuckit-u (2000)
 • 50% alkoholičara tokom istorije svog alkoholizma doživi i "preleži na nogama" apstinencijalni sindrom blažeg ili srednjeg intenziteta.
 • Samo 8% njih je moralo biti smešteno na odeljenje urgentne psihijatrije;
95 njih imali su apstinencijalni sindrom bla eg ili srednjeg intenziteta
95% njih imali su apstinencijalni sindrom blažeg ili srednjeg intenziteta.
 • kod 50% pacijenata u vidu blagih vegetativnih simptoma kao što su znojenje, ubrzanje srčane akcije, ubrzno disanje i blag porast telesne temperature.
 • Takodje kod nešto više od 50% ustanovljen je pojačani patelarni refleks i tremor.
simptomi od strane gastro intestinalnog trakta
Simptomi od strane gastro-intestinalnog trakta
 • gubitak apetita, mučnina i povraćanje - regisrovani su kod 33%.
 • Promene emocionalnog stanja u vidu depresivnosti i psihosomatskih tegoba, registrovani su kod nesto više od 75%.
 • Teži simptomi kao što su grand mal napadi (5%) i delirijum tremens (1%).
cilj eve stru ne pomo i i le enja
Ciljeve stručne pomoći i lečenja

možemo definisati kao:

 • kompletan prekid pijenja i uspostavljanje trajne apstinencije
 • prevenciju recidiva, kada se već uspostavi apstinencija
 • normalizaciju funkcionisanja mozga.
slide38

…….

