بسم الله الرحمن الرحیم
Download
1 / 48

بسم الله الرحمن الرحیم - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

بسم الله الرحمن الرحیم. سازمان ترویج ,آموزش وتحقیقات کشاورزی . چکیده ومواد قانونی از خدمات اداری که نیاز به آئین نامه ودستوالعمل اجرلئی دارد. خروج. 1. چکیده قوانین. فصل اول

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' بسم الله الرحمن الرحیم' - abel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
بسم الله الرحمن الرحیم

سازمان ترویج ,آموزش وتحقیقات کشاورزی.چکیده ومواد قانونی از خدمات اداری که نیاز به آئین نامه ودستوالعمل اجرلئی دارد

خروج

1


چکیده قوانین

فصل اول

ماده 6: پست سازمانی و تعریف آن ( پست ثابت و موقت که پستهای ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد)

ماده 7 : کارمند دستگاه اجرایی : فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرار داد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.


احداث فضاهای فیزیکی (مراکز و موسسات تابعه)

فصل دوم :

ماده 16: افزایش بهره وری (آیین نامه مصوبه هیات وزیران)

بندالف : تعیین قیمت تمام شده (تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی )

بند ه : اجرای نظام قیمت تمام شده (آیین نامه مصوبه هیات وزیران)

ماده 19: خدمات مشاوره ای

ماده 20: نظام پیشنهادات(آیین نامه مصوبه هیات وزیران)

ماده 21 : کارمندانی که وظایف دستگاه آنان به بخش غیر دولتی واگذارشده است .

تبصره 2:

2


پروژه های خاص تحت نظارت اداره خدمات مهندسی

نام پروژهحجم کار

- مرکز تحقیقات مازندران 8000 متر مربع

- مرکز تحقیقات همدان 2800 “ “

- مرکز تحقیقات گیلان 3500 “ “

- مرکز تحقیقات خراسان جنوبی 250 “ “

- مرکز تحقیقات مرکزی (اراک) 6200 “ “

- ساختمان موسسه تحقیقات برنج (آمل) 4000 “ “

- ساختمان ستاد ملی گل و گیاهان زینتی محلات 4500 “ “

- مرکز آموزش خراسان رضوی 12452 “ “

- مرکز آموزش یزد 15000 “ “

- مرکز آموزش دامغان 15000 “ “

- ساختمان ستاد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 3800 “ “

- ساختمان آزمایشگاه های موسسه تحقیقات گیاهپزشکی 4000 “ “

- ساختمان آزمایشگاه های موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 60 “ “

- ساختمان آزمایشگاه های موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر 380 “ “

3


فعالیتهای مرتبط با پروژه های خاص خدمات مهندسی

 • توزیع اعتبارات پروژه ها

 • کنترل پروژه و زمان بندی

 • کنترل پیشرفت کار

 • بررسی تاخیر های مجاز و غیرمجاز پیمانکاران

 • شرکت در مناقصات انتخاب پیمانکاران

 • نظارت بر حسن اجرای کار

 • رسیدگی به صورت وضعیت و تعدیل پیمانکاران

4


گزارش عملکرد پیشرفت فیزیکی پروژهای آموزشکده های فنی نسبت به تعهد سال 1385

5


86 84
گزارش پیش بینی پیشرفت پروژهای آموزشکده های فنی در سالهای 86-84

6


گزارش عملکرد پیشرفت فیزیکی پروژهای مراکز تحقیقاتی نسبت به تعهد سال 1385

7


86 841
گزارش پیش بینی پیشرفت پروژهای مراکز تحقیقاتی در سالهای 86-84

8


9 مراکز تحقیقاتی در سالهای 86-84


نمايي مراکز تحقیقاتی در سالهای 86-84ازورودي پروژه ساختمان مؤسسه تحقيقات برنج كشور( معاونت مازندران)

10


پروژه ساختمان مراکز تحقیقاتی در سالهای 86-84مرکز تحقیقات کشاورزی اراک( فدک)

11


12 مراکز تحقیقاتی در سالهای 86-84


13 مراکز تحقیقاتی در سالهای 86-84


14 مراکز تحقیقاتی در سالهای 86-84


15 مراکز تحقیقاتی در سالهای 86-84


16 مراکز تحقیقاتی در سالهای 86-84


1 مراکز تحقیقاتی در سالهای 86-84– مکانیابی فضاهای تحقیقاتی مورد نیاز

2 – بررسی مطالعات و نقشه های فاز یک فضاهای تحقیقاتی و آموزش

3 - بررسی مطالعات و نقشه های فاز دو فضاهای تحقیقاتی و آموزش

4 – تهیه و تدوین مطالعات و ساخت فضاها ( اسکرین هاوس و ... )

