Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grupp B beetahemolüütiline streptokokk infektsioon vastsündinul PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grupp B beetahemolüütiline streptokokk infektsioon vastsündinul

Grupp B beetahemolüütiline streptokokk infektsioon vastsündinul

570 Views Download Presentation
Download Presentation

Grupp B beetahemolüütiline streptokokk infektsioon vastsündinul

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Grupp B beetahemolüütiline streptokokk infektsioon vastsündinul Pille Andresson, TKH

 2. Tekitaja Allikas: The Clinical Handbook of Pediatric Infectious Disease TKH vastsündinute osakonna positiivsed väljakülvid 1999 2000 2001(I-VI) B-grupi beetahemolüütilinestreptokokk (GBS) 35-40% 4,9% 17,5% 18,4% Teised G-positiivsed kokid:- stafülokokid- enterokokid- teised streptokokid 20-25% 6,1% 8,0% 13,6% E. coli 20% 15,2% 31,4% 28,8% Teised G-negatiivsed enterokokid:- Klebsiella pneumonia- Hemofiilus 10-15% 22,0%3,9% 43,1%6,6% 32,2%1,7% L. monocytogenes 1-2% ? ? ? Sagedasemad varajase neonataalsesepsise tekitajad

 3. Raseda kolonisatsioonGBS poolt 5-35% Vastsündinu kolonisatsioon 30-70% GBS infektsioon- sepsis- pneumoonia- meningiit Infektsioonitunnustetavastsündinu 96-98% 2-4% Transmissioon ema-laps Seminars in Neonatology, W.B. Saunders Company LTD., 1996, 1:77-89

 4. Vertikaalne transmissioon ema-laps Infitseerunud lootevee aspiratsioon Astsendeeruv GBS infektsioon Kopsu alveool Kopsu veresoon

 5. Soodustavad antenataalsed riskifaktorid varase GBS infektsiooni tekkeks • Ulatuslik GBS kolonisatsioon • GBS bakteriuuria raseduse ajal • Anamneesis laps GSB sepsisega • Enneaegsus < 37 rasedusnädalat • Veeta periood üle 18 tunni • Koorionamnioniit, ema palavik > 38ºC • Vaginaalsete vaatluste arv üle 6 sünnituse käigus • Mekoonium lootevees • Emal GBS spetsiifiliste antikehade madal tase veres Pediatrics, Vol. 104 Nr. 2, August 1999 Am J Obst. et Gynecol., Nov. 1999, 1243-49

 6. Grupp B beetahemolüütiline streptokokk infektsioon Kol - kolonisatsioonRF - riskifaktorid GBS infektsiooni esinemissagedus sõltuvalt kolonisatsioonist ja riskifaktorite olemasolust

 7. Varane grupp B beetahemolüütiline streptokokk infektsioon EOGBS SEPSIS: objektiivsed infektsiooni tunnused ja positiivne vere- ja/või liikvorikülv TÕENÄOLISELT EOGBS SEPSIS: objektiivsed infektsiooni tunnused ja positiivne väljakasv pindmisest külvist (kuulmekäik ninaneel, naba) või ema anamneesis GBS ja üks infektsioonile viitav parameeter analüüsides

 8. Varajane grupp B beetahemolüütiline streptokokk infektsioon ( EOGBSD) EOGBSD esinemissagedus 0,7- 3,7 / 1000 Ajalised vastsündinud 0,5 – 1,5 / 1000 Enneaegsed vastsündinud < 1000 gr. 7,6-26,2 / 1000 1001-1500 gr. 1,7-18,8 / 1000 1501-2000 gr. 6,7-11,0 / 1000 2001-2500 gr. 3,2-4,8 / 1000 Ajalised /enneaegsed vastsündinud 75% / 25% http://www.neonatology.org/syllabus/gbs.html

