v ralvad s a tervezetts g bizony t ka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VÉRALVADÁS -a tervezettség bizonyítéka- PowerPoint Presentation
Download Presentation
VÉRALVADÁS -a tervezettség bizonyítéka-

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

VÉRALVADÁS -a tervezettség bizonyítéka- - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

TEREMTÉSPÁRTI ALTERNATÍVA AZ ORVOSTUDOMÁNYBAN I. VÉRALVADÁS -a tervezettség bizonyítéka-. DeKK - DEBRECENI KREACIONISTA KÖR Dr. Nitkovszki Eduárd. Előadásvázlat. Kaszkádrendszerek az emberi szervezetben A test élete a vérben van A véralvadási kaszkád

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VÉRALVADÁS -a tervezettség bizonyítéka-


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
el ad sv zlat
Előadásvázlat
 • Kaszkádrendszerek az emberi szervezetben
 • A test élete a vérben van
 • A véralvadási kaszkád
 • „Rendszerhibák” – Véralvadási zavarok
 • Érdekességek
 • Véralvadás evolúciója?
 • Következtetések
 • Irodalom
1 kaszk drendszerek az emberi szervezetben
1. Kaszkádrendszerek az emberi szervezetben
 • Véralvadási rendszer
 • Komplementrendszer
 • Retina biokémiai kaszkádja
 • Rube Goldberg-féle gépezetek

(M. Behe)

2 a test lete a v rben van
2. A test élete a vérben van

Vér funkciói

 • Általános transzportfunkciók

O2, CO2

Tápanyagok (glükóz, lipidek, aminosavak)

Anyagcseretermékek

Humorális hírvivők (hormonok, citokinek)

 • Szervezet homeostasisának fenntartása

Ozmotikus nyomás, elektrolitok

Sav-bázis, pH

Hőmérséklet

 • Védekezés

Immunrendszer

Haemostasis/véralvadás (thrombocyták, véralvadási faktorok)

slide5
Vér/élet értéke Isten szerint
 • Gen 4:10 Monda pedig az Úr: Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földrõl.
 • Gen 9:6 A ki ember-vért ont, annak vére ember által ontassék ki; mert Isten a maga képére teremté az embert.
 • Gen 9:5 De a ti véreteket, a melyben van a ti éltetek, számon kérem; számon kérem minden állattól, azonképen az embertõl, kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét.
slide6
Vér/élet/lélek/engesztelés
 • Lev 17:11 Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levõ élet által szerez engesztelést.
 • Gen 9:4Csak a húst az õt elevenítõ vérrel meg ne egyétek
 • Lev 17:14Mert minden testnek élete az õ vére a benne levõ élettel. Azért mondom Izráel fiainak: Semmiféle testnek a vérét meg ne egyétek, mert minden testnek élete az õ vére; valaki megeszi azt, irtassék ki.
 • Deu 12:23Csakhogy abban állhatatos légy, hogy a vért meg ne egyed; mert a vér, az a lélek: azért a lelket a hússal együtt meg ne egyed!
slide7
Vér/váltság/bűnbocsánat/békéltetés
 • Ján 19:34Hanem egy a vitézek közül dárdával döfé meg az õ oldalát, és azonnal vér és víz jöve ki abból.
 • ApCsel 17:26 És az egész emberi nemzetséget egy vérbõl teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak határait;
 • Ef 1:7 A kiben van a mi váltságunk az Õ vére által, a bûnöknek bocsánata az Õ kegyelmének gazdagsága szerint.
 • Kol 1:14 Kiben van a mi váltságunk az Õ vére által, bûneinknek bocsánata;
 • Kol 1:20 És hogy Õ általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Õ keresztjének vére által; Õ általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben.
slide8
Zsid 2:14 Mivel tehát a gyermekek testbõl és vérbõl valók, õ is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,
 • Zsid 9:12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem az õ tulajdon vére által, ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve
 • Zsid 9:22 És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bûnbocsánat.
 • Zsid 12:24 És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.
 • 1Ján 1:7 Ha pedig a világosságban járunk, a mint õ maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az õ Fiának vére megtisztít minket minden bûntõl.

Örök-életbevágóan fontos!!!

extrinsic k ls reakci t
Extrinsic (külső) reakcióút

Sérülés

Kininogén

Kallikrein

Intrinsic (belső) reakcióút

XII

XIIa

Trauma

XI

XIa

VIII

IX

IXa

VIIa

VII

VIIIa

Szöveti faktor

X

Xa

X

Va

Prothrombin (II)

Thrombin (IIa)

Fibrinogén (I)

Fibrin (Ia)

XIIIa

Térhálós fibrinpolimer

warfarin cumarin vegy letek hat smechanizmusa
Warfarin (cumarin-vegyületek) hatásmechanizmusa

-K-vitamint kompetitív helyettesíti

-XIa aktiválásához a Prothrombin meg kell változzon GLU formából GLA formába.

