Moderne Media - PowerPoint PPT Presentation

abba
moderne media n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Moderne Media PowerPoint Presentation
Download Presentation
Moderne Media

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
107 Views
Download Presentation

Moderne Media

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Moderne Media Sessie 3 Digitaal Ontwerpen

 2. Aspecten van een tekst • Inhoud : de woorden, de letterlijke boodschap • Structuur : de logische relaties die tussen de verschillende woorden bestaan • Vorm : typographicshce kenmerken die de logische structuur van de tekst verduidelijken

 3. 's Gravenhage 31 Julij 1851 Amice! Voor eenigen tijd dat ik de Heeren Landrij en Le Normant en van Ouwenallen te remitteren had, heb ik eerstgenoemde voor ƒ 150.- en den tweede voor ƒ 88.- op U afgegeven. Die briefjes zijn op den 1en Augustus vervallen. Daar 't maar gewone assignatien zijn, kunt gij ze wel eenige dagen uit stellen. Wees dus zo goed mij te zeggen, wanneer ze weder bij U terugkomen, en ik zal zorg dragen dat ge tegen dien tijd het geld van mij ontvangt. Na vriendelijke groete en als steeds: Uw vriend, K. Fuhri.


 4. In een gedrukte of handgeschreven tekst wordt de structuur van een tekst uitgedrukt door de typografie. • Onze huidige typografische convenies zijn arbitrair en historisch contingent.

 5. Scripta continua

 6. Presentational mark-up

 7. ASCII: American Standard Code for Information Interchange

 8. Markup-free text humanisticresearchinformationresourcesandelectroniccommunicationConstantinosDallasDepartmentofComputerScienceUniversityofCreteGreecetherearetwokindsofscientistsphysicistsandstampcollectorsattributedtoLordRutherfordThepurposeofthispaperistoillustrateinwhatwayselectroniccommunicationandtheuseofinformationinthehumanitiesdiffersfromthepracticeofhardsciencesandtoidentifyissuesandproblemsthatneedtobetackledinthatrespectItarguesthatthehumanitiesformachallengingandpotentiallyrewardingfieldforelectroniccommunicationwithrequirementsthataredirectlydependentuponthemethodologiesintellectualtraditionsandpracticesofitsconstituentdisciplinesItbenefitsfromtheviewsexpressedinseveralrecentreportssummarisingtheeffectsofinformationtechnologyonartsandhumanitiesresearchandreflectingtheurgencyofestablishingprioritiesinthisfieldMullings1992AssociationofResearchLibraries1992FeeneyandRoss1993BurnardandShort1994GettyAHIP1996ACLSNewsletter1997PavliscakIetal1997CSTBNRC1998ForacomprehensivetreatmentoftheimpactofelectronicpublishingontheacademiccommunitythereaderisdirectedtothepublicationoftherecentAcademiaEuropaeasymposiumwhichappearedtoolatetobetakenintoaccountinthecurrentdiscussionButterworth1998NatureofhumanisticresearchArecentreportreflectingontheapplicationofinformationtechnologyinthehumanitiesnotestheexceptionallyvariednatureofhumanisticstudyanoftenloosecoalitionofdisciplinesthatcanincludephilosophyandsomeschoolsofsociologyanthropologyandmusicfineartsandthehistoryoftechnologyandevensomeaspectsofenvironmentalstudiesCulturalinstitutionssuchasmuseumsandlibrariesarealsoincludedinthehumanitiespurvieThisrealmofintellectualpursuitwasdeemedantitheticaltoprecisemathematicalcomputingapplicationsCSTBCSR1998

 9. Presentational Markup :

 10. SGML / XML • Het centrale idee is dat een elektronische tekst alleen (1) woorden en (2) structuur mag bevatten. De vormgeving moet elders worden gespecificeerd (bijvoorbeeld een los stylesheet)

 11. <poem> <title> The Ballad of Reading Gaol He did not wear his scarlet coat,  For blood and wine are red,And blood and wine were on his hands  When they found him with the dead,The poor dead woman whom he loved,  And murdered in her bed. He walked amongst the Trial Men  In a suit of shabby grey;A cricket cap was on his head,  And his step seemed light and gay;But I never saw a man who looked  So wistfully at the day. </title> <stanza> </line> <line> <line> </line> </line> <line> <line> </line> </line> <line> </line> </stanza> <line> <stanza> </line> <line> <line> </line> <line> </line> <line> </line> <line> </line> <line> </line> </stanza> </poem>

 12. Informatie over de strucuur wordt vastgelegd in elementen • Elementen worden gescheiden van de inhoud van de tekst op basis van de rechte haken: “<“ en “>” • Een element bestaat uit een open-’tag’ en een sluit-’tag’. De sluit-’tag’ bevat een schuine steep (forward slash) • Voorbeeld: TEI

 13. Noodzaak van typografie: homo typographicus