Diapositiva 1 - PowerPoint PPT Presentation

Patman
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diapositiva 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Diapositiva 1

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation
Diapositiva 1
151 Views
Download Presentation

Diapositiva 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PLA ESTRATGIC GESMA Juny 2008- Abril 2011

  3. Quan surts per fer el viatge cap a taca,

  4. FUNDACI GESMA CONSTITUCI com empresa pblica del Govern de les Illes Balears, any 1993: Hospital Joan March (1993) Hospital General (1994) Hospital Psiquitric (1994) INICI RECONVERSI com a centres datenci sociosanitaria, any 2002 FINAL RECONVERSI any 2008

  5. DADES FUNDACIONALS HOSPITALS Hospital General: 1456 (Pare Catany lanomena Hospital General de lAnunciaci de la Verge Nostra Senyora).

  6. DADES FUNDACIONALS HOSPITALS Hospital Psiquitric: 1 Juny 1906 Primera pedra del Manicomio Provincial. 1911 primers malats. Es dota el 1921 de serveis administratius. 1937 passa a anomenar-se Clnica Mental de Jess.

  7. DADES FUNDACIONALS HOSPITALS Hospital Joan March: El 1928 primera pedra. Al 1945 es produeix la seva inauguraci. Donaci per part de la familia March .

  8. DADES FUNDACIONALS DISPOSITIUS COMUNITARIS UCR Serralta: Gener 2000 UCR Inca: antiga UCR Es Garrovers 2001 UCR Manacor : Novembre 2002 UCR Son Gibert : Abril 2003 SARC: Maig 2003 SIIL: Desembre 2003

  9. has de pregar que el cam sigui llarg

  11. ATENCI SOCIOSANITRIA Latenci sociosanitaria compren el conjunt de cures destinades a aquells malalts, generalment crnics, que per les seves especials caracterstiques, poden beneficiar-se de lactuaci simultnia i sinrgica dels serveis sanitaris i socials

  13. CARTERA SERVEIS SOCIOSANITARIS

  14. ANTECEDENTS PLA SOCIOSANITARI DE LES ILLES BALEARS (2003) PLA SOCIOSANITARI DE LA COMUNITAT AUTNOMA DE LES ILLES BALEARS (2006)

  15. CARTERA DE SERVEIS GESMA Serveis Sociosanitaris Serveis de Salut Mental Serveis Comunitaris

  16. SERVEIS SOCIOSANITARIS CENTRES PROGRAMES HOSPITAL GENERAL: 72 LLITS PLURIPATOLGICS (2) HOSPITAL JOAN MARCH: 108 LLITS PALIATIUS (2) ICTUS (1) SERVEIS CENTRALS ORTOGERIATRIA (2) UNITAT BIOMDICA RESPIRATORI (1) REHABILITACI INTEGRAL UPRA (1) FARMCIA UVASS (2) RADIOLOGIA DIETTICA I NUTRICI REEDUCACI FUNCIONAL ODONTOLOGIA

  17. SERVEIS DE SALUT MENTAL CENTRES PROGRAMES HOSPITAL PSIQUITRIC: 158 LLITS SUBAGUTS MITJANA ESTADA LLARGA ESTADA PSICOGERIATRIA CLUB SOCIAL TERPIA OCUPACIONAL DISCAPACITAT MENTAL AMB TRANSTORNS DE CONDUCTA

  18. SERVEIS COMUNITARIS CENTRES PROGRAMES PISOS TUTELATS: 7 PLACES RESIDENCIAL INSERCI SOCIAL PISOS SUPERVISATS: 32 PLACES INSERCI LABORAL MINIRESIDNCIES (2): 30 PLACES UNITATS COMUNITARIES DE REHABILITACI: 4 UCR SERVEI SUPORT INSERCI i INTEGRACI LABORAL

  19. EVOLUCI ECONMICA 2007-2008

  20. FORA LABORAL 30.04.08

  23. ple daventures, ple de coneixences,

  24. Aquests diagnstic sha realitzat a partir dels segents documents: 25 DAFOS Autoavaluaci EFQM Estudi qualitatiu de clima organitzacional Informe sobre prevenci de riscs laborals Auditoria de contractaci administrativa Auditoria de contractaci de personal Informe sobre la borsa de feina Informe sobre lestat de situaci de serveis generals Informe sobre lestat de situaci de manteniment Auditoria de obres Auditoria dels sistemes de informaci Diagnstic de qualitat assistencial (Joint Commission) INTRODUCCI

