Proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Download
1 / 35

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Investeste in oameni!. Creşterea competitivităţii, eficienţei şi nivelului de sănătate şi securitate în muncă pentru personalul din sectorul medical în vederea

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2' - Patman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Investeste in oameni!

Creşterea competitivităţii, eficienţei şi

nivelului de sănătate şi securitate în muncă pentru personalul din sectorul medical în vederea

asigurării de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă modernă a muncii

POSDRU/81/3.2/S/48872

1 februarie 2011 – 31 ianuarie 2014

Axa prioritară 3 – Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor

Domeniul major de intervenţie 3.2 – Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii

valoare nerambursabilă: 16.870.071,27 lei

www.sanatateainsiguranta.ro

Bucureşti, 18 aprilie 2011


"Sanatatea nu este totul,

dar totul fara sanatate este nimic"

Schopenhauer

În contextul medical actual (apariţia de noi virusuri, teste de substanţe active, stress, etc.), este foarte important ca lucrătorii din sistemul medical să-şi perfecţioneze cunoştinţele privind evaluarea şi reducerea riscurilor de sănătate şi securitate în muncă (SSM)

Bucureşti, 18 aprilie 2011


De ce sectorul medical?

Conform unui raport Eurostat, avand ca sursă datele statistice obţinute de “Labour Force Survey – Ad hoc modules on Accidents at work and work-related health problems” din anul 2007, expunerea la factorii de risc care afectează sănătatea psihică este cea mai mare la lucrătorii din domeniul sanitar.

Bucureşti, 18 aprilie 2011


De ce sectorul medical?

Necesitatea acestui proiect a fost confirmatăşi de rezultatele unui studiu realizat de Federaţia “Solidaritatea Sanitară” în colaborare cu Centrul de Cercetare Socială “Solidaritatea” în regiunea Sud-Est, în perioada 2009-2010,care evidenţiază o serie de deficienţe ale acestui domeniu:

Bucureşti, 18 aprilie 2011


Periculozitatea condiţiilor de lucru in sectorul medical

NS/NR – Nu ştiu / Nu răspund

Bucureşti, 18 aprilie 2011


Echipamentul individual de protecţie in sectorul medical

NS/NR – Nu ştiu / Nu răspund

Bucureşti, 18 aprilie 2011


Riscul de îmbolnăvire profesională in sectorul medical

NS/NR – Nu ştiu / Nu răspund

Bucureşti, 18 aprilie 2011


Afectarea siguranţei locului de muncă prin migraţia forţei de muncă

NS/NR – Nu ştiu / Nu răspund

Bucureşti, 18 aprilie 2011


 • De ce sectorul medical? forţei de muncă

 • O confirmare în plus a venit şi din Sinteza situaţiei naţionale privind incidenţa bolilor profesionale în ţara noastră, realizată de INSPB pe parcursul anului 2010, din care rezultă că:

 • incidenţa bolilor profesionale la 100.000 de lucrători în sectorul Sănătate şi asistenţă socială este de 16,40%, fiind pe locul 6 după sectoare ca industria prelucrătoare, industria extractivă, producţia şi furnizarea de energie electrică, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, transport şi depozitare

 • activităţile referitoare la sănătatea umană au fost pe locul 2, cu 48 de cazuri, dintre ramurile economiei în care s-au declarat cel mai frecvent boli profesionale la femei în 2010.

Bucureşti, 18 aprilie 2011


 • În 2010, s-au înregistrat 46 de cazuri de boli infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:

 • 8 cazuri de hepatite virale la personalul din sectorul sanitar (1 cu virus hepatitic B şi 7 cu virus hepatitic C),

 • 20 cazuri noi de tuberculoză profesională,

 • precum şi un caz nou de cancer profesional - Leucemie acută limfoblastică, datorat radiaţiilor ionizante, gamma, Rx, la un asistent medical fizioterapie, cu o vechime de 18 ani în domeniu.

