foredragsholder forfatter nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vaksiner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vaksiner

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

Vaksiner - PowerPoint PPT Presentation


 • 974 Views
 • Uploaded on

Dette er en side av flere som man mp bør ta i betraktning når man skal velge i vaksine spørsmålet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vaksiner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
foredragsholder forfatter nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no

Foredragsholder - forfatterNils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no

VAKSINE ELLER IKKE VAKSINE?

DET STORE PROBLEM

 • vaksiner
gj r opp din egen mening mens du f lger med p denne presentasjonen s k andre kilder ogs
Gjør opp din egen mening

Mens du følger med på denne presentasjonen.

Søk andre kilder også!

Foreleser

Nils Erik Volden

ikke f lg saueflokken
Ikke følg saueflokken

Fordi dette er et viktig tema

Foreleser

Nils Erik Volden

de fleste vaksineres f vet hvorfor
De fleste VAKSINERES,få vet hvorfor

Foreleser

Nils Erik Volden

f rst ingrediensene i vaksinen

Først ingrediensene i vaksinen

Dette er en samling av vanlige ingredienser

Foreleser

Nils Erik Volden

balsameringsv sken formaldehyd
Balsameringsvæsken Formaldehyd

Foreleser

Nils Erik Volden

tungmetallet kvikks lv
Tungmetallet kvikksølv

Foreleser

Nils Erik Volden

aluminiumfosfat
Aluminiumfosfat
 • Et toxin som finnes i deodoranter

Foreleser

Nils Erik Volden

fenol
Fenol

Foreleser

Nils Erik Volden

slide11
Alum

Foreleser

Nils Erik Volden

negelakk fjerneren aceton
Negelakkfjerneren Aceton

Foreleser

Nils Erik Volden

kylling foster
Kylling foster

Foreleser

Nils Erik Volden

kalveserum
Kalveserum

Foreleser

Nils Erik Volden

hjernevev fra kanin
Hjernevev fra kanin

Foreleser

Nils Erik Volden

nyreceller fra ape
Nyreceller fra ape

Foreleser

Nils Erik Volden

lungeceller fra menneske
Lungeceller fra menneske

Foreleser

Nils Erik Volden

hjerte fra kalvefoster
Hjerte fra kalvefoster

Foreleser

Nils Erik Volden

albumin fra menneskeblod
Albumin fra menneskeblod

Foreleser

Nils Erik Volden

s orbitol
Sorbitol

Foreleser

Nils Erik Volden

msg monosodium glutamat
MSG (Monosodium glutamat)

Foreleser

Nils Erik Volden

neomycin
Neomycin

Foreleser

Nils Erik Volden

t rket lateks gummi
Tørket lateks gummi

Foreleser

Nils Erik Volden

slide24
Klor

Foreleser

Nils Erik Volden

menneskefoster og placenta
Menneskefoster og placenta

Foreleser

Nils Erik Volden

ingrediensene
Ingrediensene
 • Mange er direkte skadelige
 • Dette sprøytes direkte inn i kroppen
 • Organiske partikler kan gi inflammasjoner
 • Immunsystemet vil helt klart reagere på slike ingredienser

Foreleser

Nils Erik Volden

historisk om vaksiner
Historisk om vaksiner
 • Det var egentlig ikke noe stort behov for vaksinen når den kom

Foreleser

Nils Erik Volden

glem ikke 1910 25 og 1920 11
Glem ikke 1910 (25) og 1920 (11)
 • Dette er en reklame for vaksine effekt i USA på polio.
 • Merk at:
 • Figur starter i 1951
 • Tallene er justert noe rart til venstre
slide31
Den påståtte effekten til vaksinekom samtidig med:- Rent vann - Skikkelig mat - Innføring av sanitære anlegg- God hygiene

Foreleser

Nils Erik Volden

vaksinerte land har indre variasjoner
Vaksinerte land har indre variasjoner

Foreleser

Nils Erik Volden

effekten til vaksiner mangler dokumentasjon og solid forskning

Effekten til vaksiner mangler dokumentasjon ogsolid forskning

Foreleser

Nils Erik Volden

vaksiner bryter derfor med regler
Vaksiner bryter derfor med regler!
 • Medisinsk behandling skal være basert på vitenskaplig bevist medisin
  • Evidens BasedMedicine
 • Flexner rapporten konkluderte med at det bare er en medisin:
  • Den vitenskaplige
   • Vaksiner fyller ikke dette kriteriet pr i dag
   • Følgelig bør vaksinering opphøre!

