1 / 3

een uitvaartverzekering vergelijken maakt verschil

Wilt u een uitvaartverzekering vergelijken? Wij vergelijken de verzekeringen en geven u een onafhankelijk advies. http://www.uitvaartverzekering-vergelijken.com/

Vergelijken
Download Presentation

een uitvaartverzekering vergelijken maakt verschil

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Een uitvaartverzekering vergelijken maakt verschilStilstaan bij het einde doet niemand graag, maar als u realistisch bent en de zaken graag praktisch benadert, dan wilt u waarschijnlijk graag alles tot in de puntjes geregeld hebben. Misschien niet eens zozeer voor uzelf, maar meer nog omdat u niet wilt dat uw kinderen, partner of andere familieleden voor enorme kosten staan als het onvermijdelijke gebeurt. Want bij een begrafenis komt veel kijken en de kosten kunnen hoog oplopen. En in de toekomst gaat het alleen nog maar duurder worden.Een standaard begrafenis kost al gauw tussen de 3500 en 5000 euro en hogere bedragen zijn zeker geen uitzondering, bijvoorbeeld wanneer er gerepatrieerd moet worden vanuit of naar het buitenland. Ook een crematie kost meer dan een begrafenis. Buiten de onvermijdelijke basiskosten, zijn er kosten die afhangen van persoonlijke keuzes. Als iemand er niet meer is, zullen de nabestaanden rekening willen houden met de laatste wensen en wanneer die niet nadrukkelijk uitgesproken zijn geweest, zal men al zeker niet snel kiezen voor de goedkoopste begrafenis. Zelfs al kan een nabestaande het zich eigenlijk niet veroorloven, toch zal die geneigd zijn om in een moment van emotionele kwetsbaarheid en uit respect voor de overledene een dure kist te kiezen en opties erbij te nemen waardoor de begrafenis mooier, maar ook duurder zal uitvallen. Dat is heel normaal, men wil een mooi en waardig afscheid omdat dat het laatste is wat men voor de overledene kan doen.

  2. Daarom is het verstandig dat u nu al een goede uitvaartzekering afsluit. Maar natuurlijk maken uitvaartverzekeraars ook graag gebruik van alle bovengenoemde argumenten om u een prijzige verzekering te verkopen. Om te voorkomen dat u een veel te hoge premie betaalt, kunt u het best een uitvaartverzekering vergelijken voordat u er een afsluit.U kunt op het internet veel onafhankelijke informatie vinden. Er zijn websites die u helpen om een vergelijking te maken tussen de verschillende aanbieders van uitvaartverzekeringen, zodat u de meest optimale keuze maakt voor uw specifieke situatie. Want de ene verzekering is de andere niet. Let goed op wat er gedekt wordt door de verzekeraar, zodat nabestaanden niet voor onverwachte extra kosten komen te staan. Typt u in de zoekbalk ‘uitvaartverzekering vergelijken’ en u zult meerdere goede websites vinden.Door kritisch te zijn, u goed te beraden en plus- en minpunten tegen elkaar af te wegen weet u zeker dat niemand te veel betaalt, nu niet en later niet.

More Related