5 – تهیه استاندارد فضاهای آزمایشگاهی تحقیقاتی

6 - تهیه استاندارد فضاهای اداری تحقیقاتی

7 – کارهای متفرقه طراحی

فعالیتهای مطالعات و طراحی شامل موارد زیر است

17


18 مراکز تحقیقاتی در سالهای 86-84


19 مراکز تحقیقاتی در سالهای 86-84


20 مراکز تحقیقاتی در سالهای 86-84


21 مراکز تحقیقاتی در سالهای 86-84


تامین تجهیزات و ماشین آلات مراکز تحقیقاتی در سالهای 86-84

 • تعیین و ابلاغ تعرفه ها

 • نیاز سنجی ، برنامه ریزی اعتبارات و نظارت

 • ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص خرید تجهیزات آزمایشگاهی

 • تهیه استاندارد ( خودروهای مورد نیاز - تجهیزات وادوات کشاورزی )

 • تدوین استاندارد آزمایشگاه های موسسات و مراکز تحقیقاتی

 • تهیه خودرو مورد نیاز موسسات و مراکز تابعه ( بطور متمرکز )

 • فروش اموال منقول و غیر منقول

 • سایر فعالیتها

22


تعیین و ابلاغ تعرفه ها مراکز تحقیقاتی در سالهای 86-84

پیگیری مراحل تصویب و ابلاغ 241مورد تعرفه نهال‌هاي درختان مثمر و غیر مثمر

پیگیری مراحل تصویب و ابلاغ 11مورد تعرفه بذور مادری

پیگیری مراحل تصویب و ابلاغ 36مورد تعرفه های مورد عمل موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال

پیگیری مراحل تصویب و ابلاغ 22مورد تعرفه های مورد عمل موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

پیگیری مراحل تصویب و ابلاغ 125مورد تعرفه های مورد عمل موسسه تحقیقات خاک وآب

23


24 مراکز تحقیقاتی در سالهای 86-84

خدمات مشاوره ای در خصوص تهیه تجهیزات تخصصی موسسات و مراکز

 • بررسی کاتالوگها و تهیه مقدمات بانک اطلاعاتی تجهیزات

 • مذاکره با شرکتهای عرضه کننده تجهیزات تخصصی

 • ارائه 9 مورد خدمات مشاوره ای جهت خرید تجهیزات تخصصی

 • به موسسات و مراکز تابعه ( ……. HVI _NIR_HPLC_GC )

28


29 تجهیزات تخصصی موسسات و مراکز


30 تجهیزات تخصصی موسسات و مراکز


تدوین استاندارد آزمایشگاه های موسسات و مراکز تحقیقاتی

1- طراحی فرمهای ورود اطلاعات شامل

- مشخصات آزمایشگاه( عنوان – سطح – زیر بنا –امکانات و تجهیزات – وظایف – نیروی متخصص )

- عناوین آزمایشات(عنوان آزمایش – مستندات و روشهای آزمون – دستگاه های اصلی ..)

- وضعیت ایمنی آزمایشگاه (تجهیزات و مواد شیمیایی آلوده کننده – تجهیزات ایمنی و......)

- مهارتها و دوره های مورد نیاز کاردانان و کارشناسان آزمایشگاه

2- انتخاب 3 موسسه بعنوان پایلوت( گیاه پزشکی – علوم دامی – ثبت , کنترل و گواهی بذر )

- انتخاب 4 موسسه بعنوان مرحله دوم طرح موسسات اصلاح بذر ، بيوتکنولوژی، فنی ومهندسی ، خاک وآب)

3- طراحی و برنامه نویسی بانک اطلاعات استاندارد آزمايشگاهها در قالب فرم تعریف شده و ارسال آن به موسسات جهت ورود اطلاعات

31


32 موسسات و مراکز تحقیقاتی


فروش اموال منقول ( اسقاطی ) موسسات و مراکز تحقیقاتی

- کسب مجوز فروش اموال مازاد و اسقاط (غیر خودرو) در مراكز تحقيقاتي و مجتمع‌هاي آموزشي59 مورد و واریز مبلغ حدود 5700 ميليون ريال به حساب در آمد اختصاصی سازمان

- شركت در كميسيونهاي معاملات فروش اموال اسقاطي مراکز و موسسات تابعه 42 نفرروز

- همكاري با اداره كل امور اداري براي اخذ مجوز كميسيون ماده 2 در زمينه خريد خودروهاي جديد به تعداد 103 دستگاه و فروش خودروهاي مازاد به تعداد 59 دستگاه

