1 / 28

רפואה משולבת בטיפול הפליאטיבי

רפואה משולבת בטיפול הפליאטיבי "כואב –אבל פחות" : שיטות טיפול משלימות כטיפול בכאב . ד"ר ליאורה שכטר מנהלת רפואית "מכבי טבעי" מנהלת אקדמית, רשת בתי ספר "מירב"

Patman
Download Presentation

רפואה משולבת בטיפול הפליאטיבי

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. רפואה משולבת בטיפול הפליאטיבי

 2. "כואב –אבל פחות" : שיטות טיפול משלימות כטיפול בכאב . ד"ר ליאורה שכטר מנהלת רפואית "מכבי טבעי" מנהלת אקדמית, רשת בתי ספר "מירב"

 3. prevalence, impact on daily life, and treatmentSurvey of chronic of pain in Europe:Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life and treatmentBritvic H et al. Eur J Pain. 2006 May;10(4):287-333 • 46000נשאלים מ-16 מדינות • 40%מהסובלים מכאב הגדירו את הטיפול בכאב כלא מספק והצהירו כי יש מקום לשיפור הטיפול.

 4. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life and treatmentBreivik Het al. Eur J Pain. 2006 May;10(4):287-333 . בארץ • 17% מהאוכלוסיה סובלים מכאב כרוני : (אחד מכל ששה אנשים) . • 2/3 מהסובלים מכאב בארץ הצהירו כי מוכנים בכל עת לנסות טיפול חדש . • 56% הצהירו כי הם חוששים מתופעות הלואי של טיפול תרופותי .

 5. Survey of chronic pain in Europe:prevalence, impact on daily life, and treatmentBreivik H et al. Eur J Pain. 2006 May;10(4):287-333 30%מהסובלים מכאב עשו שימוש בטיפולי מגע לסוגיהם 13% השתמשו בדיקור סיני (אקופונקטורה) Two-thirds used non-medication treatments, e.g,. massage (30%), physical therapy (21%), acupuncture (13%). Almost half were taking non-prescription analgesics; 'over the counter' (OTC) NSAIDs (55%), paracetamol (43%), weak opioids (13%). Two-thirds were taking prescription medicines: NSAIDs (44%), weak opioids (23%), paracetamol (18%), COX-2 inhibitors (1-36%), and strong opioids (5%

 6. דיקור-סיניacupuncture 97,733 cases : “acupuncture in the hands of qualified practitioners is safe.” Melchart D et al: Arch.Intern. Med. 164,104-105 jan 2004

 7. דיקור הוכח כטיפול בטוח. בבחינת כ- 32000 טיפולים – מיעוט תופעות לואי:

 8. Acupuncture in the prophylactic treatment of migraine without aura: a comparison with flunarizine Allais G, et al. Headache 2002; 42(9):855-61. דיקור – לכאבי ראש מיגרנוטים : 160 women ,two groups 6 months treatment : “Acupuncture proved to be adequate for migraine prophylaxis. Relative to flunarizine, acupuncture treatment exhibited greater effectiveness in the first months of therapy and superior tolerability”. הטיפול בדיקור היה יעיל יותר מטיפול תרופתי כטיפול מונע ובחודשים הראשונים ונסבל טוב יותר.

 9. Acupuncture for idiopathic headache. Melchart D, Linde K, Berman B, White A Cochrane Review. 26 studies , 1150 patients : “the existing evidence supports the value of acupuncture for the treatment of idiopathic headaches.” "ההוכחות הקיימות תומכות בערכו של הדיקור הסיני כטיפול בכאבי ראש אידאופטים "

 10. Acupuncture • Analgesic effect of auricular acupuncture for cancer pain: a randomized, blinded, controlled trial. Alimi D et al. J Clin Oncol. 2003 15; 21: 4120-6. דיקור אאוריקורלרי הוא כלי יעיל לכאבים בחולים אונקולוגים

 11. Randomized trial of acupuncture compared withconventional massage and sham laser acupuncture for treatment of chronic neck pain. Irnich D, Behrens N, et al. BMJ 2001; 322: 1574-1582. “Acupuncture is an effective short term treatment for patients with chronic neck pain”. דיקור – כלי יעיל לטיפול קצר מועד בכאבי צואר כרוניים

 12. Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for preventing postoperative nausea and vomiting Cochrane Library, Issue 2, 2005 • “This systematic review supports the use of P6 acupoint stimulation in patients without antiemetic prophylaxis. • Compared with antiemetic prophylaxis, P6 acupoint stimulation seems to reduce the risk of nausea but not vomiting”

 13. P6 acupoint injections are as effective as droperidol in controlling early postoperative nausea and vomiting in children. Wang SM, Kain ZN. Anesthesiology. 2002 ;97(2):359-66. “In children, P6 acupoint injections are as effective as droperidol in controlling early postoperative nausea and vomiting.” P6 acupressure may relieve nausea and vomiting after gynecological surgery: an effectiveness study in 410 women. Alkaissi A, et al. Can J Anaesth. 2002 49(10):1034-9. “P6 acupressure is a non-invasive method that may have a place as prophylactic antiemetic therapy during gynecological surgery.” דרך יעילה להקלה של בחילות והקאות בילדים ובנשים אחרי ניתוחים.

