Zondagochtend 18 maart 2012
Download
1 / 44

Zondagochtend 18 maart 2012 - PowerPoint PPT Presentation


  • 97 Views
  • Uploaded on

Zondagochtend 18 maart 2012. WELKOM op deze vierde lijdenszondag. Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne. Orgelspel Welkom en mededelingen Zingen ‘Beween, o mens, uw zonde groot’ Stil gebed - votum - groet Zingen psalm 134 Tien geboden Zingen psalm 128 : 1 en 3

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zondagochtend 18 maart 2012' - abedi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zondagochtend 18 maart 2012

Zondagochtend

18 maart 2012


Zondagochtend 18 maart 2012

WELKOM

op deze vierde lijdenszondag


Orde van de dienst 1 van 2 voorganger ds h de bruijne

Orde van de dienst (1 van 2)Voorganger ds. H. de Bruijne

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen ‘Beween, o mens, uw zonde groot’

Stil gebed - votum - groet

Zingen psalm 134

Tien geboden

Zingen psalm 128 : 1 en 3

Gebed

Bijbellezing Marcus 10 : 32 – 45 (uit

de Nieuwe BijbelVertaling)


Orde van de dienst 2 van 2 voorganger ds h de bruijne

Orde van de dienst (2 van 2)Voorganger ds. H. de Bruijne

Zingen psalm 69 : 1 en 3

De kinderenkunnennaardebijbelklas gaan

Preek (thema: een woordenwisseling over macht op weg naar Jeruzalem)

Zingen ‘Gezegend, o Jeruzalem’

Gebeden

De kinderen komen terug

Collecten

Zingen Evangelische Liedbundel 377

Zegen


Zondagochtend 18 maart 2012

Spreuk van de week

Wie rechtvaardig is, kiest

het juiste woord,

een goddeloze neemt

slechts leugens in de mond.

(Spreuken van koning Salomo 10 : 32)Zondagochtend 18 maart 2012

Zingen : ‘Beween, o mens,

uw zonde groot’.

Bron: “Poëzie om te zingen”.

Tekst: Sebald Heyden (1494 – 1561).

Vertaling: Ad den Besten.


Beween o mens uw zonde groot 1a en 2

‘Beween, o mens, uw zonde groot’ : 1a en 2

Beween, o mens, uw zonde groot,

waarom uw Heiland uit de schoot

des Vaders kwam op aarde

en wilde van een jonkvrouw rein

gelijk een mens geboren zijn

en 't mid'laarschap aanvaarden.


Beween o mens uw zonde groot 1b en 2

‘Beween, o mens, uw zonde groot’ : 1b en 2

De duiv'len kenden Hem als heer,

de doden gaf Hij 't leven weer,

tot de ure had geslagen,

dat Hij voor ons geofferd werd

en onze zonden op zijn hart

moest aan het kruishout dragen.


Beween o mens uw zonde groot 1 en 2a

‘Beween, o mens, uw zonde groot’ : 1 en 2a

Laat ons dan Christus dankbaar zijn,

dat Hij zichzelf in angst en pijn

voor ons heeft prijsgegeven;

en zweren wij de zonde af,

het duister dat Hem werd tot graf,

om naar zijn wil te leven.


Beween o mens uw zonde groot 1 en 2b

‘Beween, o mens, uw zonde groot’ : 1 en 2b

Ja, geven wij zijn liefde door,

kenbaar als zijn getrouwen voor

wie leven in ellende.

Want welk een bitterheid, wanneer

Hij die ons liefhad, onze Heer,

ons eenmaal niet meer kende!


Stil gebed votum groet

Stil gebed

Votum

Groet


Psalm 134 1 2 en 3

Psalm 134 : 1, 2 en 3

Gij dienaars aan den HEER gewijd,

zegent zijn naam te allen tijd.

Gij die des daagszijngunst verwacht,

zegent zijn naam ook in de nacht.


Psalm 134 1 2 en 31

Psalm 134 : 1, 2 en 3

Die in het huis des HEREN zijt,

zegent zijn naam en majesteit,

zingt tot zijn eer met luider stem

en heft uw handen op naar Hem.


Psalm 134 1 2 en 32

Psalm 134 : 1, 2 en 3

Uit Sion, aan den HEER gewijd,

zegene u zijn heiligheid.

Hij die hemel en aarde schiep,

Hij is 't die u bij name riep.Psalm 128 1 en 3

Psalm 128 : 1 en 3

Welzalig is een ieder

die God van harte vreest

en Hem als zijn gebieder

gehoorzaamt allermeest.

Verheug u, gij zult eten

de arbeid uwer hand.

Gelukkig zult gij heten,

u deert geen tegenstand.


Psalm 128 1 en 31

Psalm 128 : 1 en 3

Het goede zult g'aanschouwen

van Gods verkoren stad,

en wat Hij in zijn trouwe

u nog beschoren had:

uw toekomst onbestreden,

heil voor uw nageslacht,

ja, algemene vrede

aan Isrel toegedacht.De lezing uit de bijbel is marcus 10 32 45 in de nieuwe bijbelvertaling

De lezing uit de Bijbel is

Marcus 10 : 32 - 45

(in de Nieuwe BijbelVertaling).


Zondagochtend 18 maart 2012

Marcus 10:

32 Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen:


Zondagochtend 18 maart 2012

Marcus 10:

33 ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen.


Zondagochtend 18 maart 2012

Marcus 10:

34 Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geselen en doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.’

35 Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden: ‘Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.’

36 Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?’


Zondagochtend 18 maart 2012

Marcus 10:

37 Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links.’