Bucureşti, 18 aprilie 2011


PARTENERI infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:

Partener principal

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii„Alexandru Darabont”

Partener 1

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davilla”

Partener 2

Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale şi Sondaje IRECSON

Partener 3

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Bucureşti, 18 aprilie 2011


De ce noi ? infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:

INCDPM – singurul institut de cercetare-dezvoltare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din România, cu o tradiţie de 60 de ani, dezvoltând o gamă largă de activităţi de cercetare-dezvoltare, formare şi furnizare de servicii către agenţii economici

U.M.F. Carol Davilla - cea mai reprezentativă instituţie de învăţământ medical din România, cu o îndelungată tradiţie în cercetarea fundamentală şi aplicată, formatorul multor generaţii de cadre medicale

IRECSON - instituţie de cercetare ştiinţifică şi învăţământ, fondată în anul 1991, cu o largă arie de activităţi, atât sub aspect teoretic, în domeniul ştiinţelor economice, cât şi sub aspect aplicativ, în sfera economiei reale

A.S.E. - reprezentant de vârf al învăţământului economic superior din România, cu aproape un secol de existenţă, oferă armonizarea şi compatibilizarea maximă a ofertei educaţionale cu cea din Uniunea Europeană

Bucureşti, 18 aprilie 2011


O infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:biectivul general al proiectului

Dezvoltarea competenţelor profesionale ale capitalului uman din sectorul medical (manageri, medici, asistenţi) în vederea creşterii nivelului de sănătate şi securitate la locul de muncă (SSM) şi promovării adaptabilităţii acestora la mediul socio-economic în continuă schimbare.

Bucureşti, 18 aprilie 2011


 • Obiectivele specifice ale proiectului infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:

 • dezvoltarea unui model de evaluare, analiză şi gestionare a riscurilor profesionale din sistemul medical românesc;

Bucureşti, 18 aprilie 2011


 • Obiectivele specifice ale proiectului infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:

 • dezvoltarea competenţelor profesionale în domeniul SSM aminim 1000 de angajaţi din sectorul medical (manageri, medici, asistenţi) prin organizarea şi desfăşurarea unui număr de 51 de sesiuni de formare profesională continuă pe teme de securitate şi sănătate în muncă (SSM) în 5 regiuni de dezvoltare: Bucureşti-Ilfov,Centru,Nord-Est,Sud, Vest

Bucureşti, 18 aprilie 2011


 • Obiectivele specifice ale proiectului infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:

 • creşterea gradului de informare şi conştientizare a minim 325 persoane (manageri, responsabili SSM, membri CSSM) cu privire la oportunităţile de dezvoltare profesională existente în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prin sesiunile de instruire (FPC) şi campania de informare;

Bucureşti, 18 aprilie 2011


 • Obiectivele specifice ale proiectului infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:

 • crearea unui Centru Virtual de Instruire la Distanţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru sectorul medical folosind metode moderne de formare profesională (e-learning);

Bucureşti, 18 aprilie 2011


 • Obiectivele specifice ale proiectului infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:

 • creşterea gradului de conştientizare asupra riscurilor profesionale în rândul personalului din sectorul medical (manageri, medici, asistenţi) prin organizarea şi desfăşurarea unei campanii de informare în unităţile medicale din cele 5 regiuni de dezvoltare incluse în proiect.

Bucureşti, 18 aprilie 2011


 • Grupul ţintă al proiectului infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:

 • 1000 de angajaţi din sectorul medical:

 • 20 medici de medicina muncii

 • 50 manageri de la toate nivelurile

 • 930 medici şi asistenţi (din care 60% femei)

Bucureşti, 18 aprilie 2011


Activit infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:ăţile proiectului

Anul 1 (1 febr. 2011 – 31 ian. 2012)

A.1 Dezvoltarea strategiei de implementare a proiectului

A.2 Derularea procedurilor de achiziţie publică

A.3 Cercetare, documentare şi analiză comparativă a bunelor practici referitoare la SSM în sectorul medical din ţările Uniunii Europene – participă partenerii: INCDPM, UMF, IRECSON şi ASE

Bucureşti, 18 aprilie 2011


Activit infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:ăţile proiectului

Anul 1 (1 febr. 2011 – 31 ian. 2012)

