slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Taşımacılık ve Dağıtım PowerPoint Presentation
Download Presentation
Taşımacılık ve Dağıtım

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Taşımacılık ve Dağıtım - PowerPoint PPT Presentation


  • 290 Views
  • Uploaded on

Taşımacılık ve Dağıtım. Taşımacılık Planlama Piramidi . Navlun Yönetimi. Sevkıyat Yönetimi. Ölçüler. Filo/Taşıyıcı Yönetimi. &. Yönlendirme ve Programlandırma. Amaçlar. Şebeke Tasarımı. P. PROSESLER. Nakliye Alt Yapısı. Nakliye İşgücü. NAKLİYE. PLANLAMA . Endikatör.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Taşımacılık ve Dağıtım


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ta mac l k planlama piramidi
Taşımacılık Planlama Piramidi

Navlun Yönetimi

Sevkıyat Yönetimi

Ölçüler

Filo/Taşıyıcı Yönetimi

&

Yönlendirme ve Programlandırma

Amaçlar

Şebeke Tasarımı

P

PROSESLER

Nakliye

Alt Yapısı

Nakliye

İşgücü

NAKLİYE

PLANLAMA

t d anahtar performans endikat rler

Endikatör

Kısaltması

Tanımı

Mükemmel Belge

Yüzdesi

PDP

Tekabül eden sevkıyata mükemmel

Uyumlu doküman yüzdesi

Hasar Yüzdesi

DP

Hasar gören sevkıyat yüzdesi

Talepsiz Sevkıyat

Yüzdesi

CFS

CFS = Talepsiz Sevkıyatlar

Zamanında Ulaşan

Sevkıyat Yüzdesi

OTAP

OTAP = Zamanında varış yüzdesi

Mükemmel Sevkıyat

Yüzdesi

PSP

PSP = PDP x DP x CFS x PSP

Kayıp, Satışlar Oranı

LSR

Toplam satışlar üzerinden sevkıyatta kaybedilen değer

Yıllık Sigorta Talepleri

ICPY

Yıldan Yıla Sigorta Priminde

Varyasyon

IPV

T&D Anahtar Performans Endikatörler
t d tasar m prensipleri
T&D KPI’lar

Şebeke Rasyonelleştirme

Pekiştirme & Birleştirme

İç Pekiştirme Programları

Backhauls

On-the-Fly Pekiştirme

Üçüncü Tarafların Stratejik Kullanımı

Standart Konteynır Boyları ve Havuzlar

Otomatikleştirilmiş Sevkıyat Planlama

Mod Seçimi

Sevkıyatçı Seçimi

Otomatikleştirilmiş Rota Belirleme ve Programlama

Sevkıyat İzleme ve Görünürlük

Sevkıyatçı Ölçümü ve Denetimi

Çekirdek Sevkıyatçı Tasarımı

T&D Tasarım Prensipleri
lojistik hiyerar ileri
Tek Seviyeli Tasarımlar: Merkezi Dağıtım

İki Seviyeli Tasarımlar:Merkezi & Bölgesel Dağıtım

Üç Seviyeli Tasarımlar:Merkezi, Bölgesel, & Yerel Dağıtım

Lojistik Hiyerarşileri
da t m ebekesi tasar m kararlar
Üretim Lokasyonları

Kaynaklandırma

Depo Sayısı

Depoların Konumları

Depo Tipleri

Dağıtım Bölgeleri

Dağıtım Şebekesi Tasarım Kararları
slide14

Ürün 05 için yerine

getirilmeyen talebi göster

Seçilen Arz ve Talep

sevk yat planlama

100%

90%

80%

70%

60%

Toplam Politika Maliyet Yüzdesi

LICC

Admin

50%

TFC

ICC

40%

30%

20%

10%

0%

5,1

1,9

3,9

5,9

1,4

3,4

5,4

1,2

3,2

5,2

1,1

3,1

10,1

10,9

10,4

10,2

Sevkıyat Politikası (Havayolu ile, Aylık Sevkıyat Yüzdesi

Sevkıyat Planlama
sevk yat planlama17

$1,300,000

33.00

$1,250,000

31.00

TPC

$1,200,000

29.00

NLT

$1,150,000

27.00

$1,100,000

$

25.00

Gün

$1,050,000

23.00

$1,000,000

21.00

$950,000

19.00

$900,000

17.00

$850,000

$800,000

15.00

1,9

3,9

5,9

10,9

1,4

3,4

5,4

10,4

1,2

3,2

5,2

10,2

1,1

3,1

5,1

10,1

Senaryo (% Havayolu, Sıklık)