38 Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’


Zondagochtend 18 maart 2012

Marcus 10:

39 ‘Ja, dat kunnen wij, ‘antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan,

40 maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’


Zondagochtend 18 maart 2012

Marcus 10:

41 Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jakobus en Johannes.

42 Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken.


Zondagochtend 18 maart 2012

Marcus 10:

43 Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen,

44 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn,

45 want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’


Psalm 69 1 en 3

Psalm 69 : 1 en 3

Red mij, o God, het water stijgt en stijgt,

ik heb geen vaste grond onder de voeten.

Zal ik dan in het niet verzinken moeten,

in het moeras des doods, waar alles zwijgt?

Ik heb geroepen tot mijn stem 't begaf.

Voortdurend heb ik naar U uitgekeken.

Het diepe water wordt mij tot een graf,

mijn keel is hees, mijn ogen zijn bezweken.


Psalm 69 1 en 31

Psalm 69 : 1 en 3

Het is om U dat ik word afgeweerd,

om U draag ik het brandmerk van de schande,

verbroken zijn de broederlijke banden,

de ijver voor uw huis heeft mij verteerd.

De smaad van wie U smaadt kwam op mij neer

en met de vinger word ik nagewezen.

Mijn rouw en tranen keren tot mij weer.

In aller oog moet ik verachting lezen.


Zondagochtend 18 maart 2012

De kinderen mogen naar

de bijbelklas gaan.

Daar zal verteld worden over Jezus die zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en

het leven” (Johannes 14).


Zondagochtend 18 maart 2012

Thema van de preek:

Een woordenwisseling over macht op weg naar Jeruzalem.

De machtshonger bij de discipelen.

Het machtsmisbruik bij de heersers.

De machtsuitoefening door de Mensenzoon.


Zingen gezegend o jeruzalem bron po zie om te zingen tekst ad den besten

Zingen : ‘Gezegend, o Jeruzalem’.

Bron: “Poëzie om te zingen”.

Tekst: Ad den Besten.


Gezegend o jeruzalem 1 2 3 4 en 5

‘Gezegend, o Jeruzalem : 1, 2, 3, 4 en 5

Gezegend, o Jeruzalem,

want in u heerst als koning

de kleine mens van Bethlehem,

die vond een stal als woning

en bleef getrouw aan wie gering

in aanzien zijn: die mens ontving

u Godsstad, als beloning.


Gezegend o jeruzalem 1 2 3 4 en 51

‘Gezegend, o Jeruzalem : 1, 2, 3, 4 en 5

God heeft in Hem zijn Zoon erkend,

heeft hem ten troon verheven

en zich van allen afgewend

die macht en roem nastreven.

Waar Hij regeert, daar is het goed,

o schone stad, daar vloeit geen bloed,

daar is het leven leven.


Gezegend o jeruzalem 1 2 3 4 en 52

‘Gezegend, o Jeruzalem : 1, 2, 3, 4 en 5

Daarom gezegend, hoge stad,

al ben ik u van verre!

Een duister lot, ik weet niet wat

wil mij de weg versperren.

Maar ik zie andren om mij heen,

ik ben niet met mijn droom alleen

in ’t duister zonder sterren.


Gezegend o jeruzalem 1 2 3 4 en 53

‘Gezegend, o Jeruzalem : 1, 2, 3, 4 en 5

Ik ben met velen onderweg

naar u, o stad van vrede,

vertrokken zonder overleg

en tegen raad en rede,-

bespot, want overal woestijn,

maar eenmaal, ergens moet gij zijn

daar boven, hier beneden.


Gezegend o jeruzalem 1 2 3 4 en 54

‘Gezegend, o Jeruzalem : 1, 2, 3, 4 en 5

Gezegend, o Jeruzalem,

gij stad van ons verlangen !

Daar zal ik zien als koning Hem

met heerlijkheid omhangen,

die onaanzienlijk heeft gewoond

onder de mensen, - Hem die troont

op onze lofgezangen !Zondagochtend 18 maart 2012

Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas, wordt er gecollecteerd voor:

1. de emeritikas,

2. de (Singel)kerk.

De emeritikas regelt de oudedags-voorzieningvoor predikanten in de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Ook langdurig zieke predikanten, predikantsweduwen en –wezen

ontvangen een uitkering uit deze kas.


Evangelische liedbundel 377 1 2 en 3

Evangelische Liedbundel 377 : 1, 2 en 3

U bid ik aan, o macht der liefde,

die zich in Jezus openbaart.

God zocht ook mij, hoezeer 'k Hem griefde;

voor mij ook kwam zijn Zoon op aard.

'k Vergeet mijzelf, waar 'k in de golven

van zulk een liefde word bedolven.


Evangelische liedbundel 377 1 2 en 31

Evangelische Liedbundel 377 : 1, 2 en 3

Hoe zijt Gij mij zo zeer genegen

en hoe verlangt uw hart naar mij?

Gij komt mij met uw liefde tegen,

opdat ook ik de uwe zij.

Gij, trouwe Heer, hebt mij verkoren:

U wil ik eeuwig toebehoren.


Evangelische liedbundel 377 1 2 en 32

Evangelische Liedbundel 377 : 1, 2 en 3

U wil ik zoeken, U mij geven;

bij U slechts vind ik lafenis.

In u alleen heb ik het leven

en niet in 't geen van d' aarde is.

Bij U is rust, bij U verblijden;

U, Heer, U wil mijn hart zich wijden.Zondagochtend 18 maart 2012

VANMIDDAG:

17.00 uur kerkdienst in/vanuit dit kerkgebouw met opnieuw

ds. H. de Bruijne als voorganger.