-K-Vitamin nélkül a Prothrombin nem tud aktiválódni thrombinná.

-Thrombin nélkül a Fibrinogén nem tud Fibrinné alakulni,

az állat elvérzik pl. patkányméreg

Bizonyíték:

a véralvadási kaszkád egyetlen lépése sem elhanyagolható ahhoz, hogy a rendszer müködhessen.

5 rdekess gek
5. Érdekességek
 • Körülmetélés időpontja: 8. nap

Gen 17:12

Nyolcznapos korában körûlmetéltessék nálatok minden férfigyermek nemzedékeiteknél;

Prothrombin és K-vitamin újszülöttnél a 8. napra éri el a biztonságos maximális szintet

 • Felmentés körülmetélés alól – Talmud:

ha az anya már előzőleg fiúgyermeket vesztett körülmetéléskor fellépő elvérzés miatt

= öröklődés felismerése!

 • Hemofília C már a babiloni fogságban (i.e.587-536) vagy azelőtt – FXI-et kódoló gén mutációja (nem hasznos!)
6 v ralvad s evol ci ja
6.Véralvadás evolúciója?
 • Russell Doolittle biokémia professzor a Center for Molecular Genetics University of California Thrombosis and Homeostasis –ban megjelent cikkben próbál választ adni arra a kérdésre, „Hogyan fejlődött ki ez a komplex és finoman kiegyensúlyozott folyamat? ”
 • Szakembereknek írt cikkben Dr. Doolittle a következő kifejezésekkel magyaráz:

„a Szöveti faktor megjelent…",

"Prothrombin megjelenik...", "Fibrinogén születik...", "Antithrombin megjelenik...", "Plasminogén generálódik...", "Antiplasmin felbukkan...", "TPA előugrik...".

"Proconvertin duplikálódik a Stuart Faktorból."

Ha duplikálod ezt a mondatot kapsz-e valami mást?!

v ralvad s evol ci ja
Véralvadás evolúciója?
 • „A gazdaszervezet védekező rendszere amely évmilliók alatt fejlődött ki.
 • Ahogy a legkorábbi élő organizmusok az egysejtűből komplexebb formákká fejlődtek, kifejlesztették keringési rendszerüket, hogy ellássa őket oxigénnel és egyéb –a többsejtű élethez szükséges- tápanyagokkal.
 • A sérülésre adott véralvadási válasz nélkül ezek a keringési rendszerek nem lettek volna képesek megelőzni a fatális elvérzést: az evolúció mint tudjuk lehetetlen lett volna, és csak az egyszerűbb életformák mint az algák és baktériumok léteznének."

(D. Noonan, "The Perils of Hemophilia", in Blood-Bearer of Life and Death, 1993)

es lyek
Esélyek
 • A kontrollált véralvadáshoz minden lépésben 2 fehérje kell:

egy proenzim (nem aktivált faktor) és az aktivátora.

 • Dr. Behe számításai szerint az esélye, hogy TPA faktor és aktivátora egyszerre rendelkezésre álljon 1/10 a 36-on!
 • Ha csak az egyik fehérje jelent meg, akkor a mutáció és természetes szelekció kiszűri
 • Rendszeregyüttesek: -véralvadási kaszkád

-fibrinolitikus rendszer

-szabályozó rendszerek(gyorsító, gátló)

7 k vetkeztet sek
7. Következtetések
 • Nem egyszerűsíthetően bonyolult rendszer
 • Egyetlen komponens hiánya működésképtelenné teszi
 • Véletlenszerű megjelenése nagyon valószínűtlen
 • Lassú, apró lépésenkénti evolúciós kialakulás mechanizmusára nincs elfogadható magyarázat
 • Tervezettség = logikus magyarázat !!!
8 irodalom
8. Irodalom
 • Werner Gitt: A csodálatos ember
 • Michael Behe: Darwin fekete doboza
 • ÉRTEM: A tudomány felfedezi Istent

– Farkas Ferenc, Hornyánszky Balázs: Vérfagyasztó tökéletesség

 • Sas Géza: Haemostaseologia
 • McMillen: Elkerülhető betegségek
 • Henry M. Morris: The Biblical Basis for Modern Science
 • Robert Harsh: Irreducible Complexity? Blood Clotting!
 • Gergely Mihály: Perioperatív transzfúzió (ppt előadás) Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház Központi Intenzív és Anaesthesiológiai Osztály
 • Dr. Szegedi István- Dr. Kiss Csongor: Thrombosis a gyermekkorban (ppt előadás), DEOEC Gyermekklinika 2005.06.04.
slide26

Zsolt 139:14 Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.

3D szeműveggel!