Foreleser

Nils Erik Volden

grunntanken bak vaksiner
Grunntanken bak vaksiner
 • Vaksinene stimulerer vårt immunsystem til å bekjempe bakterier og virus som bare lever på kroppens indre toxaemi
  • Noe som for øvrig er den sanne biologiske natur til bakterier og virus
 • Vaksiner behandler ikke grunnårsaken til sykdommen
 • Følgelig kan ikke vaksiner være effektive i seg selv
 • Skolemedisinen bygger sin behandling på vaksiner
  • Vaksinen er selve grunnpilaren til legene!

Foreleser

Nils Erik Volden

for vrig om barnesykdommene
Forøvrig om barnesykdommene
 • Meslinger, rødehunder og kikhoste skapes av:
  • Toksiske tilstander i kroppen
   • Toxaemia og ikke bakterier
  • Toxaemia skaper cellesvekkelse
   • Dermed blir det lettere for bakteriene å ta kontroll over kroppen
  • Hovedårsakene til svekkelsen i kroppen:
   • Fattigdom
   • Feilernæring
   • Skittent vann
   • Dårlige sanitære forhold
   • Lever tett med andre mennesker

Foreleser

Nils Erik Volden

vaksiner skal forebygge men
Vaksiner skal forebygge, men…
 • Vaksiner er forholdsvis lite virksomme mot sykdom
 • Vaksiner kan fremkalle sykdommen
 • Vaksiner kan gi økt mottakelighet for sykdom
 • Vaksinerte kan overføre sykdommen til andre selv om de selv ikke er syke

Foreleser

Nils Erik Volden

visse vaksiner er nesten bortkastet
Visse vaksiner er nesten bortkastet
 • Det er ikke mulig å bli immune mot:
  • Tuberkolose
  • Stivkrampe
 • Det er kjent at vaksiner kan:
  • Fremkalle tuberkolose
  • Øke mottakeligheten for ny tuberkolose infeksjon
 • Naturlig immune
  • 90% av kvinner er immune mot meslinger
   • De kan kun bli smittet ved graviditet de første tre måneder
  • 7% av barn er mottakelige for difteri
   • Kun hvis utsatt for smitte

Foreleser

Nils Erik Volden

virus muterer
Virus muterer
 • Vaksiner mot virus
  • Virus muterer raskt
   • Lett å bomme med vaksine
   • Vaksinen er gjerne for det ”gamle” viruset
  • Virus blir raskt resistente mot vaksinens antistoffer
 • Mest kjent er vaksiner mot:
  • Leverbetennelse
  • Influensa
 • Fakta om influensavaksine
  • Farlig sterk
  • Mot sesonginfluensa
   • Viser ikke noen effekt hos eldre
  • Mot A/H1N1
   • Angst reduksjon er ikke vaksine effekt
   • Dette viruset muterer raskt; derfor lett å bomme med vaksine
   • Sannsynligvis blir mange syke av denne vaksinen
    • Sist gang døde 2500% flere av vaksinen enn av svineinfluensa

Foreleser

Nils Erik Volden

vaksineskader
Vaksineskader
 • Tre typer vaksineskader
  • Kort: Hurtig (1 dag – 1 mnd)
  • Middel: Langsom (mnd – få år
  • Lang: Permanente (få år – generasjoner)
 • Ikke alle skadene er kjente
 • Kort periode (utdrag)
  • Kikhoste
  • Allergier
  • Feber
  • Purpura
  • Krybbedød (1-3 uker etter vaksine)
  • Akutte nervesystem sykdommer
  • Fosterendringer

Foreleser

Nils Erik Volden

vaksineskader ii
Vaksineskader II
 • Middel periode (utdrag)
  • Autisme
  • Hjerneskader
  • Mentale problem
  • Hyppige infeksjoner
 • Lang periode (Utdrag)
  • Ubalanse i kroppen
  • DNA endringer
  • Sterilitet
  • Tretthet
  • Epilepsi
  • Degenerative sykdommer
  • Reumatisme
  • Missdannelser i barn
  • Endringer i genene

