PRODUKTNA BERZA NOVI SAD - PowerPoint PPT Presentation

Patman
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRODUKTNA BERZA NOVI SAD PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRODUKTNA BERZA NOVI SAD

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
PRODUKTNA BERZA NOVI SAD
745 Views
Download Presentation

PRODUKTNA BERZA NOVI SAD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PRODUKTNA BERZA NOVI SAD PROJEKAT EDUKACIJE

  2. NASTANAK, RAZVOJ I PODELA BERZI

  4. ISTORIJAT

  5. Podela berzi PREMA TRINOM MATERIJALU Finansijske berze Robne berze Meovite berze PREMA VRSTI POSLOVA Promptne Terminske PREMA OBUHVATNOSTI TRINOG MATERIJALA 1. Specijalizovane 2. Opte

  6. ROBNE BERZE Definicija Osnovne karakteristike Fungibilnost ( zamenljivost ) Standardizacija Podela Opte (CBOT, CME, MGEX ...) Specijalizovane (Liverpul, Njujork, Bremen-pamuk,Cikago itarice, Njujork ecer..

  7. PRODUKTNA BERZA NOVI SAD Istorijat 1959 godine u zgradi dananje Matice srpske Danas berza koja to nije Motivi osnivanja zato ba u N. Sadu ? ( spontanost osnivanja) Organizacija Sektor trgovine Sektor finansija Opta sluba Info - sluba Kadrovska struktura Izvori finansiranja Listing Obim prometa 2002. cca 250.000 t 2003. cca 160.000 t 2004. cca 103.000 t 2005. cca 101.000 t Organizacija trgovine Clanstvo

  8. AKTUELNA I PERSPEKTIVNA REGULATIVA ROBNO BERZANSKOG TRITA

  9. Postojece stanje Strategija poljoprivrede osnovni cilj i poruka stvoriti konkurentnu i trino orjentisanu poljoprivredu I Oligopolni karakter trita II Ne postoji odgovarajuci institucionalni okvir za funkcionisanje robnih berzi: 1. Zakon o robnim berzama, 2. Zakon o javnim skladitima, 3. Antimonopolski zakon, 4. Neodgovarajuca tehnicka infrastruktura 5. Zakon o zadrugama 6. Primenljivost standarda

  10. Perspektive razvoja berzanskog trita

  11. SISTEM INFORMISANJA NA PRODUKTNOJ BERZI

  12. ULOGA I ZNACAJ INFORMACIJE Ko ima informaciju ima sve ta proizvoditi ? Koliko proizvoditi ? Kome prodati ? Kada prodati ? Osobine informacije tacnost, pravovremenost, konciznost, sveobuhvatnost, dostupnost Dostupnost informacija - Problem asimetricnog obavetavanja Obuhvat informacije -Nivo ueg trita ( STIPS, Produktna berza) -Nivo ireg trita (svetske berze CBOT,MGE..)

  13. IFORMACIJE PRODUKTNA BERZA VRSTE INFORMACIJA 1. Informacije o visini zakljucenih cena robe listirane na berzi sa datumom i vremenom zakljucenja posla za prethodnu nedelju 2. Informacija o nedeljnom obimu prometa 3. Nedeljni pregled ponudene, a neprodate listirane robe 4. Komentar trenda cena za najvanije robe 5. Mesecni pregled i struktura prometa za najfrekventnije robe 6. Nedeljni pregled svetskih cena najvanijih roba ta je to to sa naeg trinog prostora izdvaja informaciju koja se dobija sa PRODUKTNE BERZE ? INFORMATIVNI MEDIJI Berzanski informator WEB stranica Dostavljanje pismenih informacija o istorijskim cenama na Zahtev Telefonske informacije od strane Info slube

  14. KAKO PREDVIDETI CENU Na finansijskim tritima to su finansijski analiticari ili portfolio menaderi Nekoliko metodologija za trina predvidanja Fundamentalna analiza Tehnicka analiza DOW teorija - Za predvidanja na robnom tritu, najprimerenija je TEHNICKA ANALIZA -predvidanje buducnosti na osnovu deavanja iz prolosti

  18. KRETANJE PONDERISANE NEDELJNE CENE KUKURUZA ( BEZ PDV) JUS KVALITETA RODA 03.,04. I 05.