בגרויות - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
בגרויות PowerPoint Presentation
Download Presentation
בגרויות

play fullscreen
1 / 24
בגרויות
177 Views
Download Presentation
abiba
Download Presentation

בגרויות

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. בגרויות

 2. הנחת היסוד: תעודת בגרות היא מפתח לקידום אישי בחברה הישראלית היא מקנה תחושת מסוגלות ,נקודת פתיחה לחיים טובים יותר ומאפשרת אופק תעסוקתי עתידי טוב יותר. • מטרת בית הספר: לאפשר לכל תלמיד בעל רצון ויכולת להיות זכאי לתעודת בגרות. למה איך ומה...

 3. תוכנית הלימודים: מקצועות חובה+בחירה

 4. תוכנית הלימודים באנגלית

 5. תוכנית הלימודים במתמטיקה

 6. נכשל - ציון בין 5-54 בציון הסופי במקצוע חסם –כשציון הבחינה נמוך מ5 נקודות במקרה כזה יש לגשת שוב לבחינה.( בגיליון הציונים יהיה כתוב במקום ציון 666/333) חשד - במקרה של חשד לא מוצדק בית הספר יגיש ערעור. אם הערעור לא מתקבל או במקרה של חשד מוצדק הבחינה נפסלת והתלמיד יכול לגשת במועד חורף לבחינה חוזרת. אם החשד ממועד א' לא ניתן לגשת במועד ב' אלא רק למועד החורף הבא. ( בגיליון הציונים יהיה כתוב 777) ערעור: ניתן לערער על ציון בשני מקרים:על ציון נמוך מדי או על חשד. תוך 40 יום מקבלת מח' הבחינה לביה"ס יבדוק מורה מקצועי מתוך צוות ביה"ס את הבחינה ויחליט אם יש עילה לערעור. המחברת תיבדק שוב במשרד החינוך. בעיה: הציון יכול גם לרדת.... שקלול דיפרנציאלי –פער גדול בין ציון שנתי לציון בחינה (חיובי או שלילי). אינו מבטל את המשקל השווה שלהם. הציון הסופי הוא ממוצע של שניהם מעוגל כלפי מעלה. רק במידה שקיים פער גדול במיוחד בממוצע הבית ספרי בשאלון מסוים בין ציון שנתי ממוצע לציון בחינה ממוצע - משרד החינוך עורך 'שקלול דיפרנציאלי' - והציון השנתי נחשב רק 30% או אפילו 10% מהציון הסופי.  מילון מונחים

 7. הציון השנתי (או הציון הבית ספרי או בשמו ההיסטורי ציון מגן) הוא ציון המשקף את הישגיו של התלמיד ותפקודו הלימודי במקצוע בו התלמיד נבחן בבחינת הבגרות. ציון זה מורכב ממבחני סמסטר, בחנים ,עבודות ומטלות שונות ומתלמידאות הכוללת: נוכחות בשיעורים,תפקוד בשיעור, הכנת שעורי בית,הבאת ציוד לימודי והשתתפות בשיעור. הציון השנתי מהווה 50% בשקלול עם בחינת הבגרות. הציון השנתי

 8. תלמידים לקויי למידה יקבלו את ההתאמות המגיעות להם בבחינות הבגרות. על מחברת הבחינה יודבקו מדבקות עם ההתאמות הרלבנטיות לכל תלמיד. תלמידים עולים חדשים וותיקים זכאים להתאמות מיוחדות. תנאי ההיבחנות המיוחדים לעולה / לתושב חוזר / לתושב ארעי / לתייר / לבן של עובד זר תקפים במשך 10 שנים מה- 1 בספטמבר שלאחר יום הגיעם לארץ. תלמידים שתוקף זכאותם לזכויות עולה הסתיים בתום כיתה יא' תיגרר זכאותם עד סוף לימודיהם בחטיבה העליונה. תלמידים שתוקף זכאותם הסתיים בכיתה י' לא תוארך זכאותם מעבר לתקופה זו. בבית הספר כרגע ישנם רק עולים ותיקים וגם תלמידי צד"ל נכללים בקטגוריה זו. אוכלוסיות שונות: התאמות

 9. אופן ההיבחנות: עולה ותיק

 10. חוקת הזכאות לתעודת בגרות כדי להיות זכאי לתעודת בגרות מלאה , על כל תלמיד להבחן ולעבור את בחינות הבגרות הבאות: מהי זכאות לבגרות ?

 11. כמה הערות בעניין חסמים ומתן ציוני בונוס ללומדים מקצועות מורחבים • ( משתנה מאוניברסיטה לאוניברסיטה): • חובה להיבחן בכול מקצועות החובה: בגרות מינימאלית: 22 נקודות כולל חנ"ג • תלמיד הנכשל בלשון לא יהיה זכאי לתעודת בגרות • בונוסים: • מקצוע הנלמד ברמה של 5 יח"ל- מעל ציון 65 מקבל בונוס של 20 נקודות ,בשקלול ממוצע הבגרות. • מתמטיקה ואנגלית ברמה של 4-5 יח"ל מעל 65 מקבלים בונוס נוסף ( 4 יח"ל 12.5 נקודות ו-5 יח"ל 25 נקודות). • טכניון בלבד: פיזיקה וכימיה מעל 65 מקבלים בונוס 30 נקודות בציון מעל 65. חסמים ובונוסים

 12. מועד קיץ – המועד ה"רגיל" ההרשמה מסתיימת בחודשים פבר' - מרס מועד חורף –תלמידי שכבה י' אינם יכולים להבחן במועד זה. ההרשמה מסתיימת באמצע נובמבר מועד ב' – קיים רק למקצועות אנגלית ומתמטיקה בקיץ – ניתן להבחן רק ברמה שנלמדה במהלך השנה. הציון השנתי אינו משתנה ממועד למועד אלא אם כן התלמיד למד לקראת אותו שאלון בתגבור(לפחות 50 שעות) וקיבל אישור מפקחת בית הספר לשינוי ציון שנתי. ממועד א למועד ב לא ניתן כלל לשנות ציון שנתי. מועדי בחינות הבגרות

 13. זכאות = קבלה לאוניברסיטה? בהחלט לא! שימו לב: באנגלית חובה להבחן ברמה של 4 יח"ל כדי להתקבל לאוניברסיטה!

