slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bovenlokale Bestuursverkiezingen 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bovenlokale Bestuursverkiezingen 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Bovenlokale Bestuursverkiezingen 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Bovenlokale Bestuursverkiezingen 2010. Regiobestuur. Te verkiezen Regiovoorzitter te verkiezen door alle leden betrokken regio Voorzitters regionale geledingen te verkiezen door leden van de geleding van betrokken regio

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Bovenlokale Bestuursverkiezingen 2010


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Bovenlokale

Bestuursverkiezingen

2010

CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel

regiobestuur
Regiobestuur
 • Te verkiezen
  • Regiovoorzitter te verkiezen door alle leden betrokken regio
  • Voorzitters regionale geledingen te verkiezen door leden van de geleding van betrokken regio
 • 5 gecoöpteerde leden: moet o.m. evenwicht m/v realiseren (max. 2/3de zelfde geslacht)

CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel

regiobestuur1
Regiobestuur
 • Ambtshalve leden
  • Voorzitters alle afdelingen (of afgevaardigden)
  • Parlementsleden, gedeputeerden, provincieraadsleden uit regio
  • Bewegingsconsulenten (tellen niet mee voor m/v evenwicht)
 • Met raadgevende stem :
  • de bewegingscoördinator
  • beperkt aantal leden omwille van ervaring of deskundigheid
 • Ondervoorzitter van ander geslacht dan voorzitter

CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel

provinciaal bestuur
Provinciaal bestuur
 • Te verkiezen :
  • Provinciale voorzitters
  • Rechtstreeks verkozen bestuursleden. De helft van het aantal vertegenwoordigers van de regio. Onverenigbaarheid voor parlements- en provincieraadsleden.
  • De vertegenwoordigers van de regionale afdeling (door leden van betrokken regio verkozen) op basis van leden/inwoners berekend. 2/3de regel speelt voor elke regionale afdeling. (max. 40). Onverenigbaarheid voor parlements - en provincieraadsleden.
  • 3 afgevaardigden Vereniging, waaronder één OCMW – raadslid, één gemeenteraadslid, één uitvoerend mandataris te kiezen in hun midden.
  • Voorzitters provinciale geledingen te verkiezen door leden van de geleding van betrokken provincie, uitgezonderd de CD&V - senioren.

CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel

provinciaal bestuur1
Provinciaal bestuur
 • 5 gecoöpteerde leden : moet o.m. evenwicht m/v realiseren (max. 2/3de zelfde geslacht bij de stemgerechtigde leden) en mag daartoe tot 10 worden opgetrokken.

CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel

provinciaal bestuur2
Provinciaal bestuur
 • Ambtshalve leden
  • Voorzitters alle regio’s (of afgevaardigden)
  • 3 leden afgevaardigd per provinciale geledingen
  • Eén provincieraadslid per regio, aangeduid door fractie provincieraad
  • De gedeputeerden, de voorzitter van de fractie en in voorkomend geval de voorzitter van de provincieraad
  • De parlementsleden en ministers woonachtig in de provincie

CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel

provinciaal bestuur3
Provinciaal bestuur
 • Met raadgevende stem :
  • de provinciale secretaris
  • beperkt aantal leden omwille van ervaring of deskundigheid. In het provinciaal bestuur Vlaams Brabant 5 leden aangeduid door HAB.

CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel

hoofdstedelijke afdeling brussel hab
Hoofdstedelijke afdeling Brussel (HAB)
 • Te verkiezen
  • Hoofdstedelijke voorzitter
  • Vertegenwoordigers gemeentelijke afdelingen te verkiezen door leden gemeentelijke afdeling. Extra vertegenwoordiger per begonnen schijf 100 leden.
  • Rechtstreeks verkozen bestuursleden : 1/2de aantal gemeentelijke vertegenwoordigers (incl. afdelingsvoorzitters).
  • Één afgevaardigde mandatarissen gemeente en OCMW te kiezen uit hun midden.
  • Voorzitters geledingen te verkiezen door leden van de geleding van het hoofdstedelijke gewest.
  • Max. 8 leden van het hoofdstedelijk partijbureau.

CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel

hoofdstedelijke afdeling brussel hab1
Hoofdstedelijke afdeling Brussel (HAB)
 • Ambtshalve leden :
  • Voorzitters alle gemeentelijke afdelingen (of afgevaardigden)
  • Leden van parlementaire assemblees en hun eerste opvolgers wonende in het BHG
  • Ministers en staatssecretarissen wonende in het BHG
  • 3 afgevaardigden per hoofdstedelijke geleding
  • 5 gecoöpteerde leden : moet o.m. evenwicht m/v realiseren (max. 2/3de zelfde geslacht bij de stemgerechtigde leden) en mag daartoe tot 10 worden opgetrokken.

CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel

hoofdstedelijke afdeling brussel hab2
Hoofdstedelijke afdeling Brussel (HAB)
 • Met raadgevende stem :
  • de hoofdstedelijke secretaris
  • de verantwoordelijke vorming en beweging aangeduid door HAB
  • beperkt aantal leden omwille van ervaring of deskundigheid
  • 5 leden aangeduid door provinciale afdeling Vlaams Brabant.

CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel

algemene vergadering
Algemene Vergadering
 • Te verkiezen :
  • 25 rechtstreeks te verkiezen bestuursleden door alle leden.
  • Per provincie 4 gekozen gemeenteraadsleden (incl. de geregistreerde OCMW leden verkozen als gemeenteraadslid) gekozen door deze groep. BHG kiest twee gemeenteraadsleden.
  • [2/3de regel speelt per provincie voor de volledige delegatie van mandatarissen.]

CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel

algemene vergadering1
Algemene Vergadering
 • Ambtshalve leden

- de ondervoorzitters aangeduid door AV op voorstel van de Algemeen Voorzitter

- de provinciale en regionale voorzitters, alsmede de voorzitter van de HAB

 • Afvaardigingen

- Voorzitter + 5 leden Kamer- en Vlaamse fractie, voorzitter + 2 leden Senaatsfractie, voorzitter + één lid van Brusselse en Europese fractie

- 25 leden aan te duiden door de provinciale besturen. Het aantal mandaten wordt bepaald in functie van het ledenaantal in de provincies, waarbij het BHG steeds recht heeft op 1 mandaat.

  • Vijf afgevaardigden (waaronder voorzitter) per erkende geleding
  • 1 afgevaardigde van de provincieraadsleden aangeduid door de fractie.

CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel

algemene vergadering2
Algemene Vergadering
  • Coöptatie

- 10 te coöpteren leden (een opeenvolgende coöptatie is onmogelijk)

 • Leden met raadgevende stem
  • Algemeen secretaris en directieleden partij
  • In voorkomend geval de regeringsleden en voorzitters van de parlementaire vergaderingen
  • (Leden toezichtraad)
  • Gewezen regeringsleiders en partijvoorzitters
  • Fractiesecretarissen
  • Personeelsleden - secretarissen van de geledingen

CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel

algemene vergadering3
Algemene Vergadering
 • Maximaal 2/3de van de stemgerechtigde leden mag tot hetzelfde geslacht behoren
 • Onverenigbaarheid voor personeelsleden van de partij en een onverenigbaarheid voor parlementsleden (uitgezonderd voor de parlementaire delegaties en voor voorzitterschap en ondervoorzitterschappen).

CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel

timing
TIMING
 • Oproep kandidaatstelling AMPERSAND 21 januari
 • Afsluiten kandidaturen 5 februari om 12.00 u
 • Vanaf 8 februari gebeurt de voordracht en goedkeuring van de kandidaturen door provinciaal besturen, resp. Algemene vergadering van 23 februari 2010
 • Oproep tot stemming met vermelding stemlocaties AMPERSAND 18 februari
 • Verkiezingen worden gedecentraliseerd door de provincies en BAH van 6 t/m 16 maart
 • Opstart regio- & provinciale besturen 2de helft maart t/m einde april
 • Wedersamenstelling AV 25 mei 2010

CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel

te onthouden
Te onthouden
 • Kandidaturen kunnen schriftelijk of per mail worden ingediend.
 • De secretariaten controleren de formele geldigheid van de kandidaturen (lidmaatschap, onverenigbaarheden,…)
 • Het bovenliggende bestuur moet de kandidaturen van regio -, respectievelijk

provinciale voorzitters goedkeuren. Best tijdig uitnodigen met vermelding agenda en systeem van de dubbele uitnodiging.

 • Er kan gestemd worden met volmacht (met uitzondering voor de aanduiding van JONGCD&V – voorzitters) mits registratie vooraf bij het regiosecretariaat. De termijn is twee werkdagen voor de verkiezingsdatum.
 • Coöptatie kan slechts gebeuren wanneer alle andere stemgerechtigde leden van het betrokken bestuur werden gekozen/aangeduid.
 • Voor de samenstelling van het partijbureau/Politiek Bestuur kan eventueel gebruik gemaakt worden van de wachtkamerprocedure.

CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel