1 / 4

Seksilelut

Seksilelut verkossa - Tutustu seksileluihin ja siihen millainen seksilelu kannattaa hankkia

Seksilelu
Download Presentation

Seksilelut

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Seksilelut netistä * Mistä kannattaa hankkia seksilelu mieluiten ? * Onko seksileluissa suuria eroja * Mikä olisi hyvä seksilelu

  2. Seksilelut netistä • Seksilelut kannattaa ehdottomasti tilata netistä jos olet epävarma sekikauppaan menosta • Saat rauhassa selata läpi seksikaupat ja löydät oikeat seksilelut • Sinulla on laajempi valikoima seksileluja käytössä • Katso täältä parhaat paikat hankkia itsellesi seksilelu

  3. Seksilelut ja niiden eroavaisuus • Seksilelut eroavat usein toiminnallisesti toisistaan. • Osa seksileluista toimii ulkoisesti ja jotkin sisäisesti • Kokeilemalla selviäät millaiset seksilelut sopivat sinulle.

  4. Millainen on hyvä seksilelu • Ehdottomasti hyvä ja sinulle sopiva seksilelu on se, joka sytyttää sinua eniten. • Älä turhaan stressaa asiasta jonka varmasti valitset oikein ja jos et, niin ainaskin tiedät varmemmin mitä haluat ja mitä et halua • Seksileluja on useita joten oman seksilelun löydät kokeilemalla

More Related