Kra nik miasto warte inwestowania czy inwestycje warte kra nika
Download
1 / 19

KRA?NIK. MIASTO WARTE INWESTOWANIA CZY INWESTYCJE WARTE KRA?NIKA? - PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on

KRAŚNIK. MIASTO WARTE INWESTOWANIA CZY INWESTYCJE WARTE KRAŚNIKA?. POŁOŻENIE KRAŚNIKA. POŁOŻENIE KRAŚNIKA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KRA?NIK. MIASTO WARTE INWESTOWANIA CZY INWESTYCJE WARTE KRA?NIKA?' - abel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kra nik miasto warte inwestowania czy inwestycje warte kra nika

KRAŚNIK.

MIASTO WARTE INWESTOWANIA

CZY

INWESTYCJE WARTE KRAŚNIKA?Kra nik miasto warte inwestowania czy inwestycje warte kra nika

POŁOŻENIE KRAŚNIKA

- bliskie sąsiedztwo z Portem Lotniczym Lublin,- paneuropejski korytarz tranzytowy wschód – zachód; droga ekspresowa S-17,- wysoko rozwinięta infrastruktura przejść granicznych z Ukrainą (4 przejścia),- obszar graniczny Unii Europejskiej, Lubelszczyzna oknem na Europę Wschodnią i Azję Środkową.


Kra nik miasto warte inwestowania czy inwestycje warte kra nika

Z TEGO SŁYNIEMY

- tereny bogate w ziemie uprawne - uprawa owoców miękkichmalin, truskawek, porzeczek, wiśni i jabłek oraz innych.- ręcznie formowana, kraśnicka cegłaW Kraśniku działa kilka manufakturowych cegielni produkujących tradycyjnymi, znanymi od ponad stu lat technikami. Powstaje w nich cegła z glin lessowych - nie tylko jako materiał typowo budowlany, ale także dekoracyjny. Z niej właśnie odrestaurowano kilkadziesiąt lat temu Zamek Królewski w Warszawie.- Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku

Jest pierwszą firmą, która rozpoczęła produkcję łożysk tocznych w Polsce.

Działa od 1948 roku. Produkuje około 16 mln sztuk łożysk rocznie. Eksportuje swoje produkty min. do: Niemiec, Anglii, Austrii, Francji, Indii, Pakistanu, Turcji, USA , Włoch, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.


Kra nik miasto warte inwestowania czy inwestycje warte kra nika

KRAŚNIK.

MIASTO WARTE INWESTOWANIA?


Kra nik miasto warte inwestowania czy inwestycje warte kra nika

NASZE ATUTY

- atrakcyjne tereny inwestycyjne objęte zwolnieniami podatkowymi, - duży rynek wysoko wykwalifikowanych pracowników z niższymi od średniej krajowej oczekiwaniami płacowymi - w związku z obecnością na lokalnym rynku takich firm jak Tsubaki Hoover Polska, FŁT Kraśnik S. A. oraz firm z nimi współpracujących,- bliskie położenie Lublina, który jest największym ośrodkiem akademickim w Polsce wschodniej (uczelnie techniczne, medyczne, ekonomiczne) dysponującym ogromnym kapitałem ludzkim,- miasto otwarte na współpracę z inwestorami,


Kra nik miasto warte inwestowania czy inwestycje warte kra nika

ATRAKCYJNE TERENY INWESTYCYJNE

Kraśnik posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne typu greenfield i brownfield.- Uzbrojenie w 2013 roku kraśnickiej podstrefy ekonomicznej to kluczowa inwestycja, której realizacja stała się możliwa dzięki pozyskaniu w ubiegłym roku unijnej dotacji wynoszącej ponad 5 mln zł,- Strefa Inwestycji – Kraśnik to teren inwestycyjny położony na 10 działkach przeznaczonych do sprzedaży. Istnieje możliwość podziału nieruchomości według potrzeb inwestora. Wkrótce powstaną drogi o długości 1 km umożliwiające dostęp do działek inwestycyjnych, zostanie wybudowana sieć wodociągowa o dł. 1,45 km, sieć kanalizacyjna i sanitarna o dł. 1,22 km, sieć kanalizacji deszczowej o dł. 2,62 km oraz 1,26 km sieci tzw. kanalizacji teletechnicznej,Kra nik miasto warte inwestowania czy inwestycje warte kra nika

ZWOLNIENIA PODATKOWE

Wielkość zwolnienia podatkowego w kraśnickiej podstrefie jest na maksymalnym w Polsce poziomie i wynosi: - zwolnienie z tytułu kosztów nowej inwestycji wynosi:a) 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorców dużych (powyżej 250 pracowników), b) dla przedsiębiorców średnich - 60% (do 250 pracowników), c) dla małych - 70% (do 50 pracowników). Warunkiem skorzystania z pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej i utrzymanie środków trwałych przez okres 5 lat – dla dużych przedsiębiorców lub przez 3 lata – dla małych i średnich przedsiębiorcówWielkość zwolnienia podatkowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy wynosi 50% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników dla dużych przedsiębiorców, a dla przedsiębiorców małych i średnich - odpowiednio - 70% i 60%. Od przedsiębiorcy wymagane jest utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat - dla dużych lub przez 3 lata dla małych i średnich firm.