Sevkıyat Planlama
mod se imi
Mod Seçimi

YÜKSEK

HAVAYOLU

NAVLUN

LTL

FİYAT

KAMYON YÜKÜ

DENİZYOLU

LCL

DÜŞÜK

DÜŞÜK

YÜKSEK

Hız ve Güvenilirlik

de er yo unluk analizi

Yoğunluk

Değer

Düşük

Yüksek

Düşük

Denizyolu Sevkıyatı

Durum Bağımlı

Emtia= Hububat,

Şeker, Kömür, Üretim

Baskılı Malzeme

·

·

Mobilya

·

Yüksek

Durum Bağımlı

Havayolu Sevkıyatı

Aparey

Tüketici Elektronik

·

·

Ayakkabı

Ecza

·

·

Kozmetik

·

Mücevherat

·

Değer-Yoğunluk Analizi
birle tirme konsolidasyon

Havuz

İzin verilebilir sevk tarihleri

Havuz

Noktası

Sevkıyat #1

Sevkıyat #2

Sevkıyat #3

Birleştirme & Konsolidasyon

Havuz

ta mac l k y netim sistemi
Taşımacılık Yönetim Sistemi

TMS Fonksiyon

TMS Satıcılar

1.

Araç Rotalandırma ve Takvimlendirme

CAPS Logistics

Planlama

RoadNet

·

Dispeç

RoadShow

·

ARC

Bowne-Distinct

·

Caliper TransCad

2.

Tedarik Zincir Yönetimi

Insight SAILS

Tasarım ve Analiz

Bender Phydias

·

Üretim Planlama

CAPS Logistics

·

3.

Sevkıyat Planlama

Insight ShipConsII

Tasarım ve Analiz

CAPS Logistics

·

İşlevsel Sevkıyat Planlama

CCA TransPlan 2000

·

4.

Taşımacı Yönetimi

Princeton SuperSpin

SABRE

ALK

5.

GIS Sevkıyat

MapInfo

ESRI Arc/Info

Caliper TransCad

CAPS Logistics

6.

Özelleştirilmiş TMS

SABRE

CAPS Logistics

Mercer

Bill Nulty, Ph.D. Taşımacılık ve Dağıtım Kısa Süre içinde “Sevkıyat Planlama”.

Kaynak :

Georgia Tech, Lojistik Enstitüsü 1996.

ters lojistik
Yeniden Kullanım

İade Edilebilir Kaplar

İadeler

Paketleme artıkları

Konteynır & Ambalajlama

Ters Lojistik

Edward H. Frazelle, Ph.D.

3pl ayet ne zaman ve nas l
Şayet – yerine getirmek stratejik avantaj sağlıyorsa ve EVA’ya olumlu katkı mevcutsa.

Ne Zaman – Konsolidasyon fırsatlarından ve/veya işte uzmanlaşmadan avantaj sağlama fırsatları varsa.

Nasıl – ortak ilişkisi yönetimi.

3PL: Şayet, Ne Zaman, ve Nasıl
y ksek h zda sevk yat
Yüksek Hızda Sevkıyat

Edward H. Frazelle, Ph.D.

