slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ระบบ DRGs กับ สวัสดิการข้าราชการ พ.ญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย โรงพยาบาลศิริราช 30 มีนาคม 2550

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

ระบบ DRGs กับ สวัสดิการข้าราชการ พ.ญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย โรงพยาบาลศิริราช 30 มีนาคม 2550 - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

ระบบ DRGs กับ สวัสดิการข้าราชการ พ.ญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย โรงพยาบาลศิริราช 30 มีนาคม 2550. ที่มา :. ค่าใช้จ่ายบริการสุขภาพของสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ระบบ DRGs กับ สวัสดิการข้าราชการ พ.ญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย โรงพยาบาลศิริราช 30 มีนาคม 2550' - Patman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ระบบ DRGs กับ

สวัสดิการข้าราชการ

พ.ญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย

โรงพยาบาลศิริราช

30 มีนาคม 2550

slide2
ที่มา :
 • ค่าใช้จ่ายบริการสุขภาพของสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0417/ว101 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2549 เรื่อง แนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาลในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  เริ่มใช้ DRG ~ เมษายน 2550
slide3
การปรับตัวรองรับ DRG ข้าราชการ
 • วิเคราะห์ระบบ DRG ข้าราชการ
  • จุดแข็ง/ จุดอ่อนของระบบ
  • ความเหมาะสมในการใช้ DRG กับ IPD ทุกโรค/ ทุก รพ.
 • SWOT analysis
  • ประเมินสถานการณ์/ คาดการณ์ผลกระทบ
  • วิเคราะห์ตัวเรา จุดแข็ง/ จุดอ่อน  ปรับตัว
slide4
วิเคราะห์ DRG ข้าราชการ
 • Strength  Standardized payment
 • Weakness  Standardized payment
 • ความเหมาะสมในการใช้ DRG กับ IPD ทุกโรค/ ทุก รพ. การพัฒนา DRG อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ DRG เหมาะสมในการใช้กับทุกโรงพยาบาล ที่มี input ต่างกันจริงหรือ?, การพัฒนาของโรค
slide5
ข้อพิจารณา DRG
 • ความแม่นยำของระบบ DRG
 • ความเหมาะสมของอัตรา Base rate ในแต่ละกองทุน
 • การกำหนดมาตรฐานการรักษา
 • Exclusion list (รายการบัญชียกเว้น)  อยู่นอก DRG
 • คุณภาพและผลลัพธ์การรักษาพยาบาล
drg mechanism
DRG Mechanism
 • การจ่ายเงินระบบ DRG เหมือนการจ่ายเงินซื้อของเหมา หรือ ซื้อแบบชั่งเป็นกิโล
 • หากของที่ขายมีความแตกต่างกันมาก DRG จะไม่เป็นธรรม
 • เลือกซื้อบางชิ้น ไม่ได้
 • เมื่อต่อราคาแล้ว ต้องตกลงตามนั้น  ไม่มีส่วนลดอีกตอนจ่ายเงิน

หากมาตรฐานเหมือนกัน

ไม่ต้องเลือก

slide7
DRG ที่มีประสิทธิภาพ

ได้มาจาก........

 • โรคมาตรฐาน/ความถี่ของกลุ่มโรค
 • มาตรฐานการรักษาพยาบาล
 • มาตรฐานการคิดราคา (Charge)
 • มาตรฐานการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและการกำหนดรหัส ICD

สะท้อน……..

 • Severity/Comorbidity/ผลลัพธ์การรักษา

มาตรฐานต่าง ๆ ของไทย ?

เราสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้าง ?

slide8
DRG - สถานการณ์ปัจจุบัน
 • มาตรฐานการรักษาพยาบาล ???...
 • มาตรฐานการคิดราคา (Charge)  กำลังเริ่มระบบ Group Itemize ในกลุ่ม UHosNet
 • มาตรฐานการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและการกำหนดรหัส ICD  แตกต่างกัน
 • ความถี่ของกลุ่มโรค ขึ้นกับธรรมชาติของโรค
 • การประเมิน Severity / Comorbidity ???...

ขึ้นกับศักยภาพของทรัพยากร..

จะพัฒนาการบันทึกข้อมูลให้ทุก รพ.

บันทึกด้วยกติกาเดียวกันได้หรือไม่ ?

ทีม สกส.กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง...

uc drg
การปรับตัวของ UC เมื่อเริ่มใช้ DRG
 • โรงเรียนแพทย์ดูแลโรคตติยภูมิซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ในปี 2545 – 2546 มีตัวคูณเพื่อคำนวณยอดชดเชย
 • ปี 2547 UC ยกเลิกการใช้ตัวคูณ ทำให้ผลกระทบต่อโรงเรียนแพทย์รุนแรงขึ้น (ได้รับ ~40% charge)

มาตรฐานการรักษามีหลายระดับ

factors influencing drg payment
FACTORS INFLUENCINGDRG Payment
 • ปัจจัยที่มีผลกระทบ DRG (RW / AdjRW) คือ ICD และ LOS
 • ปัจจัยที่มีผลกระทบ Reimbursement คือ AdjRW และ Base rate
 • ปัจจัยที่มีผลกระทบ Base rate คือ Total AdjRW (Workload) และ ระบบ Global budget
slide11
CS – หมวดรายจ่ายประเภทผู้ป่วยใน

หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร

หมวดที่ 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

หมวดที่ 3 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด

หมวดที่ 4 ค่ายากลับบ้าน

หมวดที่ 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต

หมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

หมวดที่ 9 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ

หมวดที่ 10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางแพทย์

หมวดที่ 11 ค่าทำหัตถการ และวิสัญญี

หมวดที่ 12 ค่าบริการทางพยาบาล

หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม

หมวดที่ 14 ค่าบริการทางกายภาพบำบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู

หมวดที่ 15 ค่าบริการฝังเข็ม และค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรค ศิลปะอื่น

หมวดที่ 16 ค่าบริการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง

cs drg version 4 0
CS – DRG version 4.0

การคำนวณ RW ไม่รวม

 • หมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร เลือกได้
 • หมวด 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค หลากหลาย / ราคาแพง

ข้อสังเกต

 • หมวด 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
 • หมวด 9 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ
 • หมวด 10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางแพทย์

 บริการเหล่านี้ มีความหลากหลาย และราคาแพง ...ควรจะแยกออกจาก DRG หรือไม่???...

cs drg version 4 013
CS – DRG version 4.0

ข้อพึงระวัง

 • หมวด 4 ค่ายากลับบ้าน คชจ. OPD
 • ให้ยากลับบ้านจำนวนมาก  ค่าบริการ IPD สูง  Charge/AdjRW สูง
 • พฤติกรรมแพทย์ที่อยากช่วยผู้ป่วย (เดิมผู้ป่วยสำรองจ่ายค่ายา OPD แล้วจึงเบิก)
 • ระบบ DRG รวมค่ายากลับบ้าน
cs drg version 4 014
CS – DRG version 4.0

การเบิกจ่าย

 • เบิกตามระบบ DRG สำหรับหมวดที่ 3 – 15 (ยกเว้นรายการที่ไม่คุ้มครอง)
 • เบิกค่าห้องและค่าอาหารตามระเบียบ CS เดิม
 • เบิกค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัด รักษาโรค ตามประกาศ ว.77 (15 กพ.2548)

คำถาม

 • รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ ที่ไม่อยู่ในประกาศ ว.77 ???  Exclusion list
swot analysis
SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์ตัวเรา
 • Strength บริการทางการแพทย์เป็นความจำเป็น, ประชาชนเชื่อถือ รพ.รัฐ
 • Weakness ระบบบริการ, พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสุขภาพ, Severity of illness
 • Opportunity  DRG กระตุ้นโอกาสในการปรับตัวของโรงพยาบาล
 • Threat  ความคล่องตัวในการบริหาร, Potential loss of income
drg historical data
DRG ข้าราชการ กับ Historical Data ของโรงพยาบาล
 • ? นำข้อมูลในอดีตมาคำนวณ Base rate ของแต่ละโรงพยาบาล
 • ? นำค่า Average RW (Case mix index) มาเป็นตัวคูณ
 • ข้อมูลของ UHOSNET เป็นอย่างไร?

Back to The FUTURE...

ipd 2548 los
IPD 2548 – LOS
 • LOS ต่ำ  ประหยัดทรัพยากรสุขภาพ หากได้ AdjRW เท่ากัน ขาดทุนลดลง
 • LOS ต่ำ และ AdjRW ต่ำกว่า RW  อาจขาดทุนมากขึ้น เพราะใช้เทคโนโลยีทำให้รักษาหายเร็วขึ้น แต่ได้เงินน้อยลง
ipd 2548 rw
IPD 2548 – RW

 สะท้อนความรุนแรงของโรคที่รักษา

ipd 2548 adjrw
IPD 2548 –AdjRW
 • บอกถึงค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่จะเปลี่ยนเป็นตัวเงิน
 • AdjRW < RW  รักษาหายเร็วเกินไป หรือ ตายเยอะ...
ipd 2548 charge
IPD 2548 –Charge
 • ใช้ทรัพยากรสุขภาพมาก หรือน้อย?
 • คิดราคาแพง หรือ ถูก?
 • คิดเงินครบ หรือ ไม่ครบ?
slide28
แนวทางปรับตัวรับผลกระทบ 1
 • ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์  วิเคราะห์Patient segmentation
 • ระบบติดตาม/ประเมินคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง
 • กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
slide29
แนวทางปรับตัวรับผลกระทบ 2
 • ระบบควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล (Internal auditor  ICD, Charge) และนำมาใช้ในการบริหาร
 • สอบทานการใช้ทรัพยากรสุขภาพ (Utilization management) อย่างต่อเนื่อง  ต้นทุนบริการ
slide30
แนวทางปรับตัวรับผลกระทบ 3
 • ร่วมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน (ICD, บริการ)เพื่อให้ระบบ DRG มีประสิทธิภาพในการจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลโรคมาตรฐาน
 • ร่วมพัฒนาวิธีการจ่ายชดเชยโรคที่ไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐาน:- Addition payment, R&D or Technology assessment
 • ระบบร่วมจ่าย (Cost sharing) เพื่อเพิ่มเม็ดเงินในระบบ
ipd 2548 pt segmentation i by medical benefit scheme
IPD 2548 – Pt. Segmentation Iby Medical Benefit Scheme
 • เดิมมีผลกระทบจาก DRG ของ UC
 • CS and UC Patient segment  รพ.ที่ segment ของ CS สูงกว่า UC ผลกระทบจาก DRG ของ CS รุนแรงกว่า รพ.ที่ segment ของ CS น้อยกว่า UC
slide39
DRG ข้าราชการ ?
 • Base rate ควรเป็นเท่าไร ?
 • จะมีตัวคูณหรือไม่ ?
 • ค่าบริการใดควรอยู่นอก DRG ?
 • ระบบร่วมจ่าย ?
 • Base rate ไม่เหมาะสม  Global budget/Global AdjRW
ad