urz d patentowy rp l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Urząd Patentowy RP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Urząd Patentowy RP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Urząd Patentowy RP - PowerPoint PPT Presentation


 • 306 Views
 • Uploaded on

Urząd Patentowy RP. Postępowanie w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP. Departament Badań Znaków Towarowych Ewa Węgielska – Święcicka ekspert. OZNACZENIE. ZGŁOSZENIE. Minimalne wymogi zgłoszenia zgłaszający znak towarowy wykaz towarów/usług

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Urząd Patentowy RP' - Sophia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
urz d patentowy rp
Urząd Patentowy RP

Postępowanie w sprawie

uzyskania prawa ochronnego na

znak towarowy przed

Urzędem Patentowym RP

Departament Badań Znaków Towarowych

Ewa Węgielska – Święcicka

ekspert

zg oszenie

ZGŁOSZENIE

Minimalne wymogi zgłoszenia

zgłaszający

znak towarowy

wykaz towarów/usług

podpis zgłaszającego/pełnomocnika

formy zg oszenia
FORMYZGŁOSZENIA
 • poczta
 • osobiście/24 H
 • fax – 30 dni na nadesłanie oryginału zgłoszenia
 • interaktywny formularz
podstawa prawna
PODSTAWA PRAWNA
 • Prawo Własności Przemysłowej z dnia 30.06.2000, ustawa weszła w życie z dniem 22.08.2001
 • Konwencja Paryska ( z 1883 r.)
 • Porozumienie Madryckie ( 14.04.1891) (Polska przystąpiła dn. 18.03.1991)
 • Protokół do Porozumienia Madryckiego (26.06.1989) (w Polsce obowiązuje od 01.04.1996)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów ws. dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (08.07.2002)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat związanych z ochroną […] znaków towarowych (29.08.2001)
adresy stron www
Adresy stron www
 • www.uprp.pl
 • www.wipo.int/romarin
 • www.oami.europa.eu/CTM
 • www.rzecznikpatentowy.org.pl
op aty
OPŁATY
 • Zgłoszenie – 500 zł (do trzech klas towarowych, następne klasy po 100 zł każda)
 • Ochrona znaku – 350 za każdą z trzech klas, powyżej trzech klas po 400 zł za każdą następną
 • Przedłużenie prawa ochronnego (opłata za wniosek + ochronę)
 • Wnioski:
 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – 100 zł
 • Zmiana uprawnionego – 50 zł
 • O unieważnienie prawa ochronnego – 400 zł
zasady zg oszenia
Zasady Zgłoszenia
 • jednolitość Zgłoszenia (jedno oznaczenie w zgłoszeniu)
 • rodzaj znaku, opis (brak obowiązku)
zasady zg oszenia10
Zasady Zgłoszenia
 • uporządkowany wykaz,
 • klasa 01, 02, 03, 35, 36, 37, …
 • jednoznaczne określenia
 • np.: piwo (kufle do-) kufle do piwa

okulary [optyka] okulary optyczne

magazyny (wypożyczanie -) usł. wyp. mag.

internet należy wyjaśnić

telekomunikacja należy wyjaśnić

turystyka należy wyjaśnić

zasady zg oszenia11
Zasady Zgłoszenia
 • Art. 140 uzupełnienia i poprawki – niedozwolonerozszerzanie wykazu po zgłoszeniu oraz zmiany istoty znaku

Było: odzież, dodatki do odzieży, klasa 25

Jest: odzież, dodatki do odzieży, klasa 25,

usługi prowadzenia sklepów z odzieżą, klasa 35,

usługi dostarczania towarów, klasa 39

zasady zg oszenia12
Zasady Zgłoszenia
 • zmiany istoty znaku
badanie formalne w departamencie zg osze
Badanie formalnew Departamencie Zgłoszeń
 • Poprawność zgłoszenia
 • Pełnomocnictwo
 • Pierwszeństwo
 • Załączone dokumenty: KRS, zgoda innych organów
post powanie formalne i merytoryczne w departamencie bada znak w towarowych
Postępowanie formalne i merytorycznew Departamencie Badań Znaków Towarowych
 • Badanie przesłanek bezwzględnych
 • art. 120, 129, 130, 131
 • Badanie poprawności wykazu towarów i usług
 • Uwagi osób trzecich(na etapie rozpatrywania zgłoszenia)
 • Badanie przesłanek względnych
 • Art. 132, 136, 137
przes anki bezwzgl dne
Przesłanki bezwzględne
 • Art. 120
 • Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa
 • Znakiem mogą być: wyrazy, rysunki, ornamenty, kompozycje kolorystyczne, formy przestrzenne, melodie lub sygnały dźwiękowe
przes anki bezwzgl dne16
Przesłanki bezwzględne
 • Art. 120: oznaczenie, które nie jest znakiem:
 • Z, F, AB, 3, 5, kolor (jeżeli oznaczenia te występują w formie znaków słownych)
przes anki bezwzgl dne17
Przesłanki bezwzględne
 • Art. 129
 • Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających, bowiem:
 • Nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone:

+

przes anki bezwzgl dne c d
Przesłanki bezwzględnec.d.
 • Składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności:
 • PĄCZEK na pączek, MLEKO na mleko, DOBRE MLEKO,
 • POŁYSK BEZ ZARYSOWAŃ, 12 SZTUK W OPAKOWANIU
 • KILOGRAM, 5 ZŁOTYCH, DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO
 • POZYSKIWANY Z ZIAREN, ZAWIERA […],
 • DO OTWIERANIA KONSERW
przes anki bezwzgl dne c d19
Przesłanki bezwzględnec.d.
 • Weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych:
 • Pampers, walkman, termos, bagietka, kajzerka
przes anki bezwzgl dne20
Przesłanki bezwzględne
 • Art. 129: Znaki pozbawione znamion odróżniających (jeżeli występują w formie znaków słownych):
 • Liczy się dobry smak, klasa 32
 • Okna i drzwi na całe życie, klasa 06,19,20
 • Szlachetny smak, klasa 29
 • Bioodnowa bez skalpela, klasa 03
 • Konto osobiste standard, klasa 36
 • Masło osełkowe, klasa 29
 • Mleko markowe, klasa 29
 • Twoje zupy, klasa 29, 30
przes anki bezwzgl dne art 131
Przesłanki bezwzględneart. 131
 • Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia naruszające prawa osobiste i majątkowe osób trzecich:
 • Szopen = Chopin
 • Imię i nazwisko, np. Jan Kowalski, nazwa firmy
przes anki bezwzgl dne art 13122
Przesłanki bezwzględneart. 131
 • Które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami:
 • Dupa
 • Osram
przes anki bezwzgl dne art 13123
Przesłanki bezwzględneart. 131
 • Które ze swej istoty mogą wprowadzać w błąd odbiorców co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru:
 • Irish beer (browary z Polski)
 • Pierniki toruńskie (na mydła lub na napoje)
przes anki bezwzgl dne art 13124
Przesłanki bezwzględneart. 131
 • Zawierają nazwę lub skrót RP bądź jej symbole […]
przes anki bezwzgl dne art 13125
Przesłanki bezwzględneart. 131
 • Zawierają skróty bądź symbole obcych państw czy organizacji międzynarodowych (pwp, art. 6ter Konwencji Paryskiej)
 • :
slide26

Przesłanki bezwzględne art. 131

 • Art. 131: niedozwolone elementy znaku:
 • Gwiazdki UE:
slide27

Przesłanki bezwzględne art. 131

 • Krzyż „Czerwonego Krzyża”
 • Półksiężyc
przes anki bezwzgl dne art 13128
Przesłanki bezwzględne art. 131
 • Symbole religijne: krzyż, postać świętego, dewocjonalia (różaniec)
przes anki wzgl dne
Przesłanki względne
 • Art. 132
 • Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia identyczne lub podobne do wcześniejszych identycznych lub podobnych znaków towarowych […]:
 • Stół polski– Polski stół
 • Versal – wersal
 • Linq – link
 • Galicja – galicya
 • Wipo – vipo
przes anki wzgl dne30
Przesłanki względne
 • Voyager – voyageur
 • Lord (kl. 25) – lord (kl. 25, 26)
 • Culinarek – kulinarek
 • Lider – leader
 • Karen – karen notebook
przes anki wzgl dne31
Przesłanki względne
 • REEBOK
 • Unieważnienie znaku
rejestracja
Rejestracja
 • Udzielenie prawa

ochronnego – 10 lat

od daty zgłoszenia

departament orzecznictwa
Departament Orzecznictwa

Postępowanie sporne

sprzeciw unieważnienie/wygaszenie

(brak interesu prawnego) (wykazać interes prawny)

 • Sprzeciw – można wnosić w terminie 6 m-cy (w ciągu) po ogłoszeniu prawa ochronnego, nie trzeba wykazywać interesu prawnego
 • Uznanie bezzasadności sprzeciwu przez uprawnionego powoduje zmianę wniosku = wniosek o unieważnienie prawa ochronnego
 • Unieważnienie (należy wykazać interes prawny)/wygaszenie z powodu nieużywania
 • Do unieważnienia znaku dochodzi wówczas kiedy nie są spełnione ustawowe wymogi rejestracji
 • Wygaszenie z powodu nieużywania, jeżeli w okresie 5 lat po udzieleniu prawa ochronnego uprawniony nie używał znaku
koniec
Koniec

Dziękuję za uwagę i zapraszam do Urzędu Patentowego RP

Ewa Węgielska-Święcicka

ewegielska@uprp.pl