shiva l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SHIVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SHIVA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

SHIVA - PowerPoint PPT Presentation

Rita
541 Views
Download Presentation

SHIVA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SHIVA Repræsentanten for liv og død.

  2. SHIVA. • Shiva er ifølge en indisk myte placeret i en hver mands sjæl. • Shiva repræsenterer både liv og død. • Shivas hovedattribut er linga’en (fallos) – en sten som repræsenterer frugtbarhed.

  3. Attributter • 2-4 arme • 3 øjne (det 3. øje i panden) • Langt hår, hvorudfra Ganges springer • Treforken, timeglas formet som en tromme • Tigerskind og slanger på hoved, hals og arme • Ses ofte som den askeindsmurte asket • Vises også i mange andre former fx Nataraja; den dansende…

  4. Fakta om Shiva • Shiva var gift med Parvati. • Shiva ville ikke have nogle børn, fordi han var udødelig. Parvati ønskede dog meget højt at få et barn, og fik til sidst overtalt Shiva. • Shiva er far til elefant guden (Ganesha)

  5. Hovedguder • De tre hovedguder der står over alle andre i hinduismen: Shiva, Vishnu og Brahma. • Shiva dyrkere har tre vandrette streger eller et 3. øje i panden.

  6. Shiva’s hovedattribut • Lingaen er kilden til sjælefrø som indeholder essensen af hele kosmos. • Lingaen er altid placeret på en base som er symbol på det kvindelige organ (yoni)

  7. Lavet af: • Ida Hadžić 3B. • Dorthea H. Dam 3A. • Marc Rasmussen 3A.