Tobakksbruk og skadevirkninger - fokus p snus - PowerPoint PPT Presentation

Sophia
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tobakksbruk og skadevirkninger - fokus p snus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tobakksbruk og skadevirkninger - fokus p snus

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Tobakksbruk og skadevirkninger - fokus p snus
347 Views
Download Presentation

Tobakksbruk og skadevirkninger - fokus p snus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. | Helsefremmende skoler med fokus p ungdom og tobakk 3. november 2009 Tobakksbruk og skadevirkninger - fokus p snus

  2. | Helsefremmende skoler med fokus p ungdom og tobakk 3. november 2009

  3. | Helsefremmende skoler med fokus p ungdom og tobakk 3. november 2009 Hva er farligst, ryking eller snusing? Svar: All bruk av tobakk er en risiko for helsen, selv om snus er mindre skadelig enn ryk. Bde snus og sigaretter inneholder store mengder nikotin og andre farlige, kjemiske stoffer.

  4. | Helsefremmende skoler med fokus p ungdom og tobakk 3. november 2009 Bruk av snus og ryk 16-24 r

  5. | Helsefremmende skoler med fokus p ungdom og tobakk 3. november 2009 Hvor mange snuser? Bruk av snus i Norge i 2008 fordelt p kjnn og alder

  6. | Helsefremmende skoler med fokus p ungdom og tobakk 3. november 2009 Hva er tobakksryk? Tobakksryk er en kompleks blanding av kjemiske stoffer Omkring 4 000 ulike stoffer, mange kan gi helseskader Mer enn 50 av stoffene er kreftfremkallende

  7. | Helsefremmende skoler med fokus p ungdom og tobakk 3. november 2009 Ryking og helse 6 700 ddsfall hvert r 40 % av ddsfall fr 70 r hos menn 26 % av ddsfall fr 70 r hos kvinner

  8. | Helsefremmende skoler med fokus p ungdom og tobakk 3. november 2009 Rykeddsfall mellom 40 og 70 r Lungekreft er toppen av isfjellet

  9. | Helsefremmende skoler med fokus p ungdom og tobakk 3. november 2009 Hva er snus? Snus bestr av: finmalte, mrke tobakksplanter tilsatt vann fuktighetsbevarende stoffer surhetsregulerende stoffer salter og smaksstoffer

  10. | Helsefremmende skoler med fokus p ungdom og tobakk 3. november 2009 Hva er snus? Snus inneholder: Minst 2 500 stoffer 20-30 stoffer som er identifisert som kreftfremkallende nikotin tungmetaller som arsen, bly, krom, kadmium og kvikkslv polonium-210 (radioaktivt)

  11. | Helsefremmende skoler med fokus p ungdom og tobakk 3. november 2009

  12. | Helsefremmende skoler med fokus p ungdom og tobakk 3. november 2009 Blir du avhengig av snus? Ja, jevnlig bruk av snus vil flges av abstinensplager etter avbrudd Vanlige abstinenssymptomer: irritabilitet og aggressivitet trtthet deprimert nedstemthet engstelse rastlshet og uro konsentrasjonsvansker

  13. | Helsefremmende skoler med fokus p ungdom og tobakk 3. november 2009 Snus og helseskader Snus er kreftfremkallende Det er identifisert 20-30 kreftfremkallende stoffer i snus Bde WHO og EU har nylig klassifisert snus som kreftfremkallende Bukspyttkjertelen og spiserret er mest utsatt (Lancet Oncology, 2008)

  14. | Helsefremmende skoler med fokus p ungdom og tobakk 3. november 2009 Snus og helseskader Snus belaster hjerte- og karsystemet Snusing gir kt blodtrykk og puls p grunn av nikotinet Belastningen p hjertet blir strre Snusbruk gir kt ddsrisiko ved hjerteinfarkt.

  15. | Helsefremmende skoler med fokus p ungdom og tobakk 3. november 2009 Diabetes og fedme Det er en mulig sammenheng mellom snusing og utvikling av type 2-diabetes Det er en mulig sammenheng mellom snusing og fedme Kunnskapsgrunnlaget er usikkert Snus og helseskader

  16. | Helsefremmende skoler med fokus p ungdom og tobakk 3. november 2009 Snus og helseskader Snusing og graviditet En studie fra Sverige tyder p at bruk av snus under graviditet ker risikoen for: - svangerskapsforgiftning, - for tidlig fdsel, - lavere fdselsvekt

  17. | Helsefremmende skoler med fokus p ungdom og tobakk 3. november 2009 Snus og helseskader Munnhule og tenner: Bruk av snus gir endringer i munnslimhinnen der snusen plasseres Noen endringer er reversible, andre ikke Det er ikke pvist at posesnus gir de samme virkningene som lssnus Snusing kan fre til misfarging av tennene (for eksempel gule tenner) og f tannkjttet til trekke seg tilbake

  18. | Helsefremmende skoler med fokus p ungdom og tobakk 3. november 2009 Snus og helseskader Idrett og snus Snusing gir kt blodtrykk og puls kt blodtrykk gjr at hjertet m arbeide hardere Snusing ker risikoen for skader p muskler og skjelett Skader i vev og muskler kan leges saktere

  19. | Helsefremmende skoler med fokus p ungdom og tobakk 3. november 2009 Snus og subjektive helseplager Selvrapporterte helseplager: Gutter: signifikant kt risiko for hodepine, nakke/skuldersmerter og ledd/muskelsmerter Jenter: tendens til kvalme, bihulebetennelse og hjertebank

  20. | Helsefremmende skoler med fokus p ungdom og tobakk 3. november 2009 Kilder Virkninger av snusbruk, Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 6-2005 Hlsorisker med svenskt snus, Statens folkhlsoinstitut, 2005 Health Effects of Smokeless Tobacco Products, Rapport fra SCENIHR 2008 Smokeless Tobacco and Some Tobacco-spesific N-Nitrosamines, IARC, Lyon 2007 Hergens Maria-Pia, Swedish moist snuff and the risk of cardiovascular diseases, Stockholm 2007 Boffetta m fl, Smokeless tobacco and cancer, Lancet Oncol 2008;9:667-75 Falch Guri Kresdatter, Snusbruk hos ungdom, Hovedoppgave ved NTNU vren 2008