TRENET CARCAIXENT-D NIA - PowerPoint PPT Presentation

Rita
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRENET CARCAIXENT-D NIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRENET CARCAIXENT-D NIA

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
TRENET CARCAIXENT-D NIA
261 Views
Download Presentation

TRENET CARCAIXENT-D NIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TRENET CARCAIXENT-DNIA 1864-1969 EL PRIMER FERROCARRIL DE VIA ESTRETA DESPANYA

  2. CARCAIXENT- DNIA PER: FRANCESC E. COGOLLOS I ARANDA CARCAIXENT 2004

  3. CARCAIXENT 1.864

  4. ANTECEDENTS DEL TRENET PER REIAL ORDRE DE 2 DE GENER DE 1.861 SANUNCIA LA SUBHASTA PBLICA PER A LA CONCESSI DEL TRAM CARCAGENTE-GANDIA. SADJUDICA PER R.D. DE 6 DE MAR PER UN PLA DE 60 ANYS EN 1.861 AL SR.. VICENTE ALCAL DEL OLMO. ES CONSTITUEIX LA SOCIETAT TRANWAY DE CARCAGENTE A GANDIA.23-08-1.861. TRANWAY (TRAMVIA DE TRACCI ANIMAL ). FOU EL PRIMER DIRECTOR DAQUEST TRAMVIA AUGUSTO BELDA. EN 1.878 FOU CEDIT A LA FAMLIA TRNOR , AUTORITZANT-LOS PER LLEI DE 24 DE JULIOL DE 1.880 PER A TRANSFORMAR-LO EN FERROCARRIL ECONMICO SERVIDO POR VAPOR. FOU CONCEDIT ALS TRNOR PER UN PERODE DE 99 ANYS. EL 23 DE SETEMBRE DE 1.881, JOSE DE CAMPO PREZ, MARQUS DE CAMPO REP DE LA FAMLIA TRNOR LA CONCESSI. EL TRAM GANDIA- DNIA NO VA FUNCIONAR MAI AMB CAVALLS. AQUEST TRAM FOU ADJUDICAT A FRANCISCO CARRERAS, SENT ADQUIRIT PEL MARQUS DE CAMPO EL 19 DE GENER DE 1.881,OBTENINT EL 22 DE JUNY DE 1.882, LAUTORITZACI PER A TRANSFORMAR-LO EN ECONMIC AMB TRACCI A VAPOR PER UN PERODE DE 99 ANYS.

  5. PRIMER TRAJECTE TRANWAY CARCAGENTE A GANDIA *SINAUGURA EL 7 DE FEBRER DE 1864 I REALITZA EL PRIMER VIATGE EL 8 DE FEBRER DE 1864. *ERA DE TRACCI ANIMAL. *EIXISTIEN QUADRES DE CAVALLS SITUADES EN LLOCS ESTRATGICS PER SER CANVIATS. *30 CAVALLS DE TIR AMB UN PREU DE 3.000 QUINZETS CADASCN. *EL RECORREGUT ERA DE 35,7 KM.

  6. QUADRES DE CAVALLS AL PORTIJOL DIUMENGE DIA 6 DE MAR DE 2005

  7. HORARI DEL TRANWAY * EIXIDES DE GANDIA: A LES 3 DEL MAT I A LES 13:15 DE LA VESPRADA. *EIXIDES DE CARCAIXENT: A LES 7 DEL MAT I A LES 2 DE LA VESPRADA. *TEMPS DEL TRAJECTE: 3 HORES. *CORRESPONDNCIA AMB LA DIRECCI ALMANSA I A XTIVA.

  8. TRAMVIA DE TRACCI ANIMAL 1880 BARCELONA VAG IMPERIAL

  9. TRAMVIA DE TRACCI ANIMAL 1880 BARCELONA

  10. COMPANYIA LOS CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE EL 25 DE MAIG DE 1.891 ELS HEREUS DEL MARQUS DE CAMPO VENEN EL FERROCARRIL A LA COMPANYIA LOS CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE.AMB TOTA LA RED DE LA COMPANYIA ALMANSA-VALNCIA- TARRAGONA (A.V.T). LANY 1942 PASSEN LES LNIES DAMPLE NORMAL A FORMAR R.E.N.F.E (RED NACIONAL DE FERROCARRILES ) PASSA AQUEST 1942, CARCAIXENT-DNIA A LA JEFATURA DE LA EXPLOTACIN DE FERROCARRILES POR EL ESTADO (E.F.E.) POSTERIORMENT ES CANVIA EL NOM PER F.E.V.E.(FERROCARRILES ESPAOLES DE VIA ESTRECHA). NOM FINS LA SEUA DESAPARICI.

