T rk ye be ya alti ocuk ve bebek l mler n n tesp t ed lmes ara tirmasi 2006 2010 be mor 2010
Download
1 / 19

TÜRKİYE BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUK VE BEBEK ÖLÜMLERİNİN TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI 2006-2010 (BEÇMOR-2010) - PowerPoint PPT Presentation


 • 263 Views
 • Uploaded on

TÜRKİYE BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUK VE BEBEK ÖLÜMLERİNİN TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI 2006-2010 (BEÇMOR-2010). Prof. Dr. Haydar SUR -Proje Yürütücüsü- İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı. Çalışmanın Esas ve Tali Amaçları.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TÜRKİYE BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUK VE BEBEK ÖLÜMLERİNİN TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI 2006-2010 (BEÇMOR-2010)' - aaron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T rk ye be ya alti ocuk ve bebek l mler n n tesp t ed lmes ara tirmasi 2006 2010 be mor 2010

TÜRKİYE BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUK VE BEBEK ÖLÜMLERİNİN TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI2006-2010(BEÇMOR-2010)

Prof. Dr. Haydar SUR

-Proje Yürütücüsü-

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı


Al man n esas ve tali ama lar
Çalışmanın Esas ve Tali TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASIAmaçları

 • Türkiye’de 01.01.2006 – 31.12.2010 dönemindeki bebek ve beş yaş altı çocuk ölüm hızlarını saptamak

  • Bebek ve çocuk sağlığı konusunda yürütülen politikaların değerlendirilmesi

  • Daha sonraki politikaların belirlenmesi

  • Sağlık Bakanlığı’nca tutulan rutin kayıtların karşılaştırılması

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Al ma protokol n n taraflar
Çalışma Protokolünün Tarafları TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

 • İstanbul Üniversitesi

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Al man n y r t lmesinde sorumlu ki iler
Çalışmanın Yürütülmesinde Sorumlu Kişiler TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI

 • Prof. Dr. Haydar SUR – İstanbul Ün. Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Prof. Dr. Işıl MARAL – Marmara Ün. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

 • Doç. Dr. Mustafa TAŞDEMİR – Marmara Ün. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

 • Yrd. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI- İstanbul Ün. Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Doç. Dr. Yavuz SANİSOĞLU – Yıldırım Beyazıt Ün.

 • Dr. Mesut AKYOL – GATA Biyoistatistik AD

 • Dr. Nuran AYDIN – Koç Ün. Hemşirelik Yüksekokulu

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Soru ka tlar
Soru kağıtları TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI

 • 2 Bölümden oluştu:

  • Hane halkı soruları

  • Evlenmiş kadın soruları

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Hane halk sorular
Hane Halkı Soruları TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI

 • Evlenmiş Kadın Soru Kâğıdı’nın uygulanacağı kadınları belirlemek amaçlı sorular

 • Hanede 2006-2010 yılları arasındaki dönemde gerçekleşen tüm yaş gruplarındaki ölümleri kayıt altına alıp bebek ve çocuk ölümlerinin ilk bulgusunu elde etmek amaçlı sorular

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Evlenmi kad n sorular
Evlenmiş Kadın Soruları TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI

 • Evlenmiş olma, resmi ve/veya dini nikâhlı olma veya birlikte yaşama olarak tanımlandı ve kişinin kendi beyanı esas alındı

 • Doğurganlık , doğumlar ve ölümler ile ilgili bilgiler elde edildi

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Do umlarla lgili verilerin kapsam
Doğumlarla İlgili Verilerin Kapsamı TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI

 • Ölmüş ise;

 • Ölüm yaşı

 • Ölümün nerede gerçekleştiği

 • Öldüğünde bir hastalık tanısı alıp almadığı

 • Doğum tarihi

 • Cinsiyet

 • Kaç haftalık doğduğu

 • Gebeliğin istenme durumu

 • Doğumun yapıldığı yer

 • Doğum şekli

 • Doğum ağırlığı

 • Emzirme durumu

 • Doğuştan gelen anomalisi olup olmadığı

 • Halen hayatta olup olmadığı

 • her bir çocuk için ayrı ayrı sorgulandı

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Takvim mod l
Takvim Modülü TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI

 • Evlenmiş Kadın Formu’nun bir parçası

 • Ocak 2005’den başlayarak 2010 aralık ayı sonuna kadarki 6 yıllık dönemde gerçekleşen doğurganlık ve ölüm olaylarının aylık olarak kaydedilmesi için kullanıldı

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Rneklem
Örneklem TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI

 • Araştırmanın örneklem tasarımı ve büyüklüğü, Türkiye geneli, kentsel ve kırsal alanlar için kanıt verecek hassasiyette

 • Türkiye için TÜİK’in oluşturduğu hane halkı veri tabanından çok aşamalı küme örnekleme (multistageclustersampling) yöntemi ile

 • Nüfusu on bin kişiden daha az olan yerleşim birimleri kırsal, on bin ve üzeri nüfuslu yerler kentsel yerleşim yeri olarak tanımlandı

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Rneklemin boyutu
Örneklemin Boyutu TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI

 • Araştırma örneklemi 43856 haneyi kapsamakta

  • 33136’sı (% 75.56) kentsel

  • 10720’si (% 24.44) kırsal

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI


Ara t rma ekibinin olu turulmas
Araştırma Ekibinin Oluşturulması TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI

 • Görüşmeci, denetçi, ekip başı ve saha koordinatörleri Türkiye’deki üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Sağlık Yüksek Okulları (SYO) ve Hemşirelik Yüksek Okullarına (HYO) gönderilen duyurular yoluyla alınan başvurular arasından seçildi

 • Saha çalışması için seçilen çalışanlar üniversite öğrencilerinden ve mezunlarından oluşturuldu

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Ara t rma ekibi
Araştırma Ekibi TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI

 • 73 İl ekibi

 • İllere göre farklı sayılarda ekip üyeleri

 • Her ekipte, 1 akademik personel ekip başkanı olarak, ilin büyüklüğüne göre 10-25 arasında değişen kadın görüşmeci

 • 1 alan denetçisi görev

 • Toplam 323 personel + Yönetim Ekibi

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Veri toplama
Veri Toplama TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI

 • 4 hafta sürdü

 • Anket formları kargo ile merkeze (İstanbul) gönderildi

 • Veri kalitesi denetlendi

 • Bazı anketlerin tekrarı, bazı telefon sorgulamaları..

 • Onaylanan anketlerin veri girişi işlemi başlatıldı

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Veri giri i
Veri Girişi TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI

 • 130 veri giriş elemanı

 • Verilerin ikişer kez girilip çapraz kontrolü

 • Özel bir şirket tarafından hazırlanan SAVGKASPro1 (Sağlık Araştırmaları Veri Giriş, Kontrol ve Analiz Sistemi Programı) paket programı kullanılarak bilgisayara girildi ve denetlendi

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Verilerin kalite denetimi
Verilerin Kalite Denetimi TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI

 • Verilerin toplanması esnasında

 • Verilerin girişine karar verilirken

 • Veri girişi sonrasında

  kalite denetimleri yapıldı

 • Mahremiyet için bilgi toplanırken, kağıt ortamda ve elektronik ortamda özel önlemler alındı

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Veri taban n n g venli i
Veri tabanının güvenliği TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI

 • Veri tabanı göçmesine yönelik önlemler

 • Dışarıdan saldırılara karşı elektronik önlemler

 • Yetki limitini, zamanını aşan veya yetkisi olmayan elemanların veritabanına erişiminin engellenmesi

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


Te ekk r
Teşekkür. TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI

Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


ad