Tervetuloa jäljittämään kielierheitä, tutkimaan omituisia tekstitapauksia, selvittämään merkityksiä ja löytämään ratkais - PowerPoint PPT Presentation

Rita
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tervetuloa jäljittämään kielierheitä, tutkimaan omituisia tekstitapauksia, selvittämään merkityksiä ja löytämään ratkais PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tervetuloa jäljittämään kielierheitä, tutkimaan omituisia tekstitapauksia, selvittämään merkityksiä ja löytämään ratkais

play fullscreen
1 / 45
Download Presentation
Tervetuloa jäljittämään kielierheitä, tutkimaan omituisia tekstitapauksia, selvittämään merkityksiä ja löytämään ratkais
222 Views
Download Presentation

Tervetuloa jäljittämään kielierheitä, tutkimaan omituisia tekstitapauksia, selvittämään merkityksiä ja löytämään ratkais

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Matkalla edetään näpäyttämällä nuolinäppäintä. Matkalla tarvitaan utelias mieli, sopiva annos kielivainua, tarkkuutta, kielellisten valintojen ja mahdollisuuksien makustelukykyä ja taitoa tehdä luovia ratkaisuja. Onnea ja oivalluksen iloa! Tervetuloa jäljittämään kielierheitä, tutkimaan omituisia tekstitapauksia, selvittämään merkityksiä ja löytämään ratkaisuja! Esa Laihanen 2005

 2. Todennäköisimpänä maailmansynnyn teoriana pidetään alkuräjähdysteoriaa, joka rakentuu kolmelle tieteelliselle havainnolle, jotka ovat galaksien punasiirtymä, avaruuden taustasäteily ja kevyiden alkuaineiden määrä maailmankaikkeudessa. Kiinnitä huomiota virkkeen pituuteen. Virkkeessä on kolme lausetta, ja virke sisältää useita peräkkäisiä alistuksia: päälause + sivulause (joka-relatiivilause) + sivulause (joka-relatiivilause). Kevennä sanontaa esim. tekemällä yhdestä virkkeestä kaksi virkettä. Tehtävä 1. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Esa Laihanen 2005

 3. Kehitysehdotuksia • Todennäköisimpänä maailmansynnyn teoriana pidetään alkuräjähdysteoriaa. Teoria rakentuu kolmelle tieteelliselle havainnolle, jotka ovat galaksien punasiirtymä, avaruuden taustasäteily ja kevyiden alkuaineiden määrä maailmankaikkeudessa. • Todennäköisimpänä maailmansynnyn teoriana pidetään alkuräjähdysteoriaa, joka perustuu kolmeen tieteelliseen havaintoon: galaksien punasiirtymään, avaruuden taustasäteilyyn ja kevyiden alkuaineiden määrään maailmankaikkeudessa. Esa Laihanen 2005

 4. Suomalaiset ovat olleet ensimmäisiä tutkimusryhmiä, jotka havaitsivat kiihdyttimen hyväksikäytön väriaineanalyysissä. Suomalaiset = tutkimusryhmiä? Vai onkohan sittenkin kyse suomalaisista tutkimusryhmistä? Mitähän tuo ”kiihdyttimen hyväksikäytön havaitseminen” tässä yhteydessä tarkkaan ottaen tarkoittaa? Tehtävä 2. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Esa Laihanen 2005

 5. Kehitysehdotuksia • Suomalaiset tutkimusryhmät olivat ensimmäisiä tutkimusryhmiä, jotka hyödynsivät kiihdytintä väriaineanalyysissä. • Suomalaiset tutkimusryhmät keksivät ensimmäisten joukossa hyödyntää/käyttää kiihdytintä väriaineanalyysissä. • Muita ehdotuksia? Esa Laihanen 2005

 6. Niinpä taiteentutkimuksen avuksi on tullut luonnontieteet, tärkeimpänä ydinfysiikka ja sen tutkimuslaite hiukkaskiihdytin. Huomaa kongruenssi: subjekti (luonnontieteet) määrää predikaatin luvun ja persoonan. Ontuukohan virkkeen loppu ja lopussa oleva rinnastus jotenkin? Tehtävä 3. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Esa Laihanen 2005

