slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
12.3.13

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 3

12.3.13 - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Styrets årshjul for 2013. 3. - 4.12.13 Plan- og budsjettseminar Plan og budsjett 2014-16 Fordeling av studieplasser og måltall for opptak. Rapporteringsfasen. 12.3.13 Rapport og planer, inkl. årsrapport om kvalitets-sikring og kvalitetsutvikling i utdanningene

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '12.3.13' - abeni


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Styrets årshjul for 2013

 • 3. - 4.12.13
 • Plan- og budsjettseminar
 • Plan og budsjett 2014-16
 • Fordeling av studieplasser og måltall for opptak

Rapporteringsfasen

 • 12.3.13
 • Rapport og planer, inkl. årsrapport om kvalitets-sikring og kvalitetsutvikling i utdanningene
 • Foreløpig regnskap foregående år

Planleggingsfasen

 • 22.10.13
 • Budsjettforslag 2015 - utenfor rammen
 • Virksomhetsrapportering pr 31.8. og årsprognoser
 • Statsbudsjettet 2014

Analysefasen

 • 3.9.13
 • Lønnsforhandlinger 2.3.3 - fullmakt
 • HMS-rapport
 • Rapport fra LMU
 • Rapport fra klagenemd
 • 11.6.13
 • Styreseminar om plan og budsjett 2014-16: Vurderinger og analyser, foreløpige økonomiske rammer, prioriterings-diskusjoner, eventuelle tilleggsføringer fra styret
 • Virksomhetsrapportering pr 30.4.
 • Godkjenning av forrige års regnskap
slide2

Styringshjul 2013 - institusjonsnivå

 • Årsplan og budsjett
 • Lokalt opptak avsluttes
 • Studiestart
 • Tildelingsbrev til enhetene
 • HMS-uka
 • Ledelsens prioriteringsforslag - sluttfrist 4.11.
 • Plan og budsjett 2014-16 ferdigstilles 20.11
 • Lokale 2.3.3-forhandlinger
 • Arbeid med rapportering og analyser 2013, inkl. rapport om utdanningskvalitet
 • Frist - foreløpig regnskap
 • Ledersamling
 • Frist - rapportering DBH

Rapporteringsfasen

 • Statsbudsjett offentliggjøres
 • Prioriteringsdiskusjoner - plan og budsjett (RLM og RFA)
 • Plan-og budsjettarbeid
 • Budsjettforslag utenfor rammen 2015 ferdigstilles
 • Ledersamling?
 • Rapport og planer – styresak 12.3. til KD 15.3.
 • Intern frist for rapportering til Christin1.2.

Planleggingsfasen

For plan- og styrings-

prosessene utarbeides det

detaljoversikt over

frister, ansvarlige mv

 • Vurdere resultater/mål-oppnåelse, strategiske utfordringer 2014-16, ev. justere strategier mv
 • Forberede styreseminar 11.6.
 • Medarbeidersamtaler
 • Styringsdialogmøter - heldag m/fakulteter og ½-dag m/SPS Virksomhetsrapportering pr 31.8. og årsprognoser 2013
 • Brukerundersøkelse: Tilfreds-het med adm. tjenester

Analysefasen

 • Omdømmeundersøkelse
 • Studiestart
 • Forberedelse/tilrettelegging av plan- og budsjettprosessen
 • HMS-rapport ferdigstilles
 • Virksomhetsrapportering pr 30.4.
 • Samlerapport - HMS-revisjon AMU
 • Ledersamling
 • Styreseminar 11.6. (se årshjul for styret)
 • Oppstartmøte for plan- og budsjettarbeidet, herunder foreløpige økonomiske rammer2014
 • Samordnet opptak
 • Lokalt opptak avsluttes
slide3

Studiestart

 • Rapportering og analyser
 • Kvalitetssikring av data i FS

Styringshjul 2013 – fakulteter/enheter

 • Lønnsforhandlinger 2.3.3
 • Foreløpig plan og budsjett 2014-16 til fakultetsstyrene
 • Fakultetsstyret behandler rapport (og planer) innen 1.2.
 • Intern frist for rapportering i Cristin 1.2.

Rapporteringsfasen

 • Vernerunder
 • Handlingsplan for HMS
 • Medarbeidersamtaler

Planleggingsfasen

Enhetene supplerer etter behov sine viktigste oppgaver og prosesser

 • Plan- og budsjettarbeid
 • Styringsdialogmøte - heldag med hvert fakultet

Analysefasen

 • Interne styringsdialogmøter
 • Rapport om HMS-revisjon til fakultetsstyrene
 • Studiestart
 • Forberede styringsdialogen i september
 • Fakultetsstyret behandler fag- og studieplaner
 • Virksomhetsrapportering pr 30.04
 • Revisjon av pensumlister
 • Godkjenning av arbeidsplaner