Download
zgodovina astronomije n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZGODOVINA ASTRONOMIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZGODOVINA ASTRONOMIJE

ZGODOVINA ASTRONOMIJE

656 Views Download Presentation
Download Presentation

ZGODOVINA ASTRONOMIJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZGODOVINA ASTRONOMIJE

 2. nekoč • Ljudje so nekoč zelo malo vedeli o vesolju. Kar so zanesljivo vedeli, je bilo tisto, kar se je dogajalo neposredno okrog njih • Zdelo se jim je, da Zemlja miruje, Sonce, Luna in zvezde pa se gibljejo iz enega konca do drugega. • Zaradi neznanja so si izmislili številne zgodbe

 3. astronomija • Astronomija je nastarejša med vsemi znanostmi. • Znanstvene razlage so izpodrivale verske razlage o moči božanstev nad življenjem človeka. • Astrologija in astronomija do 17 stol. nista bili ločeni.

 4. babilonci • Astronomija je bila v Babilonu izključno politična, kar pomeni, da je povezana s proučevanjem celotne takratne družbe • Babilonci so imeli zelo bogato znanje in so razvili zelo močno astronomsko tradicijo. • Ko so kasneje preučevali svoje tekoče zapise s starejšimi, so se iz astrologov spreminjali v astronome. • Astronomska opazovanja in preučevanje nebesnih pojavov so predstavljali osnovo poljedelskim ciklusom.

 5. grki • Ugotovili so, da je Zemlja okrogla, približno so določili velikost Zemlje ter razdaljo Lune in Sonca od nje. • Pojavile so se razne teorije o delovanju vesolja • prvič razmišljali o heliocentričnem vseolju

 6. grki • ugotovili so nagnjenost Luninega tira okrog zemlje in nagnjenost Zemlje za 24° • Prvi astronom v Grčiji je bil Tales, ki je deloval ob koncu 7. in ob začetku 6. st. pr. n. št.

 7. grki • Eratosten je neverjetno natančno izmeril velikost zemeljske krogle. Vrednost ki jo je navedel je bila natančnejša od Kolumbove. • Za razvoj astrologije je zelo pomembno delo Pitagore.

 8. Egipčani • Egipčani so privzeli v koledarju leto dolgo 365 dni. • Piramide so gradili zelo natančno ravno s pomočjo astronomije. • Sirius je za njih predstavljal “večno zvezdo”.Ostale zvezde so se vrtele okoli nje, sama, pa se nikoli ni premaknila.

 9. Stari Rim • Najpomenbnejši lik rimskega zvezdoslovja je bil gotovo Klavdij Ptolomej. Z dvema učbenikoma je postavil osnove zvezdoslovja za nadaljnih 1500 let.

 10. Maji • Maji so zelo dobro zasnovali koledar po katerem so določili delo. • Svečeniki so za potrebe astrologije in koledaruporabljali tudi nekakšne knjige, zloženke iz papirja. • Maji so poznali mrke, vedeli so v kakšnih časovnih presledkih se pokažejo, tudi, če se mrk ni videl na njihovem področju.

 11. ZMOTE O ZEMLJI • Indijciso mislili, da je Zemlja ploščata in da stoji na dvanajstih velikanskih stebrih. • Egipčaniso o Zemlji menili, da je ravna ploščad, ki ima obliko pravokotne škatle. • Hindujci Zemljanaj bi bila na hrbtih štirih slonov. Sloni naj bi stali na vrhu želve, ta pa na še na kači. Plavala naj bi po površju oceana.

 12. zmote o zemlji • Indijanci: Vsako četrtino Zemlje je ponazarjala mavrica, sveta gora in sveta oseba. • ZemljaMajev je ležala na veliki piramidi, ki je ležala na krokodilu v kozmičnem morju.

 13. zmote o zemlji • Danes jevelika skrivnost o Zemlji in njenem nastanku končno razkrita. To je krogla, ki se vrti okoli svoje osi in Sonca.

 14. MLEČNA CESTA • Mnoga ljudstva so mislila da je mlečna ceta povezava med nebom in zemljo. • Imeli so jo za kraj, kamor so prišli izgnani ljudje. • Pogosto so jo zamenjevali z mavrico ali ji govorili sestra mavrice. • Mlečna cesta naj bi naredila bogove nesmrtne

 15. ORIENTACIJA STAVB • Stranice znamenite Keopsove piramide v Egiptu so usmerjene natanko proti štirim glavnim stranem neba. • Tudi staro mestno jedro kitajske prestolnice Beijing je orientirano proti severu. • Za vse krščanske cerkve je veljalo, da morajo gledati proti vshodu • Majevska orientacija je bila pomembna za kmete

 16. orientacija stavb • stonehange: Spomenik je bil verjetno namenjen za astronomski koledar • New Grange: Sestavlja ga grobišče z enim samim hodnikom.Enkrat letno, ob zimskem solsticiju, vzhajajoče Sonce obsveti več kot 20 metrov dolg hodnik. Osvetlijo ga za približno 17 minut

 17. GROZA ZA TAKTRATNI ČAS • Kitajciso razmišljali, da morajo narediti čimveč hrupa kadar je luna med zemljo in soncem (mrk) • Dnevi ob zimskem solsticiju so bili za mnoga ljudstva obdobje strahu in tesnobe.Obstajala je bojazen, da bo Sonce, ki je videti vsak dan niže na nebu, dokončno utonilo in bo nastala večna tema

 18. Kako potuje luna • OB MRKU

 19. Literatura • Internethttp://www.astromaister.s-rmkam.lj.edus.si/1999/astro/Astrologija%20&%20AstronomijaRAK.htm • http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/vucedol_1.html • http://projekti.svarog.org/prve_civ/mezopotamija/zinteh.html

 20. Literatura • http://web.s-gim.kr.edus.si/projekti/gradiva/Astrologija/Astrologija.htm • http://www.astromaister.s-rmkam.lj.edus.si/1999/astro/Astrologija%20&%20AstronomijaRAK.htm • http://carovnistvo.coolfreepages.com/stonehenge.html • www.kvarkadabra.net/index.html?/zgodovina/teksti/arheoastronomija.htm