slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI PowerPoint Presentation
Download Presentation
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI. โดย อ. เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏจันทรเกษม. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคืออะไร ?. ในวงการศึกษา คอมพิวเตอร์ถือเป็นเทคโนโลยี ทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่นำมาเใช้เพื่อการบริหาร และใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่เรียกว่า

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI' - Thomas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

โดย

อ. เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

slide2
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคืออะไร ?

ในวงการศึกษา คอมพิวเตอร์ถือเป็นเทคโนโลยี

ทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่นำมาเใช้เพื่อการบริหาร

และใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่เรียกว่า

Computer Based Instruction : CBI คือการใช้

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการสอนโดยแบ่ง

ออกเป็น

 • คอมพิวเตอร์จัดการสอน(Computer Manage Instruction : CMI)
 • คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(Computer Assisted Instruction : CAI)
slide3
คอมพิวเตอร์จัดการสอน : CMI

เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดหลักสูตร ตารางสอน งานธุรการ

ระบบเงินเดือน ระบบการประเมินผล ระบบการลงทะเบียนเรียนเป็นต้น

slide4
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน : CAI

CAI เป็นกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการนำ

เสนอเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ มีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรงและเป็นการ

เรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์(Interactive) คือสามารถ

โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้

slide5
CAI ทำอะไรได้บ้าง ?
 • ใช้ในงานเพื่อการสอน
 • การทบทวนบทเรียนเพื่อฝึกหัด
 • การวัดผลหรือสอบเลื่อนขั้น
 • Electronic Book ช่วยทำให้เรารับรู้ข่าวสารมากขึ้น

ทุกรูปแบบมักเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ต้องสามารถโต้ตอบกับนักเรียนได้

เสมือนกับได้นั่งเรียนกับครูจริงๆ

slide6
องค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนองค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • เสนอสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหา ภาพนิ่ง คำถาม ภาพเคลื่อนไหว
 • ประเมินการตอบสนองของผู้เรียน ได้แก่ การตัดสินคำตอบ เป็นต้น
 • ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการเสริมแรง ได้แก่ การให้รางวัล หรือ คะแนน
 • ให้ผู้เรียนเลือกสิ่งเร้าในลำดับต่อไป
slide7
รูปแบบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • ประเภทเพื่อการสอน (Tutorial Instruction) ประเภทนี้มีวัตุประสงค์

เพื่อการสอนเนื้อหาใหม่แก่ผู้เรียน มีการแบ่งเนื้อหาเป็นหน่วยย่อย

มีคำถามในตอนท้าย ถ้าตอบถูกและผ่าน ก็จะเรียนหน่วยถัดไป

โปรแกรมประเภท Tutorial นี้มีผู้สร้างเป็นจำนวนมาก

เป็นการนำเสนอโปรแกรมแบบสาขา สามารถสร้างเพื่อ

สอนได้ทุกวิชา

tutorial instruction
รูปแบบโปรแกรมบทเรียนแบบ Tutorial Instruction

บทนำโปรแกรม

เสนอเนื้อหาบทเรียน

คำถามและคำตอบ

จบบทเรียน

ให้ข้อมูลย้อนกลับ

ตรวจคำตอบ

drill and practi c e
ประเภทการฝึกหัด(Drill and Practice)

ประเภทนี้วัตถุประสงค์คือ ฝึกความแม่นยำ หลังจากที่เรียนเนื้อหาจาก

ในห้องเรียนมาแล้ว

โปรแกรมจะไม่เสนอเนื้อหาแต่ใช้วิธีสุ่มคำถามที่นำมาจากคลังข้อสอบ

มีการเสนอคำถามซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อวัดความ

รู้จริง มิใช่การเดา จากนั้นก็จะประเมินผล

drill and practice
รูปแบบโปรแกรมบทเรียนแบบ Drill and Practice

บทนำโปรแกรม

เสนอปัญหา คำถาม

คำถามและคำตอบ

จบบทเรียน

ให้ข้อมูลย้อนกลับ

ตรวจคำตอบ

simulation
ประเภทสถานการณ์จำลอง(Simulation)ประเภทสถานการณ์จำลอง(Simulation)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติกับสถานการณ์จำลองที่มี

ความใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริง เพื่อฝึกทักษะและเรียนรู้โดยไม่ต้อง

เสี่ยงหรือเสียค่าใช้จ่ายมาก

โปรแกรมประเภทนี้มักเป็นโปรแกรมสาธิต(Demostration) เพื่อให้ผู้

เรียนทราบถึงทักษะที่จำเป็น

instruction games
ประเภทเกมการสอน (Instruction Games)

ประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีการแข่ง

ขัน เราสามารถใช้เกมในการสอนและเป็นสื่อที่ให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้

ในแง่ของกระบวนการ ทัศนคติ ตลอดจนทักษะ

ต่างๆ ทั้งยังช่วยเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้ให้

มากขึ้นด้วย

instruction games13
รูปแบบโปรแกรมแบบ Instruction Games

บทนำโปรแกรม

เสนอสถานการณ์

การกระทำที่ต้องการ

การกระทำของผู้เรียน

จบบทเรียน

การปรับระบบ

การกระทำของคู่แข่งขัน

discovery
ประเภทการค้นพบ (Discovery

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสทดลองกระทำสิ่งต่างๆ ก่อน

จนกระทั่งสามารถหาข้อสรุปได้ด้วยตนเอง โปรแกรมจะเสนอปัญหาให้

ผู้เรียนได้ลองผิดลองถูกและให้ข้อมูลแก่ผู้เรียนเพื่อช่วยผู้เรียนในการค้น

พบนั้น จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด

problem solving
ประเภทการแก้ปัญหา (Problem-Solving)

เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิด การตัดสินใจ โดยจะมีเกณฑ์ ที่กำหนด

ให้แล้วผู้เรียนพิจารณาตามเกณฑ์นั้นๆ

 • ผู้เรียนกำหนดปัญหาเอง
 • ผู้เขียนกำหนดปัญหาให้
slide16
ประเภทเพื่อการทดสอบ (Test)

ประเภทนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสอน แต่เพื่อใช้ประเมินการสอน

แต่เพื่อใช้ประเมินการสอนของครูหรือการเรียนของนักเรียน คอมพิว-

เตอร์จะประเมินผลในทันทีว่านักเรียนสอบได้หรือสอบตก และจะอยู่

ในลำดับที่เท่าไรได้ผลการสอบกี่เปอร์เซ็นต์

slide17
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Instruction Computing Development

 • ควรมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน กำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน

ขั้นตอนออกแบบ Instruction Design

ขั้นการผลิต Instruction Construction

ขั้นการประยุตก์ใช้ Instruction Implement

slide18
การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • วิเคราะห์เนื้อหา
  • เลือกเนื้อหาที่มีการฝึกทักษะซ้ำบ่อยๆหรือต้องมีภาพประกอบ
  • เลือกเนื้อหาที่คาดว่าจะประหยัดเวลาสอนได้มากกว่าวิธีเดิม
  • เลือกเนื้อหาบางอย่างที่สามารถจำลองในรูปของการสาธิตได้
slide19
การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • ต้องศึกษาความเป็นไปได้
  • มีบุคคลากรที่มีความรู้มากพอทีจะผลิตโปรแกรมหรือไม่
  • จะใช้เวลาเท่าไร มากหรือน้อยกว่าเดิม
  • ต้องการอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมมากน้อยเพียงใด
  • มีงบประมาณเพียงพอหรือไม่
slide20
การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • กำหนดวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึง…
  • ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ว่าเป็นใคร อายุเท่าไร พื้นฐานเดิมเป็นอย่างไร
  • สิ่งที่คาดหวังจากผู้เรียน เมื่อได้ศึกษาโปรแกรมเรื่องนี้แล้ว
slide21
การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • ลำดับขั้นการนำเสนอ
  • ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่
  • ขนาดของตัวอักษร ข้อความ สีของข้อความ เหมาะกับผู้เรียนหรือไม่
  • องค์ประกอบโดยรวมใน 1 จอภาพ
  • ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ดีหรือต้องปรับปรุง
  • การสร้างแรงเสริมแก่ผู้เรียน..คำชม รางวัลต่างๆมากหรือน้อยไป
  • แบบฝึกหัดประจำหน่วย ประจำบท
slide22
สรุปขั้นตอนของการออกแบบโปรแกรม CAI

วิเคราะห์เนื้อหา

ศึกษาความเป็นไปได้

กำหนดวัตุประสงค์

ลำดับขั้นตอนการนำเสนอ

slide23
การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ ซึ่งจะดำเนินการต่อจากตอนแรกที่ได้มี

การจัดทำเป็น Story board ไว้แล้ว

 • ขั้นการสร้างโปรแกรม โดยนำเอา Story Board ที่ได้สร้างไว้
 • มาเขียนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์หรืออาจใช้โปรแกรมสำหรับ
 • สร้างงานมัลติเมียเดียก็ได้ แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ

คำสั่งผิดพลาด

ตรรกะผิดพลาด

ความคิดรวบยอดผิดพลาด

slide24
การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • ขั้นการทดสอบการทำงาน
  • ควรมีการทดสอบหาข้อผิดพลาดที่เราเรียกว่า Bug
  • ตรวจสอบเนื้อหาบนจอภาพรวมรวมข้อแก้ไข
  • ทดลองใช้งานจริงกับนักเรียน (Try-Out Program)
slide25
การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ขั้นปรับปรุงแก้ไข… หลังจากที่ทราบข้อผิดพลาดแล้วก็จะทำการแก้ไข

โดยจะเริ่มที่ Story Board ก่อน จากนั้นแก้ไขโปรแกรม จนกระทั่งสม-

บูรณ์ แล้วจึงจัดทำคู่มือประกอบการใช้โปรแกรมด้วย

 • คู่มือจะแบ่งเป็น 3 เล่มคือ
 • คู่มือครู
 • คู่มือนักเรียน
 • คู่มือการใช้โปรแกรม
slide26
สรุปขั้นตอนการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสรุปขั้นตอนการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สร้างและพัฒนาโปรแกรม

ผู้สอน/เจ้าของพิจารณา

รวมรวมข้อผิดพลาด

ทดสอบการทำงาน

ทดลองใช้งานจริง

ตรวจหาข้อผิดพลาด

จัดทำคู่มือ

slide27
การสร้างคู่มือสำหรับนักเรียนการสร้างคู่มือสำหรับนักเรียน

บอกชื่อเรื่อง ชื่อวิชา หน่วยการสอน ระดับชั้น

บอกวัตถุประสงค์ทั่วไปของบทเรียน และของเนื้อหาวิชา

บอกโครงร่างเนื้อหา

บอกพื้นความรู้ที่ควรมีก่อนเรียนเนื้อหานี้

คำชี้แจงต่างๆ และแสดงตัวอย่างการใช้งานเฟรมบทเรียน

บอกขั้นตอนของกิจกรรม กฏเกณฑ์ และข้อเสนอแนะ

บอกระยะเวลาโดยประมาณในการเรียนบทเรียน

slide28
การสร้างคู่มือ สำหรับครู
 • บอกโครงร่างเนื้อหา
 • บอกจุดประสงค์
 • บอกรายละเอียดว่าสอนวิชาอะไร ตอนไหน พื้นฐานของผู้สอน
 • แสดงตัวอย่าง เพื่อชี้แนะผู้สอน ว่าจะใช้ CAI อย่างไร
 • แสดงตัวอย่าง Input และ Output จากผู้เรียน
 • เสนอแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
 • เสนอแนะการดำเนินกิจกรรม
 • ตัวอย่างแบบทดสอบก่อน(ถ้ามี)และหลังบทเรียน
slide29
การสร้างคู่มือสำหรับใช้โปรแกรมการสร้างคู่มือสำหรับใช้โปรแกรม
 • บอกชื่อโปรแกรม ผู้เขียน ลิขสิทธิ์ วันที่แก้ไขปรับปรุง
 • ภาษาหรือฟังก์ชั่น หรือโปรแกรมที่ใช้
 • ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นต้องมีหรือองค์ประกอบอื่นๆ
 • วิธีการเป็นขั้นๆ เริ่มตั้งแต่เปิดเครื่อง
 • พิมพ์ Source Code กรณีเป็นโปรแกรมภาษา
 • แสดงโฟลว์การทำงานของโปรแกรม
 • ตัวอย่างข้อมูล Input และ Output
slide30
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • การประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง
 • การประเมินผล คือขั้นสุดท้ายของการพัฒนาโปรแกรม
  • ประเมินว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
  • ประเมินว่าโปรแกรมทำงานได้เหมาะกับเนื้อหาหรือไม่
  • ประเมินทัศนคติของผู้เรียน
  • ความยากง่ายในการใช้งาน
slide31

แสดงชื่อเรื่อง

แนะแนะบทเรียน

เลือกบทเรียน

แสดงคำอธิบาย

Help

แสดงคะแนน

จบโปรแกรม

ตั้งคำถาม

รับคำตอบ

ถามซ้ำอีก

แสดงคำอธิบายเพิ่ม

ตัวอย่างแสดงผังการทำงาน

slide32
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม CAI

สร้างด้วยอะไรก็ได้แต่เน้นที่การใช้งานง่าย และมีการโต้ตอบกับผู้เรียน

 • ใช้เวลาในการเรียนรู้น้อย
 • ออกแบบให้ผู้เรียนกดแป้นพิมพ์น้อยที่สุด
 • มีระบบป้องกันข้อผิดพลาด

พัมฒนาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น Basic, C, Pascal ฯลฯ

พัฒนาด้วยฑปรแกรมบทประพันธ์ เช่น Toolbook, Authorware, Cula CAI ฯลฯ