Program operacyjny rybactwo i morze i strategia ue dla regionu morza ba tyckiego
Download
1 / 9

Program Operacyjny „Rybactwo i morze” i Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Program Operacyjny „Rybactwo i morze” i Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Realizacja Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” będzie możliwa dzięki pomocy finansowej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Program Operacyjny „Rybactwo i morze” i Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego' - aadi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program operacyjny rybactwo i morze i strategia ue dla regionu morza ba tyckiego

Program Operacyjny „Rybactwo i morze” i Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego


Europejski fundusz morski i rybacki
Europejski Fundusz Morski i Rybacki

 • Realizacja Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” będzie możliwa dzięki pomocy finansowej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 • Budżet EFMR na lata 2014 – 2020, wg cen bieżących, wynosi 6, 567 mld euro.

 • Dla porównania, budżet Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) na lata 2007 – 2013, wynosi ok. 3,8 mld euro.

  Uwaga! Zwiększenie alokacji wynika z wprowadzenia nowych komponentów w porównaniu z obecną perspektywą.


Europejski fundusz morski i rybacki1
Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Planowane przyjęcie rozporządzenia ws. EFMR przez Radę UE i PE to koniec 2013 r.

Wsparcie w ramach EFMR dotyczy następujących bloków tematycznych:

 • Rybołówstwo morskie,

 • Rybołówstwo śródlądowe,

 • Akwakultura,

 • Rozwój obszarów zależnych od rybactwa,

 • Rynek rybny,

 • Kontrola i egzekwowanie,

 • Gromadzenie danych,

 • Zintegrowana polityka morska


Europejski fundusz morski i rybacki w kontek cie obszar w priorytetowych suermb
Europejski Fundusz Morski i Rybacki w kontekście obszarów priorytetowych SUERMB

PA Agri – Wzmocnienie zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa może być realizowany w ramach EFMR poprzez m. in. następujące działania:

 • Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach mające na celu rozwój technologicznyi poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • Inwestycje w zakresie poprawy konkurencyjności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach rybackich,

 • Jakość produktów rybnych i wartość dodana złowionych ryb.


Europejski fundusz morski i rybacki w kontek cie obszar w priorytetowych suermb1
Europejski Fundusz Morski i Rybacki w kontekście obszarów priorytetowych SUERMB

PA Bio – Zachowanie naturalnych stref oraz bioróżnorodności, wliczając łowiska może być realizowany w ramach EFMR poprzez m. in. następujące działania:

 • Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie,

 • Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich w ramach zrównoważonej działalności połowowej,

 • Łagodzenie zmiany klimatu, w tym modernizacja silników,

 • Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach służące zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na środowisko.


Europejski fundusz morski i rybacki w kontek cie obszar w priorytetowych suermb2
Europejski Fundusz Morski i Rybacki w kontekście obszarów priorytetowych SUERMB

PA Innovation – Wykorzystanie całego potencjału regionu w dziedzinie badań naukowych i innowacji, może być realizowany w ramach EFMR poprzez m. in. następujące działania:

 • projekty innowacyjne w zakresie rybołówstwamorskiego oraz służące ochronie morskich zasobów biologicznych

 • opracowanie innowacyjnych systemów kontroli,

 • udoskonalenie systemów oraz wdrażania pilotażowych badań służących gromadzeniu danych i zarządzania nimi.


Europejski fundusz morski i rybacki w kontek cie obszar w priorytetowych suermb3
Europejski Fundusz Morski i Rybacki priorytetowych SUERMBw kontekście obszarów priorytetowych SUERMB

Realizacja obszarów priorytetowych SUERMB może się również odbywać poprzez działania uwzględnione w EFMR w ramach Zintegrowanej polityki morskiej, takie jak:

 • przyczynianie się do osiągnięcia zintegrowanego nadzoru morskiego, w szczególności wprowadzenie wspólnego mechanizmu wymiany informacji,

 • promowanie ochrony środowiska morskiego, w szczególności jego różnorodności biologicznej i chronionych obszarów morskichoraz zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych,

 • określenie granic zrównoważonego charakteru działalności człowieka, który ma wpływ na środowisko morskie, m. in. przez ustanowienie programów monitorujących i programów środków przewidzianych w ramach dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej.


Stan prac nad programem operacyjnym rybactwo i morze
Stan prac nad Programem Operacyjnym priorytetowych SUERMB„Rybactwo i Morze”

 • W Departamencie Rybołówstwa MRiRW został przygotowany projekt PO „Rybactwo i Morze”,

 • Komisja Europejska przesłała projekt szablonu i wytycznych dotyczących treści programu operacyjnego,

 • Powołana została Grupa Robocza wspierająca prace nad programem operacyjnym, w skład której będą wchodzić przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz środowiska naukowego i rybackiego.


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę. priorytetowych SUERMB


ad