resirkulering av skip ny internasjonal konvensjon bakgrunn utvikling utfordringer l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RESIRKULERING AV SKIP NY INTERNASJONAL KONVENSJON BAKGRUNN - UTVIKLING - UTFORDRINGER PowerPoint Presentation
Download Presentation
RESIRKULERING AV SKIP NY INTERNASJONAL KONVENSJON BAKGRUNN - UTVIKLING - UTFORDRINGER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

RESIRKULERING AV SKIP NY INTERNASJONAL KONVENSJON BAKGRUNN - UTVIKLING - UTFORDRINGER - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

RESIRKULERING AV SKIP NY INTERNASJONAL KONVENSJON BAKGRUNN - UTVIKLING - UTFORDRINGER. Direktør Terje C. Gløersen Norges Rederiforbund Sjørettsforeningen Oslo, 10. september 2007. BAKGRUNN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

RESIRKULERING AV SKIP NY INTERNASJONAL KONVENSJON BAKGRUNN - UTVIKLING - UTFORDRINGER


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
resirkulering av skip ny internasjonal konvensjon bakgrunn utvikling utfordringer

RESIRKULERING AV SKIPNY INTERNASJONAL KONVENSJONBAKGRUNN - UTVIKLING - UTFORDRINGER

Direktør Terje C. GløersenNorges Rederiforbund

SjørettsforeningenOslo, 10. september 2007

bakgrunn
BAKGRUNN
 • 1998 Greenpeace setter søkelyset på de kritikkverdige forholdene ved opphugging av skip i Fjerne Østen, kritiserer rederiene og krever etterlevelse av Basel-konvensjonen
 • 1998 Rederiforbundet erkjenner rederienes medansvar, men Basel-konvensjonen løser ikke problemet fordi: a) Den gjelder ikke alle skip og kan lett omgås, og b) Den adresserer ikke det største problemet, nemlig arbeidernes helse og sikkerhet
 • På denne bakgrunn tar Rederiforbundet tre initiativ a) Utfører en kartlegging av opphuggingspraksis og farlige stoffer i skip (DNV Final Report No. 99-3065 datert 03.02.1999) b) Foreslår for MD at IMO skal utarbeide bindende krav som vil gjelde alle skip uansett flagg c) Tar initiativ til at International Chamber of Shipping (ICS) utarbeider frivillige retningslinjer inntil ny konvensjon trer i kraft
viktige prinsipper i konvensjonen
VIKTIGE PRINSIPPER I KONVENSJONEN
 • Skip må ha et ”Ready for Recycling” sertifikat før overlevering til opphuggingsverft som må være godkjent av landets myndigheter. Dette oppfyller ”Prior Consent” - prinsippet i Basel-konvensjonen.
 • Rederiene kan vanskelig akseptere at myndighetene i opphuggingslandet skal kunne intervenere i en kontrakt til fordel for opphuggingsverftet der rederiet fullt ut har oppfylt konvensjonens krav.
 • Rederiet behøver ikke fjerne skadelige stoffer som opphuggingsverftet er godkjent til å håndtere.
 • Konvensjonen må stille funksjonelle krav til opphuggingsverft og ikke i seg selv forby ”beaching” som opphuggingsmetode. I så fall vil ikke konvensjonen kunne implementeres.
hovedutfordringene
HOVEDUTFORDRINGENE
 • For at det skal lykkes å vedta og oppnå ikrafttredelse av en slik konvensjon er det nødvendig:
 • at kravene i utgangspunktet ikke stilles høyere enn at opphuggings- landene ser seg i stand til å oppfylle disse. Etter hvert kan kravene skjerpes.
 • for å bidra til at de viktigste opphuggingslandene aksepterer/ratifiserer konvensjonen, må de utviklede sjøfartslandene hjelpe til med å oppgradere skipsopphuggingsindustrien i disse landene slik at den kan oppfylle konvensjonens krav. Derfor har NR og norske myndigheter tatt initiativ til et bistandsprosjekt for oppgradering av skipsopphuggingindustrien og tilhørende infrastruktur i Bangladesh.