Przegl d zastosowa
Download
1 / 30

Przegl?d zastosowa? - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Przegląd zastosowań. Języki i standardy oparte na XML. Metajęzyk XML: spójna składnia i metodologia definiowania języków, DTD, XML Schema – sposoby definiowania języków. Obszary zastosowań: kodowanie tekstu, kodowanie metainformacji, informacje naukowe, multimedia, programowanie,.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Przegl?d zastosowa?' - abdul-sawyer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

J zyki i standardy oparte na xml
Języki i standardy oparte na XML

 • Metajęzyk XML:

  • spójna składnia i metodologia definiowania języków,

  • DTD, XML Schema – sposoby definiowania języków.

 • Obszary zastosowań:

  • kodowanie tekstu,

  • kodowanie metainformacji,

  • informacje naukowe,

  • multimedia,

  • programowanie,

  • ...


Zastosowania xml
Zastosowania XML

 • Kodowanie tekstu:

  • ISO 12083.

  • XML DocBook.

  • Text-Encoding Initiative (TEI).

  • MIL-STD-38784 (CALS).

  • HTML / XHTML.


Zastosowania xml1
Zastosowania XML

 • Kodowanie metainformacji:

  • RDF – Resource Description Framework.

  • CDF – Channel Description Format.

  • Topic Maps.

  • RSS – RDF Rich Site Summary.

  • OCS – Open Content Syndication.

  • Web Collections using XML.

  • MCF – Meta Content Framework Using XML.

  • XMI – XML Metadata Interchange Format – Object Management Group (OMG).


Zastosowania xml2
Zastosowania XML

 • Kodowanie informacji naukowych:

  • MathML – Matematical Markup Language.

  • CML – Chemical Markup Language.

  • BSML – Bioinformatic Sequence Markup Language.

  • BIOML – BIOpolymer Markup Language.

  • AML – Astronomical Markup Language.

  • ThML – Theological Markup Language.

  • GedML – Genealogical Data in XML.

  • VHG – Virtual Hyperglossary.

  • OMF – Weather Observation Markup Format.


Zastosowania xml3
Zastosowania XML

 • Multimedia:

  • SVG – Scallable Vector Graphics.

  • PGML – Precision Graphics Markup Language.

  • VML – Vector Markup Language.

  • SMIL – Synchronized Multimedia Integration Language.

  • VoiceXML.

  • SABLE – Text-to-Speech Synthesis Markup.


Zastosowania xml4
Zastosowania XML

 • Telekomunikacja:

  • WML – Wireless Markup Language.

  • DRP – HTTP Distribution and Replication Protocol.

 • Programowanie:

  • WIDL – Web Interface Definition Language.

  • BML – Bean Markup Language.

  • Java Help API.

  • CDIF – CASE Data Interchange Format.

  • UXF – UML eXchange Format.

  • SWAP – Simple Workflow Access Protocol.


Docbook
DocBook

 • Przeznaczony do kodowania dokumentacji oprogramowania:

  • struktura książki,

  • dodatkowe struktury specyficzne dla dokumentacji oprogramowania.

 • Status:

  • DocBook (SGML) – projekt rozpoczęty przez HaL Computer Systems i O'Reilly & Associates,

  • obecnie zarządzany przez DocBook Technical Committee of OASIS,

  • równolegle rozwijane wersje SGML i XML (od wersji 4.0).


Struktura docbook
Struktura DocBook

 • Book (element główny):

  • BookInfo

  • (Chapter | Article | Reference | Part) *

 • Sekcje:

  • Sect1, ..., Sect5,

  • Abstract, Sidebar, Warning.

 • Zawartość tekstowa:

  • SimPara, Para, FormalPara,

  • ItemizedList, OrderedList, VariableList, SegmentedList, SimpleList, GlossList.

 • Informacja techniczna:

  • ClassName, Command, Email, Filename, Function, Literal, ProductName, UserInput, SGMLTag, ...


Docbook modu y dostosowywanie
DocBook – moduły, dostosowywanie.

 • Moduły:

  • EBNF Module (Extended Backus-Naur Form),

  • HTML Forms Module,

  • MathML Module,

  • SVG Module.