 7. Kehitysehdotuksia • Niinpä taiteentutkimuksen avuksi ovat tulleet luonnontieteet, joista tärkeimpänä ydinfysiikka ja sen tutkimuslaite hiukkaskiihdytin. • Niinpä taiteentutkimuksen avuksi ovat tulleet luonnontieteet, tärkeimpänä ydinfysiikka hiukkaskiihdyttimineen. • Niinpä taiteentutkimuksen avuksi ovat tulleet luonnontieteet, joista tärkein on kiihdytintä hyödyntävä ydinfysiikka. Esa Laihanen 2005

 8. Monen vain atomipommien rakentamiseen liittämän ydinfysiikan menetelmiä on nykyisin valjastettu tehokkaiksi työmenetelmiksi taiteentutkimukseen. Ymmärrätkö virkkeen yhdellä lukemiskerralla? Mikä vaikeuttaa ymmärtämistä? Ongelmana on virkkeen alkuun ahdettu määrite (attribuutti) sanalle ydinfysiikka. Virke kevenee ja ajatus selkenee huomattavasti, jos purat raskaan määritteen itsenäiseksi lauseeksi. Varo aiheuttamasta lukijallesi informaatioähkyä! Älä siis yritä ahtaa liikaa tietoa yhteen virkkeeseen! Tehtävä 4. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Esa Laihanen 2005

 9. Kehitysehdotuksia • Monet liittävät ydinfysiikan vain atomipommien rakentamiseen, mutta ydinfysiikan menetelmiä on nykyisin valjastettu tehokkaiksi työmenetelmiksi myös taiteentutkimukseen. • Monet liittävät ydinfysiikan vain atomipommien rakentamiseen. Kuitenkin ydinfysiikan menetelmiä hyödynnetään nykyisin tehokkaasti myös taiteentutkimuksessa. Esa Laihanen 2005

 10. Suomalaistutkimuksen mukaan meitä suomalaisia huolestutti eniten 1980-luvulla maailmanlaajuiset ongelmat. Kongruenssi: subjekti (ongelmat) määrää predikaatin lukua ja persoonaa. Sanajärjestyksen vaikutus tulkintaan? Eniten 1980-luvulla? (Toistoa?) Tehtävä 5. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Esa Laihanen 2005

 11. Kehitysehdotuksia • Suomalaistutkimuksen mukaan meitä suomalaisia huolestuttivat 1980-luvulla eniten maailmanlaajuiset ongelmat. (Toistoa? Tarvitseeko korostaa, että kyseessä on nimenomaan suomalaistutkimus, jossa tutkittiin suomalaisia ja heidän huolenaiheitaan? Tekstiyhteys ratkaisee.) Esa Laihanen 2005

 12. Puhdas, saasteeton luonnonmaisema koetaan positiivisena. Tarkista kokea-verbin rektio. Mihin sijaan sana positiivinen tulee esiintyessään kokea-verbin kanssa? Onko kokea-verbille vaihtoehtoja? Onko pelkkä pilkku tässä paras ratkaisu luonnonmaiseman määritteiden rinnastamisessa? Tehtävä 6. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Esa Laihanen 2005

 13. Kehitysehdotuksia • Puhdas ja saasteeton luonnonmaisema koetaan positiiviseksi/myönteiseksi asiaksi. • Puhdasta ja saasteetonta luonnonmaisemaa pidetään myönteisenä asiana. • Monet suhtautuvat puhtaaseen ja saasteettomaan luonnonmaisemaan myönteisesti. • Mon(i)en mielestä puhdas ja saasteeton luonnonmaisema on myönteinen asia. Esa Laihanen 2005

 14. Аррlе Сomputer julkisti HyperCard-ohjelmiston vuonna 1987, jonka avulla hypertekstin perusajatus on levinnyt miljoonien ihmisten keskuuteen. Tarkista, mihin joka-relatiivipronomini viittaa ja mihin sen pitäisi viitata. Joka-relatiivipronominin vaste on edellinen sana. Voisiko pronominin viittaussuhteen saada kuntoon sanajärjestystä muuttamalla? Tehtävä 7. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Esa Laihanen 2005

