1 / 1

tu locker sat hoa phat TU982

Tu1ee7 locker Su1eaft Hu00f2a Phu00e1t TU982 thuu1ed9c du00f2ng tu1ee7 su1eaft vu0103n phu00f2ng su01a1n tu0129nh u0111iu1ec7n, tu1ee7 cu00f3 2 khoang cu00e1nh mu1edf, trong mu1ed7i khoang cu00f3 1 u0111u1ee3t cu1ed1 u0111u1ecbnh vu00e0 1 suu1ed1t treo quu1ea7n u00e1o.

NoithatVP
Download Presentation

tu locker sat hoa phat TU982

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Tủ locker sắt Hòa Phát TU982 Mô Tả Sản Phẩm : -Tủ sắt locker TU982 thuộc dòng tủ sắt văn phòng được sản xuất bởi công ty CP Nội Thất Hòa Phát, trực thuộc tập đoàn Hòa Phát. Với việc sản xuất trên dây truyền công nghệ cao và sơn mạ tĩnh điện nên dòng sản phẩm này luôn gọn gàng sắc nét và chống được đáng kể các tác động của môi trường như nấm mốc hay rỉ sét và hoàn toàn dễ dàng lau chùi vệ sinh - Tủ sử dụng thép sơn tĩnh điện cao cấp, có khả năng chống han gỉ, độ bền cao - Tủ 2 khoang, cánh mở - Bên trong có 1 đợt cố định và 1 suốt treo quần áo - Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa móc Tủ sắt văn phòng TU982thường được lựa chọn sử dụng làm tủ đồ cá nhân tại các công ty, khu công nghiệp, trường học hay làm tủ gửi đồ ở các trung tâm thương mại, siêu thị, bệnh viện. Sản phẩm được sản xuất bởi công tyNội thất Hòa Phát

More Related