fakulteta za psihoterapijo uvod v zdravstveno in socialno varstvo n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Fakulteta za psihoterapijo Uvod v zdravstveno in socialno varstvo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Fakulteta za psihoterapijo Uvod v zdravstveno in socialno varstvo - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Fakulteta za psihoterapijo Uvod v zdravstveno in socialno varstvo. ZAKON O DUŠEVNEM ZDRAVJU AS.Dr . Suzana OREŠKI. Vsebina zakona. 1) Opredeljuje sistem in glavne izvajalce na področju zdravstvenega in socialnega varstva: izvajalci psihiatričnega zdravljenja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fakulteta za psihoterapijo Uvod v zdravstveno in socialno varstvo' - abe


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fakulteta za psihoterapijo uvod v zdravstveno in socialno varstvo

Fakulteta za psihoterapijoUvod v zdravstveno in socialno varstvo

ZAKON O DUŠEVNEM ZDRAVJU

AS.Dr. Suzana OREŠKI

vsebina zakona
Vsebina zakona

1) Opredeljuje sistem in glavne izvajalce na področju zdravstvenega in socialnega varstva:

 • izvajalci psihiatričnega zdravljenja
 • izvajalci socialno varstvenih storitev
 • izvajalci nadzorovane obravnave
 • in izvajalci obravnave v skupnosti.
novost
Novost:
 • Izvajalci obravnave v skupnosti:

- so razen že obstoječe mreže služb tudi nevladne organizacije s področja DZ

- koordinator skupnostne obravnave

- zastopnik pravic oseb na področju DZ.

 • Izvajalci nadzorovane obravnave v skupnosti:

- izvajalci psihiatričnega zdravljenja

- pravne in fizične osebe s koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti.

slide4

2)Ureja postopek sprejema v oddelek pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice, varovani oddelek socialno varstvenega zavoda oziroma v nadzorovano obravnavo na naslednje načine:

- sprejem s privolitvijo,

- sprejem brez privolitve na podlagi sklepa sodišča,

- sprejem brez privolitve v nujnih primerih, ko je pacient pridržan v oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice pred sklepom sodišča in se postopek pred sodiščem vodi po opravljenem pridržanju

slide5

- Določa postopke obravnave osebe

 • v nadzorovano obravnavo

- v obravnavo v skupnosti.

sprejem brez privolitve na podlagi sklepa sodi a
Sprejem brez privolitve na podlagi sklepa sodišča

Na predlog izvajalca psihiatričnega zdravljenja, CSD, koordinatorja nadzorovane obravnave, najbližje osebe ali tožilstva oz. zastopnika, če gre za mladoletno osebo ali polnoletno pa ji je odvzeta opravilna sposobnost, socialnovarstvenega zavoda

brez privolitve nujni primeri 39 in 53 len
brez privolitve / nujni primeri ( 39. in 53. člen)

1) če ogroža svoje življenje ali življenje drugih ljudi ali če huje ogroža svoje zdravje ali zdravje drugih ali povzroča hudo škodo sebi ali drugim;

2) če je ogrožanje posledica duševne motnje, zaradi katere ima hudo moteno presojo realnosti in sposobnost obvladovati svoje ravnanje;

3) če navedenih vzrokov in ogrožanja ni mogoče odvrniti z drugimi oblikami pomoči izven zaprtega oddelka (ambulanto zdravljenja ali z nadzorovano obravnavo v skupnosti).