ta mac l kta gap analizi

Ölçüler

5

Organizasyon

AĞ Tasarımı

4

Rotalandırma &

3

TMS

TAkvimlendirme

2

CIMSA

1

Dünya-Sınıfı

Taşıt

0

Atama

Yük Planlama

Inbound

Konteynır Tasarım

Ulaştırma

& Yönetim

Yönetimi

Taşıt

Üçüncü Taraflar

Konfigürasyon

Filo

Konfigürasyon

Taşımacılıkta Gap Analizi

Sevkıyat ve dağıtım kararlarına adet, lokasyon ve dağıtım merkezleri misyonu dahil olup; DC’lerin müşteri ve toptancı stratejik ataması; tesisler arası rotalandırma ve programlandırma; filo konfigürasyonu; ve mod ve taşımacı seçimi bunlara girer. Neyse ki, sevkıyat ve dağıtımda mükemmele yakın tavsiyeler verebilecek geliştirilmiş karar destek araçları mevcuttur. Mükemmele yakın olarak taşımacılık ve dağıtım maliyetlerini minimize eden ve aynı anda önceden tanımlanmış müşteri hizmet objektiflerini zamanında ve doldurma oranını karşılayacak şekilde sonuç alacak çözümler bulunabilmektedir.

sevk yat vaka rne i

Sevkıyat Vaka Örneği

ABD Gıda Servisi

g da servisi profili
Güçlü Noktalar

343 traktör ve 517 treylerden oluşan özel filo

Tek tesis içinde güçlendirilmiş yavaş taşıyıcılar

Sabit rotalar

Sabit rotaların %20 nispetine tasarımlanmış geriçekme(backhaul)

Müdürleri, Kamyon, çarpışma, hata oranı üzerine durum başına değerlendirme

GFS inbound navlunun, taşımacı seçiminin %70’ini kontrol eder

Resmi taşımacı değerlendirme ve izleme süreci

Dinamik rotalandırma sistemi

Güverte üstü (on-board) konuşlandırma ve yeniden rotalandırma

Bazı konularda inbound konsolidasyonu planlaması

%90 inbound treyler kullanımı

Gıda Servisi Profili
acc cari tms de erlendirme

İşlevsellik

5

İdame Edilebilirlik

Kullanıcı

4

Enterfazları

3

2

Cevap verme

1

Süresi

0

Veri Tabanı

Entegrasyon

Veri Bütünlüğü

Amoco

Platformlar

Dünya-Sınıfı

ACC Cari TMS Değerlendirme
levsellik familyalar

İşlevsellik Aileleri

İşlevsellik

Navlun Yönetimi

Taşımacı Yönetimi, Taşımacı İzleme, Kıymet Biçme,

Kıymet İdamesi, Navlun Denetimi, Tazminat Talepleri,

Kullanım Kredileri, Müzakere

Sevkıyat Yönetimi

Yük Planlama, Sevkıyat Planlama, Mod Seçimi, Taşımacı

Seçimi, Rotalandırma, Takvimlendirme, Sevkıyat İzleme,

Konsolidasyon, Birleştirme, Geriçekme-Backhauling

Konteynır Yönetimi

Konteynır Profilleri, Konteynır İz Sürme, Onarım, Bakım,

Konteynır Kullanımı

Karar Destek ve

Yönetici Bilgi

Sistemi

Özvarlık Kullanımı, Maliyetlendirme, Sevkıyat

Profillendirme ve Simülasyon, Mod Performans Analizi,

Taşımacı Performans Analizi, Kapasite Planlama, Filo

Ebatlandırma, Konteynır Verimleri, AĞ Analizi

İşlevsellik Familyaları
ta mac l k objeleri
Konteynırlar

Taşıtlar

Siparişler

Sevkıyatlar

Taşımacılar

Belgeler

Ödemeler

Taşımacılar

Sevkıyatçılar

Alıcılar

...

Taşımacılık Objeleri
orta vadeli sistem mimarisi

Konteynır

Yönetimi

Sipariş

Tarihi

Dosyası

SAP R/3

Sipariş Girişi

Navlun

Yönetimi

T&D

Veri Deposu

Sevkıyat

Yönetimi

T&D

Karar Destek

Sistemi

Orta Vadeli Sistem Mimarisi
uzun vadede tasar m prensipleri
Navlun konteynır ve sevkıyat yönetimi içeren bir entegre TMS için gerekçeleme mevcut.

SAP uzun vadeli çözüm sağlayıcı olmayacak. TMS cari satıcıları aşırı hızlı hareket ediyor ve taşımacılık konusunda çözümler için daha yüksek aidiyet içindeler. Lojistik, SAP için bir öncelik değil.