A.4 Elaborarea unui model de identificare, evaluare şi prevenire a riscurilor profesionale din sistemul medical românesc – participă partenerii: INCDPM, UMF şi ASE

A.5 Proiectare, realizare, testare, implementare, (actualizare) aplicaţie informatică pentru evaluarea riscurilor de SSM din sectorul medical românesc – participă partenerii: INCDPM, UMF, IRECSON şi ASE

A.6 Planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor de Formare Profesională Continuă (FPC) în domeniul SSM (în 5 regiuni de dezvoltare) – participă partenerii: INCDPM şi UMF

Bucureşti, 18 aprilie 2011


Activit infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:ăţile proiectului

Anul 2 (1 febr. 2012 – 31 ian. 2013)

A.6 Planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor de Formare Profesională Continuă (FPC) în domeniul SSM (în 5 regiuni de dezvoltare) – participă partenerii: INCDPM şi UMF (continuare din anul 1)

A.7 Crearea şi dezvoltarea unui Centru Virtual de FPC în domeniul SSM – participă partenerii: INCDPM, UMF, IRECSON şi ASE

Bucureşti, 18 aprilie 2011


Activit infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:ăţile proiectului

Anul 3 (1 febr. 2013 – 31 ian. 2014)

A.6 Planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor de Formare Profesională Continuă (FPC) în domeniul SSM (în 5 regiuni de dezvoltare) – participă partenerii: INCDPM şi UMF (continuare din anul 2)

A.7 Crearea şi dezvoltarea unui Centru Virtual de FPC în domeniul SSM – participă partenerii: INCDPM, UMF, IRECSON şi ASE

A.8 Organizarea conferinţei internaţionale “Securitate şi sănătate în muncă pentru un personal medical competitiv”– participă partenerii: INCDPM, UMF, IRECSON şi ASE

Bucureşti, 18 aprilie 2011


Activit infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:ăţile proiectului

Pe toată durata implementării proiectului

(1 febr. 2011 – 31 ian. 2014)

A.2 Derularea procedurilor de achiziţie publică

A.8 Promovarea proiectului – participă partenerii: INCDPM, UMF, IRECSON şi ASE

A.9 Monitorizarea şi evaluarea proiectului; relaţia cu finanţatorul

A.10 Managementul proiectului

Bucureşti, 18 aprilie 2011


Ia infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:şi

Braşov

Timişoara

Călăraşi

Bucureşti

Implementarea proiectului se va face în 5 regiuni de dezvoltare, unde vor avea locsesiunile de formare profesională continuă pe teme de securitate şi sănătate în muncă

Bucureşti, 18 aprilie 2011


 • Rezultatele proiectului: infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:

 • 1 raport de documentare şi analiză referitor la sistemele şi activităţile de SSM în domeniul medical în UE, cu referire la aspectele SSM din mediul medical românesc (5 regiuni de dezvoltare), inclusiv nevoia de FPC în domeniul SSM în cadrul sistemului medical

 • 1 model inovator de identificare, evaluare şi prevenire a riscurilor de SSM pentru sectorul medical

 • 1 aplicaţie IT de identificare, evaluare şi prevenire a riscurilor de SSM, dezvoltată pe baza modelului de gestionare a riscurilor de SSM

Bucureşti, 18 aprilie 2011


 • Rezultatele proiectului: infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:

 • 1 program complex de FPC în domeniul SSM, conţinând 7 specializări:

  • 3 sesiuni ale cursului de perfecţionare Specialist în domeniul SSM, cod COR 241220, finalizate cu certificat atestat de CNFPA pentru50 de manageri

  • 5 sesiuni ale cursului de perfecţionare Inspector de SSM, cod COR 315219, finalizate cu certificat atestat CNFPA pentru 125 de angajati (membri CSSM)

Bucureşti, 18 aprilie 2011


 • Rezultatele proiectului: infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:

  • 5 sesiuni ale cursului Sisteme de management de SSM, cod COR 242315, finalizate cu certificat atestat de CNFPA pentru100 de manageri şi membri ai serviciilor interne de prevenire şi protecţie (SIPP)