Foreleser

Nils Erik Volden

vaksineforskning har vist
Vaksineforskning har vist
 • 1960
  • Benyttet nyre celler fra Rhesus aper som inneholdt et virus
   • Millioner av barn ble vaksinert mot polio og ble syke
   • SV40 gav følgende symptomer:
    • Svekket immunsystem
    • Genetiske avvik
    • Lukemi
 • 1973
  • 1300% større sjanse for hjernesvulst
  • Hvis mor ble vaksinert mot barnelammelse
   • under graviditet
 • 1980
  • 1 av 4 med hjernesvulst har SV40 i svulsten
  • Dette er et virus fra Rhesus apen overført i vaksiner
 • 1987
  • HTLV4 kom fra Afrikanske grønne aper
   • HTLV1 gir leukemi
   • HTLV3 gir AIDS (Også kalt HIV)
  • Det finnes indikasjoner på at HIV viruset kom fra aper

Foreleser

Nils Erik Volden

eksempel p helse prioritering
Eksempel på helse prioritering
 • UNICEF
  • Buskjettet prioriteres slik:
   • 45% på vaksiner
   • 17% på rent vann og hygiene
  • UNICEF informerer at:
   • 20% av verdens befolkning har:
    • Ikke rent vann
    • Ikke skikkelige sanitære forhold
   • De sier ikke noe om for eksempel Afrika
  • UNISEG har:
   • Vaksinekampanjer i Afrika

Foreleser

Nils Erik Volden

verdens helseorganisasjon who
Verdens helseorganisasjon WHO
 • WHO lagde et motto i 1974
  • Sunnhet for alle innen år 2000
 • 1978 ble det arrangert et møte i Alma Ata
  • Fastsatte WHO sin helse politikk
  • Helseproblem skulle løses demokratisk
  • Møtet ble blant annet sponset av:
   • Rockefeller fondet
   • Verdensbanken
   • Unicef
 • Flexner rapporten fulgte opp Alma Ata erklæringen
 • Flexner rapporten innførte den vitenskaplige medisin og forkastet all annen behandling!
  • Finanisert av Carnegie fondet
  • Gjennomført av Rockefeller fondet
 • 1983
  • WHO innførte immuniseringsprogrammet
   • Massevaksinasjon over hele verden

Foreleser

Nils Erik Volden

verdens helseorganisasjon who ii
Verdens helseorganisasjon WHO II
 • 1983
  • WHO innførte immuniseringsprogrammet
   • Massevaksinasjon over hele verden
  • Programmet ble overvåket av:
   • Formannen i Verdensbanken
   • En produsent av vaksiner
   • Senegals tidligere President
   • Formannen for en margarin produsent
  • Komiteen skal sørge for at programmene er
   • TRYGGE for befolkningen
 • 1984
  • The Intervention Force for the Survival of Childrengrunnlegges
  • Grunnlagt av:
   • WHO
   • Unicef
   • Verdensbanken
   • FNs utviklingsfond
   • Rockefeller fondet
  • Skulle videreføre vaksinasjonsprogrammene

Foreleser

Nils Erik Volden

verdens helseorganisasjon who iii
Verdens helseorganisasjon WHO III
 • 1984 grunnla WHO
  • Konvensjonen for barns rettigheter
  • Arbeidet for barn rettigheter til det meste
  • Videre fikk myndighetene rett til:
   • Tvangsmessig blodoverføring til barnet
   • Tvangsmessig vaksierning av barnet
   • Tvangsmessig skolemedisinsk behandling av barnet
   • Tvangsmessig avståelse av all annen medisinsk behandling
   • Tvangsmessige tøff behandling (For eksempel ATZ ved AIDS)
  • Med andre ord:
   • WHO styrer din helse
   • Økonomiske interessenter drar kraftig i WHO trådene!

Foreleser

Nils Erik Volden

massevaksiner p stander fra litteraturen
Massevaksiner – påstander fra litteraturen
 • Vaksiner er dyre
  • Bivirkninger behandles med annen medisin
 • Vaksiner stimulerer immunsystemet
  • Tretter ut immunsystemet
 • Tvungen vaksine underbygger troen på at kroppen må ha hjelp
 • Vaksiner skjuler fattigdomsproblem
 • Vaksiner reduserer folketallet

Foreleser

Nils Erik Volden

vaksiner som befolkningskontroll
Vaksiner som befolkningskontroll?
 • 1978
  • Vaksine prøves ut på homoseksuelle i New york
  • Virket mot leverbetennelse
 • 1980
  • 1978 vaksinen videreføres på homoseksuelle i:
   • San Francisco, Los Angeles, Denver,
   • Chicago, St. Louis
 • 1981
  • AIDS blir en offisiell sykdom blant homoseksuelle i USA
 • 1988
  • Senegal hadde en masse vaksinasjon mot leverbetennelse
  • Landet fikk etterpå en AIDS epidemi
   • Virus fra Afrikanske grønne aper misstenkes