postopki izven sodi a nujni primeri
Postopki izven sodišča- NUJNI PRIMERI
 • Brez privolitve osebe!
 • Na podlagi napotnice izbranega osebnega zdravnika, psihiatra ali drugega zdravnika, ki je osebo pregledal
 • Napotnica ne sme biti starejša od 3 dni, priloži se poročilo o zdravstvene stanju osebe in navedejo razlogi o nujnosti sprejema
 • Brez napotnice! Če policija ob posredovanju na javnem mestu, zasebnih prostorih ali izsleditvi tujega državljana ugotovi (tiralica), da so podani pogoji iz 39. in 53. člena
3 varstvo pravic oseb po zdzdr
3) Varstvo pravic oseb po ZDZdr
 • Zagotavljanje varstva pravic oseb v primerih:
 • osebe pridržane na zdravljenju v oddelku pod posebnim nadzorom;
 • obravnavi na varovanem oddelku socialno varstvenega zavoda,
 • pri nadzorovani obravnavi in
 • v nujnih primerih - odvedeni na zdravljenje (so že hospitalizirani)
pravice osebe 12 len
Pravice osebe (12. člen)
 • Osebi se v prej omenjenih postopkih obravnav in zdravljenjih zagotavlja:
 • spoštovanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin, njene osebnosti, dostojanstva ter duševne in telesne celovitosti

PREDVSEM!

 • Pravica do dopisovanja, pošiljanja in sprejemanja pošiljk (19. čl.)

- vsa pošta je utečena, vključno s pošiljkami (hrana, denar, perilo, knjige idr) , nadzor takrat,če je ogrožena varnost osebe , drugih itn

- pravico do sprejemanja pošte od državnih organov, organov lokalnih skupnosti, nosilcev javnih pooblastil in se obračati nanje z vlogami za varstvo svojih pravic in pravnih v zaprtih kuvertah (v času zdravljenja v PB ali v času obravnave v SVZ)

slide11

Pravica do sprejemanja obiskov (21. čl)

- v skladu s hišnim redom PB, SVZ

 • najmanj 2x tedensko najbližje in druge
 • v primernih prostorih
 • se prekinejo, če slabo vpliva na osebo, moti druge,ogrožena varnost osebe , drugih ali PB, SVZ.
 • Pravica do uporabe telefona (20. čl.)

- se omogoča, a stroške krije oseba sama

slide12

Pravica do sprejemanja obiskov (21. čl)

- v skladu s hišnim redom PB, SVZ

 • najmanj 2x tedensko najbližje in druge
 • v primernih prostorih
 • se prekinejo, če slabo vpliva na osebo, moti druge,ogrožena varnost osebe , drugih ali PB, SVZ.
 • Pravica do uporabe telefona (20. čl.)

- se omogoča, a stroške krije oseba sama

pravica do zastopnika
Pravica do zastopnika
 • Se uveljavlja v primerih, ko je osebi odvzeta svoboda gibanja in je že na zdravljenju (posebni nadzor) v obravnavi varovani oddelek), nadzorovani obravnavi.
 • Sprejemni zdravnik in tisti, ki osebo sprejeme- osebo ustno in pisno pouči o pravicah po tem zakonu
 • Seznam pravic, s seznamom zastopnikov , nj. kontaktov bo na vidnem mestu PB, SVZ.
 • V primeru kršitev pravic uporabnikov zdravstvenih storitev pri izvajalkah zdravstvene dejavnosti Zakon o pacientovih pravicah.
varstvo pravic osebe v nujnih primerih
Varstvo pravic osebe v nujnih primerih
 • Hospitalizacija brez privolitve osebe!
 • Na podlagi napotnice izbranega osebnega zdravnika, psihiatra ali drugega zdravnika, ki je osebo pregledal
 • Napotnica ne sme biti starejša od 3 dni, priloži se poročilo o zdravstvene stanju osebe in navedejo razlogi o nujnosti sprejema
 • Sprejemni zdravnik mora v 4 urah obvestiti o pridržanju: direktorja, najbližjo osebo, zastopnika, zakonitega zastopnika.
 • Direktor takoj obvesti sodišče – ta pa izda sklep v 1 dnevu (postavi izvedenca in odvetnika ter osebo pouči o njenih pravicah)
 • Sodišče osebo zasliši v 1 dnevu od izdaje sklepa na oddelku in jo zasliši v prisotnosti odvetnika, zastopnika in izvedenca. V 3 dnevih po obisku pa izda sklep (zadržanje, odpust, sprejem v varovani oddelek SVZ ali NO)
naloge zastopnika pod zdzdr 23 in 24 l
Naloge zastopnika pod ZDZdr (23. in 24. čl.)
 • Informira, svetuje in daje konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic iz 12. člena
 • Preverja , če se spoštujejo njene človekove pravic, temeljnih svoboščin, njene osebnosti, dostojanstva ter duševne in telesne celovitosti
 • Preverja , če se vodi:
 • 1. evidenca o omejevanju pravic (99. člen)
 • vsebovala naziv PB, SVZ
 • osebno ime, EMŠO, šifro osebe, ki ji je bil izdan sklep o omejitvi pravic