 • Dostosowywanie do własnych potrzeb:

  • DTD silnie sparametryzowana encjami parametrycznymi,

  • większość zmian można uzyskać bez modyfikowania standardowych modułów DTD.


Docbook dodawanie w asnego elementu
DocBook – dodawanie własnego elementu

 • Fragment DTD:

 • <!ENTITY % local.tech.char.class ""><!ENTITY % tech.char.class "Action|Application|ClassName|Command|... %local.tech.char.class;">

 • Dostosowanie:

 • <!ENTITY % local.tech.char.class "|MethodName"><!ENTITY % DocBookDTD PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook V3.1//EN">%DocBookDTD;<!ELEMENT MethodName - - ((%smallcptr.char.mix;)+) > <!ATTLIST MethodName %common.attrib; %classname.role.attrib; %local.classname.attrib; >


Wireless application protocol
Wireless Application Protocol

 • WAP – Internet przez telefony komórkowe.

 • Rodzina standardów:

  • WML – Wireless Markup Language,

  • WMLScript,

  • WTLS – Wireless Transport Layer Security,

  • WSP – Wireless Session Protocol,

  • WTP – Wireless Transaction Protocol,

  • ...


J zyk wml
Język WML

 • Uwzględnia specyfikę telefonów komórkowych:

  • małe wyświetlacze,

  • ograniczone możliwości nawigacji (mało klawiszy, brak myszki),

  • mała moc obliczeniowa i szybkość transmisji.

 • Dokument WML:

  • zbiór kart WML,

  • proste formatowanie tekstu i grafiki

  • mechanizmy nawigacji między kartami i dokumentami,

  • polecenia wywołania skryptów.


Przyk ad
Przykład

 • <?xml version=”1.0”?><!DOCTYPE wml PUBLIC ”-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN” ”http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml”><wml> <card id=”start” title=”Witamy”> <do type=”accept” label=”Szczegoly”> <go href=”#dalej”/> </do> <p align=”center”>Witamy w<br/> <b>empolis Polska</b></p> </card> <card id=”dalej” title=”Szczegoly”> <p>empolis Polska sp. z o.o.<br/> ul. Plocka 5a<br/>01-231 Warszawa</p> </card></wml>


Perspektywy
Perspektywy

 • (Słabnące) wsparcie ze wszystkich stron:

  • producentów telefonów i narzędzi,

  • operatorów telefonii komórkowych,

  • operatorów serwisów WAP.

 • Potencjalne zastosowania:

  • informacje o kursach walut,

  • rozkłady jazdy, rezerwacje biletów,

  • pogoda,

  • giełda,

  • ...


Mathematical markup language
Mathematical Markup Language

 • Pozwala zapisywać formułyprzy pomocy:

  • składni prezentacyjnej,

  • składni semantycznej.

 • Status języka:

  • rekomendacja W3C,

  • nie jest powszechnie akceptowany przez przeglądarki internetowe,

  • jest wspomagany przezoprogramowanie, np. Amaya,MathType.


Mathml przyk ad
MathML – przykład

 • Składnia prezentacyjna:

 • <mrow>

 • <mrow>

 • <msup> <mi>x</mi> <mn>2</mn> </msup>

 • <mo>+</mo>

 • <mrow>

 • <mn>4</mn> <mo>&invisibletimes;</mo> <mi>x</mi>

 • </mrow>

 • <mo>+</mo> <mn>4</mn>

 • </mrow>

 • <mo>=</mo>

 • <mn>0</mn>

 • </mrow>


Mathml przyk ad1
MathML – przykład

 • Składnia semantyczna:

 • <mrow>

 • <apply> <eq/> <apply> <plus/> <apply> <power/> <ci>x</ci> <cn>2</cn> </apply> <apply> <times/> <cn>4</cn> <ci>x</ci> </apply> <cn>4</cn> </apply> <cn>0</cn> </apply></mrow>


Chemical markup language
Chemical Markup Language

 • Pozwala zapisywać wzory chemiczne, kształty cząsteczek itp.:

  • spectra and other instrumental output,

  • crystallography,

  • organic and inorganic molecules,

  • physicochemical quantities (including units),

  • MO calculations,

  • macromolecules: sequence protein,ligand and sequence.