Foreleser

Nils Erik Volden

vaksinen av de homoseksuelle
Vaksinen av de homoseksuelle
 • Kampanjen ble iverksatt av:
  • WHO
  • National Health Institute i USA
 • Hvorfor vaksinere homoseksuelle mot leverbetennelse?
 • Annet rart:
  • 1970
   • Undersøkte hva som skjedde når barn ble infisert med virus under kampanjene
  • 1971
   • Skifte i undersøkelsen til et fokus på de som fikk svekket immunsystem

Foreleser

Nils Erik Volden

slide51

Massive vaksinekampanjer med kostbar vaksine i den tredje verdenDette mens befolkningen er:UnderernærtMangler rent drikkevannDårlige sanitære forhold

Foreleser

Nils Erik Volden

hvorfor vedvarer vaksinering
Hvorfor vedvarer vaksinering?
 • Det er to hovedfaktorer:
  • Økonomi
  • Politikk
 • Alle ledd styres av de samme instanser
  • Bukken og havresekken
 • Underliggende agendaer styrer vaksinekampanjene

Det er en følelse av TVANG

og

UTNYTTELSE

Foreleser

Nils Erik Volden

annet eksempel
Annet eksempel
 • WHO har ikke hevet pandemivarslet fra 5. til 6.
  • Selv om at alle kriterier er fylt
   • Nivå 6. skulle vært erklært!
 • Årsak:
  • WHO har blitt kontaktet av Japan og England om å vente.
   • Dette grunnet at de vil få problem med økonomien
 • WHO advarer derfor ikke verden om A/H1N1 grunnet at de har blitt kontaktet politisk vedrørende økonomiske årsaker.
 • Verden får derfor bare fortsatt smittes!
  • Vaksinen kommer likevel snart!

Foreleser

Nils Erik Volden

hvordan selges vaksinene
Hvordan selges vaksinene?
 • Markedsføring er nøkkelen
  • Skremsels propaganda
  • Media selger på tiger overskrifter
 • Big farma og Media inngår ekteskap
 • Vanlige ord under markedsføringen
  • Vaksiner er virksomme og ufarlige
  • Vaksiner utryddet epidemiene
  • Influensa sesong
  • Vaksiner beskytter
  • Barn må vaksineres ellers blir de syke

Foreleser

Nils Erik Volden

gj r opp din egen mening det er din helse og ditt barn
Gjør opp din egen mening

Det er din helse og ditt barn

Foreleser

Nils Erik Volden

slide57

Foreleser

Nils Erik Volden

whos viktigste vaksine burde v rt mot

WHOs viktigste vaksine burde vært mot

FATTIGDOMMENS VIRUS

Foreleser

Nils Erik Volden

mitt r d til who unicef og verden f r vi vaksinerer
Mitt råd til WHO, UNICEF og VerdenFØR VI VAKSINERER
 • Gi alle mennesker vann
 • Gi alle mennesker mat
 • Gi alle mennesker toalett
 • Gi alle mennesker fred
 • Gi alle mennesker et sted å bo
 • Deretter skal vi sette oss ned sammen:
  • Snakke sammen om helse og livskvalitet
  • Diskutere hva vi bør gjøre med denne vaksinen

Foreleser

Nils Erik Volden

hvis forskning en gang i fremtiden viser at vaksiner virker
Hvis forskning en gang i fremtiden viser at vaksiner virker

DA SKAL VI VAKSINERE

Ikke før…

Vi har nok utfordringer i dag

- Med vann, mat, hygiene

Foreleser

Nils Erik Volden

slide62
NB!
 • Gjør opp din egen mening om vaksiner
  • Skal…
  • Skal ikke…
 • La denne gjennomgangen være en av flere kilder du benytter før du bestemmer deg
 • Det er ditt ansvar og velge hva du mener er riktig…
 • Her har noe ladde aspekter ved vaksine blitt fremlagt
  • Det representerer ikke den hele og fulle sannhet!
  • Oppsøk annen informasjon for det komplette bilde
  • La aldri en kilde avgjøre dine beslutninger!
 • Ikke velg som meg, bestem selv hva som er rett!
slide63

ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT