Rekenproblemen en dyscalculie
Download
1 / 5

Rekenproblemen en Dyscalculie - PowerPoint PPT Presentation


  • 135 Views
  • Uploaded on

Onderwijsleerprocessen en individuele mogelijkheden. Rekenproblemen en Dyscalculie. Belangrijk voor de aanpak van rekenproblemen zijn: -De inzichten uit de ‘klassieke’ onderwijskunde m.b.t. planmatig didactisch handelen (de didactische analyse is hiervan een voorbeeld)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rekenproblemen en Dyscalculie' - aaron-robinson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rekenproblemen en dyscalculie

Onderwijsleerprocessen en individuele mogelijkheden

Rekenproblemen en Dyscalculie

Belangrijk voor de aanpak van rekenproblemen zijn:

-De inzichten uit de ‘klassieke’ onderwijskunde m.b.t. planmatig didactisch

handelen (de didactische analyse is hiervan een voorbeeld)

-De ontwikkelingen in de cognitieve leerpsychologie m.b.t. informatie-

verwerking, instructieprincipes en leerstrategieën.

Het eerste aspect richt zich op planmatig handelen en het tweede op dynamische leerprocessen.


Rekenproblemen en dyscalculie1

Onderwijsleerprocessen en individuele mogelijkheden

Rekenproblemen en Dyscalculie

In de realistische rekendidactiek speel het constructiebeginsel een belangrijke rol. Het verkennen van realistische contexten en fenomenen kan uitlokken tot het zelf structureren en organiseren. Vervolgens zijn deze ervaringen te formaliseren en mathematiseren.

Belangrijke uitgangspunten realistische rekendidactiek:

-Gebruik van contexten als basis voor verkenning van de leerstof. Lln.

bedenken en construeren zelf oplossingen voor problemen.

-Gebruiken, ontwikkelen en verkennen van modellen, schema’s en

symboliseringen

-Vormgeven aan interactief onderwijs (wie heeft welke oplossingen bedacht)

-Steunen op eigen inbreng lln. door aan te sluiten bij de al aanwezige

fragmentarische, informele kennis en uitgaan van eigen constructies en

zelfbedachte opgaven (opgaven bedenken voor medeleerlingen)


Rekenproblemen en dyscalculie2

Onderwijsleerprocessen en individuele mogelijkheden

Rekenproblemen en Dyscalculie

Modelleren van situaties en de situaties op die manier mathematiseren verdient expliciet aandacht. Laat leerlingen zelf modellen bedenken om opgaven op te lossen. Maar confronteer leerlingen ook met door medeleerlingen bedachte modellen en modellen uit de methode. Zo kunnen kinderen strategieën ontwikkelen om in nieuwe situaties zelf modellen te bedenken of om modellen aan te passen.

samenhangende aspecten bij mathematiseren:

-Modelleren (werken met modellen)

-Symboliseren (tekens, letters, cijfers)

-Generaliseren (bewust worden van brede toepasbaarheid regels, ideeën)

-Formaliseren (regels/formules worden bruikbaar in scala van rekenkundige

situaties)

-Abstraheren

Het blijkt dat kinderen met rekenproblemen of dyscalculie problemen hebben met de realistische aanpak. Het interactieve rekenen doet een beroep op vaardigheden, waarin deze lln. zwak zijn (vlotte leesvaardigheid, woordenschat, geautomatiseerde voorkennis, werkgeheugen, zelfcontrole, transfer, selectieve en blijvende aandacht)


Rekenproblemen en dyscalculie3

Onderwijsleerprocessen en individuele mogelijkheden

Intelligentiepsychologie en theorie van de leergeschiktheid

Rekenproblemen en Dyscalculie

Om cognitieve mogelijkheden van iemand in vergelijking met de normgroep (meestal leeftijdsgenoten) vast te stellen wordt de IQ-test gebruikt.

De gangbare intelligentietesten bevatten meestal ‘statische’ taken, die vaststellen wat het leerresultaat tot dan toe is geweest.

De gangbare testen zijn: WISC (6-16 jaar), WP-PSI (4-6 jaar), Raven, Rakit

Deze testen hebben geen aandacht voor de onderliggende processen (hoe komt iemand tot de prestatie) en ze geven niet aan wat iemand in optimale omstandigheden nog kan leren.

Tegenwoordig wordt ook vaker gebruik gemaakt van dynamische leerpotentieeltests.

Deze tests geven inzicht in hoeverre een leerprobleem beïnvloedbaar is en hoe het leerproces gestuurd kan worden. Het is voor een school wezenlijk om te weten wat een kind nog kan leren.


Rekenproblemen en dyscalculie4

Onderwijsleerprocessen en individuele mogelijkheden

Intelligentiepsychologie en theorie van de leergeschiktheid

Rekenproblemen en Dyscalculie

Diagnostische testen moeten niet alleen gericht zijn op het actuele niveau van functioneren, maar ook op het potentiële niveau.

Kwalitatieve kenmerken van leergeschiktheid zijn:

Algemeenheid van denkactiviteit: gericht op abstraheren en generaliseren

Mate van bewustheid van de eigen denkactiviteit: weten wat je doet,

waarom je het doet en het kunnen verwoorden.

-De flexibiliteit van het denken: creatief kunnen denken

-De stabiliteit van het denken: volhoudend zijn; met meerdere kenmerken

tegelijkertijd kunnen werken.

-De zelfstandigheid van het denken: onafhankelijk zijn van hulp, maar ook

van hulp kunnen profiteren.

Een combinatie van de klassieke testmethode mét gebruikmaing van informatie over leerwinst onder invloed van instructie zou een ideale manier van onderzoek zijn.