1 / 5

Staatsloterij

de prijs van 1/5 lot berekenen

Ray2000
Download Presentation

Staatsloterij

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Op lotnummer HQ049568 is een hoofdprijs van twee en een half miljoen euro en nog een kleinere prijs van €250,- gevallen. Omdat dit een 1/5 lot is, krijgt de winnaar 1/5 deel van de Prijs. Hoeveel euro krijgt de winnaar?

  2. Hoe los ik deze opgave op? Op lotnummer HQ049568 is een hoofdprijs van twee en een half miljoen euro en nog een kleinere prijs van €250,- gevallen. Omdat dit een 1/5 lot is, krijgt de winnaar 1/5 deel van de Prijs. Hoeveel euro krijgt de winnaar? Stap 1. Wat is het einddoel van de opgave? Het gewonnen bedrag bepalen.

  3. Op lotnummer HQ049568 is een hoofdprijs van twee en een half miljoen euro en nog een kleinere prijs van €250,- gevallen. Omdat dit een 1/5 lot is, krijgt de winnaar 1/5 deel van de Prijs. Hoeveel euro krijgt de winnaar? Stap 2. Welk gegeven hoort daar bij? Het is 1/5 lot.

  4. Op lotnummer HQ049568 is een hoofdprijs van twee en een half miljoen euro en nog een kleinere prijs van €250,- gevallen. Omdat dit een 1/5 lot is, krijgt de winnaar 1/5 deel van de Prijs. Hoeveel euro krijgt de winnaar? Stap 3. Welke prijzen zijn op dit lot gevallen? Hoofdprijs: €2.500.000,- (twee en een half miljoen) Kleine prijs: €250,-

  5. Op lotnummer HQ049568 is een hoofdprijs van twee en een half miljoen euro en nog een kleinere prijs van €250,- gevallen. Omdat dit een 1/5 lot is, krijgt de winnaar 1/5 deel van de Prijs. Hoeveel euro krijgt de winnaar? Stap 4. Welke berekening? 1/5 van hoofdprijs: 2.500.000 : 5 = €500.000,- 1/5 van kleine prijs: 250 : 5 = €50,- Gewonnen bedrag: €500.000,- + €50,- = €500.050,-

More Related