slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري پارک علم و فناوری فارس PowerPoint Presentation
Download Presentation
وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري پارک علم و فناوری فارس

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 31
Download Presentation

وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري پارک علم و فناوری فارس - PowerPoint PPT Presentation

abdul-nash
138 Views
Download Presentation

وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري پارک علم و فناوری فارس

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري پارک علم و فناوری فارس • رسالت پارک های علم و فناوری در تحقق اهداف و ماموريت های وزارت علوم، تحقيقات و فناوری: چالش ها و افق های پيش رو دکتر سيد احمد فاضل زاده مشهد مقدس رئيس پارک علم و فناوری فارس 91/3/24

 2. فهرست • مقدمه • ساختار و ماموريت های وزارت عتف • قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري • مبانی و اهداف پارک های علم و فناوری • چالش ها و افق های پیش رو • نتیجه گیری و پیشنهادات

 3. همه مسئولین کشور، همه دست اندرکاران عرصه اقتصادی و همه مردم عزیزمان را دعوت می کنم به اینکه امسال را سال رونق تولید داخلی قرار دهند، بنابراین شعار امسال ((تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)) است. ما بايد علم‏مان را بتوانيم به ثروت ملى تبديل كنيم. ما بايد زنجيره‏ى علم و فناورى را تكميل كنيم. • ایران بزرگ امروز بیش از هر زمان دیگر به کار و کارآفرینی نیاز دارد تا همچون عقابی تیز پرواز، در فضای پیشرفت و آبادانی و افتخار اوج گیرد. سال شكوفائي و نوآوري سال همت مضاعف وكار مضاعف سال جهاد اقتصادي سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني

 4. زنجيره توسعه علم ، تحقيقات و فناوري شرکتهاي دانش بنيان پايدار پارک های علم و فناوری پژوهشگاه ها مراکز تحقيقاتی دانشگاه ها

 5. قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري • ماده2- مأموريت‎هاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شرح زير مي‎باشد: • الف- در زمينه انسجام امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي و امور تحقيقات و فناوري • شناسائي مزيت‎هاي نسبي، قالبيت‎ها، استعدادها و نيازهاي پژوهش و فناوري كشور بر مبناي آينده‎نگري و آينده‎‎پژوهي و معرفي آن به واحدهاي توليدي، تحقيقاتي، دانشگاهها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي جهت بهره‎برداري. • بررسي اولويت‎هاي راهبردي تحقيقات و فناوري با همكاري يا پيشنهاد دستگاههاي اجرايي ذي‎ربط و پيشنهاد به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري. • حمايت از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهش‎هاي مرتبط با فناوري‎هاي نوين براساس اولويت‎ها. • برنامه‎ريزي براي تدارك منابع مالي توسعه فناوري كشور و مشاركت در ايجاد توسعه و تقويت فناوري ملي و حمايت از توسعه فناوري‎هاي بومي. • اتخاذ تدابير لازم به منظور افزايش كارآئي و اثربخشي تحقيقات كشور و توسعه تحقيقات كاربردي با همكاري دستگاههاي ذيربط • اتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهاي لازم در خصوص انتقال فناوري و دانش فني و برنامه‎ريزي به منظور بومي كردن فناوريهاي انتقال يافته به داخل كشور و ارائه آنها به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري • ايجاد زمينه‎هاي مناسب براي عرضه فناوري در داخل و خارج كشور و حمايت از صدور فناوري‎هاي توليد شده در كشور و كمك به ايجاد انجمن‎ها و شركت‎هاي غيردولتي علمي، تحقيقاتي و فناوري. • تمهيدساز و كارهاي لازم براي ايجاد هم‎سويي ميان فعاليت‎هاي آموزشي، تحقيقاتي و فناوري، تقويت ارتباط دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی با بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور. • اتخاذ راهكارهاي مناسب براي كمك به توسعه پژوهش و فناوري در بخشهاي غيردولتي • اتخاذ تدابير و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت حفظ دانشمندان و محققان و تأمين امنيت شغلي آنان و استفاده بهينه از توانمندي‎هاي آنها. • ارزيابي جامع عملكرد نظام ملي علوم، تحقيقات و فناوري شامل پيشرفت‎ها ،شناخت موانع و مشكلات و تدوين و ارائه گزارش سالانه

 6. مبانی پارک های علم و فناوری

 7. اهداف پارک علم و فناوری • • کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور• تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی و تحقق ارتباط بین بخشهای تخقیقاتی  ، تولیدی و خدماتی جامعه• افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهای متکی بر دانش• کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های داخلی  و بین المللی• افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکتهای فناور داخلی در سطح بین المللی• حمایت از ایجاد و تاسیس شرکتهای کوچک و متوسط فناوری• حمایت از موسسه ها و شرکت های تحقیقاتی و مهندسی نو آور• توسعه همکاری های بین المللی برای استفاده از تجارب جهانی• حضور موثر در بازارهای فناوری جهان

 8. نقشه راه حمایت از موسسات دانش بنیان درپارک های علم و فناوری Technology Mini Giant Project Innovation Fund Innovation Project for Startup Companies Innovation Foundation for University Graduates Mature Companies Graduated Companies Startup Companies PE Innovative Idea Commercial Loan VC Government Loan Angel Funds Accelerator Hi-tech Park Nursery Incubator