Kra nik miasto warte inwestowania czy inwestycje warte kra nika

ULGI W PODATKACH OD NIERUCHOMOŚCI

Lokalne ulgi dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy.Propozycje przygotowane przez kraśnicki magistrat zakładają okresowe zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które stanowią nową inwestycję. Zwolnienie może obejmować całość zobowiązania lub jego część. Zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli lub ich części związanych z działalnością gospodarczą udziela się, jeżeli zostaną utworzone nowe miejsca pracy w wyniku nowej inwestycji, a wzrost zatrudnienia zostanie utrzymany przez okres korzystania ze zwolnienia.


Kra nik miasto warte inwestowania czy inwestycje warte kra nika

MIASTO OTWARTE NA BIZNES

W Kraśniku utworzone zostało Centrum Obsługi Biznesu zajmujące się: - współpracą z inwestorami oraz potencjalnymi inwestorami, - sprawowaniem opieki nad inwestorami w zakresie ich kontaktów z Urzędem, innymi instytucjami miejskimi oraz wskazanymi przez inwestorów podmiotami; pomoc prawna dla przedsiębiorców, - rozpoznaniem oraz analiza rynków zagranicznych związanym z poszukiwaniem i pozyskiwaniem inwestorów,- współpracą z organami administracji rządowej i samorządowej, zwłaszcza z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. - sporządzaniem i aktualizacją miejskiej oferty inwestycyjnej, - inicjowaniem i sporządzaniem wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wspólnych ofert inwestycyjnych,


Kra nik miasto warte inwestowania czy inwestycje warte kra nika

KRAŚNIK.

INWESTYCJE WARTE KRAŚNIKA?


Kra nik miasto warte inwestowania czy inwestycje warte kra nika

FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH

- Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. powstała w 1948 roku. Jest największym i najstarszym producentem łożysk tocznych w Polsce. Produkuje łożyska głównie dla motoryzacji, energetyki, hutnictwa, górnictwa, rolnictwa, przemysłu stoczniowego oraz przemysłu zbrojeniowego. Wysokiej jakości wyroby FŁT znajdują nabywców w kilkudziesięciu krajach świata. Proces przekształceń zapoczątkowany w 1995 roku sprawił, że Fabryka Łożysk Tocznych z przedsiębiorstwa państwowego przeobraziła się w sprawnie działającą spółkę akcyjną. FŁT Kraśnik S.A. to wciąż największy pracodawca w mieście. Zatrudnia blisko 2000 osób. To ostatnia z dużych firm polskiego przemysłu łożyskowego, która nadal należała do Skarbu Państwa.- Przejęcie przez Tri Ring Group Corporation of China Fabryki Łożysk Tocznych to druga co do wielkości chińska inwestycja w Polsce.Kra nik miasto warte inwestowania czy inwestycje warte kra nika

„NOWA ENERGIA DLA KRAŚNIKA”

Ogłoszony w 2012 roku miejski program inwestycyjny „Nowa Energia dla Kraśnika” zakłada szerokie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez inwestycje w m. in. bioelektrownie, instalacje solarne, farmy fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne czy energię geotermalną, a także działania mające na celu oszczędności energii oraz redukcję emisji CO2. Realizowane w ramach programu inwestycje:„Nowa Energia dla Kraśnika” - Instalacje solarne dla mieszkańców to największy projekt z dofinansowaniem z UE, który będzie realizowany przez samorząd miejski w historii. Rekordowe dofinansowanie dla Miasta wyniesie 6 598 116,50 zł. Wartość ogólna projektu to 7 762 490,00 zł. Projekt obejmuje montaż instalacji solarnych w kraśnickich domach. Kolektory słoneczne w latach 2013-2014 trafią do blisko 900 rodzin.


Kra nik miasto warte inwestowania czy inwestycje warte kra nika

KRAŚNIK STOLICĄ ZIELONEJ ENERGII

„Budowa i eksploatacja farmy słonecznej Nowa Energia Kraśnik”Miasto Kraśnik jako pierwszy samorząd w Polsce realizuje budowę 1 MW elektrowni fotowoltaicznej w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Zainteresowanych inwestycją w Kraśniku jest 9 prywatnych podmiotów z Polski, Czech, Austrii i Niemiec. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 9 204 499,90zł.„Nowa Energia dla Kraśnika - Termomodernizacja placówek oświatowych w mieście Kraśnik”. Inwestycja realizowana przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Łączna wartość projektu to ponad 2 400 000 zł brutto.


Kra nik miasto warte inwestowania czy inwestycje warte kra nika

KRAŚNIK.

MIASTO WARTE INWESTOWANIA

CZY

INWESTYCJE WARTE KRAŚNIKA?


Kra nik miasto warte inwestowania czy inwestycje warte kra nika

ZAINWESTUJ

W KRAŚNIKU !