a feln ttk pz s kezdetei magyarorsz gon l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A FELN?TTKÉPZÉS KEZDETEI MAGYARORSZÁGON PowerPoint Presentation
Download Presentation
A FELN?TTKÉPZÉS KEZDETEI MAGYARORSZÁGON

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

A FELN?TTKÉPZÉS KEZDETEI MAGYARORSZÁGON - PowerPoint PPT Presentation


 • 232 Views
 • Uploaded on

A FELNŐTTKÉPZÉS KEZDETEI MAGYARORSZÁGON. ANDRAGÓGIA, ANDRAGÓGIA-TÖRTÉNET. Andragógia: a neveléstudomány körébe tartozó tudományág, mely a felnőttnevelés, szűkebb értelemben a felnőttoktatás, felnőttképzés tudománya és gyakorlata.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A FELN?TTKÉPZÉS KEZDETEI MAGYARORSZÁGON' - Thomas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
andrag gia andrag gia t rt net
ANDRAGÓGIA,ANDRAGÓGIA-TÖRTÉNET
 • Andragógia: a neveléstudomány körébe tartozó tudományág, mely a felnőttnevelés, szűkebb értelemben a felnőttoktatás, felnőttképzés tudománya és gyakorlata.
 • Andragógia-történet az andragógia részterülete, mely feltárja a felnőttnevelés történeti fejlődési folyamatát, az e folyamatban érvényesülő összefüggéseket, törvényszerűségeket.
mivel foglalkozik az andrag gia t rt net
MIVEL FOGLALKOZIK AZ ANDRAGÓGIA-TÖRTÉNET?

Az andragógia –történet vizsgálja:

 • a felnőttnevelés-politika,
 • a felnőttnevelési elméletek, és gyakorlat történetét, a felnőttnevelés szervezeti és intézményi keretinek történeti változásait.
 • Vizsgálódási köre kiterjed: az egyetemes-, nemzeti és helyi andragógia-történet kérdéseire éppúgy, mint egyes andragógiai problémák történeti feltárására.
andrag gia t rt neti kutat sok
ANDRAGÓGIA-TÖRTÉNETI KUTATÁSOK

Az andragógia-történeti kutatások forrásai:

 • írott (elsődleges és másodlagos) források,
 • ikonográfiai források
 • tárgyi emlékek kutatása
az el zm nyek

AZ ELŐZMÉNYEK

16-17. század

a reform ci 16 sz zad
A REFORMÁCIÓ(16. század)
 • Az anyanyelv használata
 • A magyar nyelvű nyomtatott könyvek elterjedése
tin di lantos sebesty n 1505 1566
TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN(1505?-1566)
 • A históriás ének és a köznép ismereteinek gyarapítása
 • Tinódi munkássága
heltai g sp r 1564
HELTAI GÁSPÁR(?-1564)
 • Munkássága és meséinek szerepe a nép tudatformálásában
a puritanizmus 17 sz zad
A PURITANIZMUS17. század
 • Az angol reformáció radikális ága
 • Magyarországon és Erdélyben a 17. század harmincas éveiben jelent meg.

Képviselői:

 • Apáczai Csere János,
 • Tolnai Dali János

Angol puritánok csoportja

1620 körül

tolnai dali j nos 1606 1660
TOLNAI DALI JÁNOS(1606-1660)
 • Működése Sárospatakon
 • Törekvései a felnőttképzés terén

Lorántffy Zsuzsanna

a feln ttk pz s eszm j nek megjelen se

A FELNŐTTKÉPZÉS ESZMÉJÉNEK MEGJELENÉSE

18. század

„A műveltség közkincs”

a felvil gosod s eszm i s a feln ttk pz s gondolata
A felvilágosodás eszméi és a felnőttképzés gondolata
 • A felvilágosodás Európában
 • A műveltség közkincs
 • A hasznos ismeretek terjesztésének szükségessége
bessenyei gy rgy 1747 1811
Bessenyei György(1747? -1811)
 • A magyar nemzeti művelődéspolitika első rendszerezője
 • A műveltség „mentől közönségesebb a lakosok között,az ország is annál boldogabb”
tessedik s muel 1742 1820
Tessedik Sámuel(1742-1820)
 • Tessedik Sámuelmunkássága
 • Iskolája
 • Törekvései a felnőttek képzésével kapcsolatban
a georgikon
A GEORGIKON
 • A Georgikon alapítása, Festetics György törekvései
 • Felnőttképzés a Georgikonban

a „parasztiskola”

a „gazdasszonyiskola”

