poslovna preduzetni ka kultura l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POSLOVNA ( PREDUZETNI ?KA) KULTURA PowerPoint Presentation
Download Presentation
POSLOVNA ( PREDUZETNI ?KA) KULTURA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

POSLOVNA ( PREDUZETNI ?KA) KULTURA - PowerPoint PPT Presentation


 • 428 Views
 • Uploaded on

POSLOVNA ( PREDUZETNI ČKA) KULTURA. I POSLOVNA ETIKA P rof. d r Ivan Šijaković isijakovic @yahoo.com www.sijakovic.com. RAZMISLITE. Zašto u Indiji ima najviše programera na svetui? Zašto su informatičke tehnologije toliko popularne u Indiji?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POSLOVNA ( PREDUZETNI ?KA) KULTURA' - Thomas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poslovna preduzetni ka kultura

POSLOVNA (PREDUZETNIČKA)KULTURA

I

POSLOVNA ETIKA

Prof. dr Ivan Šijaković

isijakovic@yahoo.com www.sijakovic.com

razmislite
RAZMISLITE
 • Zašto u Indiji ima najviše programera na svetui?
 • Zašto su informatičke tehnologije toliko popularne u Indiji?
 • Zašto su Indusi (Indijci) među najboljim hirurzima u svetu?
slide3

Zašto neke kulture razvijaju snažne ekonomije?

Zašto druge kulture ne produkuju jaku ekonomiju?

Dobra ekonomija u dobrom poslovnom okruženju

Značaj socijalnog kapitala

ta ini poslovnu kulturu
Čta čini poslovnu kulturu?
 • Kultura šireg okruženja (nacionalna kultura, kulturni klasteri)
 • Kultura mikro okruženja
 • Krakteristike privrednog sektora kome preduzeće pripada
 • Kultura unuar preduzeća
 • Kultura osnivača preduzeća i vodećih menadžera
 • Kultura pojedinca
kultura okru enja
Kultura okruženja
 • Nacionalna kultura
 • Uspeh Japana, Nemačke, SAD, Skandinavskih zemalja, Singapura....
 • Karakteristike nacionalne kulture:
 • Distanca moći (niska – visoka)
 • Izbegavanje neizvesnosti(rizika)
 • Individualizam – kolektivizam
 • Materijalne vrednosti – socijalne vrednosti
 • Vremenska orjentacija
kulturna mapa sveta prema ekeru ronenu
kulturna mapa sveta prema Šekeru Ronenu
 • Anglosaksonska (SAD, Kanada, Australija, V.britanija, N.Zeland, Irska)
 • Germanska (Nemačka, Austrija, Švajcarska)
 • Nordijaska (Švedska, Norveška, Danska,Finska)
 • Južnoevropska (Italija, Francuska,Španija, Portugalija)
 • Latinoamerička (Čile, Kolumbija, Argentina,Meksiko,Peru, Venecuela)
slide7
Arapska (Saud. Arabija, UAR, Bahrein,Kuvajt)
 • Dalekoistočna (Tajvan,Honkong, Singapur, Filipini, Malezija)
 • Bliskoistočne (Turska, Iran, Grčka)
 • Izvan klastera (Japan, Indija, Izrael)
mogu e je dpuniti
Moguće je dpuniti
 • Srednjoevropski kulturni klaster (Slovenija, Češka, Slovačka, Poljska)
 • Balkanski-Jugoistočnoevropski
 • Baltički
 • Izvan klastera (Brazil, Kina, Južna Afrika)
 • Značaj kulturnih klastera za globalnu ekonomiju
primeri kulturnih razlika nacionalnih kultura prema gertu hofstedeu
Primeri kulturnih razlika nacionalnih kultura prema Gertu Hofstedeu
 • Individualizam (SAD, Australija, V.Britanija)
 • Kolektivizam (Kolumbija, Venecuela, Pakistan)
 • VDM (Filipini, Meksiko, Venecuela)
 • NDM (Austrija, Izrael, Danska)
 • VIN(R) (Grčka, Portugalija, Belgija)
 • NIN(R) (Singapur, Danska, Švedska)
 • Mat. vrednosti (Japan, Austrija, Venecuela)
 • Soc. vrednosti (Švedska, Norveška, SFRJ)
kultura mikro okru enja
Kultura mikro okruženja
 • Regionalno okruženje (sever – jug)
 • Evropa (zapad, istok, jugoistok)
 • Kultura rada, problem savremene Francuske
 • Kina (istočna obala, sever, Tibet, severozapad)
 • SFRJ (Slovenija, Makedonija, Kosovo)
 • BiH (Hercegovina, Centralna Bosna, Posavina, Krajina)
 • RS (banjalučka regija, trebinjska regija)
 • Urbano – ruralno
 • Mikroelektronika i digitalna tehnologija u Šipovu?
 • Drvna industrija, celuloza,ciglana u Banjaluci?
kultura privrednog sektora
Kultura privrednog sektora
 • Industrija, rudarstvo – prošlo vreme
 • Takstilna industrija, kožarstvo
 • Drvna industrija
 • Prehrambena industrija
 • Trgovina
 • Servisna ekonomija
 • Elektronika, telekomunikacije, digitalna tehnologija
kako uti e kultura okru enja na preduze e
Kako utiče kultura okruženja na preduzeće?
 • Na ukupnu kulturu preduzeća
 • Na organizacionu strukturu (visoka distanca moći – centralizovano preduzeće; visoko izbegavanje neizvesnosti – manjak inicijative i inovativnosti)
 • Na potrebe i motivaciju zaposlenih (1.egzistencijalne potrebe,2. potrebe pripadanja i povezivanja, 3. razvojne potrebe)
 • Na stilove upravljanja preduzećem (autokratski, demokratski i liberalni stil)
 • Zamislite da ste menadžer u kompaniji čiji je direktor iz Brazila, uži menadžerski tim iz Malezije, filijala u kojij radite je u J.Africi a sedište kompanije u Danskoj
slide14
Uticaj kulture okruženja na privredni razvoj: Preduzetnički duh i inicijativa (inovacija, individualizam, rizik, promena, razvoj, postignuće)
 • Kojim nacionalnim kulturama ovo odgovara?
 • Kojim mikrosredinama?
kultura na e sredine i razvoj preduze a
Kultura naše sredine i razvoj preduzeća
 • Predindustrijska, industrijska i postindustrijska kultura
 • Ograničena dobra – redistributivna psihologija
 • Egalitarizam, autoritarizam, kolektivizam (socijalizam, siromaštvo, uticaj vere)
 • Sujeta, sebičnost, zavist
 • Visoka distanca moći (77 od 100 bodova):čvrsta ruka, privilegije, odluke se donose na jednom mestu, preduzeće kao porodica, otac na čelu
slide16
Visok stepen izbegavanja neizvesnosti (rizika) (indeks 90): država treba da pomogne, preduzeće postoji zbog ljudi a ne zbog profita i uspeha, preduzeće mora da zbrine sve radnike koji nemaju posla
 • Kolektivizam (indeks 74)
 • Individualizam (26)
 • Socijalne vrednosti (78)
 • Vremenska orjentacija: prošlost i sadašnjost, kratkoročni planovi, egzistencijalne potrebe
kultura unutar preduze a organizaciona kultura
Kognitivni elementi

