a m v szetoktat si int zm nyeket rint jogszab lyi v ltoz sok l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A művészetoktatási intézményeket érintő jogszabályi változások PowerPoint Presentation
Download Presentation
A művészetoktatási intézményeket érintő jogszabályi változások

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

A művészetoktatási intézményeket érintő jogszabályi változások - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

A művészetoktatási intézményeket érintő jogszabályi változások „Művészetoktatás a jogszabályok útvesztőiben” konferencia Budapest, 2011. március 31. Imre Boglárka művészetoktatási referens Nemzeti Erőforrás Minisztérium TARTALOM Bevezetés 27/1998 MKM rendelet módosítása

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A művészetoktatási intézményeket érintő jogszabályi változások


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a m v szetoktat si int zm nyeket rint jogszab lyi v ltoz sok

A művészetoktatási intézményeket érintő jogszabályi változások

„Művészetoktatás a jogszabályok útvesztőiben” konferencia

Budapest, 2011. március 31.

Imre Boglárka

művészetoktatási referens

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

tartalom
TARTALOM
 • Bevezetés
 • 27/1998 MKM rendelet módosítása
  • Alapító okirat, pedagógiai program, működési engedély
  • Tárgyi és személyi feltételek
  • Régi és új tanszak/ tantárgy megnevezések a minősítés tükrében (megfeleltetés)
 • Kérdések
slide3

változások az elmúlt időszakban

 • hangsúlyos szerep a művészetoktatásnak
 • új közoktatási törvénykoncepció
  • kerettörvény
  • áttekinthetőség
  • művészetoktatást pártolja
  • társadalmi és szakmai egyeztetés
slide4

3/2011 (I. 26.) NEFMI rendelettel jelent meg a módosítás

 • több éves fejlesztői folyamat, szoros együttműködésben és egyeztetésben szakmai szervezetekkel
 • egyik alaptézis: ne jelentsen aránytalan többletterhet se fenntartói, se képzési oldalról
 • helyi tantervet ez alapján kell megírni, nem készül külön kerettanterv
slide5

tanszaknevek változása miatt alapító okirat változtatás szükséges

 • a nem önkormányzati fenntartású intézmények működési engedélyének eljárása július 1-től a kormányhivatalok hatáskörébe kerül, de az 11/1994. évi a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló MKM rendelet 35. §-a alapján az engedély iránti kérelem benyújtásának határideje május utolsó munkanapja
slide6

a pedagógiai program változtatásának eljárásrendje főszabály szerint: az 1993. évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény 44. §-a

 • egyéb javaslatok a helyi tanterv megvalósításhoz:
  • választási lehetőség: az összes évfolyam követelményeinek kidolgozása egyszerre, vagy csak a belépő évfolyam(ok) kidolgozása
slide7

Belépő évfolyam kidolgozása

 • rövidebb idő alatt meg lehet csinálni
 • jövőre az új Kt. miatti esetleges változtatások könnyebb kezelése
 • fenntartónak több költséget jelent (a következő évi változtatást újra meg kell vizsgáltatnia szakértővel)
 • nem alkot kerek egészet
 • dupla munka
slide8

Összes évfolyam kidolgozása

 • egészben lehet látni a folyamatot
 • egyszeri költség a fenntartónak
 • ha az új Kt. esetleg pótlólagos intézkedéseket, új változásokat fogalmaz meg, újra át kell dolgozni
 • időigényesebb
slide9

2011/2012-ES TANÉV

2012/2013-AS TANÉV

1

2

ÚJ

ÚJ

ELŐKÉPZŐ

RÉGI

ÚJ

1

2

(…)

RÉGI

RÉGI

ALAPFOK

RÉGI

RÉGI

 • segítség lehet egy sematikus táblázat elkészítése, amelyben nyomon lehet követni a bejövő és a kimenő évfolyamokat és a hozzájuk tartozó teendőket (tartalmi/ technikai változás)
slide10

a tárgyi feltételeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 7. melléklete tartalmazza

 • személyi feltételek: a jogszabályok alapjána munkáltató feladata, hogy a foglalkoztatás jogszerű legyen
 • az 1993. évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény 17. § (1) k) pontja szabályozza avégzettségeket
slide11

SZEMÉLYI FELTÉTELEK – Kt. 17. § (1) k)

„17. §(1) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben az alkalmazható, aki az e törvényben meghatározott felsőfokú iskolai (egyetemi vagy főiskolai szintű) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. A megfelelő felsőfokú iskolai végzettségek és szakképzettségek a következők:

(…)

k) alapfokú művészetoktatási intézményben, művészeti szakközépiskolában, szakiskolában a művészeti szakmai tantárgyakat oktató pedagógusnak a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári, az alapfokú művészetoktatási intézmény előképző és alapfokú évfolyamain továbbá a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanítói vagy művész; művészeti szakközépiskolában, ha van a képzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű képzés, a tizenegyedik évfolyamtól a művészeti tárgynak megfelelő egyetemi szintű tanári, illetve művész; (…)”

slide12

a pusztán megnevezésében, de tartalmilag nem változott tanszakokat nem kell újra minősíttetni

 • FONTOS! Művészeti áganként tegyenek javaslatot a megváltoztatott nevű tantárgyak/ tanszakok tartalmi-pedagógiai szempontból való megfeleltetésére Kormányzat
 • államigazgatási egyeztetés előtt: a 2006-2007-ben minősített iskolák minősítésének egy évvel való meghosszabbítása (még nem lépett érvénybe)
slide13

KÉRDÉS

 • Kt.117.§ (2) alapján a térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy a tanulmányi eredmény alapján csökkentett összeg ne legyen kevesebb, mint a szakmai feladatra számított összeg egy tanulóra jutó hányadának 20%-a.
 • Ha szociális helyzet alapján további kedvezményt akarunk adni, akkor mehetünk-e 20% alá, vagy akkor sem?

A választ ugyanezen paragrafus (4) bekezdése adja:

(4) A fenntartó határozza meg azokat a szabályokat - a vállalkozás alapján folyó nevelés, oktatás, illetve az ezzel összefüggő más szolgáltatás kivételével -, amelyek alapján az óvoda vezetője, az iskola igazgatója, a kollégium vezetője dönt a 114. §-ban meghatározottakon kívüli további ingyenes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.

slide14

2. KÉRDÉS

Szín- és bábművészeti ágon a magyar tanári végzettség elég-e?

A magyar tanári végzettség nem elegendő.

A táncművészeti ágon pontosan milyen végzettség fogadható el?

A táncművészeti ágon a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári, vagy művész végzettséggel lehet tanítani, ahogy azt a Kt. 17. §-a is kimondja.

k sz n m a figyelmet
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Imre Boglárka

boglarka.imre@nefmi.gov.hu