33


34 موسسات و مراکز تحقیقاتی


35 موسسات و مراکز تحقیقاتی


36 موسسات و مراکز تحقیقاتی


فروش اموال غیر منقول موسسات و مراکز تحقیقاتی (فروش 11 مورد از ايستگاههاي تحقيقاتي مازاد بر نياز )

37


سایر فعالیتها موسسات و مراکز تحقیقاتی

 • - تدويندستورالعمل سرويس و نگهداري تراکتور و ادوات كشاورزي

 • - برگزاری دوره آموزشي تجهيزات اپتيكي

 • - مقدمات تهيه بانك اطلاعات توليدكنندگان ادوات و ماشين آلات كشاورزی

 • - شركت در كميسيون هاي معاملات فروش اموال مازاد و اسقاطي استانها

 • - توزيع برخی تجهيزات موجود در انبار بين مراکز تحقيقاتی

 • (دستگاه سونوگرافی دامی 1 مورد - ترازوی حساس و نيمه حساس6 مورد –الکتروموتور 1 مورد)

 • - نيازسنجي و تدوين پودمان آموزشي مرتبط با كارشناسان و كاردانان شاغل در آزمايشگاهها

 • - انجام ساير وظايف محوله

38


39 موسسات و مراکز تحقیقاتی


40 موسسات و مراکز تحقیقاتی


پروژه های تملکی سازمان موسسات و مراکز تحقیقاتی

1 - پروژه های ملی مورد عمل موسسات و مراکز تحقیقاتی

2 - پروژه های خاص

3 - پروژه های مراکز تحقیقاتی

- توسعه امور زیر بنایی مراکز و ایستگاه های تحقیقاتی

- تامین تجهیزات و ماشین آلات مراکز و ایستگاه های تحقیقاتی

- تعمیرات اساسی ساختمانی مراکز و ایستگاه های تحقیقاتی

41


اعتبارات پیش بینی شده مراکز تحقیقاتی درسال 1385

42


مقایسه درصدی عملکرد اعتباری مراکز تحقیقاتی درسال 1385

43


سایر فعالیتها 1 مراکز تحقیقاتی درسال 1385

 • - اصلاح ساختار اداری (انتقال 12نفر از همكاران)

 • جهت‌دهياقدامات دفتر در راستای سياستهاي ابلاغي سازمان

 • - هماهنگي در جهت اصلاح روش‌ها و فرآيندهاي انجام كار

 • - تفويض برخي از وظايف براي اجرا بطور كامل به استانها

 • انجام ساير وظايف محوله از سوي رئيس و معاونان محترم سازمان

 • - انجام امور جاري مرتبط با وظايف دفتر خدمات فني

44


سایر فعالیتها 2 مراکز تحقیقاتی درسال 1385

 • - ساماندهي و اولويت‌بندي پروژه‌هاي عمراني قابل اجرا در سطح كشور

 • - تهیه انواع نقشه‌هاي مورد نياز مؤسسات و مراكز از طريق مهندسين مشاور

 • نظارت و كنترل و تأييد کارهای ارجاعی به مشاورین

 • جمع‌آوري برنامه فعاليتهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي پيشنهادي مراكز و مؤسسات براي سال 85

 • بررسي برنامه فعاليتهاي تملكی و تنظیم موافقتنامه با دفتر برنامه و بودجه و تشكيلات

 • ابلاغ مشخصات فني اسكرين هاوس‌ها براي مؤسسات

 • پيگيري انجام عمليات احداث گلخانه اسكرين هاوس هرمزگان براي مبارزه آفت جاروك ليموترش

 • طراحی و برنامه نویسی نرم افزار بانك اطلاعات اموال غير منقول سازمان( در قالب شش فرم -اطلاعات عمومي، مالكيتها، فني و جغرافيائي، ساختماني، امور زيربنائيو چاههابا حدود 200 فيلد اطلاعاتي - استانهاي فارس و كردستان به عنوان نمونه مورد بررسي قرار گرفته اند )

45


عمده فعالیتهای دفتر تأمین و تجهیز

1– مدیریت ارسال ارز دانشجویان

2 – مدیریت ارسال ارز عضویت در موسسات بین المللی

3 – مدیریت خریدهای ارزی موسسات ومراکز تابعه سازمان

46


با تشکر و سپاس از توجه شما عزیزان تجهیز

دفتر خدمات فنی محیط های تحقیقاتی و آموزشی

سازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی

47


ad