 9. چالش ها وفرصت ها و افق های پیش رو • بودجه و تشکیلات • تعامل با دانشگاه ها و سایر حوزه های مرتبط • شبکه سازی و طرح های کلان ملی • نیروی انسانی و کادر مدیریت • تولید ناخالص ملی • فرصت ها و تهدیدات منطقه ای

 10. جايگاه علمی وفناوري كشور

 11. جايگاه علمی وفناوري كشور • ایران در حوزه نانوتکنولوژی رتبه اول در میان کشورهای اسلامی و رتبه چهارم را در میان 120 کشورهای پیشرفته کسب کرده است • رتبه ایران در حوزه زیست فناوری در میان کشورهای اسلامی دوم و در میان 120 کشور توسعه یافته حائز رتبه نهم شده است. • ایران در حوزه های میکروالکترونیک، انرژیهای نو، سلولهای بنیادی و هوافضا در میان کشورهای اسلامی از رتبه 2 تا 3 و در میان 120 کشور توسعه یافته از رتبه 5 تا 9 را به دست آورد.ایران داراي رتبه 39 در تولید محصولات با فناوری بالاست • سهم 1/2درصدی از تولید علم در جهان • انرژی – .... • شرکتهای دانش بنیان خصوصی

 12. رتبه ۱۴۴ ایران از نظر فضای کسب وکار در جهان و ۱۳ در خاورمیانه و شمال آفریقا • در میان ۱۵کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران از نظر سهولت کسب وکار در رتبه ۱۳ قرار گرفته است. عربستان با رتبه جهانی ۱۲ در رتبه نخست منطقه از این نظر قرار گرفته است. رتبه سایرکشورها نیز به ترتیب عبارت است از امارات(رتبه جهانی۳۳)، قطر(۳۶)،بحرین(۳۸)، عمان(۴۹)،کویت(۶۷)، اردن(۹۶)،یمن(۹۹)،ان(۱۰۴)،مصر(۱۱۰)، سوریه(۱۳۴)،سودان(۱۳۵)،ایران(۱۴۴)،الجزایر (۱۴۸)،عراق(۱۶۴). • در جهان سنگاپور رتبه نخست از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است و هنگ کنگ، نیوزیلند، آمریکا، دانمارک، نروژ، انگلیس، کره جنوبی، ایسلند، و ایرلند نیز به ترتیب رتبه های دوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.کشور آفریقایی چاد نیز در رتبه آخر قرار گرفته است.

 13. تشکیلات شکل گیری هیئت های امنا مناطق شش گانه فناوری

 14. بودجه های دستگاه های صف

 15. بودجه های تملک دارائی دستگاه های صف

 16. بودجه های پارک درچهارسال اخیر

 17. تعامل با دانشگاه ها و........ کار گروهی

 18. فرصت ها و تهدیدات منطقه ای

 19. China No.2 No. 1 Shenzhen Economic Overview Scale Economy in Sustained Robust Development Foreign Trade Total import and export volume in 2009: USD 270.155 billion Import: USD 108.17 billion Export: USD 161.97 billion Billion USD

 20. GDP Growth: Iran and Korea

 21. پیشنهادات • با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری درطی چند سال اخیر درخصوص مسائل اقتصادی و توجه به تکمیل زنجیره های علم و فناوری، در سال" تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، در یک حرکت جهادی زیر ساختهای مربوط به پارکهای علم و فناوری ایجاد و تقویت گردد. • تشکیل جلسه ای با اعضا محترم کمیسیون آموزش عالی مجلس به منظور ارائه راهکارهایی جهت افزایش بودجه پارک های علم و فناوری برای سال 92 و در طی برنامه پنجم توسعه. • تشکیل جلسه ای با معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در جهت تقویت جایگاه بودجه پارک های علم و فناوری کشور. • تمهیدات و سازکارهای لازم جهت تقویت همکاری مدیریت دانشگاهها با پارکها اندیشیده شود تا از اتلاف وقت و انرژی های غیر سازنده جلوگیری به عمل آید. • در سال 91 ردیف ویژه ای جهت حمایت از پارک ها از محل ردیفهای متمرکز وزارت متبوع در نظر گرفته شود و حداقل به دو برابر وضع موجود افزایش یابد. • سهم اعتبارات پارکها که در حال حاضر سهم 2 درصدی دارند در طی برنامه پنجم حداقل به 20 درصد اعتبارات کل واحدهای صف وزارتخانه افزایش یابد. • بدیهی است که با این سرمایه گذاری و ظهور شرکتهای دانش بنیان قطعا" سهم آموزش عالی در تولید ناخالص ملی نمایان تر خواهد گردید

 22. همه پیشرفتهای 30 سال اخیر را قدمهای اول راه پرفروغ پیشرفت علمی کشور بدانیم و با نگاه راهبردی، به قدمهای بلندتر فکر کنیم.

 23. با تشکر از توجه سروران گرامی تو خشنود باشی و ما رستگار خدایا چنان کن سرانجام کار