 15. Kehitysehdotuksia • Vuonna 1987 Apple Computer julkisti HyperCard-ohjelmiston, jonka avulla hypertekstin perusajatus on levinnyt/levisi miljoonien ihmisten keskuuteen. • Vuonna 1987 Apple Computer julkisti HyperCard-ohjelmiston, joka toi hypertekstin perusajatuksen miljoonien ihmisten tietoisuuteen. • Muita ehdotuksia? Esa Laihanen 2005

 16. Ensimmäiset hypertekstikonseptit kehittivät muinaiset inkat, kiinalaiset ja kreikkalaiset. Yleensä subjekti ja objekti pysyvät erossa sijamerkinnän avulla, mutta koska ne tässä ovat samanlaiset, vain paikka määrää, kumpi on kumpi. Vrt. merkityserot: Munat munivat kanat. Kanat munivat munat. Johtajat pettävät sihteerit. Sihteerit pettävät johtajat. Tehtävä 8. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Esa Laihanen 2005

 17. Kehitysehdotuksia • Ensimmäisiä hypertekstikonsepteja kehittivät muinaiset inkat, kiinalaiset ja kreikkalaiset. • Muinaiset inkat, kiinalaiset ja kreikkalaiset kehittivät ensimmäiset hypertekstikonseptit. Esa Laihanen 2005

 18. Kolme viimeksi mainittua ovat tarkoitettu mikrotietokoneille. Kyseessä on passiivilause. Tarkista passiivilauseen predikaatin muoto. Sana kolme ei tässä ole subjekti vaan objekti. Se ei siis määrää tässä predikaattia. Passiivilauseessa ei ole subjektia. Tehtävä 9. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Esa Laihanen 2005

 19. Kehitysehdotuksia • Kolme viimeksi mainittua on tarkoitettu mikrotietokoneille. • Kolme viimeksi mainittua ovat tarkoitetut mikrotietokoneille. (Näinkin voisi sanoa, vaikkakin edellä oleva ehdotus on vielä parempi. Tuo jälkimmäinen lause on aktiivissa, ei passiivissa.) Esa Laihanen 2005

 20. Kävellessäsi hyperkirjastossa istutkin tietokoneen ääressä ja valitset haluamasi tiedot hiirellä. Virkkeen alussa on lauseenvastike, joka korvaa kun-sivulauseen (Kun kävelet - - ). Voiko kävellessä samanaikaisesti istua? Voisiko ajatuksen kielentää niin, että lopputulos olisi myös kieliopillisesti oikein eikä ajatus kielentyisi kovin kummallisesti? Tehtävä 10. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Esa Laihanen 2005

 21. Kehitysehdotuksia • Hyperkirjastossa istut tietokoneen ääressä ja valitset haluamasi tiedot hiirellä, eikä sinun tarvitse kävellä ja etsiä kirjoja hyllyistä kuten perinteisessä kirjastossa. • Hyperkirjastossa liikkuminen on vaivatonta: käyttäjä istuu tietokoneen ääressä ja valitsee haluamansa tiedot hiiren avulla. • Asioidessasi hyperkirjastossa istut tietokoneen ääressä ja valitset haluamasi tiedot tietokoneen hiiren avulla. • Muita ehdotuksia ajatuksen kielentämiseen? Esa Laihanen 2005

 22. Viljelty maa-ala oli 1900-luvun alussa noin 8,5 prosenttia noustakseen 1960-luvulla yli kymmeneen prosenttiin ja taas vähentyäkseen 1980-luvulla. Mitä sivulausetta lauseenvastikkeet noustakseen ja vähentyäkseen vastaavat? Mikä merkitys tässä tulee välitetyksi? Vrt. Koiviston toinen presidenttikausi alkoi päättyäkseen kuuden vuoden kuluttua. (Poiminta eräästä sanomalehdestä.) Mitähän kirjoittaja mahtoi tarkoittaa tai tuli tarkoittaneeksi? Onkohan järkevää ahtaa liki sadan vuoden kehityskulku yhteen virkkeeseen, vallankin jos syyt ja seuraukset menevät sekaisin? Esimerkissä on myös ns. graafikieltä. Voiko maa-ala nousta ja laskea? Tehtävä 11. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Esa Laihanen 2005

