Download
overview of harm reduction core principles services n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Overview of Harm Reduction: Core Principles + Services PowerPoint Presentation
Download Presentation
Overview of Harm Reduction: Core Principles + Services

Overview of Harm Reduction: Core Principles + Services

399 Views Download Presentation
Download Presentation

Overview of Harm Reduction: Core Principles + Services

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Overview of Harm Reduction:Core Principles + Services Lydia H. Guterman Consultant, Open Society Institute September 25, 2008 Sofia, Bulgaria Many thanks to the Harm Reduction Coalition for partial content of this presentation. www.harmreduction.org

 2. Osnovni pojmovi • Sta je Harm Reduction? • Radna definicija • Sta su Harm Reduction vodeci principi ? • Sta su Harm Reduction servisi? • Zasto OSI podrzava Harm Reduction model?

 3. Globalna AIDS Situacija • Prema najnovijim statistickim podacima UNAIDS, AIDS je 4 uzrok smrti u svetu • Zajednicko koriscenje igala I spriceva je uzrok oko 30% novih infekcija izvan Afrike(10% novih slucajeva sirom sveta)

 4. Sta je Harm Reduction? • Set prakticnih javnih zdravstvenih strategija, dizajnirani da smanje negativne posledice upotrebe narkotika I promovisu zdravlje individua I zajednica. • Harm reduction je pragmatican I ljudski pristup za smanjenje individualnih I socijalnih posledica izazvani upotrebom droga, posebno rizik od infekcije HIV-om. Cilj je da smanji posledice povezane sa upotrebom narkotika kroz metode koje postuju dostojanstvenost, ljudskost I ljudska prava ljudi koji koriste narkotike

 5. Sta je Harm Reduction? • Zdravlje • Bezbednost • Zajednica • HIV/AIDS • Ljudska prava • Upotreba droga • Prakticno • Dostojanstevnost • Smanjenje probelma Mi koristimo HARM REDUCTION svaki dan

 6. Harm Reduction je …svaka pozitivna promena .

 7. Sta Harm Reduction nije • Rigidno • Prmorano(na silu) • Samo apstinencija • Osudjujuce • Moralisticko • Bazirano na kazni • Baziran na ideji da su ljudi koriste narkotike losi ljudi

 8. Harm Reduction Principi • Promovisanje javnih zdravstvenih intevencija koji minimiziraju posledice nastale upotrebom narkotika • Upotreba droga je realnost. Apstinencija nije uspesna za sve • Apstinencija nije potebna za servis • Razumevanje da je upotreba narkotika komleksna I da ukljucuje set razlicitih ponasanja • Upoznati ljude koji koriste narkotike, ili su narkotici prisutni u njihovim zivotima.

 9. Harm Reduction Principi • Obezbediti da su ljudi koji koriste narkotike ukljuceni u planiranje svih servisa koji su dizijnirani za njihovu korist. • Potvrditi da su ljudi koji koriste narkotike odgovorni za svoje telo, I da jedino oni mogu da odluce kada je pravo vreme za promenu. • Harm reduction prepoznaje realnost siromastva, racizma, socijane izolacije, post traume, rodne diskriminacije I ostalih socijanih efekata kao I neophodno gradjenje kapaciteta za uspesan rad sa korisnicima narkotika

 10. Apstinencija • Harm reduction nije apsitinencija • Apsitinencijom mozemo smatrati ulitimativni harm reduction . • Mora biti odluka svake individue • Ne treba se zahtevati za servise harm reduction • Harm reduction prepoznaje kretanje ljudi od apstinencije do upotrebe. • Harm reduction priznaje da neki ljudi nezele apstinenciju, ili nisu u stanju da apstiniraju od upotrebe narkotika, ali oni imaju pravo na zdravstvenu negu

 11. ciljevi Harm Reduction • Prevencija bolesti Sterilne injekcije preveniraju HIV I Hep C • Smanjenje mortaliteta Prevenicija predoziranja sa treninzima I distribucijom naloxone; veza sa zdravstevom zastitom I socijanim sluzbama • Tretaman za nezavisnot od narkotika Buprenorphine ili Methadone upotreba • Osnazivanje zajdnice za smanjenje stigme Angarzovanje I organizovanje zajednice

 12. Sta su Harm Reduction Servisi? • Pristup sterilnoj opremi za injektiranje • Prevenicija HIV-a I hepatitisa za intravenske korisnike droga • Neohrabruje upotrebu droga • Ne povecava broj korisnika narkotika • Znacajno utice na smanjenje stope obolelih od HIV

 13. Sta su Harm Reduction Servisi? • Bazirani na evidenciji , prustiv tretmant za korisnike narkotika • Methadone i Buprenorphine • Dokazan I efektivan • Smanjuje upotrebu igala • Re-integrise u drustvo

 14. Sta su Harm Reduction Servisi? • Distribucija prezervativa • Edukacija na teme bezbednog sex-a I bezbednog injektiranja • HIV, hepatitis testiranje I savetovanje • Prsitup medicinoskoj nezi I savetovanje • Prevencija predoziranja I edukacija • Specijani programi za mlade ljude , zene • Pristup servisima gde su korisnici narkotika tretirani sa postovanjem

 15. Potrebno je da ljudi ostano dovoljno zivi kako bi se promenili

 16. Package of Harm Reduction Services • Jedini poznat efektivni nacin kontrolisanja HIV inefekcije izmedju korisnika narkotika je harm reduction paket, ukljucujuci eksplicitno I vrsnjacku edukaciju o HIV, upotrebu zajednickih igala, tretman za korisnike narkotika(metadon za korinike narkotika intravenskim putem , heron) I razvoj zajednice za injektirane korisnike narkotika.

 17. Harm Reduction ili Ne? Da Ne • Nosenje pojasa u kolima • Koriscenje kondoma prilikom sex-a • Smanjenje dnevne kolicine droge. • Razgovor sa vasim seksualnim partnerom /ili partnerom koji koristi droge o HIV I hepatitisu • Testiranje na HIV • Primoravanje osobe koja koristi droge na ide na lecenje • Ne koriscenje ciste sterile igle ukliko imate pristup istima • Koriscenje alkohola I upravljanje vozilom • Obeznedjivanje servisa samo za klijente koji su prestali da upotrebljavalju droge

 18. Zasto OSI podrzava Harm Reduction? • Baziran na ljudskim pravima+ postovanju dostojanstevnosti licnosti • Pratkican • Moze biti inetgrisan u postojece servise • Fleksibilan • Nekomplikovan • Upotreba droga je realnosti. Apstinencijalni programi nisu dovoljno. • Pomaze razumevanu I stvaranju poverenja • HARM REDUCTION cuva zivote

 19. Globalna podrska za Harm Reduction • UN I interenacionalne organizacije podrzavaju harm reduction ukljucuje WHO, UNAIDS, UNICEF, the Global Fund for AIDS, TB and Malaria, svetska banka . UNODC pozdrzava harm reduction (iako ova organizacija ima neko starije osoblje koje poseduje kritican stav o harm reduction). Oko 70 zemalja obezbedjuje razmenu igala I veci broj ima metadon centar I lecenje metadonom. • Naucna debata je gotova. Harm reduction deluje