  25. DIAGNSTIC No professionalitzaci histrica dels directius Instauraci duna cultura de fracs. Absncia de planificaci estratgica integrada Insatisfacci general dels empleats Sensaci de polititzaci No existeix mapa de riscs laborals No existeix una cultura de gesti eficient dels recursos Degradaci de les infraestructures La cartera de serveis de GESMA s desconeguda per la resta de la xarxa No existeix una definici del model assistencial No s'ha aprofundit en el desenvolupament de veritables equips interdisciplinaris Manca d'un pla de desenvolupament de comunicaci Els objectius del pla de formaci mai no s'han alineat amb els objectius estratgics i operatius de GESMA. No s'han establert sistemes de millora permanent dels processos

  26. CONCLUSI GESMA S UNA EMPRESA SANITRIA PBLICA DESESTRUCTURADA ORGANITZATIVAMENT I SENSE PLANIFICACI ESTRATGICA NI OPERATIVA, PER ASSUMIR ELS GRANS REPTES DATENCI SOCIOSANITRIA QUE LI HAN ESTAT ENCOMANATS PER L'IB-SALUT I LA CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM S UNA ORGANITZACI QUE, EN LLOC DE ORIENTAR-SE ALS CLIENTS EXTERNS, SHA ORIENTAT HISTRICAMENT A SATISFER LES NECESSITATS PERSONALS DEL SEUS CLIENTS INTERNS.

  27. Has de pregar que el cam sigui llarg,

  28. PLANIFICACI ESTRATGICA

  29. que siguin moltes les matinades

  31. que entrars en un port que els teu ulls ignoraven,

  32. ELS NOSTRES VALORS TREBALL EN EQUIP COMUNICACI PROFESSIONALITAT ORIENTACI AL CLIENT

  33. TREBALL EN EQUIP Fer feina coordinadament segons el model interdisciplinari, per tal dassolir el projecte com de GESMA mitjanant el dileg, la reflexi i lautocrtica.

  34. COMUNICACI Afavorir la participaci amb relacions fluides i transparents, entre professionals, clients, direcci i ladministraci sanitria

  35. PROFESSIONALITAT Realitzar la tasca encomanada i dur- la a terme amb respecte, responsabilitat, coherncia i comproms de millora.

  36. ORIENTACI AL CLIENT El pacient i la seva familia, son la ra de l'existncia de la nostra organitzaci

  37. i vagis a ciutats per aprendre dels que saben.

  38. GRUPS D'INTERS

  39. GRUPS DINTERS AGENTS SOCIALS PACIENTS ASSOCIACIONS MALALTS PROFESSIONALS COMANDAMENTS DIRECTIUS PROVEDORS ATENCI PRIMRIA HOSPITALS DAGUTS CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM GOVERN CAIB IB-SALUT CONSELL DADMINISTRACI GESMA

  40. GRUPS DINTERS AGENTS SOCIALS: OPINI: Que desaparegui la forma jurdica dempresa pblica. Unificaci de rgims laborals i aconseguir la pau social. CD: Mantenir el seu poder respecte a l'empresa per a negociar amb ms fora. Obtenir millores socials.

  41. GRUPS DINTERS HOSPITALS DAGUTS: OPINI: Coordinaci i drenatge rpid del malalt amb criteris de SS, des dels hospitals daguts a Gesma. CD: Que estiguem a les ordres.

  42. GRUPS DINTERS ATENCI PRIMRIA: OPINI: Que la nostra carta de serveis sajusti a la realitat i que estigui coordinada amb el que sofereix des d Atenci Primria, tenint en compte la qualitat i continutat. CD: Collaboraci estreta.

  43. GRUPS DINTERS CONSELLER DE SALUT: OPINI: Complir amb la missi doferir serveis SS , SM i comunitaris de mxima qualitat i, amb el repte de saber cercar espais nous que no estiguin degudament atesos per la xarxa pblica.

  44. GRUPS DINTERS CONSELLER DE PRESIDNCIA: OPINI: Que sigui una empresa capa de donar resposta a les necessitats Sociosanitries i de Salut Mental que li sn de la seva competncia a les Illes Balears.

  45. GRUPS DINTERS IB-SALUT/ CONSELL DADMINISTRACI: OPINI: Gesma ha de sentir-se integrada amb la resta de dispositius de la xarxa pblica, per garantir coordinaci i continutat . Ha de ser flexible i adaptable a necessitats i a canvis del entorn. CD: Que siguem eficients.

  46. GRUPS DINTERS EQUIP DIRECTIU OPINI: Que amb el Pla Estratgic siguem capaos de reordenar el recursos, per a assolir una gesti ms eficient. I a partir de la definici de la seva cartera de serveis junt amb una rpida resoluci de problemes i equitat de serveis, assolir la satisfacci dels professionals i la seva implicaci en lorganitzaci. Tot plegat, per oferir la millor atenci als nostres pacients i als seus familiars, s a dir, BEN ATS.

  47. GRUPS DINTERS PACIENTS: OPINI: En general estam molt contents amb latenci rebuda, per creuen que podrem millorar ses infraestructures. CD: Rebre serveis sanitaris, comunitaris i socials de qualitat, amb un tracte exquisit.

  48. GRUPS DINTERS ASSOCIACIONS DE MALALTS: OPINI: Donar suport a les famlies, collaboraci i atenci ms humanitzada. CD: Que el servei que donem sadopti a les seves expectatives amb estndards de qualitat ms elevats i en alguns casos poc reals.

  49. GRUPS DINTERS COMANDAMENTS INTERMEDIS: OPINI:Desenvolupar mpliament tot lmbit Sociosanitari i arribar a ser referents de la atenci Sociosanitaria a les Illes Balears. CD: Definir lobjectiu de lempresa.

  50. GRUPS DINTERS PROVEDORS: OPINI: Tenir una bona imatge tant pels usuaris com per l'equip directiu amb la finalitat de poder continuar prestant es seus serveis. CD: Establir aliances de guanys compartits a mig i llarg termini.

  51. Tingues sempre al cor la idea dtaca. Has darribar-hi, s el teu dest,

  52. POLTIQUES LES NOSTRES LNIES MESTRES DE DECISI PER A LA SELECCI DALTERNATIVES ESTRATGIQUES SN: Poltica institucional Poltica assistencial Poltica de lentorn Poltica medioambiental Poltica de gesti Poltica de gesti de les persones Poltica dexcellncia Poltica de gesti del coneixement Poltica de comunicaci

  53. POLTICA INSTITUCIONAL GESMA es compromet a establir i mantenir excellents relacions amb les institucions, organismes i entitats, tant pblics com privades, basades en la transparncia i l'esperit de collaboraci.

  54. POLITICA ASSISTENCIAL Proporcionarem una atenci integral, orientada a la satisfacci de les necessitats dels pacients i els seus familiars, treballant en equips interdisciplinaris.

  62. per no forcis gens la travessia

  67. s preferible que duri molts anys, que siguis vell quan fondegis lilla,

  68. Obtenir el suport institucional (poltic i econmic) per assolir el canvi xits a curt termini (mesures dimpacte) amb efecte demostraci Transparncia informativa continuada al comit dempresa i als professionals Aconseguir la implicaci dels professionals a partir de lexemple dels directius Formular objectius estratgics realistes i assolibles Apostar per la formaci continuada dels professionals, com una eina de millora personal i operativa Assolir el Pacte Social amb el Comit dEmpresa 7 FACTORS CRTICS D'XIT

  69. ric de tot el que haurs guanyat fent el cam, sense esperar que et doni ms riqueses

  70. PLA DIRECTOR DOBRES

  71. taca tha donat el bell viatge, sense ella no hauries sortit.

  72. Hospital de dia a lHospital General Inici dobres de la nova UCR de Manacor. Millora de les installacions de lHospital Joan March (dins el Pla Director dobres) Increment econmic de un 30 % de la borsa dajudes per a la participaci activa en esdeveniments cientfics externs per a tot el personal adscrit a Gesma. Accs a la historia de salut. Disseny de la via clnica dortogeriatria internivells i malaltia psictica crnica (esquizofrnia). Mobilitat definitiva Junta Clnica Assistencial de les rees SS i SM Programa Junts Millorem Projecte Gesma Solidaria 10 MESURES IMMEDIATES

  73. I si la trobes pobre, no s que taca thagi enganyat.

  74. FOCUS GRUPS CLIMA LABORAL: 81 DAFO'S: 276 CURS FORMACI GESTI DEL CANVI: 27 TALLER DE VALORS: 181 BH: 28 GRUPS INTERS: 32 CURS FORMACI BSC: 24 GRUPS DISCUSSI D'ESTRATGIES: 140 TOTAL PROFESSIONALS: 789 PARTICIPACI PROFESSIONALS

  75. TENIR UN PROPSIT APRENDRE DEL PASSAT VIURE EL PRESENT PLANIFICAR EL FUTUR EPLEG

  76. PARTICIPACI Moltes grcies als a prop de 400 professionals que heu collaborat en lelaboraci del primer pla estratgic de Gesma

  77. Savi, com b thas fet, sabrs el que volen dir les taques