 23. Kehitysehdotuksia • Viljelty maa-ala oli 1900-luvun alussa noin 8,5 prosenttia. Se kasvoi 1960-luvulla yli kymmeneen prosenttiin ja väheni 1980-luvulla. • Viljelty maa-ala oli 1900-luvun alussa noin 8,5 prosenttia, ja se kasvoi 1960-luvulla yli kymmeneen prosenttiin. 1980-luvulla viljelty maa-ala supistui jälleen. • Viljellyn maa-alan osuus oli 1900-luvun alussa noin 8,5 prosenttia. Se kasvoi 1960-luvulla yli kymmeneen prosenttiin ja väheni taas 1980-luvulla. Esa Laihanen 2005

 24. Pakolaisvirta jatkui tämän vuoden puolella, ehtyen kuitenkinmäärän lisääntyessä. Voiko pakolaisvirta jatkua ja ehtyä samaan aikaan, kun pakolaisten (!) määrä lisääntyy? Kaikki tämäkö tapahtuu samaan aikaan? Mitähän kirjoittaja mahtaa tarkoittaa? Lauseenvastiketta ei ole tapana erottaa päälauseesta pilkulla, mutta auttaakohan pelkästään sen huomaaminen tässä tulkintaa oikealle tolalle? Tehtävä 12. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Esa Laihanen 2005

 25. Pakolaisvirta jatkui tämän vuoden puolella, mutta ehtyi vähitellen siitä huolimatta, että pakolaisten määrä kasvoi. (Onkohan tuokaan nyt sitten ymmärrettävissä ilman tekstiyhteyttä? Muita kehitysehdotuksia?) Kyse on siitä, että pakolaisia tuli maahan niin paljon (kirjoittaja käyttää kielikuvaa virta), että heidän vastaanottoaan ryhdyttiin rajoittamaan. Vaikka pakolaisten määrä siis kasvoi, rajoitusten vuoksi pakolaisvirta ehtyi. Kehitysehdotuksia Esa Laihanen 2005

 26. Tehtävä 13. Hyvin sujuu! Ennen kuin jatkat eteenpäin, virkistäydy, venyttele ja lepää hetkinen. Tarmoa jatkoon! Esa Laihanen 2005

 27. Päästyään vapaaksi hänen henkinen että ruumiillinen kuntonsa oli heikko. Kuka/mikä tässä pääsee vapaaksi? Kahta rinnastavan konjunktioparin (sekä X että Y) toinen jäsen puuttuu. Tehtävä 14. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Esa Laihanen 2005

 28. Kehitysehdotuksia • Päästyään vapaaksi/vapauduttuaan hän oli sekä henkisesti että ruumiillisesti heikossa kunnossa. • Kun hän oli päässyt vapaaksi, hän oli sekä henkisesti että ruumiillisesti heikossa kunnossa. Esa Laihanen 2005

 29. Heitä molempia oltiin uhattu kuolemalla ja kidutettu fyysisesti ja psyykkisesti. Tarkista passiivi: tässä syyllistytään ns. kaksoispassiivin käyttöön. Tehtävä 15. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Esa Laihanen 2005

 30. Kehitysehdotuksia • Heitä molempia oli uhattu kuolemalla ja kidutettu fyysisesti ja psyykkisesti. Esa Laihanen 2005

 31. Opetuksen eriyttämiseen ei tutkimuksen mukaan oltu kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Tarkista passiivi: tässä syyllistytään ns. kaksoispassiivin käyttöön. Tehtävä 16. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Esa Laihanen 2005

 32. Kehitysehdotuksia • Opetuksen eriyttämiseen ei tutkimuksen mukaan ollut kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Esa Laihanen 2005

 33. Samalla Enontekiön saamelaisten perinteinen nuorena avioituminen loppui kuin seinään. Tämä esimerkki on kypsyysnäytteestä, jonka tulisi olla hyvää ja neutraalia asiatyyliä. Onkohan tuo kielikuva ihan neutraali ja tyyliin sopiva? Tehtävä 17. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Esa Laihanen 2005

 34. Kehitysehdotuksia • Samalla Enontekiön saamelaisten perinteinen nuorena avioituminen loppui yhtäkkiä/välittömästi. • Samalla Enontekiön saamelaiset lakkasivat avioitumasta nuorina. Esa Laihanen 2005

