slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
??to su sektorska vije??a PowerPoint Presentation
Download Presentation
??to su sektorska vije??a

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

??to su sektorska vije??a - PowerPoint PPT Presentation


 • 266 Views
 • Uploaded on

Sketorski dijalog

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??to su sektorska vije??a' - Puky


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Sektorski dijalog – europska praksa i hrvatske mogućnosti

mr.sc. Mario Švigir dipl.oecc.

glavni tajnik

Sindikat prometa i veza Hrvatske

slide2

Zašto trošiti vrijeme na sektorski dijalog i europski sektorski socijalni dijalog (ESD) ?

 • Kada smo zatrpani brdom operativnih zadataka, neposrednih problema, kada iz dana u dana žongliramo sa novim obavezama, ono što nam svima možda najmanje treba je:
 • A) jedna nova obveza
 • B) jedna nova radna grupa
 • C) novi oblik dijaloga
 • D) strateško promišljanje a mi smo u situaciji “kad kuća gori”
 • E) kad mnogi misle da su strateška promišljanja sektora ionako mrtva
 • IPAK !
slide3

Što je europski socijalni dijalog(ESD) ?

 • Socijalni dijalog odnosi se na rasprave, savjetovanja, pregovore i zajedničke akcije poslodavaca i sindikata oko širokog raspona pitanja i pitanja vezana uz područje rada
 • Element je europskoga socijalnog dijaloga i nadopuna nacionalnoga socijalnog dijaloga i industrijskih odnosa Europska komisija olakšava tj. omogućuje socijalni dijalog
 • Na razini Europske Unije, socijalni dijalog predstavlja važan doprinos strategiji EU za rast i radna mjesta, ne samo tripartitni već osobito bipartitni koji je kod nedovoljno razvijen
 • Bipartitni i tripartitni sektorski socijalni dijalog “ne ukida” klasičnu industrijsku demokraciju – sindikati ostaju sindikati i poslodavci ostaju poslodavci
slide4

Da li je ESD novotarija ?

 • Dimenzija savjetovanja u europskom socijalnom dijalogu prepoznata je u Ugovoru oosnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik iz 1951. te u Rimskom ugovoru iz 1957.godine
 • Dodatno je unaprijeđena u sporazumu europskih socijalnih partnera o socijalnom dijalogu 1991. godine
 • Socijalni protokolom iz Maastrichta iz 1993. je ojačana, a trajno ugrađena u Ugovor o EU iz 1997. (članak 138. i 139.) koji je pridodan Ugovoru članica EU
slide5

Sektorski dijalog ima formalni institucionalni status u EU

 • Komisija donosi Odluku od 20. svibnja 1998. godine, koja se bavi posebno sektorskom dimenzijom europskogsocijalnog dijaloga i osnivanjem europskih sektorskih vijeća za socijalni dijalog
 • Ta su vijeća su forum za izgradnju odnosa, razmjenu informacija, rasprave,savjetovanje, pregovaranje i zajedničke akcije
 • Novi članak 152. Lisabonskog ugovora ofunkcioniranju Europske Unije naglašava predanost Unije promicanju uloge europskih
 • socijalnih partnera te podržavanju socijalnoga dijaloga. Također priznaje autonomijueuropskih socijalnih partnera. Pored međuindustrijskog socijalnog dijaloga, sektorski socijalnidijalog sve je važniji dio alata europske vladavine tj. upravljanja.
slide6

Zašto je važan/koristan sektorski socijalni dijalog ?

 • Na razini EU sektorski socijalni dijalog uvažava autonomiju socijalnih partnera na način da omogućuje utjecaj soc. partnera u sektoru na budućnost sektora
 • ESD obuhvaća 145 milijuna radnika i 6 milijuna poduzeća
 • Radi se o instrumentu koji optimalno doprinosi izgradnji: razumijevanja, izgradnji povjerenja, postizanja sporazuma i izrade konkretnih rezultata dijaloga od praktične, uporabne vrijednosti za poduzeća, sektor i nac. ekonomiju ( u konačnici, za radnike i poduzetnike)
slide7

Tehnike rada i sektorske mogućnosti

 • EU politički ali i financijski podržava konkretne forme dijaloga koje mogu biti:
 • Zajednička stajališta
 • Objavljivanje ili populariziranje dobrih praksi
 • Priručnici
 • Okvirni i specijalni akcijski planovi
 • Ispregovarani sporazumi
slide8

Teme sektorskog dijaloga

 • Teme sektorskog dijaloga se mijenjaju obzirom na vrijeme (prioritete) i sektorske specifičnosti
 • No zajedničke su grupe tema: obuka i cjeloživotno obrazovanje, restrukturiranje sektora, kompetencije zaposlenih potrebne za budućnost, uvjeti rada i image sektora, održivi razvoj, društvena odgovornost poduzeća, izvješćivanje o društvenim i okolišnim aspektima sustava nabave poduzeća u sektoru, društveno odgovorne javne nabave, demografsko starenje i utjecaj na sektor te utjecaj na diverzificiranje sektora, ostvarivanje jednakih mogućnosti za muškarce i žene u sektoru
slide9

Konkretniji primjeri podtema sektorskog dijaloga

 • A) Ekonomske i sektorske politike
 • - anticipiranje poslovnih promjena, prilagodba poslovnim promjenama u sektoru
 • - restrukturiranje, sektorski razvoj i strukturalne promjene
 • - utjecaj EU politika na razvoj sektora
 • B) Vještine, obuka i cjeloživotno učenje
 • - pomoć radnicima pri unaprjeđivanju vještina i stjecanju budućnih potrebnih kompetencija
slide10

Podteme (nastavak )

 • - sustavi obuke za specifične profesije
 • - izrada sektorskih profila zanimanja te katalog kvalifikacija za rad u sektoru
 • - cjeloživotno učenje i karijerno planiranje
 • - standardi zapošljavanja, praksa zapošljavanja mladih radnika
 • C) Zapošljavanje i uvjeti rada

- rad na crno u sektoru

- promicanje dostojanstvenog rada u sektoru

slide11

I još…(no ipak, zadnji slide !)

 • - adekvatne fleksigurne politike u sektoru
 • D) Zdravlje i zaštita na radnom mjestu, jednake mogućnosti i nediskriminacijske prakse
 • - prevencija sprječavanja nesreća, povreda, prevencija rizika, pitanje zaštite na radu, uporaba kemijskih proizvoda, stres, buka, nasilje, higijena…itd. u sektoru, direktno povezano sa sivom ekonomijom
 • - ravnopravnost u uvjetima rada i plaćama
slide12

Primjer europskog sektorskog vijeća za cestovni promet

 • Partneri na europskoj razini ETF i IRU
 • Neki od rezultata EU sektorskog dijaloga su:
 • A) zajedničko stajalište o ekonomskoj krizi 2009.g.
 • B) zajedničko izvješće za medije: socijalni dijalog o logistici 2008.g.
 • C) zajednička deklaracija o nezakonitom zapošljavanju 2007.g.
slide13

Mogućnosti

 • Budućnost se ne događa drugima
 • Treba krenuti skromno i konkretno
 • Razvijati kulturu dijaloga reprezentativnih socijalnih partnera u sektoru
 • Definirati pravila dijaloga i učiti kroz sam proces
 • EU za nove članice predviđa različite oblike potpore za podizanje kapaciteta socijalnih partnera – ovakvi oblici zajedničkih inicijativa bitni su i radi sektora sadržajno ili radi apliciranja za projekte Europskog socijalnog fonda