SAP için arayüz geliştirme = zaman ve maliyete özelleştirilmiş geliştirme.

Satıcı gelişmeleri konsolide uygulama işlevselliği ve sanayide çözümlere götürür.

Tasarımda uzun vadeli çözümler gerekçelenebilir en iyi üzerine dayandırılmalı, cari T&D uygulama ve stratejileri üzerine değil.

Uzun Vadede Tasarım Prensipleri
tms paket alternatifleri

İşlevsellik Familyaları

Paket Alternatifleri

Navlun Yönetimi

DSI, CASS Logistics, TADMIS,

Kostecki, ALLTRANS, SID,

www.shipnet.com

Sevkıyat Yönetimi

DSI, SABRE, MANUGISTICS, NUMETRIX, ALK Associates,

Dallas Systems,

Kostecki, SID, ENCOMPASS, www.shipnet.com

Konteynır Yönetimi

ALLTRANS, SABRE, TIE Logistics, CADEC Systems, ICC

International, SID, ENCOMPASS,

www.shipnet.com

Karar Destek &

CAPS Logistics, INSIGHT

Yönetim Bilgi

Sistemi

TMS Paket Alternatifleri
tms ekip organizasyonu

Bob Theurer

IT

T&D

Proje

ODAKLI

Ortak

Süreçler

TMS

EKİP LİDERİ

TMS

Ekip Lideri

Olanaklandırıcı

IT

NAVLUN YÖNETİMİ

T&D

NAVLUN YÖNETİMİ

IT

Konteynır Yönetimi

T&D

Konteynır Yönetimi

IT

Sevkıyat Yönetimi

T&D

Sevkıyat Yönetimi

IT

T&D

DSS

DSS

TMS Ekip Organizasyonu

Kullanıcı toplumundan icracı sponsor.

Her bir TMS işlevsellik ailesi için kullanıcı-IT ekipleri (yani, FM, CM, SM, DS).

IT Ekip LiderininProje ODAKLANMA aracısı olması.

T&D Ekip Liderinin Ortak Süreçler aracısı olması.

Özne mevzuu uzmanı kolaylaştırıcının IT & T&D Ekip Liderlerine yardım etmesi.

tms lem veri taban veri depo tasar m
Taşımacılık objeleri esaslı (yani, taşımacılar, konteynırlar, siparişler, sevkıyatlar, v.s.)

IT Standartları ile münasebet içinde ve tutarlı (yani, ORACLE, Sybase)

Veri depo alanları mümkün olabilen her yerde işlem veri alanlarına paralel bulunmalı

Tek-nokta veri girişi ve on-line veri bütüncüllüğü denetimleri

TMS İşlem Veri Tabanı & Veri Depo Tasarımı
tms stratejik kararlar d ar dan kaynak arama sap cdi cde bob
Satıcı ve paket gözden geçirme; büyük TMS sağlayıcılar, ve Internet uygulamalarında alternatif linkler, dış kaynak sağlayıcılar, ve taşımacı/navlun gönderici uygulamaları üzerine odaklanmalı.

Her bir işlevsellik geliştirme alternatifi için bütçe, zaman, risk ve yararların değerlendirilmesi (yani, dışarıdan kaynak temini, SAP çözümü bekleyen statüko, iç özel geliştirme, dış özel geliştirme ve paket uygulamasının en iyisi)

Özel geliştirme satıcı adayları en azından şunlara sahip olmalı; gerekli işlevselliğin %50’si halihazırda geliştirilmiş ve teyit edilebilir biçimde kullanımda.

Dış kaynak ve/veya özel geliştirme satıcıları ile stratejik ortaklık

Geliştirme istikametini değerlendirme ve tespit için Amoco şirket kılavuzları izlenmeli.

TMS Stratejik Kararlar:Dışarıdan Kaynak Arama, SAP, CDI, CDE, BOB
egzersiz
Taşımacılık ve dağıtımda gelişme sağlamak için elimizdeki en büyük fırsat:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Egzersiz