prepoved koli inskih omejitev in ukrepov z enakim u inkom l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prepoved količinskih omejitev in ukrepov z enakim učinkom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prepoved količinskih omejitev in ukrepov z enakim učinkom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Prepoved količinskih omejitev in ukrepov z enakim učinkom - PowerPoint PPT Presentation


 • 516 Views
 • Uploaded on

Prepoved količinskih omejitev in ukrepov z enakim učinkom. Dr. Janja Hojnik 13 . in 20. 1.200 9. NOTRANJI TRG. Prost pretok kapitala. Prost pretok blaga. Prosto gibanje oseb. Prosto opravljanje storitev & ustanovitev podjetja. Prost pretok blaga:. CARINSKA UNIJA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prepoved količinskih omejitev in ukrepov z enakim učinkom' - Sharon_Dale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

NOTRANJI TRG

Prost pretok

kapitala

Prost pretok

blaga

Prosto gibanje

oseb

Prosto opravljanje storitev

& ustanovitev podjetja

slide3

Prost pretok blaga:

 • CARINSKA UNIJA
 • PREPOVED DISKRIMINATORNE NOTRANJE OBDAVČITVE
 • PREPOVED KOLIČINSKIH OMEJITEV IN UKREPOV Z ENAKIM UČINKOM
slide4

Člen 28 PES Količinske omejitve pri uvozu in vsi ukrepi z enakim učinkommed državami članicami so prepovedani.Člen 29 PESKoličinske omejitve pri izvozu in vsi ukrepi z enakim učinkom med državami članicami so prepovedani. Člen 30 PESDoločbe členov 28 in 29 ne izključujejo prepovedi ali omejitev pri uvozu, izvozu ali blagu v tranzitu, če so utemeljene z javno moralo, javnim redom ali javno varnostjo, varovanjem zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin, varstvom nacionalnih bogastev z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo ali z varstvom industrijske in poslovne lastnine. Vendar te prepovedi ali omejitve ne smejo biti sredstvo za samovoljno diskriminacijo ali prikrito omejevanje trgovine med državami članicami.

TEMELJNA DOLOČILA

slide5
Člen 28 PES"Količinske omejitve pri uvozu in vsi ukrepi z enakim učinkommed državami članicami so prepovedani."
slide6

KOLIČINSKE OMEJITVE“vsi ukrepi, ki imajo učinek popolne ali delne preprečitve uvoza ali izvoza blaga, ali blaga v tranzitu”·Geddo proti Ente Nazionale Risi, 2/73·R proti Henn & Darby, 34/79

slide7

SES: Dassonville, 8/74:UEU so vsa pravila o trgovanju držav članic, ki utegnejo posredno ali neposredno, dejansko ali potencialno ovirati promet blaga znotraj Skupnosti (tj. med državami članicami)

t.i. Dassonville formula

UKREPI Z ENAKIM UČINKOM

vsa pravila trgovanja

… vsa pravila trgovanja

tega pogoja ni več potrebno izkazovati;

zajema:

ne le zavezujoča pravila, ampak tudi nezavezujoča

tudi nacionalna praksa in politika

tudi administrativno delovanje

za uporabo člena 28 PES je potreben čezmejni element;

povsem notranja pravila DČ niso prepovedana s členom 28 PES.

… ki ovirajo trgovino med DČ

slide9

vertikalni neposredni učinek člena 28 PES- člen 28 PES nima horizontalnega neposrednega učinka (Sapod-Audic, C-159/00)VENDAR: - široka razlaga ‘države’-Buy Irish, 249/81- R proti Pharmaceutical Society, 266/87- posredna odgovornost DČ

… pravila držav članic

posredna odgovornost d za kr itve zasebnih subjektov

POSREDNA ODGOVORNOST DČ ZA KRŠITVE ZASEBNIH SUBJEKTOV

– DČ odgovarja za svoje nedelovanje, če:‘očitno in vztrajno ni podvzela ustreznih ukrepov’ za preprečitev ogrožanja prostega pretoka s strani posameznikov- Komisija proti Franciji, C-265/95- Schmidberger proti Avstriji, C-112/00

- vprašanje razmerja med temeljnimi svoboščinami in človekovimi pravicamiSES: Tako kot DČ je tudi Skupnost dolžna spoštovati temeljne človekove pravice in varstvo teh pravic opravičuje omejitev obveznosti, naloženih s strani skupnosti;- test sorazmernosti!

slide11

…dejansko, potencialno(actually, potentially)- Bluhme, C-67/97; Buy Irish, 249/81

 • … neposredno, posredno(directly, indirectly)

Formalno

diskriminatorni ukrepi

(distinctly applicable) –

SES: ‘measure applies

solely to the foreign

products’

Materialno

diskriminatorni ukrepi

(indistinctly applicable) –

SES: ‘impose

additional costs

on the importer’

