somatisering sjukdomsprocessen vid medicinskt of rklarade symtom l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Somatisering – sjukdomsprocessen vid medicinskt oförklarade symtom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Somatisering – sjukdomsprocessen vid medicinskt oförklarade symtom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Somatisering – sjukdomsprocessen vid medicinskt oförklarade symtom - PowerPoint PPT Presentation


 • 656 Views
 • Uploaded on

Somatisering – sjukdomsprocessen vid medicinskt oförklarade symtom. Anders Lundin Psykiatri Nordöst , FoUU-sektionen Danderyds sjukhus. Medicinskt oförklarade symtom på en neurologmottagning. 300 patienter (Skotland) Remiss från primärvård till neurologklinik Skattad ”organicitet”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Somatisering – sjukdomsprocessen vid medicinskt oförklarade symtom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
somatisering sjukdomsprocessen vid medicinskt of rklarade symtom

Somatisering –sjukdomsprocessen vid medicinskt oförklarade symtom

Anders Lundin

Psykiatri Nordöst , FoUU-sektionen

Danderyds sjukhus

medicinskt of rklarade symtom p en neurologmottagning
Medicinskt oförklarade symtompå en neurologmottagning
 • 300 patienter (Skotland)
 • Remiss från primärvård till neurologklinik
 • Skattad ”organicitet”
  • inte alls
  • något
  • mycket
  • helt
medicinskt of rklarade symtom p en neurologmottagning3
Medicinskt oförklarade symtompå en neurologmottagning
 • Psykiatrisk undersökning
 • Antal kroppsliga symtom
 • SF - 36: (short form health survey)
  • allmän hälsa - vitalitet
  • fysisk funktion - emotionell funktion
  • kroppslig smärta - mental hälsa
  • social funktion - fysisk roll (begränsning)
medicinskt of rklarade symtom p en neurologmottagning4
Medicinskt oförklarade symtompå en neurologmottagning
 • Inte alls 11 %
 • Något 19 %
 • Mycket 27 %
 • Helt 43 %

30 % hade medicinskt oförklarade symtom

medicinskt of rklarade symtom p en neurologmottagning6
Medicinskt oförklarade symtompå en neurologmottagning
 • 30 % hade medicinskt oförklarade symtom
 • De hade fler symtom
 • De mådde sämre
 • De fungerade sämre
 • Ett fåtal (11 %) med psyk diagnos ville ha psykiatrisk/psykologisk kontakt
storkonsumenter av prim rv rd sammanfattning
Storkonsumenter av primärvårdsammanfattning
 • 7 av 10 sökte för medicinskt oförklarade symtom
 • 4 av 10 var kroniska somatiserare
 • Ingen sökte för uteslutande psykiska problem
 • Gruppen med somatiseringssyndrom var minst tillfredställda med sin kroppsliga hälsa
somatisering definition
En tendens att

Uppleva och uttrycka känslomässiga påfrestningar i kroppsliga symtom

Tolka dem i medicinska termer och

Söka medicinsk hjälp för dem

(Lipowski -88)

(Upplevelse)

(Tolkning)

(Beteende)

Somatisering - definition
somatisering definition9
Somatisering - definition

Efter adekvat utredning kan symtomen inte förklaras av en medicinsk sjukdom eller drogeffekt

eller

Om en medicinsk åkomma finns övergår lidandet och funktionsnedsättningen vad som kan förväntas utifrån sjukhistoria, somatisk undersökning eller laboratorietest

(DSM-IV 1994)

somatoforma syndrom dsm iv
Somatoforma syndromDSM-IV
 • Somatiseringssyndrom

(polysymtomatisk)

 • Odifferentierat somatoformt syndrom

(oligosymtomatisk)

 • Konversionssyndrom

(pseudoneurologiska symtom)

 • Idiopatiskt smärtsyndrom
somatoforma syndrom dsm iv11
Somatoforma syndromDSM-IV
 • Hypokondri

(sjukdomsrädsla/-övertygelse)

 • Dysmorfofobi

(inbillad utseendedefekt)

 • Somatoformt syndrom UNS

(restkategori)

funktionella somatiska syndrom
Funktionella somatiska syndrom

Artefakter p g a av medicinsk specialisering?

Gastrointestinal Irritabel kolon, funktionell dyspepsi

Reumatologi Fibromyalgi

Kardiologi Icke-kardiell bröstsmärta

Infektion Kroniskt trötthetssyndrom

Gynekologi Kronisk bäckensmärta

Yrkesmedicin Miljööverkänslighet

Odontologi Amalgamöverkänslighet

vad r sjukdom
Vad är ”sjukdom”?

biomedicinskt paradigm

”apparatmodell”

hög generaliserbarhet

förutsägbarhet

cause-effect

”Kontextoberoende”

Disease

pneumokockpneumoni

anemi,

hypothyreos,

benbrott

hjärtinfarkt

vad r sjukdom15
Vad är ”sjukdom”?