Pretpostavke (prodavci cipela u Africi)

Stavovi

Verovanja

Klima

Etika

Identitet

Norme

Vizija (sindrom k.ž.)

simbolički elementi

Način komunikacije

Modeli ponašanja

Ceremonije

Jezik

Navike

Objekti

Uređenje prostorija

Istorija i tradicija (“mečka i dudinje”)

Kultura unutar preduzeća (organizaciona kultura)
klasifikacija kultura u preduze u prema harisonu i hendiju
Klasifikacija kultura u preduzeću (prema Harisonu i Hendiju)
 • Kultura moći (Zevs, paukova mreža): odluke na jednom mestu, neograničeno poverenje u lidera, distanca između podređenih i nadređenih
 • Kultura uloga (Apolon, grčki hram):kontrola i stabilnost (cementara Beočin)
 • Kultura zadatka (Atina, rešetka):posvećenost preduzeću, znanje, kompetencija, elitizam, vizija, zadovoljsto, inicijativa, perspektiva (Sači i Sači)
 • Kultura podrške (Dionis, krug sa tačkicama):individualni ciljevi i interesi, od svega po malo – svima dobro (univerzitet)
snaga kulture preduze a
Snaga kulture preduzeća
 • Širina kulture (broj vrednosti i normi koje dele zaposleni u preduzeću)
 • Dubina kulture (stepen privrženosti kulturnim normama i vrednostima)
 • Obuhvat kulture (broj i položaj onih koji prihvataju vrednosti i norme)
kultura promena
kultura promena
 • Menjanje, prilagođavanje, mobilnost, inovacija kao osnov poslovne kulture i povećanja produk. i konkurentnosti
 • 12 razloga koji se navode protiv promena:

1. Zašto menjati, i ovako je dobro

2. Naš posao je specifičan

3. Snalazili smo se i bez toga

4. Tako nešto nismo nikada radili

5. To smo već sami pokušali

slide21
6. Nemamo vremena

7. Suviše košta

8. Rukovodi(oci)lac, gazda, to neće prihvatiti

9. Dobra zamisao ali teško ostvariva

10. Šta da radimo sa sisitemom koji imamo

11. Je li to sigurno da će uspeti

12. Imate pravo, ali.....

slide22
Pređi na TEST
 • LITERATURA:
slide23

Fukujama, F.: Sudar kultura, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.

Lorens E. Harison i Samjuel P. Hantington, : Kultura je važna, Плато, Beograd, 2004.

Jovanović, M.: Interkulturni menadžment, „Megatrend“ univerzitet primjenjenih nauka – Beograd, 2001.

slide24

Deželjin, J. i grupa autora: Preduzetnički menadžment, M.E.P. Consult, Zagreb, 2002.

Drucker, P. Efikasan direktor : Zagreb : Binoza press, 2001.

Jovan Todorovic, startegijski i operativni menadzment, Beograd,2003. FON

Byars, Rue, Zahra, Strategy in a changing enviroment (part IV)

slide25

Peter Hess,Julie Siciliano, Managament- responsibility for performance (chap 2 i 3)

Creating a Culture of Success : Fine-Tuning the Heart and Soul of Your Organization , Dygert D., Charles. B., Moo Press, ISBN: 0972485341, 2004

Diagnosing and Changing Organizational Culture : Based on the Competing Values Framework (The Jossey-Bass Business & Management Series) , Cameron K., Quinn R., Jossey-Bass, ISBN: 0787982830, 2005

slide26

Corporate Culture and Performance, ISBN: 0029184673, Kotter J., Free Press, 1992

Organization Development: Principles, Processes, Performance (Publication in the Berrett-Koehler Organizational Performanc) (Hardcover), McLean G., Berrett-Koehler Publishers, 2005 

www.economist.co.yu, www.most.ba, Wikipedia, Economy.co.yu

Nesto od ove literature se moze naci u biblioteci naseg Fakulteta

slide27
Jonas Riderstrale, Kjel Nordstrom, Funky business, Plato, Beograd, 2004.
 • Isak Adižes, Dijagnoza stilova upravljanja, Asee books, Novi Sad, 2003.
 • Piter Draker, Moj pogled na menadžment, Asee books, N.S.2003.