 • Rozwijany przez Open MoleculeFoundation.


Cml przyk ad
CML – przykład

 • <CML:molecule id="test">

 • <CML:atomArray builtin="elsym">

 • c c O H H H H H H</CML:atomArray>

 • <CML:atomArray builtin="x2" type="float">

 • 0 0 0 0 0 -2 -2 2 2</CML:atomArray>

 • <CML:atomArray builtin="y2" type="float">

 • 0 2 4 -2 6 0 2 0 2</CML:atomArray>

 • <CML:bondArray builtin="atid1">

 • 1 1 1 1 2 2 2 3</CML:bondArray>

 • <CML:bondArray builtin="atid2">

 • 2 4 6 8 7 9 3 5</CML:bondArray>

 • <CML:bondArray builtin="order" type="integer">

 • 1 1 1 1 1 1 1 1

 • </CML:bondArray>

 • </CML:molecule>


Przegl d zastosowa
SVG

 • Scalable Vector Graphics

 • Pozwala opisywać dwuwymiarową grafikę:

  • kształty wektorowe (złożone z linii prostych i krzywych),

  • obrazy rastrowe,

  • tekst,

  • grupowanie, transformacje, filtry, ...

 • Status:

  • SVG 1.0 – rekomendacja W3C,

  • SVG 1.1 – rekomendacja kandydująca.


Svg przyk ad
SVG - przykład

 • <svg width="4in" height="3in">

 • <desc>Niebieskie koło z czerwoną obwódką </desc>

 • <g>

 • <circle style="fill: blue; stroke: red"

 • cx="200" cy="200" r="100"/>

 • </g>

 • </svg>


Gdzie szuka dalej
Gdzie szukać dalej

 • DocBook:

  • DocBook: The Definitive Guide:

   • www.docbook.org

  • DocBook Technical Committee of OASIS:

   • www.oasis-open.org/docbook

 • WAP:

  • WAP Forum:

   • www.wapforum.org

  • AnywhereYouGo: przewodnik po WML:

   • www.AnywhereYouGo.com

  • Polska witryna WAP:

   • mobile.net.pl


Gdzie szuka dalej1
Gdzie szukać dalej

 • MathML:

  • W3C’s Math Home Page

   • http://www.w3.org/Math

 • CML:

  • Strona główna Open Molecule Foundation:

   • www.xml-cml.org

 • SVG:

  • W3C Scalable Vector Graphics

   • www.w3.org/Graphics/SVG/

  • SVG Central

   • www.svgcentral.com


Zako czenie dok d zmierzamy

Zakończenie:Dokąd zmierzamy?


Rodzaje informacji
Rodzaje informacji

wysoka wartość

SGML

EDI

dostępność

zarządzalność

szybkość

wierność

XML

treść jako produkt:

publikacje referencyjne

dokumentacja techniczna

dokumenty biznesowe:

faktury, zamówienia

krótki czas życia

długi czasżycia

materiały marketingowe,

e-commerce

archiwa

szybkość

dostępność

dostępność

bezpieczeństwo

???

HTML

niska wartość


Trendy
Trendy

wysoka wartość

EDI  XML

SGML XML

upowszechnienie

zwiększenie szybkości

elastyczność

tworzenie wartości

zarządzanie wartością

publikowanie jeden-do-jednego

krótki czas życia

długi czasżycia

dotarcie do rynku

jakość informacji

handel w Internecie

budowaniebaz wiedzy

HTML  XML

??? + XML

niska wartość


Xml owa r ewolucja
XML-owa (r)ewolucja

 • Młoda, dynamicznie się rozwijająca technologia:

  • zatwierdzanie nowych wersji standardów,

  • rozwój narzędzi,

  • ale: istnieją już zastosowania przemysłowe,

  • wsparcie dla XML-a zaczyna być istotnym czynnikiem przy wyborze oprogramowania.

 • Wątpliwości, pytania:

  • czy XML wyprze SGML? HTML?

  • czy XML Schema wyprze DTD?

  • czy XML-EDI wyprze EDIFACT?

  • ...?ad