 14. דיקור-סיניacupuncture נמצא יעיל במצבי: • בחילות והקאות • יובש בפה • גלי-חום • עייפות • עצירות • כאבי מפרקים, כאבי צואר משפר: • מצב רוח וחיוניות כללית • תנועת ידיים לאחר כריתת בלוטות לימפא • משפרים סיכויי הצלחת טיפולי פריון • משפרים תפקוד תאי הזרע

 15. המגע עצמו הוא כלי טיפולי :

 16. Dr. Tiffany Field Touch Research institute University of Miami Medical School Cortisol decreases and serotonin and dopamine increase following massage therapy FIELD T. Int J Neurosci Oct;115(10):1397-413 2005 ... בכוחו של מגע להפחית רמות חרדה, להפחית רמות כאב לשפר תפקוד המערכת החיסונית ובנוסף, להביא לירידה בערכי לחץ דם ודופק מואץ

 17. Therapeutic massage and healing touch improve symptoms in cancerPost, Kinney ME, Savik -White JK, Integr Cancer The. 2003Dec;2(4):332-44. 230חולי סרטן, במהלך טיפול כימותרפי, עברו טיפולי עיסוי: רמות חרדה לחץ דם קצב נשימות רמות כאב דופק עייפות

 18. השפעת עיסוי על ילדים חולי אסטמה וילדים החולים ב C.F. Children with asthma have improved pulmonary functions after massage therapyField T, Henteleff T, Hernandez-Reif M. 1998 May;132(5):854-8. J Pediatr Children with cystic fibrosis benefit from massage therapy M Hernandez-Reif, T Field, J Krasnegor Journal of Pediatric Psychiatry, Vol 24, 175-181 1998 ירידה ברמות החרדה ושיפור מצב הרוח שיפור מצב הנשימה ותפקודי הריאה. (FEV1)

 19. The of Systematic Reviews 2002, Issue 2Furl an AD et al. Cochrane Database עיסוי - בכאבי גב חריפים עיסוי- יותר יעיל מחוסר טיפול כלל פחות יעיל מדיקור פחות יעיל ממניפולציות -ככל שכאבי הגב נטו לכוון הכרוני כך העיסוי יעיל יותר . בכאבי גב כרוניים – לעיסוי השפעה מיטיבה שנמשכה גם שנה מסיום הטיפול.

 20. השפעת עיסוי על מערכת החיסון בחולות סרטן השד Natural killer cells and lymphocytes increase in women with breast cancer following massage therapy Hernandez-Reif M,Field T, Ironson G, Int J Neurosci.2005 Apr;115(4):495-510 השפעת עיסוי על חולי HIV Impact of a Massage Therapy Clinical Trial on Immune Status in Young Dominican Children Infected with HIV. Shor-Posner G, Hernandez-Reif M,Miguez J Altern Complement Med. 2006 Jul-Aug;12(6):511-6 ירידה ברמות חרדה ו-stress עליה ברמות תאי מערכת החיסון: Natural killer cells

 21. טיפולי מגע : • מביאים לשחרור אנדומורפינים • משפרים זרימת דם • משפרים זרימת נוזל למפאתי • יעילים כטיפול בכאבים הנובעים משריר ושלד • משפרים תנועת מעיים • מרגיעים

 22. REFLEXOLOGY

 23. Reflexology treatment relieves symptoms of multiple sclerosis: a randomized controlled study. Siev-Ner I, Gamus D, Lerner-Geva L, Achiron A. Mult Scler. 2003;9:356-61. “Specific reflexology treatment was of benefit in alleviating motor sensory and urinary symptoms in MS patients.”

 24. היפנוזה - דמיון-מודרך • מפחיתים רמות חרדה • מפחיתים רמות כאב • מפחיתים בחילות והקאות • מרגיעים • משפרים תחושת שליטה

 25. PAIN IMAGINED, PAIN PERCEIVEDThe figure shows regions activated during physically induced pain (left), hypnotically induced pain (middle), and imagined pain (right). From S.W.G. Derbyshire et al., Neuroimage, 23:392-401, 2004.)

 26. הומאופטיה: A randomized, controlled clinical trial of the homeopathic medication TRAUMEEL S in the treatment of chemotherapy-induced stomatitis in children undergoing stem cell transplantation. Oberbaum M, Yaniv I, Ben-Gal Y et al. Cancer. 2001 Aug 1;92(3):684-90. “TRAUMEEL S may reduce significantly the severity and duration of chemotherapy-induced stomatitis in children undergoing bone marrow transplantation.”

 27. הבסיס לשימוש בשיטות טיפול משלימות לטיפול בכאב :: • העובדה כי ב % ניכר מהמקרים הטיפול בכאב איננו מספק • הכרת הקשר בין המרכיב הגופני לנפשי • העובדה כי טיפולים אלה הוכחו כיעילים • העובדה כי יש כיום גיבוי לכך בספרות הרפואית .

More Related