region lne produkty v banskobystrickom kraji region lna zna ka hont n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regionálne produkty v Banskobystrickom kraji – Regionálna značka HONT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regionálne produkty v Banskobystrickom kraji – Regionálna značka HONT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Regionálne produkty v Banskobystrickom kraji – Regionálna značka HONT - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Regionálne produkty v Banskobystrickom kraji – Regionálna značka HONT. Agrokomplex Nitra, 22.8.-25.8.2013. Podnety, inšpirácie. Projekty regionálneho značenia na miestnej úrovni - zahraničné študijné cesty Systém regionálneho značenia na širšej úrovni

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regionálne produkty v Banskobystrickom kraji – Regionálna značka HONT' - abigail-boyd


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
region lne produkty v banskobystrickom kraji region lna zna ka hont
Regionálne produkty v Banskobystrickom kraji – Regionálna značka HONT

Agrokomplex Nitra, 22.8.-25.8.2013

podnety in pir cie
Podnety, inšpirácie
 • Projekty regionálneho značenia na miestnej úrovni - zahraničné študijné cesty
 • Systém regionálneho značenia na širšej úrovni
  • Asociaceregionálníchznaček, o.s. (ARZ)
  • Národní síťmístníchakčníchskupin České republiky
 • Projekt „ Vytvorenie regionálnej značky produktov a služieb pre región Hont“
z kladn daje o projekte
Základné údaje o projekte
 • 1. výzva v rámci opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (č. 2010/PRV/18, T:5/2011 )
 • MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia - koordinačná MAS
 • MAS Zlatá cesta – partnerská MAS
 • 10/2011 – 07/2012
 • Rozpočet: 40 000 eur
 • Oslovenie všetkých MAS na Slovensku – možnosť začať spoločné značenie
v stupy projektu rz hont
Výstupy projektu „RZ HONT“
 • Analýza výrobcov produktov a poskytovateľov služieb
 • Analýza legislatívy v oblasti regionálneho značenia
 • Vypracovanie loga regionálnej značky
 • Vypracovanie manuálu – udeľovanie a používanie značky
 • Propagácia – web stránka, propagačný materiál, výstavy
 • Informačné tabule v území
rie en zemie
Riešené územie
 • Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia – 34 obcí
 • Zlatá cesta – 31 obcí
rie en zemie v bud cnosti
Riešené územie – v budúcnosti
 • Okres Banská Štiavnica
 • Okres Veľký Krtíš
 • Okres Levice
 • Okres Krupina
 • Okres Nové Zámky
 • Okres Žarnovica
 • Okres Žiar nad Hronom
region lna zna ka hont
Regionálna značka HONT
 • Regionálna značka HONT bude prideľovaná pre tieto okruhy:
  • Výrobky (remeselné, potraviny a poľnohospodárske produkty, prírodné produkty)
  • Služby (ubytovanie, stravovanie, podujatia)
 • Postup po etapách, príprava územia
 • Finančné zdroje, spolupráca na úrovni NSS MAS
loha pracovnej skupiny
Úloha pracovnej skupiny
 • Logotyp – farebnosť, obsah
 • Návrh zásad prideľovania značky
  • Kritériá pre výrobky, služby, podujatia
  • Kritériá pre výrobcov a poskytovateľov služieb
  • Kritériá pre organizátorov podujatí
  • Systém kontroly plnenia kritérií po pridelení
  • Systém financovania miestneho koordinátora značenia
ciele zna enia
Ciele značenia
 • Stimulovať miestnu ekonomiku
 • Zachovať tradície, kultúrne hodnoty, ráz krajiny
 • Propagovať región, budovať vzťah k regiónu

Princípy značenia

 • Výrobok a výrobca pochádza z regiónu
 • Uprednostňuje sa využívanie miestnych zdrojov
 • Jedinečnosť a originalita vo vzťahu k regiónu
 • Ručná práca, tradičné postupy a receptúry
 • Súlad s prírodou a krajinným rázom
zapojen regi ny1
Zapojené regióny
 • BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
 • Regionálny produkt Podpoľanie (17 obcí), MAS Podpoľanie
 • Regionálny produkt Hont, (65 obcí), MAS PKP, MAS Zlatá cesta
 • Regionálny produkt Malohont – v príprave, MAS Malohont
 • NITRIANSKY KRAJ
 • Regionálny produkt Ponitrie (76 obcí), MAS MR Radošinka, OZ Dolná Nitra, OZ pre rozvoj MR Požitavie-Širočina, MR Tríbečsko, MAS SOTDUM, MR okolo Cedronu
 • ..................
potenci l v regi noch
Potenciál v regiónoch
 • RP Hont
  • podujatia, víno, med, koláče a pekárske výrobky, tkanie, krojované bábiky, rezbárstvo, tradičné jedlá, tradičné ubytovanie
 • RP Podpoľanie
  • tradičné mäsové výrobky, syry, mlieko, bryndza, pekárenské výrobky, koláče, tradičné ľudovoumelecké výrobky, hudobné nástroje, tradičné jedlá, ubytovanie
 • RP Ponitrie
  • remeselné výrobky, keramika, rezbárstvo, med, víno, koláče, tradičné jedlá, ubytovanie
1 v zva hont
1. Výzva - HONT
 • Vyhlásená: 21.12.2012
 • od 4.3.2013 do 11.3.2013
 • Komisia: 7 členov
 • Predložených 10 žiadostí (5 + 5)
 • Schválené: 9
gabriel zsigmond hrozno v no s chr nen m ozna en m p vodu akostn v no s pr vlastkom
Gabriel Zsigmond - hrozno, víno s chráneným označením pôvodu - akostné víno s prívlastkom
slide26
Jana Ďuríková VITIS – rodinné vinárstvo Ďurík - hrozno, víno s chráneným označením pôvodu - akostné víno s prívlastkom
akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť

Miestna akčná skupina

Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia

Lesenice 221, 991 08

Tel.č.: 047/38 10 440

maspkp@gmail.com, www.maspkp.sk

Ing. Martina Kukučková, manažér MAS