- navedba pravice, ki je bila omejena, razlog omejitve, čas trajanja omejitve

slide16

2. evidenca o uporabi posebnih varovalnih

ukrepov (PVU) :

 • se uporabljajo v oddelkih pod nadzorom in posebnih varovanih oddelkih
 • ti pa so:
 • telesno oviranje s pasovi in omejitev gibanja znotraj enega prostora (razlogi, tako kot v nujnih primerih hospitalizacija)

- telesno oviranje s pasovi do največ - 4 ure, omejitev gibanja znotraj enega prostora - 12 ur)

 • O uvedbi posebnega varovalnega ukrepa mora zdravnik v najkasneje 12 urah obsvetiti direktorja, najbližjo osebo, odvetnika in zastopnika.
 • Evidenca, ki jo morajo izvajalci tega ukrepa voditi vsebuje : razlog, namen, trajanje, nadzor (enako kot prej)
slide17

3. evidencao posebnih metodah zdravljenja (100 čl.)

 • PMZ (2 - 11.čl. ):
 • elektrokonvulzivna terapija,
 • hormonsko zdravljenje
 • psihotropna zdravila. O njih odloča zdravniški konzilij (3 psihiatri, eden ni zaposlen v obstoječi PB, ni nikdar zdravil osebe)
 • Za izvedbo je potrebna:
 • pisna privolitev osebe ali skrbnika,
 • podano neodvisno mnenje o potrebnosti zdravljenja
 • Ni drugih učinkovitih metod itn
dodatne mo nosti za varovanje koristi in pravic osebe
Dodatne možnosti za varovanje koristi in pravic osebe
 • Zastopnik (najbližja oseba, odvetnik, zakoniti zastopnik, oseba) predlagaizvedbo upravnega nadzora nad odreditvijo in izvedbo posebnega varovalnega ukrepa - predpisi iz zakonodaje s področja zdravstvene dejavnosti.
 • Predlaga inšpekcijski nadzor nad delom izvajalcev psihiatričnega zdravljenja, izvaja Zdravstveni inšpektorat RS.
 • Predlaga Inšpekcijski nadzor nad delom izvajalcev socialno varstvenih storitev izvaja socialna inšpekcija Inšpektorat RS za delo.
 • Socialna inšpekcija izvaja tudi inšpekcijski nadzor na predlog zastopnika nad delom izvajalcev obravnave v skupnosti v delu,ki se nanaša na socialno varstvene storitve in programe.
kako uveljavljati pravico do zastopnika
Kako uveljavljati pravico do zastopnika?
 • Oseba si ga sama izbere s pisnim pooblastilom (izbere med tistimi, ki delujejo na območju postopka obravnave in zdravljenja)
 • Zanjo ga po pooblastilu izbere najbližja oseba. Oseba sama pove, kdo to je.
 • V pisnem pooblastilu , obrazec št. 1, se oseba in zastopnik dogovorita o vsebini sodelovanja v okviru pooblastil , ki jih določa zakon in pravilnik
 • Oseba ima pravico preklicati pooblastilo.
 • PB mu mora zagotoviti prostor za delovanje.
obravnava v skupnosti 91 96 l
Obravnava v skupnosti (91. -96. čl)
 • Izvajanje pomoči osebam, ki ne potrebujejo več zdravljenja v PB ali NO, a potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje podlagi načrta obravnave.
 • V skupnosti se lahko obravnava oseba, ki pisno privoli v načrt obravnave v skupnosti.
 • Tu največji delež prevzamejo koordinatorji skupnostne obravnave, ki bodo sodelovali z mrežo izvajalcev v skupnosti
na rt obravnave v skupnosti
Načrt obravnave v skupnosti
 • Pripravi koordinator načrt obravnave v skupnosti (drug kot koord. nadzorov.obravnave!), ki ga na njegov predlog sprejme center za socialno delo.
 • Pripravi pa ga v sodelovanju z osebo in t.i. multidisciplinarnim timom (psihiater, patronažna sestra, predstavnik CSD-ja, NVO-ja, najbližja oseba in drugi).
 • Skrbi za njegovo izvajanje, nadzira in po 6 mesecih revidira. Ter nudi strokovno podporo izvajalcem obravnave v skupnosti
koordinator skupnostne obravnave pravilnik o na inu in vsebini obravnave v skupnosti ur l 49 2009
Koordinator skupnostne obravnave (Pravilnik o načinu in vsebini obravnave v skupnosti Ur.l. 49/2009)