 35. 1500-luvulla kolme asiaa vaikuttivat merkittävästi myös opetuksen kehitykseen. Nämä muutokset olivat: kirjapainon keksiminen, humanistinen aate ja uskonpuhdistus. Tarkista ensimmäisen lauseen predikaatin luku. Toisessa lauseessa on luetelmaan liittyvä välimerkkierhe. Tehtävä 18. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Esa Laihanen 2005

 36. Kehitysehdotuksia • 1500-luvulla kolme asiaa vaikutti merkittävästi myös opetuksen kehitykseen. Nämä asiat olivat kirjapainon keksiminen, humanistinen aate ja uskonpuhdistus. • 1500-luvulla kirjapainon keksiminen, humanistinen aate ja uskonpuhdistus vaikuttivat merkittävästi myös opetuksen kehitykseen. (Tiivistääkin siis voi.) Esa Laihanen 2005

 37. Omassa tutkimuksessa käytimme: ympyröinti- ja piirrätystehtäviä sekä haastattelua. Luetelman laadinta ja välimerkin käyttö? Tehtävä 19. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Esa Laihanen 2005

 38. Kehitysehdotuksia • Omassa tutkimuksessa käytimme ympyröinti- ja piirrätystehtäviä sekä haastattelua. Esa Laihanen 2005

 39. Työmarkkinoiden ulkopuolelle jääminen on usein se tekijä, joka saa aikaan syrjäytymisprosessin käynnistymisen. Kovasti on substantiivipöhöä! Pyri substantiivityylistä verbityyliin! Tehtävä 20. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Esa Laihanen 2005

 40. Kehitysehdotuksia • Työmarkkinoiden ulkopuolelle jääminen käynnistää usein syrjäytymisprosessin. • Työttömyys johtaa usein syrjäytymiseen. • Työtön on usein vaarassa syrjäytyä (yhteiskunnasta). • Muita mahdollisuuksia? Esa Laihanen 2005

 41. Vertaillessa eri ohjelmointikieliä, jaotellaan ne mielellään karkeasti kahteen ryhmään, sen mukaan ovatko ne oliopohjaisia vai ei. Tarkista lauseenvastikkeen käyttö ja muoto. Välimerkit? Mitkä ne? Kongruenssi (subjekti määrää predikaatin lukua ja persoonaa)? Tehtävä 21. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Esa Laihanen 2005

 42. Kehitysehdotuksia • Kun ohjelmointikieliä vertaillaan, ne jaetaan tavallisesti kahteen ryhmään sen mukaan, ovatko ne oliopohjaisia vai eivät. • Ohjelmointikielet jaetaan/ryhmitellään/luokitellaan vertailtaessa kahteen ryhmään sen mukaan, ovatko ne oliopohjaisia vai eivät. • Ohjelmointikielet voidaan vertailun helpottamiseksi luokitella (karkeasti) kahteen ryhmään sen mukaan, ovatko ne oliopohjaisia vai eivät. • Muita ehdotuksia? Esa Laihanen 2005

 43. Vertailtaessa ohjelman ajonaikaista suorituskykyä, muodostuu paradigmojen välille linkityksestä johtuva eroavaisuus. Tarkista lauseenvastikkeen käyttö. Syntyykö ero vertailtaessa, vai onko se olemassa ilman vertailuakin? Eroavaisuusko muka muodostuu? Mitä se tarkoittaa? Eikö voi sanoa yksinkertaisemmin ja selvemmin? Lauseenvastiketta ei ole tapana erottaa pilkulla, mutta auttaakohan pelkästään sen huomaaminen asiaa sittenkään? Voisiko ajatuksen kielentää selvemmin ja yksinkertaisemmin? Tehtävä 22. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Esa Laihanen 2005

 44. Kehitysehdotuksia • Kun ohjelman ajonaikaista suorituskykyä vertaillaan, voidaan havaita, että paradigmoissa on linkityksestä johtuvia eroja. • Muita ehdotuksia??? Esa Laihanen 2005

 45. Onnittelut! Selvisit tehtävistä. Esa Laihanen 2005