  11. PAS A NIVELL CARRER SANTA ANNA ANYS 50

  12. BAIXADOR DE SIMAT-BENIFAIR 6 DE MAR DE 2005

  13. EN ARRIBAR EL 6 DE GENER ELS REIS DORIENT VISITAVEN TOTES LES ESTACIONS ESTACI DE LA VALLDIGNA (APEADERO SIMAT-BENIFAIR)

  14. RDO. P. FRAY MIGUEL OLTRA HERNNDEZ O.F.M. EL PARE OLTRA (16-09-1911 BENIFAIR DE LAVALLDIGNA- 31-09-1982 SAN FRANCISCO EL GRANDE MADRID) AL PROGRAMA DE FESTES DE CARCAIXENT DE LANY 1.971 QUISIERA SER POETA PARA CANTAR UNA ELEGA A MI DIFUNTA VIETA, UN HOMERO QUE SUPIERA EXPRESAR EL PROFUNDO SENTIMIENTO DE DESGRACIA QUE SUPONE SU DESAPARICIN. DESDE QUE NAC O HABLAR DE MI FERROCARRIL EN LAS NOCHES DE INVIERNO DE LA CASA HUMILDE: EL ABUELO HABA CONOCIDO EL TIRO DE MULAS, EL CORRAL DEL RELEVO, DESPUS DE LA BARRACA. NOS CONTABA LAS DIFICULTADES DE LAS SUBIDAS Y BAJADAS DEL PORTICHOL DE LA VALLDIGNA

  15. NEDUARD SOLER I ESTRUCH ESCRIVIA Al seu llibre : El territori i la comarca de la Valldigna feia cundir ms que larrs calds en els 16 quilmetres que hi ha de Carcaixent a la Vall. el xiulit tan fort que pegava el paisatge feia oblidar les incomoditatsaquell paisatge dantologia el trenet aquell semblava una cria del de Valncia, agafava molta calma la tasca caminadora creuant el Portijol pareixa com si al trenet li atacara una inesplicable bogera, desbocant-se daquelles maneres, com si estaguera socarrant-se larrs, pels desnivells entre el Portijol i la Valldigna, feia el qu feien els xiquets a la vora de la mar

  16. LANY 1.984 LA FALLA REI EN JAUME I EN LA SEUA PRESENTACI, REALITZA UN HOMENATGE AL TRENET AMB LESKECH: AQUELL VELL TRENET CARCAIXENT DNIA AUTOR: FRANCESC E. COGOLLOS I ARANDA

  17. LLOC DE PREPARACI PER LEIXIDA DE LES LOCOMOTORES 03-01-2005 CARCAIXENT

  18. EDIFICI QUE RECORDA EL TRENET 06-03-2005

  19. AL COR DE MOLTS CARCAIXENTINS

  20. TOT GRCIES A LLIBRE DE LA SAFOR DICCIONARIO HISTRICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (LEVANTE EL MERCANTIL VALENCIANO) FOTOS SANJUAN INTERNET LLIBRE: UNA APROXIMACI AL FERROCARRIL DE VIA ESTRETA CARCAIXENT-DNIA. AUTORS: JOSEP V..BATALLER FERRANDO. JOS M. FERNNDEZ ROS I FERNANDO RODRIGUEZ SERRES. LLIBRE DE FESTES. ANTONIO VIDAL MAQUINISTA- JUAN VTE. CHORRO ANDRS PELUFO PERIDIC LAS PROVINCIAS LLIBRE : EL TRENET DE CARCAIXENT A DNIA 1884/1984 DE VICENT FERRER I HERMENEGILDO E.D. M.I. AJUNTAMENT DE DNIA. III ASSEMBLEA DHISTRIA DE LA RIBERA (4-12-1983) CARCAIXENT LLIBRE: ESCOLES MESTRES I XIQUETS UN TEMPS DEDUCACI A CARCAIXENT. AUTORS: A. MAYORDOMO I ANABEL GARCIA. ARXIU DE GANDIA: TREBALL DANACLET PONS I JUST SERNA. BRBARA SANTANDREU GUARDA BARRERA DEL CARRER CLOT- EN 1983(81ANYS)