zxczxc - PowerPoint PPT Presentation

rolul parental rolul profesional oportunit i de echilibrare pentru femeia contemporan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
zxczxc PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 14
zxczxc
84 Views
Download Presentation
VadimCapatina
Download Presentation

zxczxc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ROLUL PARENTAL & ROLUL PROFESIONAL: OPORTUNITĂŢI DE ECHILIBRARE PENTRU FEMEIA CONTEMPORANĂ Mariana BUCIUCEANU-VRABIE, dr. Institutul Integrare Europeanăşi Ştiinţe Politice, Sector Demografie, AŞM Chişinău, 05.10.2012

 2. RATA DE ACTIVITATE (populaţia 15-64 ani)ŞI RATA DE OCUPARE (populaţia de 15 ani +)A FEMEILOR, PE UNELE ŢĂRI DIN REGIUNE (în %) Sursa: Banca de date a Organizaţiei Mondiale a Munci, http://kilm.ilo.org/KILMnet/

 3. PONDEREA FEMEILOR ÎN TOTALUL POPULAŢIEI OCUPATE DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL, 2011, % RATA DE OCUPARE, PE SEXE ŞI NIVEL DE INSTRUIRE (anii 2000 şi 2011)

 4. RATA DE OCUPARE MATERNALĂ (a mamelor cu copii sub vârsta de 15 ani) ÎN COMPARAŢIE CU RATA DE OCUPARE A FEMEILOR (25-49 ani) Sursa: OECD Family database, http://www.oecd.org/document/4/0,3746,en_2649_34819_37836996_1_1_1_1,00.html

 5. RATA DE OCUPARE MATERNALĂ (a mamelor cu copii sub vârsta de 15 ani) DUPĂ VÂRSTA CELUI MAI MIC COPIL, PENTRU UNELE ŢĂRI • naşterea celui de-al II copil reduce activitatea femeii pe piaţa muncii cu 4-5% • naşterea celui de-al III sau următorul copil cu 16%

 6. RATA DE OCUPARE A POPULAŢIEI DE 20-49 ANI DUPĂ NUMĂRUL DE COPII DE VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ, PE SEXE, % Sursa: BNS

 7. EVOLUŢIA RATEI DE INACTIVITATE A FEMEILOR PE GRPE DE VÂRSTĂ, ÎN UNELE ŢĂRI DIN REGIUNE, ANII 1990 ŞI 2010 Sursa: Baza de date a Organizaţiei Internaţionale a muncii, http://kilm.ilo.org

 8. DISTRIBUŢIA FEMEILOR INACTIVE PE CATEGORII DE INACTIVITATE ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ, ANUL 2011 (%) DISTRIBUŢIA FEMEILOR INACTIVE PE MOTIVUL RESPONSABILITĂŢILOR FAMILIALE (inclusiv concediu pentru îngrijirea copilului), pe grupe de vârstă

 9. DISTRIBUŢIA TIMPULUI DE ACTIVITATE A FEMEII PE PIAŢA MUNCII (în %) Sursa: Studiul „Comportamentul reproductiv al femeilor din m.Chişinău: caracteristici şi factori determinanţi”,Sector Demografie, IIEŞP al AŞM

 10. RISCURILE CE POT APĂREA ÎN CAZUL NAŞTERII (ÎNCĂ A) UNUI COPIL (în %)

 11. ÎNCĂLCĂRI FAŢĂ DE FEMEILE CU COPII ÎNCADRATE ÎN CÂMPUL MUNCII Circa 4% din femeile antrenate în câmpul muncii lucrează în condiţii nefavorabile. Sursa: BNS; Inspecţia Muncii Anul 2010 – 833 petiţii; 2011 -734 petiţii; 2012 (6 luni) - 396 petiţii parvenite la Inspectoratul Muncii. Sursa: Inspecţia Muncii

 12. CONCLUZIIMATERNITATEA & ACTIVITATEA PROFESIONALĂ • În promovarea potenţialului economic activ al femeilor, dar şi încurajarea realizării intenţiilor reproductive este important dezvoltarea unui pachet de măsuri destinat să ofere o mai bună reconciliere a vieţii profesionale cu viaţa privată şi cu viaţa de familie: • valorificarea muncii femeii prin extinderea serviciilor sociale şi de asistenţă medicală de calitate, serviciilor alternative de îngrijire şi educare a copiilor, cât şi accesul la ele; • crearea oportunităţilor de muncă cu timp parţial, orar flexibil, lucru la domiciliu ş.a. pentru femeile cu copii mici • cointeresarea economică a angajatorului de a furniza programe speciale pentru persoanele cu copii (atât femei, cât şi bărbaţi); • o mai bună echilibrare între studii şi ocupaţii segregate pe gen • controlul sistematic privind asigurarea drepturilor femeilor în câmpul muncii • educaţia de gen atât în familie cât şi în instituţiile de învățământ ş.a.

 13. VĂ MULŢUMESC !