Subjektiva besvär och

hur de uttrycks

Låg generaliserbarhet

Låg förutsägbarhet

Orsakas ibland av ”disease”

Påverkas av psykosociala

faktorer, av kunskap, tro

och värderingar

Kontextberoende

Illness

smärta,

illamående

yrsel

klåda

svaghet

balansproblem

oro / nedstämdhet

slide16

Biomedicinsk sjukdomsmodell

Disease

Illness

pneumokockpneumoni

anemi,

hypothyreos,

benbrott

hjärtinfarkt

smärta,

illamående

yrsel

klåda

svaghet

balansproblem

oro / nedstämdhet

slide17

Bio-psyko-social sjukdomsmodell

Disease

Psykologi/

psykiatri

Illness

Sociala

förhållanden

slide18

Somatisering i den bio-psyko-sociala

sjukdomsmodellen

Biomedical

disease

Illness

Psykologi/

psykiatri

Sociala

förhållanden

somatisering etiologi
Somatisering - etiologi
 • Somatisering är en process. Symtomen analyseras i termer av:
  • predisponerande faktorer
  • utlösande faktorer
  • vidmakthållande faktorer
somatisering predisponerande faktorer
Somatisering - predisponerande faktorer
 • Utvecklingsmässiga
 • Genetiska
 • Sjukdom
 • Personlighet
 • Kultur
 • Skam - förnekande
 • Skuld
 • Prognos
somatisering utl sande faktorer
Somatisering - utlösande faktorer
 • Samma faktorer som utlöser och påverkar annan psykisk sjuklighet
 • Somatisk sjukdom
somatisering vidmakth llande faktorer
Somatisering - vidmakthållande faktorer
 • Primär sjukdomsvinst
 • Sekundär sjukdomsvinst
 • Sjukrollshomeostas
 • Iatrogena faktorer
 • Mediko-legala situationer
prim r sjukdomsvinst
Primär sjukdomsvinst
 • Den ångestreduktion som individen uppnår genom att oacceptabla känslor eller impulser hålls omedvetna genom att uppmärksamheten fokuseras på ett kroppsligt symtom
sekund r sjukdomsvinst
Sekundär sjukdomsvinst
 • De fördelar som den sjuke åtnjuter i sin sjukroll och som tillhandahålles av omgivningen i form av medlidande, vård, hjälp stöd, hänsynstagande, ansvarsfrihet samt av samhället sanktionerade förmåner som sjukpenning och färdtjänst. Psykologiskt kan även behov av dominans över och kärlek från omgivningen tillfredställas.
consultation liaison psychiatry cl psykiatri
Consultation-liaison psychiatry (CL-psykiatri)
 • Utgångspunkter
  • Somatisk-psykisk komorbiditet
  • Somatiseringsfenomen (medicinskt oförklarade symtom)
cl psykiatri
CL-psykiatri
 • Konsultation:
  • Akut prägel; psykiatern kallas in vid behov
  • Expeditiv, problemlösande
  • Patientorienterad
  • Specifika frågeställningar: Bedömning Behandling Övertagning Personalstöd
cl psykiatri32
CL-psykiatri
 • Liaison:
  • Långsiktig prägel
  • Kontinuerligt multidisciplinärt samarbete
  • Läkar-/personalorienterad
  • Bedömningar
  • Handledning
  • Edukativ
f rklara diagnosen
Förklara diagnosen
 • Individualisera beskedet
 • ”Funktionella besvär”
att f rklara diagnosen
Att förklara diagnosen
 • Förklara vad pat har
  • Du har ”funktionell svaghet”
  • Ditt nervsystem är inte skadat,

men det fungerar inte som det ska

  • Nervsystemet är helt,

men du använder kraften på ett felaktigt sätt

att f rklara diagnosen37
Att förklara diagnosen
 • Visa att du tror på pat (om du gör det)
  • De hittar inte på
  • De ljuger inte
  • De inbillar sig inte
  • Bekräfta lidandet, men problematisera förklaringsmodellen

”Face saving strategy”

att f rklara diagnosen38
Att förklara diagnosen
 • Förklara vad de inte har
  • Du har inte MS, ALS, hjärnskada, epilepsi…
 • Betona att det är vanligt, att du har förtrogenhet
  • Jag ser många patienter med de här symtomen
 • Betona god prognos
  • Eftersom det inte finns någon skada

finns goda förutsättningar att bli bättre

att f rklara diagnosen39
Att förklara diagnosen
 • Betona det egna ansvaret
  • Det finns saker du kan göra för att bli bättre…
 • Använd metaforer
  • Hårdvaran är OK, mjukvaran fungerar inte
  • Ett ostämt piano – delarna är på plats,

men fungerar inte ihop som de ska

  • Kortslutning i nervsystemet (pseudoep)
att f rklara diagnosen40
Att förklara diagnosen
 • Demonstrera positiva tecken
  • Hoovers tecken
  • Video av pseudoep som visar att de inte har ep
 • Förklara betydelsen av ångest/nedstämdhet
  • Ångest/nedstämdhet gör symtomen värre
 • Undvik prematur/överdriven psykologisering
  • Tala ”symtomatiska” med funktionella pat
att f rklara diagnosen41
Att förklara diagnosen
 • Knyt ihop symtom med t ex ”stress”
 • Ge enkla förklaringar:

Ångest Muskelspänning

Muskelspänning Smärta

Depression Sänkt smärttröskel