 9. Varajane GBS infektsioon (EOGBSD) HilineGBS infektsioon (LOGBSD) Algus sünd kuni 48 elutundi 48 elutundi kuni 3 elukuud Esinemissagedus 0,5-4,7/1000 0,3-1,8/1000 Transmissioon Vertikaalne Horisontaalne Objektiivne leid PneumooniaSepsisMeningiit (5-15%) Meningiit (35%)BakterieemiaOsteomüeliit Serotüüp Ia, II, III III (85%) Riskifaktorid enneaegsus <37 r.n.ema koorionamnioniit, palavik 38oCPROM >18 tunniGBS kolonisatsioon, bakteriuuriaeelnev laps GBS infektsiooniga enneaegsus <37 r.n. Suremus enneaegsed vasts.24-30%ajalised vasts. 2-8% 0-6% Grupp B beetahemolüütiline streptokokk infektsioon Seminars in Neonatology, W.B. Saunders Company LTD., 1996, 1:77-89

 10. Early onset Sepsis Late onset Infection Early onset Meningitis Fig. 32.4 Serotypes of group B streptogocus responsible for neonatal infection. (Reproduced with permission from Baker & Edwards 1990.)

 11. Varajane grupp B beetahemolüütilise streptokokk infektsioon Esinevad kiiresti areneva raske infektsiooni objektiivsed tunnused: • Respiratoorne distress: - oiglemine, retraktsioonid - süvenev tahhüpnoe > 60 x min - tsüanoos - apnoe • Kardiovaskulaarne puudulikkus: - tahhükardia > 160 x min - mikrotsirkulatsiooni häired - hüpotensioon MAP < 30 mmHg • Termolabiilsus

 12. Grupp B beetahemolüütilise streptokokk infektsiooni diagnoos • Ema anamnees • Objektiivne leid • Röntgen kopsudest: - mittespetsiifiline, sarnane RDS, TTN, MAS • Laboratoorsed uuringud - üldveri, leukots. arv, neutrofiilsete leuk.arv, I/T, trombots. arv - CRP sünnil, 12 elutund - verekülv ( > 50% negatiivne), liikvorikülv - pindmised külvid - lateks agglutinatsiooni test GBS antigeenidele (?)

 13. GBS kolonisatsiooniga raseda intrapartum prof. antibiootikum ravi(API) JA Sepsise täisskriining, alusta empiiriliseAB raviga (48-72h) JA Vastsündinu infektsioonitunnustega EI Gestatsiooniaeg Sepsise osaline skriining + jälgi 48hKahtlus sepsisele: sepsise täisskriining + alusta empiirilise AB raviga 35 35 API kestvus 2 doosi 2 doosi Ei uuri, ei ravijälgi 48h Soovitatav algoritm GBS kolonisatsiooniga ema vastsündinu jälgimiseks Pediatrics, Vol. 99 no. 3, March 1997; 1-11

 14. GBS kolonisatsiooniga raseda ebaadekvaatne intrapartum antibiootikum profülaktika (API) Infektsiooni tunnustegavastsündinu Infektsiooni tunnustetavastsündinu Sõltumata gestatsiooniajast 37 rasedusnädala 37 rasedusnädalat Ema palavik >380C võieelnev vasts. GBS sepsisegavõikaks teist antenataalset riskifaktorit Sepsise täisskriining+ empiiriline AB ravi Ema antenataalne GBS kolonisatsioon/bakteriuuriavõiPROM >18h Antenataalsed riskifaktorid puuduvad Üks või enam antenataalset riskifaktorit Sepsise osaline skriining + jälgi 48h Sepsise täisskriining + empiiriline AB ravi Sepsise täisskriining + empiiriline AB ravi Sepsise osaline skriining + jälgi 48h Ilmnevad infektsioonitunnused ja/või muutused analüüsides Sepsise täisskriining + empiiriline AB ravi Pediatrics, Vol. 99 no. 3, March 1997; 1-11

 15. Grupp B beetahemolüütilise streptokokk infektsiooni antibakteriaalne ravi ANNUSTAMINE: Bensüülpenitsilliin 250,000-400,000 TÜ/kg/päevas Ampitsilliin 150-300mg/kg/päevas Gentamütsiin 5mg/kg/päevas ANTIBAKTERIAALSE RAVI KESTVUS: Sepsis 10-14 päeva Pneumoonia 10-14 päeva Meningiit 21 päeva Pediatrics, Vol. 99 no. 3, March 1997; 1-11

 16. Mother Newborn Str 1 Anco 2 Prop 3 Staph 4 Cor 5 Bac 6 Individual mother newborn pairs Eub 7 Bact 8 9 10 11 12 % 100 80 60 40 20 20 40 60 80 100 0 Predominant microorganisms