  • 3 sesiuni ale cursuluiSisteme de managementintegrat: calitate–mediu–SSM, autorizat de Colegiul Medicilor din Romania (CMR), Colegiul Medicilor Dentişti din România (CMDR) caEducaţie Medicală Continuă (EMC) pentru 50 de responsabili SM

Bucureşti, 18 aprilie 2011


 • Rezultatele proiectului: infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:

  • 10 sesiuni ale cursului Bune practici de SSM în domeniul medical - gestionare riscuri, utilizare soft, autorizat de Colegiul Medicilor din Romania (CMR), Colegiul Medicilor Dentişti din România (CMDR) ca Educaţie Medicală Continuă (EMC) pentru 150 responsabili SSM

  • 20 sesiuni ale cursului Bune practici de SSM în domeniul medical - instructiuni proprii de SSM, autorizat de Colegiul Medicilor din Romania (CMR), Colegiul Medicilor Dentişti din România (CMDR) ca Educaţie Medicală Continuă (EMC) pentru 425 asistenţi

Bucureşti, 18 aprilie 2011


 • Rezultatele proiectului: infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:

  • 5 sesiuni ale cursului Bune practici pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă (SU), autorizat de Colegiul Medicilor din Romania (CMR), Colegiul Medicilor Dentişti din România (CMDR) ca Educaţie Medicală Continuă (EMC) pentru 100 responsabili SU

 • TOTAL: 1000 de angajaţi ai sistemului sanitar perfecţionaţi în domeniul SSM, din care: personal mediu- 60%, femei - 60%, tineri absolventi (rezidenti si studenti in ultimul an) - 20%, in 51 sesiuni de Formare Profesionala Continuaorganizate în regiunile de implementare a proiectului

 • 1 Centru Virtual de Formare Profesională Continuă în domeniul SSM, cu portal web

Bucureşti, 18 aprilie 2011


 • Rezultatele proiectului: infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:

 • 1 curs de formare a formatorilor (folosind tehnici de e-learning) organizat si desfăşurat pentru minim 16 traineri specializaţi în domeniul FPC utilizând tehnici de e-learning

 • 1 website pentru promovarea proiectului

 • 1 buletin informativ trimestrial publicat on-line cu tematici de SSM (în anul 2şi 3)

 • 1 campanie on-line de informare si conştientizare a riscurilor profesionale pentru personalul medical

Bucureşti, 18 aprilie 2011


 • Rezultatele proiectului: infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:

 • 10000 pliante, 5000 broşuri, 5000 seturi materiale promoţionale pentru informare şi conştientizare privind riscurile de SSM în domeniul medical

 • 1 film documentar de scurt metraj realizat pentru informare şi conştientizare privind riscurile de SSM în domeniul medical;

 • 5 evenimente de relaţii publice (1/regiune de implementare a proiectului) organizate în cadrul campaniei de informare şi conştientizare

Bucureşti, 18 aprilie 2011


 • Rezultatele proiectului: infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:

 • 1 conferinţă internaţională organizată pentru schimbul de bune practici si know-how si promovarea rezultatelor proiectului intitulată“Securitate şi sănătate în muncă pentru un personal medical competitiv”

 • 3 articole în publicaţii de specialitate cu recunoaştere naţională şi internaţională

 • 2 participări la evenimente ştiinţifice internaţionale din domeniul SSM

Bucureşti, 18 aprilie 2011


 • Proiectul contribuie la infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm: strategia UE privind dezvoltarea durabilă prin:

 • creşterea nivelului de securitate şi sănătate în muncă,

 • creşterea competenţelor legate de protectia mediului şi managementul deşeurilor (prin cursuri de sisteme de management integrat adaptate sistemului sanitar),

 • îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii prin cunoaştere şi inovare, principii incluse în Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă 2007-2013.

Bucureşti, 18 aprilie 2011


Date de c infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care menţionăm:ontact:

Dr. ing. Steluţa Elisabeta NISIPEANU

MANAGER PROIECT

e-mail: [email protected]

tel: 021.312.26.77, 021.313.17.27 int. 219, 230

fax: 021.315.78.22.

www.sanatateainsiguranta.ro


ad