Direktiva 70/50: diskriminatorni

in nediskriminatorni ukrepi

formalno diskriminatorni ukrepi
FORMALNO DISKRIMINATORNI UKREPI

- PRAVNA DISKRIMINACIJA, RAZLIKOVANJE MED DOMAČIM IN UVOŽENIM BLAGOM;- kaj pomeni diskriminacija?PRIMERI FORMALNE DISKRIMINACIJE:- uvozna dovoljenja, inšpekcije:Denkavit, 251/78; - prednost domačim proizvodom: Buy Irish, 249/81- določanje cen: Van Tieggele, 82/77- označevanje izvora – geografsko poreklo:Irish Souvenirs, 113/80; Komisija protiUK, 207/83 (made in)(dovoljeno zgolj, ko izvor blaga dejansko odraža posebne značilnost blaga!)OBRNJENA DISKRIMINACIJA – dovoljena (pravo ES ne posega v povsem notranje situacije; Mathot, 98/86)

materialno diskriminatorni ukrepi
MATERIALNO DISKRIMINATORNI UKREPI

pravila in praksa, ki se pravno nanašajo tako na domače kot uvoženo blago, a dejansko povzročajo večje breme za uvoženo blago (DUAL BURDEN)- pravno nediskriminatorna, dejansko diskriminatorna- oblika, velikost, teža, sestava, izgled blaga…Cassis de Dijon – 120/78:Sodišče ES postavi temeljno pravilo:- VZAJEMNO PRIZNAVANJE“proizvod, ki je zakonito dan v promet v eni od držav članic, ima načeloma zagotovljen dostop do trga vseh drugih DČ.”

REZULTAT:

 • priznavanje standardov v drugih DČ in medsebojno zaupanje;
 • povečanje konkurence in raznolikosti.
materialno diskriminatorni ukrepi po cassis de dijon
MATERIALNO DISKRIMINATORNI UKREPI po CASSIS de DIJON

Gilli in Andres, 788/79 – jabolčni kisWalter Rau, 261/81 – margarina & masloKomisija proti Nemčiji, 178/84 – čistost pivaDrei Glocken, 407/85 – testenine le iz trše pšeniceKomisija proti Danski, 302/86 - povratne stekleniceKomisija proti Italiji, C-14/00 – ‘čokolada’ le brez rastlinskih maščob

slide15

Cassis de Dijon – 120/78:

Sodišče ES je predvidelo tudi izjeme k načelu vzajemnega priznavanja (rule of reason):

"Ovire pretoku znotraj Skupnosti, ki izvirajo iz razlik v nacionalnem pravu glede prodaje določenega blaga, je potrebno sprejeti, če so te določbe nujne za zadovoljevanje obveznih zahtev, zlasti v povezavi z učinkovitostjo davčnega nadzora, varstva javnega zdravja, pravičnosti trgovskih transakcij in varstva potrošnikov.“

- t.i. obvezne zahteve (Mandatory requirements)

te ave s pristnimi nediskriminatornimi pravili
Težave s pristnimi nediskriminatornimi pravili
 • Pravno in dejansko nediskriminatorna pravila
 • Sodišče ES najprej načeloma prepovedalo, vendar širilo domet rule of reason:
  • Cinéthèque SA, 60&61/84
  • Torfaen Borough Council, 145/88 (in drugi primeri glede nedeljskega odprtja trgovin)
slide17

Keck & Mithouard – C-267, 268/91SES omejilo možnost sklicevanja na člen 28 PES v primeru pravil, ki določajo načine prodaje. Pri tržnih pravilih ločimo med:- pravili, ki določajo značilnostiblaga (so UEU, presojamo po Cassis) – npr. videz, vsebina blaga…- vsemi drugimi pravili, ki pomenijo načine prodaje (niso UEU; izvzeti iz člena 28 PES in Dassonville formule).

NAČINI PRODAJE: kje, kdaj, kako se prodajakje: samo v lekarni, ne preko prodajnih avtomatov…kdaj: ne ob nedeljah, ne do 10. ure…kako: oglaševanje…

da so na ini prodaje izvzeti iz lena 28 pes morata biti izpolnjena dva pogoja
Da so načini prodaje izvzeti iz člena 28 PES, morata biti izpolnjena dva pogoja:

predmetni ukrep mora (pravno in dejansko) obravnavati enako:

 • domače prodajalce in uvoznike
 • domače in uvoženo blago.

Keck & Mithouard, točka 16

slide19

Keck in pravila oglaševanja - ali je oglaševanje na proizvodu način prodaje? MARS, C-470/93- ali so prepovedi oglaševanja s strani DČ dovoljene?

-Gourmet Int,C-405/98test dostopa na trg:Za izognitev uporabi člena 28 PES nacionalna pravila, ki določajo načine prodaje, »ne smejo biti takšna, da bi preprečevala dostop na trg proizvodom iz drugih DČ ali ovirala dostop bolj, kot ovirajo dostop domačih proizvodov.”- potrjeno v zadevi DocMorris, C-322/01

za razmislek
Za razmislek!

