fizika ra l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az elektormágneses indukció, a váltakozó áram PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az elektormágneses indukció, a váltakozó áram

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Az elektormágneses indukció, a váltakozó áram - PowerPoint PPT Presentation


 • 443 Views
 • Uploaded on

Fizika óra. Az elektormágneses indukció, a váltakozó áram. Használat. Ugrás a vetítés elejére Ugrás a 3. diára Ugrás a vetítés végére Ugrás a 4. diára

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az elektormágneses indukció, a váltakozó áram' - Olivia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
haszn lat
Használat

Ugrás a vetítés elejére Ugrás a 3. diára

Ugrás a vetítés végére Ugrás a 4. diára

Előző dia Ugrás a 10. diára

Következő dia Ugrás az utoljára

megtekintett diára

tartalom
Tartalom

I. Óravázlat 4

II. Tevékenységek 6

1. Motiváció 7

2. Korábbi ismeretek 8

3. Új ismeretek 9

4. Ellenőrzés 19

5. Összefoglalás 20

6. Értékelés 21

7. Tesztek 22

8. Eredményességi mutató 25

rav zlat
Óravázlat

I. Tantárgy, osztály: Fizika, 8. oszt.

II. Témakör: Az elektromágneses indukció, a váltakozó áram

III. Téma: A transzformátor

IV. Az óra típusa: Frontális munka

rav zlat5
Óravázlat

V. Nevelési cél: Az elektromos áram biztonságos felhasználására nevelés.

VI. Fejlesztési cél: Megismerni az elektromos áram keletkezésének, szállításának és felhasználásának logikus sorrendjét.

VII. Módszerek: Tanári magyarázat, frontális foglalkozás, csoportos megbeszélés

VIII. Eszközök: Tankönyv, projektoros kivetítő, filmvetítés

tev kenys gek
Tevékenységek
 • Motiváció
 • Korábbi ismeretek felelevenítése
 • Új ismeretek feldolgozása

Ellenőrzés

 • Összefoglalás
 • Értékelés
motiv ci
Motiváció
 • Az emberiséget ősidők óta foglalkoztatja a villám és, annak keletkezése.
 • Már 1753-ban Benjamin Franklin sokoldalú amerikai természettudós fizikusként kísérletezett a villámlással és következtetéseket vont le.
 • Napjainkban a legdinamikusabban fejlődő tudományág a fizikán belül az elektromosságtan.
 • Felhasználási területe a mikroelektronikától a hétköznapi felhasználásig mindenhol jelen van.
 • Az elektromosság a legsokoldalúbban és leggyakrabban felhasznált energiaforma.
kor bbi ismeretek feleleven t se
Korábbi ismeretek felelevenítése
 • Kétféle elektromos töltést különböztetünk meg: pozitív és negatív.
 • Az elektromos jelenségek hatása, mágneses jelenségben is megnyilvánulhat.
 • Az elektromos mezőnek energiája van, tehát képes munkát végezni.
j ismeretek feldolgoz sa
Új ismeretek feldolgozása
 • Ha a tekercs belsejében változik a mágneses mező, akkor a tekercs kivezetésére kapcsolt ampermérő áramot jelez.
 • Következtetés: a mágneses mező változásakor elektromos mező keletkezik.
 • A kivezetések között annál nagyobb a feszültség, minél gyorsabban változik a mágneses mező és minél nagyobb a menetszám.
slide10

Azt a jelenséget, amely során a mágneses mező változása elektromos mezőt hoz létre, elektromágneses indukciónak nevezzük.