 14. מוסדות להשכלה גבוהה • האוניברסיטאות בישראל עורכות חישוב ממוצע לתעודת הבגרות (סכם, מיטבי). על פיו ועל פי הבחינה הפסיכומטרית הן מחליטות האם לקבל מועמדים ולאיזו פקולטה. • יש פקולטות אשר מתחשבות, מלבד הממוצע הכולל, גם בציונים במקצועות ספציפיים הרלוונטיים להן ונותנות בונוס מיוחד עבורם. • בדרך כלל משקל הבגרות שווה למשקל הפסיכומטרי בשקלול נתוני המועמדים, אם כי יש מוסדות המשקללים במשקל שונה.

 15. לניהול מערך הבגרויות בבית הספר שני צדדים ריכוז בחינות בגרות קידום הישגי בגרות

 16. ריכוז בחינות בגרות באחריות שולה קמרי א. הרשמת תלמידים ב.הזמנת שאלונים ג.דיווח על התאמות ד.טיפול בבוגרים ה. ארגון, ניהול ופיקוח על המבחנים ריכוז בחינות

 17. כיצד מקדמים הישגי תלמידים?

 18. א. מיפוי הישגי התלמידים בבחינות הבגרות ב. איתור תלמידים בסיכון ג. יצירת קבוצות תיקון לתלמידים שנכשלו בבחינות הבגרות. ד. יצירת קבוצות תגבור לתלמידים חלשים על פי מיפוי ועל פי צרכים העולים מן השטח. ה.ליווי תלמידים בסיכון וכיתות בעזרת מורי בית הספר ומתרגלות. התהליך

 19. עתידים-תוכנית המופעלת על ידי ברנקו וייס במימון עתידים,ברנקו וייס והרשות, לשיפור הישגי תלמידים מצטיינים והשגת תעודות בגרות איכותיות • מצוינוטבע- תוכנית המופעלת על ידי ברנקו וייס ואקדמיה במימון חברת טבע • משרד החינוך אגף שחר-הפעלת כיתות אומץ ומב"ר • ליבם-תוכנית המופעלת על ידי רשת אורט • תפנית- מפעילה תוכנית חסם לעזרה לתלמידים שזכאותם נמצאת בסיכון במימון קרן רש"י • קרן נאסן-תקציב לקידום הישגים במקצועות אנגלית לשון, מתמטיקה ומדעים. • קרן רש"י המפעילה תוכנית "בית ספר כולל" גופים מעורבים בתהליך קידום הישגים

 20. מחנכים ורכזי שכבות המלווים את התגבורים מורי בית הספר המתגייסים ללמד את התלמידים צוות עובדי מצוינוטבע המופעלים על ידי ברנקו וייס ואקדמיה צוות מתרגלים-מבוגרי בית הספר בעיקר כוח אדם

 21. האמונה בצדקת דרכנו כאשר אנו עושים את המיטב והמרב למען הצלחת תלמידנו בבחינות הבגרות תוך שאנו מקפידים להקנות להם ערכים ולהעשיר את עולמם ככל שביכולתנו. ובעיקר האמונה

 22. מספר אתרים שימושיים: • נירשמים - http://www.nirshamim.co.il • לימודים - http://www.limudim-info.co.il • יורם לימודים - http://www.yoram.co.il • המרכז הארצי לבחינות ולהערכה הקים מערכת שבאמצעותה תוכלו לבדוק את סיכויי קבלתכם לאוניברסיטאות ולמכללות בישראל, לחוגים שונים ולפקולטות שונות. כל שעליכם לעשות הוא להכניס את ציוני מבחני הבגרות שעשיתם. ניתן לעשות זאת באתר מידעת (אתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה). http://www.meidaat.co.il/mdt/info/homepage.asp • כמו כן אפשר להתרשם באתרים אלה ממגוון המלגות הקיימות. • בכל אתר של מוסד להשכלה גבוהה ניתן להכניס את פרטי תעודת הבגרות ולהתרשם מאפשרויות הקבלה לפקולטות השונות.

 23. תלמידים שאין בידם סיסמא לבירור ציון בחינת בגרות יכולים להתקשר לתמיכה במספר הטלפון הכתוב למטה ולבקש סיסמא.לפתרון בעיה במהלך ההזדהות, ניתן לפנות למוקד התמיכה בטלפון: 02-6593355בימים א'-ה' בין השעות 10:00-20:00. לתשומת לבך: על מנת לקבל שירות ממוקד התמיכה עליך להצטייד במס' תעודת זהות של אחד ההורים לצורך זיהוייך במערכת נבחנים שגלשו בעבר באתר והגדירו סיסמה אישית, צריכים להשתמש באותה הסיסמה. קישור לאתר לקבלת ציונים: https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/ סיסמא לבירור ציון בחינת בגרות