Ali bi lahko trdili, da je koncept dostopa na trg sedaj zamenjal koncept diskriminacije iz primera Dassonville?

slide21

OPRAVIČILATudi če gre za ukrep, ki nasprotuje členu 28 PES, pa je njegova uporaba s strani držav članic lahko dopustna ob izpolnjevanju 2 pogojev:- ZAKONIT CILJ (javno zdravje, potrošniki…)- SORAZMERNOST (nujnost, ustreznost, ‘no alternative means’)ZAKONITI CILJI:- diskriminatorni ukrepi: opravičila po členu 30 PES- nediskriminatorni ukrepi: Cassis (rule of reason)

slide22

Člen 30 PES: IZJEME- javna morala, javni red in javna varnost- varovanje zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin- varovanje nacionalnih zakladov, ki imajo umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednost - Direktiva 93/7- varovanje intelektualne lastnine

IZJEME PO CASSIS ovire, ki zasledujejo nujne cilje v javnem interesu, npr.- varstvo potrošnikov (Este Lauder, Rau, Gilli&Andres) Irish Souvenirs - diskriminatorni!!!- varstvo javnega zdravja (Sandoz, Biersteuergesetz)- pravičnost trgovskih transakcij- učinkovitost davčnega nadzora…

diskrimi natorni
DISKRIMI-NATORNI

Nacionalna pravila glede pretoka blaga

KOLIČINSKE

OMEJITVE

UKREPI Z

ENAKIM

UČINKOM

NAČINI

PRODAJE

ali sta izpolnjena pogoja

iz 16. točke Keck?

NE

NEDISKRI-

MINATORNI

OPRAVIČILO?

Člen 30 +

sorazmernost

DA –

ukrep je

dovoljen

OPRAVIČILO?

mandatorne

zahteve

+ sorazmernost

DA –

ukrep je

dovoljen

NE – ukrep

ni dovoljen

notifikacijski postopek za ovire

NOTIFIKACIJSKI POSTOPEK za OVIRE

DČ morajo Komisijo ES obvestiti o vseh ukrepih, ki ovirajo prost pretok in prodajo proizvodov, ki se zakonito proizvajajo in prodajajo v drugi DČ; rok za notifikacijo je 45 dni od sprejema ukrepa.

Ureja Odločba 3052/95/ES

rapid intervention mechanism
RAPID INTERVENTION MECHANISM

Temelj: Uredba Sveta (ES) št. 2679/98o delovanju notranjega trga glede prostega pretoka blaga med državami članicamiinformacijski in nadzorni mehanizem, katerega namen je odpraviti večje ovire pretoku blaga, ki bi lahko povzročile večjo izgubo za posameznike (kot npr. v zadevi španskih jagod)- omogoča hitro posredovanje Komisije ES v obliki odločbe, naslovljene na državo članico, ki resno krši načela o prostem pretoku blaga;- DČ odgovoriti v 3 dneh, sicer lahko Komisija ES takoj izda obrazloženo mnenje(nov 3 dnevni rok) --- tožba pred Sodiščem ES

slide26

PREPOVED OMEJEVANJA IZVOZAČlen 29 PES:Količinske omejitve pri izvozu in vsi ukrepi z enakovrednim učinkom med državami članicami so prepovedani. - redki primeri v sodni praksi;- SES omejeno na prepoved diskriminatornih ukrepov: Groenveld, 15/79

slide27

HARMONIZACIJA PROIZVODNIH STANDARDOV v ES - prvi val harmonizacije:“EVRO PROIZVOD”- po 1980 - minimalna harmonizacija – lahko vodi do obrnjene diskriminacije

slide28

Vzajemno priznavanje v praksi

 • ¼ blaga v EU ni predmet harmonizacijskih pravil;
 • Nacionalni tehnični predpisi ovirajo PPB;
 • Sporočilo Komisije o vzajemnem priznavanju proizvodov (2003): DČ morajo dovoliti dostop na njihov trg vsem proizvodom, ki so zakonito proizvedeni in dani na trg v drugih DČ, razen če ima DČ tehnične ali znanstvene dokaze, da proizvod predstavlja tveganje za zdravje ljudi, varnost ali okolje.
 • Sporočilo (COM(2007)35): Notranji trg blaga
 • Predlog uredbe o vzajemnem priznavanju- COM(2007) 36 final: dokazno breme tveganja je na DČ uvoznici
literatura
Literatura
 • Grilc P., Pravo EU, druga knjiga, CZ 2001, str. 365-433- Coronna M., Skupni trg in prost pretok blaga, v: Potočnik J. et al., Evropsko pravo: zbirka gradiv šole evropskega prava. Ljubljana, 2004, str. 237-267- Hojnik J., Omejevanje dostopa na trg, Pravna praksa, št. 27/2006, str. 6-8- Bedrač J., Diskriminatorni nacionalni davki na enotnem trgu EU, Evro PP št. 3/2003- Coronna M., Carinska unija, PID 2002, št. 8, str. 1846-1861- Coronna M., Prost pretok blaga in oglaševanje, Gospodarski subjekti na trgu na pragu Evropske unije, 2003, str. 109-122