slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
K O N F E R E N C E k projektu SPAM+ 18.10.2011, Most Realizátor: PowerPoint Presentation
Download Presentation
K O N F E R E N C E k projektu SPAM+ 18.10.2011, Most Realizátor:

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
abel-casey

K O N F E R E N C E k projektu SPAM+ 18.10.2011, Most Realizátor: - PowerPoint PPT Presentation

74 Views
Download Presentation
K O N F E R E N C E k projektu SPAM+ 18.10.2011, Most Realizátor:
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. K O N F E R E N C E k projektu SPAM+ 18.10.2011, Most Realizátor: o.s.MOSTY – sociálně psychologické centrum

 2. Doba trvání: 5/2009 – 4/2012 Cíle projektu: • VYTVOŘENÍ METODIKY NOVÉHO SOCIÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU • NAPLNĚNÍ STANDARDŮ PROGRAMU • OVĚŘENÍ SOCIÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU • ŠÍŘENÍ VÝSLEDKŮ MEZI LAICKOU A ODBORNOU VEŘEJNOST

 3. Cílová skupina: 300 klientů (14,5 – 26 let) - ústavní mládež (t.č.121 kl) - ohrožená mládež (t.č.127 kl.) Okruh problémů: Nevyjasněná profesní orientace a kumulace znevýhodnění/rizik, díky kterým jsou jednotlivci ohroženi předčasným ukončením profesní přípravy nebo sociálním vyloučením

 4. Cíl programu: • podpořit klienta, aby si zvolil správnou školu a měl kladné perspektivy (profesní orientace) • podpořit sebeúctu, sebedůvěru klienta (zamezit ztotožnění klienta s deviantní nálepkou, zabránit rezignaci nad dalším vývojem) • posílit u jednotlivců finanční gramotnost a praktickou orientaci v běžném životě

 5. Motivační program „Its In U2“ Autoři: Judy Elliman, Tom Thorpe S I M A (Ldt.) Cíl mentoringového programu obecně - zjištění motivačních schopností, • podpora vytváření přiměřeného sebepojetí, • zprostředkování sociální opory klientům. Konkrétní terapeutický cíl Úprava sebeobrazu klienta, vytvořeného na nových úhlech pohledu: TO JSEM JÁ, TO MĚ UTVÁŘÍ JAKO OSOBU. JSEM VÝJIMEČNÝ. Podpora osobní motivace a připravenosti k výkonu: KDE CHCI BÝT, CO MĚ MOTIVUJE.

 6. Osnova 1. setkání : Úvod - představení programu a motivace k jeho zvládnutí 2. setkání : Tvé „věci“ 3. setkání : Tvůj život – tvé příběhy 4. setkání : Tvůj život – tvé příběhy 2 5. setkání : Tvoji hrdinové 6. setkání : Zpátky k tobě – tvá motivace (potvrzení) 7. setkání : Tvé plány a cíle 8. setkání : „Uchopení“ výsledků – závěrečné zpracování „výstupu“

 7. ÚSTAVNÍ MLÁDEŽ (dosud 121 kl) DD Žatec, DD Hora Sv.Kateřiny, DD Most - 31 kl. VÚ Pšov, VÚ Buškovice, VÚ Kostomlaty - 75 kl. Věznice Všehrdy - 15 kl. Dobré zkušenosti: Motivační program „Its In U2“ Předcházení zadluženosti Praktická orientace Aktivizační pracovní program - krátkodobé brigády - tréninkové pracoviště

 8. PŔEDCHÁZENÍ ZADLUŽENOSTI Hodnocení spolupráce s klienty z výchovných ústavů: „…Je třeba si také uvědomit, že jde o lidi, kteří nemají téměř co ztratit a tak zadlužení je to nejmenší co je potká…“ Petr Lackovský

 9. „Tito klienti se o problematiku živě zajímají, mají již mnohé znalosti z praxe ať již vlastní či z médií, proto začlenit jejich roztříštěné znalosti do logického rámce je velice důležité. Jde o klienty s omezeným přístupem ke znalostem fungování běžného hospodaření rodiny. Start do samostatného života je velice těžký a proto jde o skupinu klientů pro něž je kurz maximálně důležitý.“ Petr Lackovský PŘEDCHÁZENÍ ZADLUŽENOSTI Hodnocení spolupráce s klienty z dětských domovů:

 10. Aktiviz.prac.program Zadluženost Praktická orientace Aktiviz. prac. program - OPP, brigády, výtvarné dílny, trénink.pracoviště (foto Albert, dílny, kavárna)

 11. Ohrožená mládež školy - učitelé, rodiče nízkoprahová zařízení pro mládež PMS ČR úřad práce Dobré zkušenosti: Motivační program Its In U2 Bilanční diagnostika Doučování Předcházení zadluženosti Aktivizační pracovní program - trest OPP, brigády, výtvarné dílny

 12. Dosavadní výsledky/výstupy: Počet klientů programu celkem: 248 (MP – 171) Úspěšně ukončilo: 67 (MP - 65) Neúspěšně ukončilo: 52 (MP – 61) Dosud v programu: 129 (MP – 45) - 30 proškolených mentorů Its In U2 (24 aktivních) - metodiky kurzů, prac.sešity… - preventivní film „NE“ - tréninkové pracoviště v kavárně - 19 kl. v aktivizačním prac.programu

 13. projekt končí v dubnu 2012 MoŽNOSTI SPOLUPRÁCE - zvyšování informovanosti mezi odborníky, potenciálními zájemci o službu Kontakt:774680013 www.spam.osmosty.cz www. osmosty.cz prezentace budou v záložce GALERIE