POSEBNI ZAHTEVI PREMAUPOTREBI FARMAKOTERAPIJE

slide39
……………..
 • Savremeno sistematizovanje socijalno-psihijatrijskog modelaalkoholizma zahteva
 • pre svega promenu stavova u lečenju alkoholičara.
 • stav da od trenutka započinjanja lečenja po ovom modelu potrebno je angazovanje i odgovornost za lečenje preneti na alkoholičara i njegovu socijalnu sredinu
slide40
……..Ali…..
 • ….sa druge strane, u lečenju alkoholičara primena psihofarmaka često je neizbežna.
 • Međutim, terapeuti alkoholizma prema tom davanju imaju snažne rezerve.
 • Lek treba da posluži da otkloni simptome i tegobe poput strahova, neprijatnosti, napetosti, nespavnja i lošeg raspoloženja proisteklih iz pijenja alkohola.
 • To se može razumeti kao primena čistog medicinkog modela.
medjutim
……Medjutim…
 • …nikako se ne moze dopustiti da alkoholičar zloupotrebi ulogu bolesnika po kojoj je on velikim delom oslobođen svake odgovornosti za nastanak bolesti i za lečenje.
 • Tek tako i tek tada, lek i stručnjaci mogu preuzeti deo „odgovornosti“ za njega dok se ne izleči.
i p rema medicinskom i prema socijalnom modelu
I prema medicinskom i prema socijalnom modelu ………
 • …. pacijent je obavezan da se zaista leči,
 • da prihvati da je uloga bolesnika privremena
 • da se povinuje svim zahtevima i pravilima lečenja i
 • da ulaže napore za svoje ozdravljenje, što u lečenju alkoholizma prerasta u
 • zahtev za odgovornim ponašanjem i prekidom pijenja, pre svega
osim medicinskog telesnog i neuropsihijatrijskog dijagnostikovanja
osim medicinskog telesnog i neuropsihijatrijskog dijagnostikovanja
 • nužno jeposmatranje i procena ponašanja
 • kao kriterijuma za utvrđivanje dijagnoze, ali
 • ponasanje je kriterijum i za primenu metode lečenja
 • Sušinski, povoljni rezultati lečenja BZ nisu mogući bez promene ponašanja uslovljenih terapijskim metodom.
pri terapijski usmer av no m zahtevu za promen u pona anja pojavljuju se dodatni problemi i uslovi
pri terapijski usmeravnom zahtevu za promenu ponašanjapojavljuju se dodatni problemi i uslovi :
 • 1. Oštećenje opšteg telesnog zdravlja i stepen mentalnih poremećaja pojedinca i stepen patnje koju trpi bolesnik i njegova okolina, kao uslov traženja i određivanja vrste lečenja
 • 2. Odnos bolesnika prema razumevanju sopstvene bolesti i prihvatanju lečenja, što predstavlja jedan od ključnih, praktičnih i teorijskih problema
slide45
……………
 • 3. Da li lečiti pojedinca ili šire sisteme oko njega kao što je porodica ili profesionalno okruženje?
 • 4. Tehnike, sredstva i metode promene ponašanja,
 • 5. Ustanove za lečenje i osobine terapijskih sistema,
 • 6. Edukacija i osobine terapeuta posebno terapijskih lidera
 • 7. Procena tereta koji se nameće društvu lečenjem u odnosu na teret koji društvo nosi od BZ,
 • Socijalna psihijatrija da ili ne ?
prakticki nuzno intervenisati
PRAKTICKI – NUZNO INTERVENISATI
 • 1.Oštećenje opšteg telesnog zdravlja i stepen mentalnih poremećaja pojedinca i stepen patnje koju trpi bolesnik i njegova okolina, kao uslov traženja i određivanja vrste lečenja
strucna pomoc psihijatrijsko zbrinjavanja
STRUCNA POMOC /PSIHIJATRIJSKO ZBRINJAVANJA
 • 2.Odnos bolesnika prema razumevanju sopstvene bolesti i prihvatanju lečenja, što predstavlja jedan od ključnih, praktičnih i teorijskih problema
 • KOMORBIDITET
 • ZASTO?
 • KOJI LEKOVI?
svi zavisnici su indikovani za primenu farmakoterapije
Svi zavisnici su indikovani za primenu farmakoterapije
 • Kako izabrati prave lekove i pravi oblik medikacije??.
 • To je naravno odluka lekara, koja treba da bude zasnovana na celokupnom zbiru podataka !!
slide49
……..
 • O medicinkoj istoriji telesnih i drugih ostecenja,
 • porodicnoj istorji,
 • psihijatrijskom stanju,
 • stepenu zudnje za alkoholom i
 • prisustvu okidaca za ponovno pijenja
kompleksni terapijski programi za le enje alkoholi ara
Kompleksni terapijski programi za lečenje alkoholičara
 • ne mogu se smatrati dovoljno efikasnim ukoliko ne obuhvataju, kao jednu od ključnih terapijskih cilejva
 • menjanje i "razbijanje" raznih aspekata međusistemske patološke homeostaze
 • biloskog,
 • porodičnog i
 • socijalnog sistema
u le enju alkoholizma razvijene su mnoge tehnike
U lečenju alkoholizma razvijene su mnoge tehnike
 • bihejvior terapije,
 • socioterapije i
 • sistemske porodične terapije

…u kojima se insistira na razdvajanju i ukidanju udruženog delovanja "signala" iz različitih sistema oko alkoholicara, koji ako ostaju udruženi uslovljavaju pojavu recidiva.

psihofarmaci u lecenju alkoholizma
PSIHOFARMACI U LECENJU ALKOHOLIZMA
 • Medicinski model značajno je zaokupljen i otkrivanjem adekvatnih medikamenata u fazi prolongirane apstinencije,
 • a sve više traženjem leka koji bi sam po sebi rešio ključne simptome adikcije:
 • -žudnju,(psiholoska zavisnost)
 • - recidiv
 • - gubitak kontrolenad uzimanjem alkohola
na tr i tu se nalazi nekoliko preparata koji su registrovani za le enje alkoholne adikcije
Na tržištu se nalazi nekoliko preparata koji su registrovani za lečenje alkoholne adikcije
 • disulfiram (antabus, esperal, tetidis) i
 • naltrekson (ReVia, naloreks) a
 • akamprosat (campral)

Medikamenti različitog farmakodinamskog profila

 • stabilizatori raspoloženja,
 • sedativi,
 • anksiolitici i
 • antidepresivi).
ad