Načrt obravnave v skupnosti (9. in 10. člen)

- urejanje stanovanjskih oz. bivalnih razmer

- urejanje socialne varnosti

- urejanje zaposlitve in dela

- urejanje podpore pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil

- urejanje podpore pri zagotavljanju socialnih stikov in družabnosti

- ter druge ugotovljene potrebe, ki vplivajo na dvig kakovosti življenja.

na rt vsebuje
Načrt vsebuje

– zapis ocene situacije osebe, – ugotovitev potreb osebe, – cilje obravnave, – ukrepe za njihovo doseganje, – predlog izvajalcev ukrepov, – časovno opredelitev izvajanja načrta, – način spremljanja, evalvacije izvajanja ukrepov. – finančno ovrednotenje.

slide24

UPORABNIK

KSO

PSIHIATER

UPORABNIK

 • PB

SOC.DELAVEC

PATRONAŽNA SESTRA

PO POTREBI OSTALI

NEVLADNE ORG.

nadzorovana obravnava 80 len
Nadzorovana obravnava (80.člen)
  • Za osebe s hudo in ponavljajočo se duševno motnjo, ki so se že zdravile v PB brez privolitve, če se lahko zdravijo v domačem okolju.
  • če ogroža svoje življenje ali življenje drugih ljudi ali če huje ogroža svoje zdravje ali zdravje drugih ali povzroča hudo škodo sebi ali drugim;
 • če je ogrožanje posledica duševne motnje, zaradi katere ima

hudo moteno presojo realnosti in sposobnost obvladovati

svoje ravnanje;

Na podlagi sklepa sodišča, pod nadzorom psihiatrične bolnišnice, v skladu z načrtom nadzorovane obravnave (6 mesecev). Sklep določa tudi koordinatorja nadzorovane obravnave

koordinator nadzorovane obravnave 84 88 l
Koordinator nadzorovane obravnave (84. - 88. čl)
 • V sodelovanju z osebo in zastopnikom ter delovno skupino (zdravnik, soc. delavec, med. sestra in drugi strokov., najbližje osebe)pripravi predlog načrta nadzorovane obravnave, ki ga sprejeme psihiatrična bolnišnica
 • Koordinira potek izvajan načrta in nudi celostno podporo osebi in lahko zahteva od osebe, da se udeležuje določenih dejavnosti
 • Je zaposlen v PB bolnišnici, ta strokovno nadzira njegovo delo.
 • V primeru poslabšanja duš. stanja, ogrožanja itn, koordinator takoj pisno obvesti direktorja PB.