Fetetics György

A Georgikon épületei

nagyv thy j nos 1755 1819
Nagyváthy János(1755-1819)
 • A mezőgazdasági ismeretterjesztés úttörője
 • Művei és fogadtatásuk
pethe ferenc 1762 1832
Pethe Ferenc(1762-1832)
 • Életútja
 • Ismeretterjesző művei
 • Folyóiratai
a reformkor

A REFORMKOR

1825-1848

„Hasznos ismeretket terjeszteni a nép mindazon osztályában, amelynek nincs módjában ismeretvágyát egy vagy másképp kielégíteni”

a reformkor eszm i s a k zm vel d s gondolata
A reformkor eszméi és a közművelődés gondolata
 • A művelődés nemzeti ügy
 • Reformkori gondolkodók a közművelődésről
 • A sajtó szerepe
 • A könyvkiadás
 • Olvasókörök
az egyes letek
Az egyesületek
 • A Nógrádi Nemzeti Intézet
 • A Magyar Gazdasági Egyesület tevékenysége, kiadványai, gyakorlati bemutatói
 • A Természettudományi társulat (1841)
 • A Magyar Iparegylet (1842)
 • Műkedvelő egyesületek
bal sh zy j nos 1797 1857
Balásházy János(1797-1857)
 • Életútja
 • Népszerű mezőgazdasági művei
t r k j nos 1807 1874
Török János(1807-1874)
 • Életútja
 • A Magyar Gazdasági Egyesület élén
 • Az „Okszerű kalauz”
 • A „Mezőgazdasági nefelejcs”
az abszolutizmus kora

AZ ABSZOLUTIZMUS KORA

1849-1867

„A nemzet ébren tartása”

a n plapok n pk nyvek ismeretterjeszt szerepe
A néplapok, népkönyvek ismeretterjesztő szerepe
 • Néplapok: „Magyar Néplap”, „Falusi esték” „Kétgarasos Újság”
 • A Szent István Társulat népkönyvkiadó tevékenysége
 • Kalendáriumok
a dualizmus kora

A DUALIZMUS KORA

1867-1914

„A kor szava: népművelődés”

e tv s j zsef s a feln ttk pz s
Eötvös József és a felnőttképzés
 • Az 1868-as népoktatási törvény
 • A Néptanítók Lapja
 • A tanítóegyesületek és az analfabéták oktatása
t rekv sek a szervezett feln ttoktat s megval s t s ra
Törekvések a szervezett felnőttoktatás megvalósítására
 • Türr István felhívása a népnevelési körök létrehozására (1868)
 • Irányi Dániel törvényjavaslata (1869)
 • Pauler Tivadar törvényjavaslata a felnőttek oktatásáról (1871)
 • Trefort nézetei a felnőttképzésről

Türr István

Irányi Dániel

Trefort Ágoston

a munk ss g m vel d si t rekv sei
A munkásság művelődési törekvései
 • Az Általános Munkásegylet és szakegyletei
 • A munkássajtó
 • A Társadalomtudományi Társaság és a munkásművelődés
 • A Galilei-kör szerepe
 • Könyv és könyvtár a munkásművelődésben
 • A művészeti tevékenység
a szabadoktat s
A „szabadoktatás”
 • Az egyesületek szerepe (EMKE, FMKE, DMKE)
 • A Szabad Lyceum
 • Az Erzsébet Népakadémia
 • Az Uránia Tudományos és Közművelődési Egylet
 • A „Szabad Tanítás Országos Kongresszusa” Pécs, 1907
 • A közművelődési könyvtárak