Salure Salarisadministratie - PowerPoint PPT Presentation

Salure
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Salure Salarisadministratie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Salure Salarisadministratie

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
Salure Salarisadministratie
171 Views
Download Presentation

Salure Salarisadministratie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. www.salure.nlTel: 0182-543643 – info@salure.nlIt’s bettertobesurethantobe sorry

  2. It’s bettertobesurethantobe sorry HR-administratie uitbesteden Hebt u genoeg van de administratieve handelingen die veel tijd en energie in beslag nemen bij het vormgeven van uw personeelsbeleid? Bent u de eindeloze mutatiestromen en wijzigingen in wet- en regelgeving zat? Besteed de HR-administratie uit aan Salure en boek winst op kwaliteit én tijd! www.salure.nlTel: 0182-543643 – info@salure.nlIt’s bettertobesurethantobe sorry

  3. It’s bettertobesurethantobe sorry Tijd voor HR-beleid Het is het vak van Salure om uw HR-gegevens efficiënt, effectief en volledig te administreren. Zonder dat u ergens naar om hoeft te zien, liggen er elke maand juiste en volledige rapportages klaar. Hierdoor heeft u meer tijd voor strategisch HR-beleid, meer focus op uw kerntaken, minder operationele kosten en risico’s en een gegaran-deerde continuïteit. Kortom, u kunt uw energie weer investeren in het optimaal laten renderen van de medewerkers! www.salure.nlTel: 0182-543643 – info@salure.nlIt’s bettertobesurethantobe sorry

  4. It’s bettertobesurethantobe sorry Dienstverlening Bij uitbesteding van uw HR-administratie ontzorgt Salure u op veel verschillende fronten. Denk bijvoorbeeld aan de helpdesk P&O waar zowel leidinggevenden als medewerkers met hun vragen terecht kunnen. Daarnaast houdt Salurezorgvuldig het digitale personeelsdossier bij, met daarbij behorende tijdrovende klussen als opleidingings-managementen verzuimregistratie. Saluremaakt ook desgewenst contracten op en verwerkt loonbeslagen et cetera. www.salure.nlTel: 0182-543643 – info@salure.nlIt’s bettertobesurethantobe sorry

  5. It’s bettertobesurethantobe sorry Waarom Salure? Salure heeft ervaren en deskundige medewerkers die uw personeelsadministratie voeren. Zij zijn betrokken bij uw organisatie en enthousiast voor hun vak. Salurebesteedt veel tijd aan opleiding en/of training van het personeel, onder andere door eigen trainingen. Daardoor blijven de mede-werkers altijd op de hoogte van de ontwikkelingen op hun vakgebied. Wij gaan voor kwaliteit! Daarnaast geeft Salure bedrijven de mogelijkheid om zich aan te sluiten op een bewezen platform, waarmee employee selfservice, competentiemanagement en employee benefits optimaal vorm kunnen krijgen. De HR- en salarisadministratie is volledig geïntegreerd in dit platform, zodat de gegevens maar één keer ingevoerd hoeven te worden. Dit bespaart tijd en verkleint de kans op fouten. www.salure.nlTel: 0182-543643 – info@salure.nlIt’s bettertobesurethantobe sorry