slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
педрада PowerPoint Presentation
Download Presentation
педрада

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 25
Download Presentation

педрада - PowerPoint PPT Presentation

86 Views
Download Presentation

педрада

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ПЕДАГОГІЧНА РАДА 30 серпня 2016 р.

 2. Підсумкироботипедагогічногоколективу на І етапіреалізаціїобласногонауково-методичного проекту та проблемишколи Каморда О.В.

 3. Науково-методична проблема школи: «Вибір життєвої стратегії у процесі соціалізації особистості як пріоритетний напрям розвитку громадянського суспільства»

 4. Основні завдання: • створення належних умов для реалізації освітніх стратегій та завдань; • створення умов для удосконалення системи самоосвітньої діяльності та розвитку педагогів; • спрямування НВП на розвиток соціальної компетентності учнів та формування значущих якостей особистості; • формування інтелекту, творчості та розвиток емоційної сфери особистості; • забезпечення максимального наближення НВП до життєвої дійсності, активного включення особистості в усі сфери внутрішньошкільного середовища, життя суспільства, держави.

 5. Методична діяльність

 6. Обласний науково-педагогічний проект «Обласна електронна школа «Школа, відкрита для всіх”

 7. Інноваційний вчитель Класний керівник року Учитель року

 8. Методичні формування

 9. «Забезпечення наступності в реалізації завдань патріотичного виховання між дошкільною та початковою ланками освіти» Вільногірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4Вільногірської міської ради

 10. Методичніформування

 11. Методичніформування

 12. Моніторинг результатів ДПА учнів 9-х класів

 13. Моніторингрезультатів ДПА учнів 11 класу

 14. Розвиток соціальної компетент- ності учнів

 15. Результативність участі учнів ІІ – ІІІ ступенів в міських та обласних олімпіадах

 16. Моніторинг переможців- учнів початкової школи в міських олімпіадах, конкурсах

 17. Моніторинг участі учнів та переможців в інтерактивних Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах

 18. Науково-дослідницька діяльність

 19. Результативність участі у захисті НДР

 20. Удосконалення системи самоосвітньої діяльності та розвитку педагогів

 21. ШКОЛА - ЦЕ ПРОСТІР ЖИТТЯ ДИТИНИ….

 22. 2. Підсумкироботипедагогічногоколективущодоформуваннязначущихсоціальнихякостейособистості в процесіінтеграціїїївгромадянськесуспільство Шамка І.С.

 23. 3. Пріоритетнізавданняроботипедагогічногоколективу на 2016-2017 навчальнийрік Гапич О.Г.

 24. 4. Різне

 25. Зі святом 1 Вересня!