 • Az így létrehozott elektromos mezőt jellemző feszültség az indukált feszültség, az így létre jövő áram az indukált áram.
 • Az indukált áram iránya mindig olyan, hogy mágneses hatásával akadályozza az indukciót létrehozó változást. (Ezt a törvényt Lenz ismerte fel 1834-ben, ezért tiszteletére Lenz-törvénynek nevezzük.)
a v ltakoz ram
A váltakozó áram
 • Elektromágneses indukció úgy is létrehozható, hogy egy tekercs előtt mágnesrudat forgatunk. Ilyenkor az áram erőssége folyamatosan, iránya időközönként változik.
 • Az olyan áramot, amelynek erőssége és iránya is váltakozik váltakozó áramnak nevezzük.
 • Magyarországon a hálózati áramkörben az áram iránya másodpercenként 100-szor változik, az ilyen hálózati áram 50 periódusú (50 Hertz).
a v ltakoz ram termel se
A váltakozó áram termelése
 • Ha a mágnes két tekercs között forog, akkor mindkét tekercsben indukált áram keletkezik. A tekercseket megfelelően összekapcsolva a feszültségek összeadódnak.
 • Az indukált feszültséget növelhetjük, ha a mágnes helyett elektromágnest alkalmazunk.
 • A tekercsekben indukált váltakozó áramot távvezetéken juttatják el a fogyasztóhoz.
a v ltakoz ram hat sai
A váltakozó áram hatásai
 • Hőhatás: Az elektromos tulajdonságú részecskék „lökdösik” a vezető többi részecskéit, ez a mozgás mindig felmelegedést okoz (pl.: izzólámpák, elektromos fűtő berendezések).
 • Kémiai hatás: Az áramirány váltakozása miatt némileg eltér az egyenáram kémiai hatásától.
 • Élettani hatás: Hasonló, mint az egyenáramé, 42 voltnál nagyobb feszültség esetén életveszélyes is lehet (égés, szív-idegbénulás, légzési zavarok stb.).
 • Mágneses hatás: kísérletileg bizonyítható a ferromágneses anyagokra kifejtett hatása.
a transzform tor
A transzformátor
 • Jelentősége: Korábbi ismereteink alapján tudjuk, hogy minden elektromos vezetőnek van elektromos ellenállása.
 • A megtermelt elektromos energia helye és a felhasználási hely között nagy távolságok vannak. A hosszú vezetők fajlagos ellenállásából adódó összes elektromos ellenállás a vezető hosszával egyenesen arányos. Ez az elektromos ellenállás nagy energiaveszteséget okozhat.
 • Magas feszültségnél ez a veszteség jelentősen csökkenthető, viszont a felhasználási helynél viszonylag alacsony feszültségre van szükség. Ez a probléma a transzformátor beiktatásával oldható meg.
a transzform tor15
A transzformátor
 • Felépítése: közös vasmag, a vasmagon két különálló tekercs. Amelyikbe a váltakozó áramot vezetjük, az a primer tekercs, a másik a szekunder tekercs.
 • Működése: az elektromágneses indukció elvén alapszik.
 • Feszültségszint: a szekunder tekercs feszültsége a primer tekercs feszültségétől és a két tekercs menetszámának arányától függ.
d ri bl thy zipernowsky transzform tora
Déri-Bláthy-Zipernowsky transzformátora
 • A zárt vasmagú transzformátor és az elektromos távvezeték- rendszer korszerű megvalósítása Déri Miksa, Bláthy Ottó és Zipernowsky Károly magyar mérnökök nevéhez fűződik.
az elektromos t vvezet k rendszer
Az elektromos távvezeték rendszer
 • A váltakozó áramot generátorokkal állítják elő. Az elektromos áram az erőműtől a fogyasztóhoz távvezetéken jut el. Azokat a folyamatokat, amelyek során az elektromos áram eljut az erőműtől a fogyasztóig röviden energiaátvitelnek, vagy energia szállításnak nevezzük.
a t vvezet k rendszer r szei
A távvezeték rendszer részei
 • Erőmű: ahol az elektromos energiát megtermelik.
 • Transzformátor állomás: az elektromos feszültséget feltranszformálják.
 • Távvezetékek
 • Transzformátor állomás: az elektromos feszültséget letranszformálják.
 • Fogyasztó: az elektromos energia felhasználásának helye.
ellen rz s
Ellenőrzés
 • Mi a feltétele az elektromágneses indukciónak?
 • Mitől függ az indukált feszültség nagysága?
 • Hogyan függ az indukált feszültség a tekercs menetszámától?
 • Milyen az indukált áram iránya?
 • Milyen áramot nevezünk váltakozó áramnak?
 • Hogyan hozhatunk létre váltakozó áramot?
 • Milyen elven működik a transzformátor?
 • Milyen az összefüggés a transzformátor primer és szekunder feszültsége, illetve a menetszámok között?
sszefoglal s
Összefoglalás
 • Az elektromos tulajdonságú részecskék mozgás közben mágneses mezőt hoznak létre.
 • A változó mágneses mező elektromos mezőt hoz létre. Ez a folyamat az elektromágneses indukció. Jellemzői: Az indukált feszültség és az indukált áram.
 • Az indukált áram irányát Lenz-törvénye határozza meg.
 • A váltakozó áram létrehozása: a nyugvó tekercs előtt forgó mágnes a tekercsben váltakozó mágneses mezőt, így indukált áramot hoz létre. Hatásai: hő-, kémiai, élettani és mágneses hatás.
 • A transzformátor két közös vasmagon lévő különálló tekercs (primer és szekunder).
 • Gyakorlati alkalmazásai: az erőműnél a feszültséget feltranszformálják, hogy a távvezetéken kicsi legyen hőveszteség, majd a fogyasztók előtt a szükséges értékre letranszformálják.
rt kel s
Értékelés
 • Próbáld ki tudásod!
 • Feleletválasztásos kérdés 5db. Értéke 3 pont/db. Össz.15 pont.
 • Párosításos kérdés 4 db. Értéke 2 pont/db. Össz.8 pont.
 • Eldöntendő kérdés 4 db. Értéke 2 pont/db. Össz. 8 pont.
 • Megszerezhető összesen 31 pont.
felelet v laszt sos feladat
Felelet-választásos feladat

1.Melyik állítás igaz? Ha a tekercs belsejében változik a mágneses mező:

 • A) az ampermérő feszültséget jelez.
 • B) az ampermérő áramot jelez.
 • C) nem történik semmi.

2. Melyik állítás igaz?

 • A) Minél gyorsabban változik a mágnese mező annál nagyobb az indukált áram.
 • B).Minél nagyobb a mágnese mező annál nagyobb az indukált áram
 • C) .Minél kisebb a mágnese mező annál nagyobb az indukált áram

3. Melyik állítás igaz?

 • A) Az indukált áramirány ellentétes az őt létrehozó áramirányával
 • B) Az indukált áramirány azonos az őt létrehozó mező áramának irányával
 • C) Az indukált áramirány ellentétes az őt létrehozó mező áramának irányával

4. Melyik állítás hami? Több válasz is lehetséges!

 • A) A váltakozó áram iránya időközönként, erőssége folyamatosan változik
 • B) A váltakozó áram iránya időközönként, erőssége nem változik
 • C) A váltakozó áram iránya folyamatosan, erőssége időközönként változik

5. Melyik állítás hamis?

 • A) A váltakozó áram nem hoz létre elektromágneses mezőt
 • B) A transzformátor működése az elektromágnese indukció elvén alapszik
 • C) A transzformátor vasmagból és két különálló tekercsből áll

Megoldás: 1-B, 2-A, 3-C, 4-B és C, 5-A

p ros t sos teszt
1. Transzformátor

2. Váltakozó áram

3. Lenz-törvénye

4. Indukált feszültség

Párosításos teszt
 • A. Az indukált áram iránya olyan, hogy gyengíteni igyekszik az őt létrehozó hatást.
 • B. A váltakozó mágneses mező által keltett fizikai mennyiség neve.
 • C. Az elektromágneses indukció elvén működik.
 • D. Az olyan áram, amelynek iránya és erőssége is váltakozik.

Megoldás: A-3, B-4, C-1, D-2

eld ntend k rd sek
Eldöntendő kérdések

Döntse el, igaz vagy hamis az állítás!

1. Lenz-törvénye az indukált áram irányáról szól.

2. A transzformátor közös vasmagból és közös tekercsből

áll.

3. Magyarországon a hálózati áram 50 Hertz-es periódusú.

4. Az indukált áram erőssége a mágneses mező

változásának gyorsaságától függ.

Megoldás: 1-I, 2-H, 3-I, 4-I

eredm nyess gi mutat
Eredményességi mutató
 • 0-50%Tudásod nem éri el az értékelhető, megfelelő szintet. Ismételd át az anyagot!
 • 51-65%Tudásod nem elég alapos, a továbbhaladás nem javasolt!
 • 66-79%Közepes teljesítmény, ismételd a számodra nehezebb részeket!
 • 80-90%Tudásod megfelelő szintű, az eredményed jó, de pótold hiányosságaidat!
 • 91-100%Gratulálok! Kiváló a teljesítményed, csak így tovább!
irodalom
Irodalom
 • Szövegek forrása:

Fizika 8., Mozaik Kiadó - 2004.

 • Képek forrása:

www.fizkapu.hu

k sz tette
Készítette:

Bíró Szilárd

Fizika szak

Levelező tagozat

II. évf.

Köszönöm a figyelmet!